Byla A-438-417-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus, sekretoriaujant Rasai Kubickienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Vidmantui Stonkui, atsakovo atstovui Igoriui Janavičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I.

3Pareiškėjas UAB „OKZ HOLDING Baltija“ (toliau - Bendrovė) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė teismo panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Ginčų komisija) 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Nr.S-187(7-151 /2008) dalyje, kuria nuspręsta patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Mokesčių inspekcija) sprendimo dalį, kuria Bendrovė yra įpareigota į biudžetą sumokėti: 7220 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 11516,50 Lt PVM delspinigių, 7444 Lt PVM baudą, 1025348 Lt pelno mokesčio, 146846 Lt pelno mokesčio delspinigių, 205070 Lt pelno mokesčio baudą, o taip pat panaikinti 2008 m. birželio 16 d. Mokesčių inspekcijos sprendimą Nr.69-95 ir Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Inspekcijos) 2008 m. balandžio 11 d. sprendimą Nr.A6-6.

4Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, jog su Ginčų komisijos 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. S-l87(7-151/2008) nesutinka iš dalies, o būtent:

51. Dėl UAB „Agnieška“ išrašytų PVM sąskaitų - faktūrų nepripažinimo turinčiomis juridinę galią ir dėl jų papildomai priskaičiuotų mokesčių: 37 220,33 Lt pridėtinės vertės mokesčio , 31017.00 Lt pelno mokesčio ir nuo jų paskaičiuotų delspinigių nurodo, kad paslaugos pagal UAB „Agnieška“ išrašytas PVM sąskaitas- faktūras realiai įvyko, o tiek mokesčių administratorius, tiek mokestinių ginčų komisija, neįvertino pateiktų įrodymų, padarytos išvados yra abstrakčios, nes neatitinka faktinių aplinkybių ir teisės normų reglamentuojančių - apskaitos dokumentų juridinę galią bei teisę į PVM atskaitą, prieštarauja Lietuvos vyriausiasis administracinio teismo 2004 m. spalio 27 d. nutartyje (adm. b. Nr. A-l-355-2004) formuojamai PVM esmės aiškinimo praktikai. Išrašytais dokumentais yra paremtos šios faktinės aplinkybės: Bendrovė iš UAB „Agnieška“ pagal dvi PVM sąskaitas - faktūras 2005 m. birželio 1 d. AN Nr.000030 ir 2005 m. birželio 20 d. AN Nr.000074 pirko transporto (nuomos) paslaugas, sąskaitas gavo bendrovės direktorius V.M., ką patvirtina jo uždėta rezoliucija - apmokėjimui, todėl visiškai nepagrįstas teiginys, kad nenurodyta, kas gavo ir priėmė darbus. Bendrovė už suteiktas paslaugas atsiskaitė - mokėjimo pavedimu į UAB „Agnieška“ sąskaitą sumokėjo - 243 999,94 Lt, tame tarpe sumokėjo paslaugų teikėjui UAB „Agnieška“ ir pridėtinės vertės mokestį, kuris buvo išskirtas išrašytoje PVM sąskaitoje - faktūroje, turinčioje visus privalomus rekvizitus numatytus Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatymo 80 straipsnyje. Kadangi UAB „Agnieška“ realiai suteikė transporto paslaugos, kurios tuo metu buvo reikalingos bendrovės ūkinei veiklai vykdyti, remiantis Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 64 straipsniu Bendrovė turėjo pilną teisę į PVM atskaitą, o tuo pačiu šias išlaidas priskirti prie bendrovės sąnaudų mažinančių apmokestinamąsias pajamas (Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnis). Tuo metu, kai buvo teikiamos paslaugos, pareiškėjas neturėjo jokių duomenų, kad PVM sąskaitas - faktūras išrašęs ir prisistatęs asmuo - vadybininkas A.N. nėra UAB „Agnieška“ darbuotojas, ir kad jo pasas pamestas, kad UAB „Agnieška“ neturi savo vardu registruotų transporto priemonių ir kad gavusi iš Bendrovės pinigus nesumokės valstybei pridėtinės vertės mokesčio. Pagal valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę, kuri yra skelbiama viešai internete (adresu: www.vmi.lt), UAB „Agnieška“ buvo įregistruota PVM mokėtoja, duomenų, kad ji būtų neteikusi deklaracijų ar nemokėjusi mokesčių nėra, kas yra bendrovės darbuotojai - informacija nėra teikiama. Juridinių asmenų registre yra registruoti įrašai apie UAB „Agnieška“ įstatų perregistravimą laikotarpyje nuo 2005 m. birželio 8 d. iki 2008 m. birželio 15 d., vienintelio akcininko sprendimu įmonė įregistruota kaip likviduojama tik 2005 m. spalio 17 d.. Mokesčių inspekcijos internetiniame puslapyje nėra jokių duomenų, kad ši įmonė nevykdytų mokesčių administratoriaus nurodymų. UAB „Agnieška“ pateiktu transportu kroviniai buvo pervežti iš Visagino į Jonavą, ką patvirtina ir ilgalaikio turto judėjimo dokumentai kurie, buvo pateikti mokesčių administratoriui. Kad paslaugos buvo suteiktos - patvirtino vyr. buhalterė V.M.. Patikrinimo akte nurodoma, kad pervežimus kontroliavo projektų vadovas P.M., tačiau iš jo paaiškinimas nepaimtas.

6Ginčų komisijai 2008 m. gegužės 25 d. faksograma buvo išsiųstas Telšių raj. apylinkės prokuratūros 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas, kuriuo nutrauktas ikiteisminis tyrimas. Šiame nutarime pažymima, kad atlikus ikiteisminį tyrimą nustatyta kad A.N. yra fiktyviai įformintas UAB „Agnieška“ direktoriumi pagal pamestą pasą. Į A.N. pasą buvo įklijuota L.J. fotonuotrauka, kuris ir sudarinėjo sutartis, išrašinėjo UAB „Agnieška“ vardu sąskaitas, sutartis ir t.t. PVM sąskaitas - faktūras, kurios buvo pateiktos Bendrovei pasirašytos šio asmens. Taip pat nustatyta labai svarbi faktinė aplinkybė - kad pervežimo paslaugos buvo suteiktos. Kadangi ūkinė operacija įvyko realiai, atliktos paslaugos buvo skirtos įmonės apmokestinamajai veiklai vykdyti, o ta faktinė aplinkybė, ar paslaugas suteikė tikrai tas asmuo kuris nurodytas PVM sąskaitoje - faktūroje kaip paslaugos tiekėjas, negali būti lemti teisės į PVM atskaitą praradimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinėje sesijoje yra pasakyta, kad teigiant priešingai, kaip šiuo atveju daro mokesčių administratorius, būtų iškreipta apmokestinimo PVM esmė bei paneigtas dvigubo apmokestinimo draudimo principas (pardavėjui sumokėjus PVM, o pirkėjui neleidžiant jo atskaityti, parduotos prekės ar suteiktos paslaugos PVM galimai būtų apmokestinamos du ar daugiau kartų). Prokuratūros nutarime yra nurodoma, kad dėl UAB „Agnieška“ veiklos ir piliečio L.J. veiksmų valstybei yra padaryta žala, tai valstybinė mokesčių inspekcija baudžiamojoje byloje pareiškė ir civilinį ieškinį dėl tos pačios sumos priteisimo iš kaltų asmenų. Taigi, mokesčių administratorius nori išsireikalauti tuos pačius mokesčius du kartus. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. liepos 25 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A-146-1398/2008) analizuodamas analogišką situaciją nurodė, kad „viešojo administravimo subjekto priimti sprendimai turi būti pagrįsti ne įtarimais ar prielaidomis, o surinktų ir objektyviai įvertintų įrodymų visuma, kuri neabejotinai suteikia pagrindą daryti išvadą apie mokesčių įstatymo pažeidimą“.

72. Dėl Sherwest International PTE.LTD suteiktų paslaugų nepripažinimo ir dėl to papildomai priskaičiuotų - 18 273 Lt pelno mokesčio ir nuo jo priskaičiuotų delspinigių pareiškėjas paaiškino, jog konsultacines paslaugas firma Sherwest International PTE.LTD realiai suteikė Bendrovei, ką patvirtina Sherwest International PTE.LTD 2004 m. gegužės 18 d. išrašyta sąskaita (invoice) Nr. 04-0503 (35 280 EUR) už skysčio kėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą ir darbų priėmimo protokolas (acceptance protokol), kurie yra byloje. Tačiau šie dokumentų dėl nesuprantamų priežasčių nebuvo vertinami. Kadangi šios paslaugos buvo susijusios su Bendrovės vykdoma ūkine veikla, tai motininė įmonė - OKZ Holding a.s sumokėjusi už suteiktas paslaugas, šios sąskaitos (invoice) pagrindu išrašė sąskaitą Nr.2004012 (2004 m. gegužės 18 d.) pareiškėjui ir tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio nuostatoms. Šiuo atveju mokesčių administratorius savo išvadas sprendime grindžia ne konkrečiais įrodymais, bet prielaidomis ir spėlionėmis, kad paslaugos nebuvo suteiktos, nepasidomėta Sherwest International PTE.LTD veikla ir pan. Sprendimuose nurodoma, kad generalinis direktoriaus D.I. pateiktas paaiškinimas yra abstraktus ir prieštaringas, kuriame kalbama apie specialių ventilių pristatymą, o sąskaitoje nurodyta, kad už kėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Tai galėjo atsitikti ir dėl to, kad Bendrovės generalinis direktorius D.I. yra užsienietis, nemokantis lietuvių kalbos, tai galėjo ir nesuprasti jam žodžiu pateiktų klausimų esmės. O tuo labiau, kai nuo įvykių jau buvo praėję daugiau kaip 3 metai ir klausimai buvo uždavinėjami nerodant jokių dokumentų. Be to, ši firma Sherwest International PTE.LTD tarpininkavo ir dėl specialių ventilių suradimo Būtingės terminalui, tačiau pagal OKZ Holding a.s užsakymą, kurios vadovu D.I. taip pat yra. Sąskaitoje nurodytos - ūkinės operacijos turinys atitinka faktines aplinkybes. Nesant objektyvių ir neginčytinų įrodymų, kad šios firmos paslaugos nebuvo suteiktos, negalima daryti ir kategoriškos išvados apie negalimumą šių paslaugų įtraukti į leidžiamus atskaitymus ir tuo sumažinti apmokestinamąsias pajamas. Todėl mokesčių administratorius nepagrįstai papildomai priskaičiavo - 18 273 Lt pelno mokesčio. Tokios išvados prieštarauja Lietuvos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo pozicijai išdėstytai administracinėje byloje Nr. A-146-1398/2008.

83. Dėl „Raymond Worldwide LLC“ suteiktų paslaugų pagal konsultavimo sutartį nepripažinimo ir dėl to priskaičiuoto 20 385 Lt pelno mokesčio ir nuo jo priskaičiuotų delspinigių pareiškėjas nurodė, kad šio išvados nepagrįstos jokiais įrodymais ar teisės normomis. Joks įstatymas nenumato, kad paslaugos gavėjas (Bendrovė) turi žinoti, kokie vykdytojo darbuotojai dirbo, kaip jie dirbo ir pan. Paslaugos gavėjui yra svarbus galutinis rezultatas, kuris šiuo atveju buvo pasiektas. 2004 m. birželio 10 d. Raymond Worldwide LLC suteikusi konsultacines (priežiūros) paslaugas surašė atliktų darbų patvirtinimo aktą, kuris patvirtina, kad paslaugos iš tikro buvo suteiktos, ir šio akto pagrindu buvo išrašyta sąskaita. Už suteiktas paslaugas yra sumokėta, o taip pat yra pateikta firmos Raymond Worldwide LLC detali ataskaita, iš kurios matyti kokie ir kada darbai buvo atlikti. Mokesčių administratoriaus motyvas, kad nei UAB „Achemos grupė“, nei UAB „Krovinių terminalas“ savo raštuose nenurodė apie Raymond Worldwide LLC, yra visiškai nepagrįstas ir šie jų raštai neįrodo, kad ši firma pareiškėjui paslaugų nesuteikė, ir kodėl ji nebuvo tarpininku ( konsultantu) dalyvaujant konkurse. Būnant konsultantu nebūtina prisistatyti konkurso organizatoriui ir jam teikti kažkokią informaciją, kadangi paslaugos teikiamos užsakovui, o ne trečiajai šaliai. Suteiktos konsultacinės (tarpininkavimo) paslaugos yra įformintos juridinę galią turinčiais dokumentais, atitinkančius įstatymų reikalavimus, šios firmos išrašyta sąskaita nėra pripažinta neturinti juridinės galios. Tai, kad paslaugos buvo suteiktos patvirtina ir Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas, kuriuo nutrauktas ikiteisminis tyrimas, neįrodžius, kad firma Raymond Worldwide LLC nesuteikė paslaugų, o jų išrašyta sąskaita ir kiti dokumentai yra suklastoti.

94. Dėl World Building service Ltd. paslaugų teikimo nepripažinimo ir dėl to papildomai apskaičiuoto - 990 678.00 Lt pelno mokesčio ir nuo jų priskaičiuotų šio mokesčio delspinigių pareiškėjas akcentavo, kad 2003 m. lapkričio 20 d. World Building service Ltd. su motinine bendrove OKZ Holding a.s pasirašė konsultacinę sutartį pagal kurią įsipareigojo siekti tikslų, kad Bendrovė taptų konkurencinga Lietuvos rinkoje, surandant jai tinkamus gamybinius įrengimus, ieškant naujų paslaugų, teikiant pasiūlymus, sudarant sutartis ir pan. Ir komisinių už suteiktas paslaugas mokėjimai pagal šią sutartį buvo susieti su trijų planinių metų rezultatais. Sutartyje buvo numatyta, kad jeigu rezultatai bus neigiami, tai firma World Building service Ltd. įsipareigoja padengti 80 proc. išlaidų, kurių nepadengia pajamos. Tokia konsultacinė sutartis Bendrovei buvo priimtina, nes norint įsitvirtinti naujoje rinkoje, reikėjo surasti agentą (tarpininką), kuris panaudodamas savo patirtį ir žinias, padėtų šiuos tikslus pasiekti. Bendrovė World Building service Ltd. dėka savo užsibrėžtus tikslus pasiekė, ir šiuo metu yra viena iš pagrindinių įmonių Lietuvoje, kuri užsiima plieninių rezervuarų, vamzdynų ir plieno konstrukcijų gamyba ir montavimu. Pareiškėjo klientais tapo tokios įmonės kaip AB „Mažeikių nafta“, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Achema“ ir t.t. Visos finansinės investicijos, kurios buvo panaudotos konsultantų suteiktoms paslaugoms apmokėti, atsipirko ir bendrovei davė naudos. Visos išlaidos padarytos siekiant tik vieno tikslo, gauti kuo didesnę ekonominę naudą ir užsitikrinti sėkmingą ūkinę veiklą ateityje. Todėl nesutinka su sprendimuose nurodytais teiginiais, kad paslaugos galėjo būti ir nesuteiktos. Tai, jog paslaugos buvo suteiktos patvirtina World Building service pateiktų darbų priėmimo perdavimo aktai, išrašytos sąskaitos, 2003 m. lapkričio 20 d. sutartis ir detali ataskaita. Be to, pateikta visa informacija apie pinigus gavusį asmenį – J.B.. Tai, kad bendrovės veikla buvo pelninga ir tuo pačiu įvykdytos visos sąlygos dėl komisinių išmokėjimo patvirtina ir audito išvados bei Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas.

105. Dėl paskirtų baudų dydžio už padarytus pažeidimus pareiškėjas paaiškino, jog Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnio 1 dalis numato, kad nustačius mokestinius pažeidimus, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų minėtos mokesčio sumos dydžio bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip. Skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, nuo mokesčių įstatymų pažeidimo pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą. Ginčų komisija nurodė, kad baudos paskirtos pagrįstai ir kaip sunkinančią aplinkybę nurodo tai, kad mokesčių mokėtojas neprisipažįsta dėl padarytų pažeidimų, į apskaitą įtraukė sąskaitas - faktūras neturinčias juridinės galios, todėl jam skirtina ne 10 proc. bet 20 proc. bauda. Tačiau tokių aplinkybių kaip sunkinančių savo sprendimuose neįvardijo mokesčių administratorius, jis tik nurodo, kad mokesčių mokėtojas geranoriškai bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi viso patikrinimo metu, savalaikiai teikė reikiamus dokumentus, išsamius paaiškinimus į pateiktus klausimus, sumokėjo patikrinimo akte nurodytą mokesčių sumą. Ginčų komisija šiuo atveju buvo šališka, be to, jai pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsniu nesuteikta teisė nustatinėti kokios aplinkybės yra lengvinančios, o kokios yra sunkinančios - tai mokesčių administratoriaus prerogatyva. Bendrovės nuomone, nagrinėjamu atveju buvo pažeisti bendrieji baudų skyrimo principai, todėl jeigu pasitvirtintų, kad Bendrovė padarė sprendimuose nurodytus pažeidimus, tai paskirtos baudos yra mažintinos iki 10 proc.

11Atsakovas Mokesčių inspekcija atsiliepime teismui su skundo reikalavimais nesutiko.

12Atsiliepime paaiškino, kad ginčas šioje byloje kilo dėl Bendrovės teisės atskaityti pirkimo PVM bei leidžiamiems atskaitymams priskirti išlaidas pagal UAB „Agnieška“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, dėl Bendrovės teisės leidžiamiems atskaitymams priskirti išlaidas pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.“ išrašytas sąskaitas ir JAV kompanijos „World Building Service, Ltd.“ vardu išrašytas sąskaitas faktūras, bei dėl paskirtų PVM ir pelno mokesčio baudų dydžio pagrįstumo. Nurodė, kad apmokestinimas PVM yra reglamentuotas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Nr. IX-751, galioja nuo 2002 m. liepos 1 d.), kurio 64 straipsnyje nustatyta, jog atskaityti kitiems PVM mokėtojams priklausančias sumokėti mokesčio sumas galima tik tuo atveju, kai jos išskirtos PVM sąskaitose faktūrose arba kituose apskaitos dokumentuose, turinčiuose visus šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalaujamus rekvizitus. To paties įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog PVM sąskaita faktūra privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų nustatytus privalomus apskaitos dokumento rekvizitus. Apmokestinimą pelno mokesčiu reglamentuoja Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (Nr. IX-675, galioja nuo 2002 m. sausio 1 d.), kurio 11 straipsnio 1 dalis nustato, kad apskaičiuojant Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną iš pajamų atimamos neapmokestinamosios pajamos, atskaitomi leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, o šio straipsnio 4 dalis nustatė, kad išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, kurie privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. To paties įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Teisinių santykių, dėl kurių kilo šis ginčas, metu galiojusio Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnis (Nr. IX-574, galioja nuo 2002 m. sausio 1 d.) nustatė reikalavimus, keliamus apskaitos dokumentams.

13Anot atsakovo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. spalio 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A1-355/2004, išanalizavęs PVM sistemos esmę, mokesčio atskaitos vietą šioje sistemoje bei buhalterinės apskaitos dokumentų rekvizitų reikšmę, konstatavo, jog privalomųjų buhalterinės apskaitos dokumentų rekvizitų visuma turi patvirtinti, ar ūkinė operacija įvyko ir ar ji įvyko būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos apskaitos dokumentuose. Įstatymo reikalavimus atitinkančios PVM sąskaitos faktūros buvimas laikytinas teisės į PVM atskaitą tinkamo realizavimo sąlyga, kuri pati savaime dar nepatvirtina teisės į PVM atskaitą buvimo. Ši teisė gali būti įgyvendinta tik egzistuojant minėtų elementų visumai - teisės į PVM atskaitą prielaidai ir šios teisės tinkamo realizavimo sąlygai, iš kurių neabejotinai pirmenybė yra teiktina pirmajai, atspindinčiai pačią PVM sistemos esmę. Todėl aplinkybė, jog mokesčių mokėtojas turi įstatymo reikalaujamus formaliuosius rekvizitus turinčią PVM sąskaitą faktūrą, dar pati savaime nepagrindžia jo teisės į PVM atskaitą, jeigu turimų įrodymų visuma leidžia teigti, kad ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose. Teismas konstatavo, jog, ar sąnaudos yra patvirtintos juridinę galią turinčiais dokumentais, nustatoma įvertinus, ar apskaitos dokumentai patvirtina tikrąjį įvykusios ūkinės operacijos turinį. Konstatuota, kad svarbu turėti omenyje, jog vien formalūs buhalterinės apskaitos dokumento trukumai negali paneigti mokesčių mokėtojo teisės iš bendrųjų pajamų atimti tam tikras sąnaudas, jeigu jos faktiškai buvo patirtos ir tai patvirtina byloje esančių įrodymų visuma. Ir atvirkščiai, vien buhalterinės apskaitos dokumento turėjimas nesuteikia teisės sumažinti apmokestinamąjį pelną, jeigu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąnaudos faktiškai nėra patirtos. Teismas nurodė, jog aplinkybę, kad lemiamą reikšmę turi tikrasis ūkinės operacijos turinys, o ne jos įforminimas atitinkamais buhalterinės apskaitos dokumentais, patvirtina ir naujojo Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnis kuris įtvirtina turinio viršenybės prieš formą principą. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog tik realus ūkinės operacijos atlikimas ir šios operacijos turinį leidžiantis nustatyti įforminimas buhalterinės apskaitos dokumentais yra teisiškai reikšmingos aplinkybės, leidžiančios teigti, kad pirkėjas turi teisę į PVM atskaitą bei patirtų išlaidų priskyrimą sąnaudoms, mažinančioms apmokestinamąjį pelną.

14Atsakovas pabrėžė ir tai, kad Inspekcijos atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad 2005 m. birželio 1 d. atliktų darbų akte nenurodyta, kas buvo paslaugos užsakovas, kokia prekė (krovinys, medžiagos ar pan.) buvo pervežama, kokiu transportu buvo vykdomi pervežimai. Jame nurodyta tik darbų atlikimo data, miestai, kuriuose buvo atliekamas pervežimas, nuvažiuoti kilometrai bei darbų trukmė valandomis. Bendrovė minėtose PVM sąskaitose faktūrose nurodytoms transporto nuomos paslaugoms pagrįsti nepateikė sutarčių su UAB „Agnieška“ bei krovinio gabenimo važtaraščių, kurių pagrindu būtų galima nustatyti, kokiomis transporto priemonėmis buvo vykdomi pervežimai, kokios konkrečiai transporto paslaugos buvo suteiktos, kokie vairuotojai atliko transporto paslaugas, kur krovinys buvo pakraunamas, iškraunamas bei kas buvo pervežama. Patikrinimo metu nustatyta, jog PVM sąskaitose faktūrose bei atliktų darbų akte, išrašytuose UAB „Agnieška“ vardu, nurodyta, kad juos surašė vadybininkas A.N. ir minėti dokumentai patvirtinti A.N. parašu. Tačiau Kauno apskrities VMI 2007 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. (18.5-19)-K-10702 pateikė informaciją jog UAB „Agnieška“ nuo 2005 m. gegužės mėn. neteikia PVM deklaracijų, 2005 m. spalio 13 d. išregistruota iš PVM mokėtojų registro. A.N. nėra UAB „Agnieška“ vadovas ar kaip nors kitaip su minėta įmone susijęs asmuo. A.N. 2005 m. balandžio 21 d. yra pametęs Lietuvos Respublikos piliečio pasą ir asmens tapatybės kortelę, o ginčo sąskaitos faktūros išrašytos po minėtos paso pametimo datos, t. y. 2005 m. birželio 1 d. ir 2005 m. birželio 20 d.. UAB „Agnieška“ neturėjo nei materialinių resursų, nei darbuotojų transporto paslaugoms atlikti bei nėra duomenų, kad tokias paslaugas ji būtų užsakiusi iš kitų ūkio subjektų. 2004 m. liepos 27 d.-2006 m. gegužės 26 d. laikotarpiu pareiškėjo vykdančiojo direktoriaus pareigas vykdė V.M.. Jis Inpekcijai 2007 m. rugsėjo 20 d. pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, jog apie UAB „Agnieška“ tiksliai pasakyti nieko negali, nes neprisimena tokios firmos. Bendrovės vyr. buhalterė V.M. mokesčių administratoriui pateiktame 2007 m. lapkričio 12 d. paaiškinime nurodė, jog šiuo metu Bendrovėje nedirba tie darbuotojai, kurie galėtų patvirtinti UAB „Agnieška“ Bendrovei suteiktas transporto paslaugas.

15Atsakovas pažymėjo, kad patikrinimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Agnieška“ PVM sąskaitose faktūrose išskirto pardavimo PVM nedeklaravo ir į biudžetą nesumokėjo. Nors Bendrovė UAB „Agnieška“ pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras sumokėjo (atsiskaitymai buvo vykdomi pavedimu per banką: 156147,28 Lt pervesti 2005-07-04 mokėjimo pavedimu Nr. 572 ir 87852,66 Lt - 2005 m. rugsėjo 12 d. mokėjimu pavedimu Nr. 807), tačiau remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis, nėra pagrindo teigti, jog buvo sumokėta būtent už minėtose dokumentuose nurodytas transporto nuomos paslaugas. Taigi, minėtose PVM sąskaitose faktūrose atvaizduotos ūkinės operacijos realiai neįvyko, todėl mokesčių administratorius pagrįstai konstatavo, kad Bendrovė pagal UAB „Agnieška“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras neįgijo teisės į 37220 Lt PVM atskaitą. Atsakovo vertinimu, byloje taip pat nustatyta, kad Bendrovė, apskaičiuodamas 2005 metų apmokestinamąjį pelną leidžiamiems atskaitymams priskyrė 206780 Lt pagal tas pačias UAB „Agnieška“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras: 2005 m. birželio 1 d. serija AN Nr.000030 ir 2005 m. birželio 20 d. serija AN Nr.000074. Jeigu PVM sąskaita faktūra neatspindi tikrojo ūkinės operacijos turinio, ji laikytina neturinčia juridinės galios, todėl pagal ją leidžiamų atskaitymų pripažinimas sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąjį pelną negalimas. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi (įstatymo Nr. IX-675 redakcija, galiojanti nuo 2002 m. sausio 1 d.) nustatyta, kad apskaičiuojant Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną, jeigu šis straipsnis nenustato ko kita, iš pajamų atimamos neapmokestinamosios pajamos, atskaitomi leidžiami atskaitymai, atskaitomi ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Leidžiami atskaitymai pagal to paties įstatymo 17 straipsnio 1 dalį yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti.

16Atsakovas pabrėžė, jog patikrinimo metu nustatyta, ir tai kad Bendrovė pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.“ 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr.2004012 2004 metų leidžiamiems atskaitymams priskyrė 121814,78 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Šią sąskaitą kompanija „OKZ Holding a. s.“ Bendrovei išrašė remdamasi įmonės „Shervvest International PTE. LTD“ 2004 m. gegužės 18 d. sąskaita Nr.04-0503p už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Bendrovė 2004 m. gegužės 18 d. „Sherwest International PTE. LTD“ išrašytoje sąskaitoje Nr.04-0503p nurodytoms paslaugoms pagrįsti mokesčių administratoriui pateikė tik Bendrovės generalinio direktoriaus D.I. 2007 m. spalio 8 d. paaiškinimą. Jame D.I. nurodė, jog „OKZ Holding a. s.“ su bendrove „Mažeikių nafta“ sudarė kontraktą dėl Būtingės terminalo plėtros projekto. Bendrovė privalėjo užtikrinti specialių ventilių pristatymą ir jų paleidimą eksploatacijai per ypatingai trumpą laiką. D.I. nurodė, kad pradėjo bendradarbiavimą su „Sherwest International PTE. LTD“, kuri, tapusi Bendrovės agentu, užtikrino specialių ventilių pristatymą iš Azijos ir tuo padėjo Būtingės terminalo projektą atlikti laiku. Tačiau D.I. minimos sutarties nei mokesčių administratoriui, nei Komisijai nepateikė, o iš D.I. paaiškinimo visiškai neaišku, kokie teisiniai santykiai siejo Bendrovę su įmone „Sherwest International PTE. LTD“, pastarajai atliekant specialių ventilių pristatymą. Nors D.I. ir teigia, kad įmonė „Shervvest International PTE. LTD“ paslaugas suteikė Bendrovei, tačiau visiškai neaišku, kodėl 2004 m. gegužės 18 d. sąskaita Nr. 04-0503p už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą išrašyta „OKZ Holding a. s.“, o ne pačiai Bendrovei. Be to, anot atsakovo, skiriasi D.I. paaiškinime nurodyta paslaugų rūšis nuo įvardytos paslaugos aukščiau minėtoje sąskaitoje: paaiškinime teigiama, kad „Sherwest International PTE. LTD“ užtikrino specialių ventilių pristatymą iš Azijos, o 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitoje Nr. 04-0503p nurodyta, kad „Sherwest International PTE. LTD“ atliko skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Taigi, vienintelis įrodymas, kurį pateikė Bendrovė įmonės „Sherwest International PTE. LTD“ suteiktoms paslaugoms pagrįsti - tai prieštaringas Bendrovės generalinio direktoriaus D.I. paaiškinimas. Kitų dokumentų (sutarčių, atliktų darbų aktų ir pan.), kurie galėtų pagrįsti, jog paslaugas suteikė būtent „Sherwest International PTE. LTD“, byloje nėra. Atsakovo manymu, nėra pagrindo teigti, kad paslaugas, nurodytas sąskaitoje Nr. 04-0503p, „Sherwest International PTE. LTD“ suteikė Bendrovei bei suteiktos paslaugos uždirbo Bendrovei pajamas. Todėl yra pagrįsta, jog Bendrovė, apskaičiuodama 2004 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 121814,78 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą pagal „OKZ Holding a. s.“ išrašytą 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr. 2004012.

17Atsakovas nurodė, jog patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad Bendrovė pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.“ 2004 m. birželio 10 d. sąskaitą Nr.2004018 2004 metų leidžiamiems atskaitymams priskyrė 135902,21 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas ir priežiūrą. Šią sąskaitą kompanija „OKZ Holding a. s.“ Bendrovei išrašė remdamasi „Raymond Worldwide LLC“ 2004 m. birželio 10 d. sąskaitomis Nr.01-OO4/6 ir Nr. 02-004/6. Bendrovė „Raymond Worldwide LLC“ išrašytose sąskaitose nurodytoms paslaugoms pagrįsti pateikė 2004 m. sausio 11 d. konsultavimo sutartį, sudarytą tarp „OKZ Holding a. s.“ (šioje sutartyje vadinamas - Kompanija) ir „Raymond Worldwide LLC“ (šioje sutartyje vadinamas - Agentas). Konsultavimo sutartyje nurodyta, kad „Agentas įsipareigoja organizuoti sekančių Sutartimi apibrėžtų veiksmų išsipildymą: I etapas - potencialių klientų, bendradarbiavimo ieškojimas siūlant progresyvias technologijas specialiems įrengimams, skirtiems įrengimų aptarnavimui (priežiūrai) ir Sutarties sudarymas su potencialiu Klientu priskiriant jį OKZ Holding Baltija. II etapas - asistavimas sudarant Susitarimus su specialių įrengimų Tiekėjais ir pagalba ruošiant sutarties modelį“. Bendrovė taip pat pateikė „Raymond Worldwide LLC“ ir „OKZ Holding a. s.“ atstovų pasirašytą 2004 m. birželio 10 d. priėmimo lapą, kuriuo „Raymond Worldwide LLC“ patvirtinama, jog visi reikalingi pastarosios darbai ir įsipareigojimai pagal sutartį atlikti. Pažymėtina, jog priėmimo lape nėra asmenų, pasirašiusių minėtą priėmimo lapą, vardų ir pavardžių. Bendrovės generalinis direktorius D.I. dėl paslaugų atlikimo pagal minėtas sąskaitas paaiškino, kad su „Raymond Worldwide LLC“ buvo sudaryta sutartis, siekiant bendradarbiauti, sprendžiant skubius techninius klausimus dėl bendros kainos sumažinimo ir sutarčių sudarymo su Bendrove. Taip pat „Raymond Worldwide LLC“ užduotis buvo padėti sudaryti sutartis dėl specialių rezervuarų komponentų pristatymo bei padėti parengiamosios fazės metu iki montažo darbų pradžios. Paaiškinime teigiama, jog, sudarius sutartį dėl rezervuarų su slankiojančiais ir tvirtais aliuminio dangčiais skysčiams saugoti su firma „Achemos grupė“, buvo įgyvendintas I etapas, o realizacijos parengimas, įskaitant sutartis su specialių dangčių tiekėjais bei darbų pradžia statybvietėje, 2004 m. birželio 6 d. baigtas II etapas. Iš bylos medžiagos matyti, kad aukščiau minėta sutartimi „Raymond Worldwide LLC“ įsipareigojo organizuoti potencialių klientų paiešką Bendrovei, tačiau duomenų, kad minėta sutartis buvo vykdoma, Bendrovė nepateikė.

18Atsakovas akcentavo, kad Bendrovės pateiktame 2004 m. birželio 10 d. priėmimo lape nurodyta, kad „Raymond Worldwide LLC“ atliko visus darbus ir įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, tačiau kokie asmenys teikė paslaugas, kur paslaugos suteiktos, kokiu būdu, ar klientai buvo surasti ir panašiai, minėtame priėmimo lape nenurodyta. Bendrovė mokesčių administratoriui pateikė „Raymond Worldwide LLC“ 2008 m. vasario 14 d. pranešimą apie minėtos sutarties įvykdymą. Tačiau iš pranešimo negalima nustatyti, ar buvo įvykdyta ir kaip buvo įvykdyta minėta sutartis. Pranešime nurodomos tik bendro pobūdžio paslaugos - techninis aptarimas ir sprendimo strategija; tinkamo techninio sprendimo paieška; techninis ir komercinis svarstymas su potencialiais specialios įrangos tiekėjais; pasiūlymų ieškojimas, tačiau, kokios paslaugos realiai buvo atliktos ir ar šias paslaugas atliko „Raymond Worldwide LLC“ duomenų nėra. Nors D.I. ir teigia, kad „Raymond Worldwide LLC“ paslaugas suteikė Bendrovei, tačiau visiškai neaišku, kodėl 2004 m. birželio 10 d. sąskaitos Nr. 01-004/6 ir Nr. 02-004/6 už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas ir priežiūrą išrašytos „OKZ Holding a. s.“, o ne Bendrovei. Anot atsakovo, šių aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog nėra pagrindo teigti, kad paslaugas, nurodytas 2004 m. birželio 10 d. sąskaitose Nr. 01-004/6 ir Nr. 02-004/6, „Raymond Worldwide LLC“ suteikė Bendrovei, o suteiktos paslaugos uždirbo Bendrovei pajamų. Todėl darytina išvada, kad Bendrovė, apskaičiuodama 2004 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 135902,21 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas ir priežiūrą pagal „OKZ Holding a. s.“ išrašytą 2004 m. birželio 10 d. sąskaitą Nr. 2004018.

19Atsakovas akcentavo, jog patikrinimo metu nustatyta, jog Bendrovė laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio 30 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d. pagal kasos išlaidų orderius (toliau - KIO) iš kasos generaliniam direktoriui D.I. išmokėjo 18876801,95 Lt avansinių sumų, iš jų 2004 m. gruodžio 30 d. išmokėta 1683034,09 Lt, 2005 m. - 4939603,84 Lt, 2006 m. - 5674270,40 Lt ir laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2007 m. rugsėjo 30 d. išmokėta 6579893,62 Lt. D.I. dėl iš kasos paimtų grynųjų pinigų panaudojimo pateikė avansines apyskaitas, kuriose nurodyta, jog 6529632 Lt sumokėti „World Building Service, Ltd.“ pagal 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį. Prie avansinių apyskaitų pridėjo Bendrovės vardu išrašytus KIO, kuriuose nurodyta, jog pinigai išduodami „World Building Service, Ltd." pagal 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį. Tačiau, kaip nustatyta patikrinimo metu, Bendrovės „World Building Service, Ltd.“ išrašytuose minėtuose KIO nenurodytas pinigus gavusio asmens vardas, pavardė, pasas arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris ir gyvenamoji vieta. Taip pat pažymėtina, jog byloje nėra dokumentų, patvirtinančių, kad „World Building Service, Ltd.“ grynuosius pinigus iš Bendrovės gavo. Taigi, byloje esantys dokumentai nepatvirtina, jog Bendrovė sumokėjo grynuosius pinigus „World Building Service, Ltd.“ už 2003 m. lapkričio 20 d. sutartyje nurodytas paslaugas.Bendrovė mokesčių administratoriui pateikė 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį, kurios pagrindu buvo išmokėti grynieji pinigai „World Building Service, Ltd.“. Minėta sutartis sudaryta tarp šalių: pirma šalis - „World Building Service, Ltd.“, antra šalis - „OKZ Holding a. s.“ ir Bendrovė. Pagal sutartį numatytas šalių bendradarbiavimas, siekiant Bendrovės veiksmingumo ir konkurencingumo Baltijos rinkoje. Sutartyje numatytoms paslaugoms pagrįsti Bendrovė mokesčių administratoriui pateikė sutarties ataskaitas: 001 (2003 m. lapkričio 20 d. - 2004 m. rugsėjo 31 d.), 002 (2004 m. balandžio 1 d. - 2004 m. gruodžio 31 d.), 003 (2005 m. sausio 1 d. - 2005 m. gruodžio 31 d.), 004 (2006 m. sausio 1 d. - 2006 m. gruodžio 31 d.). Tačiau šiose ataskaitose nurodytos bendro pobūdžio paslaugos ir visiškai neaišku, kokias konkrečiai paslaugas „World Building Service, Ltd.“ suteikė Bendrovei, o kokias - „OKZ Holding a. s.“. Kadangi pateiktose ataskaitose nenurodyti konkretūs „World Building Service, Ltd.“ darbai ar veiksmai, kuriuos jis atliko Bendrovės naudai, iš jų negalima spręsti apie atliktų darbų pobūdį ir jų ryšį su Bendrovės pajamų uždirbimu. Bendrovė paslaugoms pagrįsti pagal minėtą sutartį taip pat pateikė 2003 m. lapkričio 20 d. priėmimo lapą, kuriame nurodyta, kad „World Building Service, Ltd.“ atliko visus darbus ir įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, tačiau, kokios paslaugos buvo suteiktos, kokie asmenys teikė paslaugas, kur paslaugos suteiktos, kokiu būdu ir panašiai, minėtame priėmimo lape nenurodyta.

20Atsakovas pažymėjo, kad patikrinimo metu nustatyta, jog pagal 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį tarp „World Building Service, Ltd.“, „OKZ Holding a. s.“ ir Bendrovės sutarta, kad bus trys metiniai planiniai periodai (2004, 2005, 2006 m.). Už suteiktas konsultacijas Bendrovė pagal minėtą sutartį įsipareigojo mokėti „World Building Service, Ltd.“ komisinius už antrus (2005) ir trečius (2006) kalendorinius metus po kiekvienų metų apskaitos auditavimo pagal sutartyje nustatytą tvarką. Pagal sutartį numatyta mokėti komisinius avansu už einamuosius metus tik tuo atveju, jeigu per metus yra teigiamas auditas, ir sutarties dalyvis patvirtina sutarties sumas. Tačiau byloje nustatyta, jog „World Building Service, Ltd.“ komisinių mokėjimas avansu įformintas nuo 2005 m. sausio 26 d. Taigi komisinių mokėjimas avansu buvo įformintas tuomet, kai dar nebuvo jokių duomenų apie būsimą Bendrovės ūkinės - finansinės veiklos rezultatą, ir vėliau jų mokėjimas įformintas kiekvieną ar kas antrą mėnesį.

21Atsakovas akcentavo, jog nustatyta, kad buvęs Bendrovės direktorius V.M., kuris vykdančiuoju direktoriumi dirbo nuo 2004 m. liepos 27 d. iki 2006 m. gegužės 26 d., savo paaiškinime nurodė, kad apie „World Building Service, Ltd.“ nieko nežino, nes visus reikalus, susijusius su „World Building Service, Ltd.“ tvarkė D.I.. Pažymėtina, kad Bendrovės pateiktose sutarties ataskaitose nurodyta, kad tam tikros paslaugos buvo teikiamos Bendrovės biure - Plungėje, todėl logiškai nepaaiškinama, kaip vykdantysis direktorius V.M. galėjo nežinoti apie „World Building Service, Ltd.“ ir jos suteiktas paslaugas Bendrovei. Dėl Bendrovės sandorių su „World Building Service, Ltd.“ Inspekcija per centrinį mokesčių administratorių kreipėsi į JAV mokesčių administratorių. JAV vidaus mokesčių tarnyba 2007 m. spalio 17 d. rašte Nr.Gl-5292 nurodė, kad „World Building Service, Ltd.“ yra legaliai įsteigta JAV, tačiau neturi suteikto mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio. „World Building Service, Ltd.“ JAV nepildo pajamų mokesčio deklaracijų, įmonės naudojamas adresas priklauso registruotam agentui, kuris yra daugiau dokumentus gaunantis ir perduodantis asmuo, nei įmonės veiklą vykdantis atstovas. JAV mokesčių administratorius taip pat nurodė, kad negalima teigti, jog minėta įmonė būtų kada nors realiai gyvavusi ar vykdžiusi veiklą JAV, todėl JAV vidaus mokesčių tarnyba negali teigti, kad vietos mokesčių administratoriaus paklausime nurodyti sandoriai būtų įvykę JAV teritorijoje.

22Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, atsakovo nuomone, darytina išvada, kad nėra pagrindo teigti, jog paslaugas, nurodytas 2006 m. sausio 25 d. sąskaitoje faktūroje Nr.06/01/25 ir 2007 m. sausio 23 d. sąskaitoje faktūroje Nr.07/01-23, pagal 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį „World Building Service, Ltd.“ suteikė Bendrovei bei suteiktos paslaugos uždirbo Bendrovei pajamas. Atsakovo nuomone, konstatuotina, jog Bendrovė, apskaičiuodama 2005 ir 2006 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 3742517 Lt už 2005 m. pagal „World Building Service, Ltd.“ išrašytą 2006 m. sausio 25 d. sąskaitą faktūrą Nr. 06/01/25 ir 2862000 Lt už 2006 m. pagal 2007 m. sausio 23 d. sąskaitą faktūrą Nr. 07/01-23. Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 123 straipsnio 2 dalį (2004 m. sausio 15 d. įstatymo redakcija Nr. IX-1960), jeigu nustatoma, kad PVM mokėtojas nepagrįstai sumažino apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą (padidino apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą), apskaičiuojama papildomai mokėtina PVM suma, kuria atitinkamai didinama mokėtina į biudžetą PVM suma (mažinama grąžintina iš biudžeto PVM suma), ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų apskaičiuotos papildomai mokėtinos PVM sumos dydžio bauda. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, mokesčio mokėtojo kaltės formos ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą. Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. DC-675 redakcija) 56 straipsnyje nustatyta, kad pažeidus šio įstatymo nuostatas, baudos skiriamos ir delspinigiai apskaičiuojami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jei mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo (įskaitant muitinės deklaracijose apskaičiuojamą mokestį) ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų minėtos mokesčio sumos dydžio bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip. Skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, nuo mokesčių įstatymų pažeidimo pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą.

23Atsakovas pabrėžė, jog kaip matyti iš Inspekcijos sprendimo Nr. A6-6, vietos mokesčių administratorius nuo papildomai apskaičiuotų PVM ir pelno mokesčių sumų Bendrovei skyrė baudų vidurkį, t. y. 30 proc. dydžio PVM ir pelno mokesčio baudas. Valstybinė mokesčių inspekcija 2008 m. birželio 16 d. sprendime Nr. 69-95 atsižvelgė į tai, kad Bendrovė papildomai apskaičiuotas 37220 Lt PVM ir 1025348 Lt pelno mokesčio sumas sumokėjo, tačiau įvertinusi šias aplinkybes kaip svarbų, bet ne pagrindinį kriterijų nulemiantį skiriamos baudos už padarytus pažeidimus dydį, Bendrovei nuo papildomai apskaičiuotų PVM ir pelno mokesčio sumų pagrįstai skyrė 20 proc. dydžio 7444 Lt PVM ir 205070 Lt pelno mokesčio baudas.

24Tretysis suinteresuotasis asmuo Inspekcija atsiliepime teismui nurodė, kad mokesčių administratoriaus bei Ginčų komisijos skundžiami sprendimai yra pagrįsti ir teisėti, todėl prašė skundą atmesti.

25II.

26Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 10 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

27Dėl Bendrovės teisės įtraukti į PVM atskaitą ir priskirti leidžiamiems atskaitymams UAB „Agnieška“ vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytas sumas teismas konstatavo, jog byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Bendrovė į PVM atskaitą įtraukė 37220 Lt pirkimo PVM pagal UAB „Agnieška“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras: 2005 m. birželio 1 d. AN Nr.000030 – 23819,07 Lt; 2005 m. birželio 20 d. AN Nr.000074 – 13401,25 Lt. Minėtose sąskaitose-faktūrose nurodoma, kad jos išrašomos už transporto nuomą. Atsiskaitymai su UAB „Agnieška“ buvo įvykdyti dviems bankiniais mokėjimo pavedimais – 156147,28 Lt pervesti 2005-07-04 mokėjimo pavedimu Nr.572 ir 87852,66 Lt pervesti 2005 m. rugsėjo 12 d. mokėjimo pavedimu Nr.807. Pirmosios instancijos teismo nuomone, teismų praktikoje, aiškinant sąnaudas patvirtinančių apskaitos dokumentų juridinės galios pripažinimą, ne kartą pažymėta, jog turi būti nustatinėjama ta esminė aplinkybė ar šiais apskaitos dokumentais patvirtinamas tikrasis ūkinės operacijos turinys (2004 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1 – 355/2004 ir kt.). Minėtoje nutartyje išaiškinta, jog ta aplinkybė, kad mokesčio mokėtojas turi įstatymo reikalaujamus formaliuosius rekvizitus atitinkančius dokumentus pati savaime nepagrindžia jo teisės į šiuose dokumentuose nurodytos ūkinės operacijos atvaizdavimą įmonės buhalterinėje apskaitoje, jeigu turimų įrodymų visuma leidžia teigti, kad ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas dokumentuose. Ir priešingai - aplinkybė, jog mokesčio mokėtojo turimuose dokumentuose nėra nurodyti ar neteisingai nurodyti visi formalieji rekvizitai dar pati savaime nepaneigia teisės į šių dokumentų įtraukimą į buhalterinę apskaitą, jeigu įrodymų visuma leidžia teigti, kad įvyko būtent tokio turinio ūkinė operacija, kuri atsispindėta buhalterinės apskaitos dokumentuose. Aplinkybę, jog lemiamą reikšmę turi tikrasis ūkinės operacijos turinys, o ne jos įforminimas atitinkamais buhalterinės apskaitos dokumentais, patvirtina ir naujojo Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo redakcija) 10 straipsnis, kuris įtvirtina turinio viršenybės prieš formą principą. Taigi, ar sąnaudos yra patvirtintos juridinę galią turinčiais dokumentais, nustatoma įvertinus, ar apskaitos dokumentai patvirtina tikrąjį įvykusios ūkinės operacijos turinį. Iš minėtų PVM sąskaitų-faktūrų matyti, kad jas išrašė A.N., tačiau pačiose sąskaitose nenurodoma, kas šias sąskaitas gavo bei priėmė darbus. Nustatyta, kad A.N. Lietuvos respublikos piliečio pasą ir asmens tapatybės kortelę yra pametęs 2005 m. balandžio 21 d., t.y. iki minėtų dokumentų išrašymo. Pats A.N. nėra su UAB „Agnieška“ susijęs nei darbo santykiais nei kaip nors kitaip. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, nei ikiteisminėje mokestinio ginčo stadijoje, nei teismui nepateikti jokie kiti įrodymai ( krovinio važtaraščiai, paslaugų sutartys ar kt.) pagrindžiantys šiose sąskaitose-faktūrose nurodytų darbų atlikimo aplinkybes, todėl neaišku, kas buvo šių darbų užsakovu, kokiu transportu buvo vykdomi pervežimai, kokie kroviniai buvo vežami, kokie vairuotojai atliko pervežimus. 2005 m. birželio 1 d. atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktą vėlgi pasirašė A.N., tačiau niekas iš Bendrovės atstovų šių darbų priėmimo nepatvirtino. Byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, jog UAB „Agnieška“ neturėjo nei materialinių resursų, nei darbuotojų transporto paslaugoms atlikti. Taip pat nėra duomenų, jog šios paslaugos būtų suteiktos pasitelkus kitus ūkio subjektus.

28Įvertinęs minėtų įrodymų visumą, pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog 2005 m. birželio 1 d. AN Nr.000030 bei 2005 m. birželio 20 d. AN Nr.000074 PVM sąskaitose faktūrose nurodytų ūkinių operacijos turinys neatitinka tikrovės, todėl šie dokumentai negali būti pripažįstami turinčiais juridinę galią. Atsižvelgus į tai, konstatuotina, jog mokesčių administratorius ir Ginčų komisija pagrįstai nepripažino Bendrovės teisės įtraukti šiose sąskaitose faktūrose nurodytas PVM sumas į atskaitą. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje sakoma, kad išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, kurie privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. Teismui nustačius, kad mokesčių administratorius pagrįstai PVM sąskaitas-faktūras AN Nr.000030, AN Nr.000074 pripažino neturinčiomis juridinės galios, šiose faktūrose nurodytos sumos (viso 206708 Lt) pagrįstai nepriskirtos leidžiamiems atskaitymams, mažinantiems apmokestinamąjį pelną. Taigi, teismo nuomone, Bendrovei mokėtinas pelno mokestis pagrįstai perskaičiuotas, neatsižvelgus į šiose faktūrose nurodytas išlaidas.

29Dėl Bendrovės teisės priskirti leidžiamiems atskaitymams kompanijos „OKZ Holding a.s.“ vardu išrašytose sąskaitose nurodytas sumas teismas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, jeigu šis įstatymas nenustato ko kita. Bylos medžiaga patvirtina, kad Bendrovė 2004 m. leidžiamiems atskaitymams priskyrė 121714,78Lt (352880 EUR) pagal kompanijos „OKZ Holding a.s.“ 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr.2004012. Šioje sąskaitoje nurodoma, kad ji išrašyta remiantis „Sherwest International PTE.LTD“ 2004 m. gegužės 18 d. sąskaita Nr.04-0503p. Bendrovė 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitoje Nr.04-0503p. nurodytoms paslaugoms pagrįsti pateikė vienintelį įrodymą – generalinio direktoriaus D.I. 2007 m. spalio 8 d. paaiškinimą. Šiame paaiškinime nurodoma, kad „OKZ Holding a.s.“ su „Mažeikių nafta“ sudarė kontraktą dėl Būtingės terminalo plėtros projekto, pagal kurį pareiškėjas privalėjo per ypatingai trumpą laiką užtikrinti specialių ventilių pristatymą ir jų paleidimą. Šiam tikslui pasiekti buvo pradėtas bendradarbiavimas su firma „Sherwest International PTE.LTD“, kur, tapusi „OKZ Holding a.s.“ agentu, užtikrino kontrakto sąlygų įvykdymą. Jokių kitų įrodymų, patvirtinančių 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitoje Nr.04-0503p. nurodyto mokėjimo pagrįstumą (sutarčių, atliktų darbų aktų ir pan.), nei teismui, nei mokesčių administratoriui Bendrovė nepateikė. Be to, D.I. 2007 m. spalio 8 d. paaiškinime atliktų darbų rūšis bei Nr.04-0503p. sąskaitoje nurodyti darbai skiriasi – pirmu atveju teigiama, kad Sherwest International PTE.LTD“ užtikrino specialių ventilių pristatymą iš Azijos, tuo tarpu antru atveju – atliko skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Taigi, mokesčių administratorius pagrįstai pripažino šiuos įrodymus prieštaringais.

30Teismo nuomone, įvertinus minėtus įrodymus ir atsižvelgus į tai, kad „Sherwest International PTE.LTD“ 2004 m. gegužės 18 d. sąskaita Nr.04-0503p buvo pateikta ne Bendrovei, o „OKZ Holding a.s.“, sprendžiama, kad pareiškėjo ir „Sherwest International PTE.LTD“ nesiejo jokie teisiniai santykiai ir įsipareigojimai, todėl mokesčių administratorius pagrįstai 2004 m. apmokestinamąjį pelną leidžiamiems atskaitymams nepriskyrė pagal 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr.2004012 išmokėtų piniginių lėšų. Be to, Bendrovė pagal „OKZ Holding a.s.“ 2004 m. birželio 10 d. sąskaitą Nr.2004018 2004 metų leidžiamiems atskaitymams priskyrė 135902,21 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas ir priežiūrą. Minėta sąskaita Bendrovei išrašyta remiantis „Raymond Worldwide LLC“ 2004 m. birželio 10 d. sąskaitomis Nr.01-004/6 ir Nr.02-004/6, pateiktomis apmokėjimui „OKZ Holding a.s.“ Pagrįsdama nurodytas išlaidas, Bendrovė pateikė: 1) 2004 m. sausio 11 d. konsultavimo sutartį tarp „OKZ Holding a.s.“ ir kompanijos „Raymond Worldwide LLC“ (sutartyje įvardijama Agentu), kurioje sakoma, kad Agentas įsipareigoja atlikti sekančius veiksmus: I etapas – potencialių klientų, bendradarbiavimo ieškojimas siūlant progresyvias technologijas specialiems įrengimams, skirtiems įrengimų aptarnavimui ( priežiūrai) ir sutarties sudarymas su potencialiu klientu priskiriant ji Bendrovei; II etapas – asistavimas sudarant susitarimus su specialių įrengimų tiekėjais ir pagalba ruošiant sutarties modelį; 2) „Raymond Worldwide LLC“ bei „OKZ Holding a.s.“ atstovų pasirašytą 2004 m. birželio 10 d. priėmimo lapą, kuriame patvirtinama jog visi 2004 m. sausio 11 d. konsultavimo sutartyje numatyti darbai ir įsipareigojimai yra atlikti; 3) „Raymond Worldwide LLC“ 2008 m. vasario 14 d. pranešimą apie sutarties įvykdymą. Nors 2004 m. birželio 10 d. pateiktame priėmimo lape nurodoma, kad atlikti visi sutartyje nurodyti darbai, tačiau kokiu būdu buvo vykdomas 2004 m. sausio 11 d. konsultavimo sutartyje nurodytų darbų atlikimas, kokie asmenys teikė paslaugas, ar buvo surasti sutartyje nurodyti klientai nėra pažymėta. Apie konsultacinės sutarties vykdymą negalima spręsti ir iš „Raymond Worldwide LLC“ 2008 m. vasario 14 d. pranešimo, kuriame „OKZ Holding a.s.“ atliktos paslaugos nurodomos bendrais teiginiais – techninis aptarnavimas ir sprendimo strategija, tinkamo techninio sprendimo paieška, parama mechanizavimui ir pradėjimo veikloms konstrukcijų sferoje Klaipėdoje ir pan.

31Atsižvelgdamas į tai, teismas nusprendė, kad jokiais byloje esančiais ir objektyviais laikytinais įrodymais 2004 m. sausio 11 d. konsultavimo sutarties vykdymas nėra patvirtintas. Be to, kaip jau minėta, 2004 m. sausio 11 d. konsultavimo sutarties šalimis nurodytos „OKZ Holding a.s.“ ir kompanija „Raymond Worldwide LLC“, todėl Bendrovė nėra susijusi jokiais santykiai bei įsipareigojimais, tame tarpe ir apmokėti „Raymond Worldwide LLC“ ar „OKZ Holding a.s.“ pateiktas sąskaitas, vykdant šią sutartį. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad mokesčių administratoriaus išvada, jog Bendrovė, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną už 2004 metus leidžiamiems atskaitymams be pagrindo priskyrė 135902,21 Lt pagal „OKZ Holding a.s.“ išrašytą 2004 m. birželio 10 d. sąskaitą Nr.2004018, yra pagrįsta ir teisėta.

32Dėl Bendrovės teisės priskirti leidžiamiems atskaitymams JAV kompanijos „World Building Service, Ltd.“ vardu išrašytose sąskaitose nurodytas sumas teismas nurodė, jog byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Bendrovė laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio 30 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d. pagal kasos išlaidos orderius iš kasos generaliniam direktoriui D.I. avansu išmokėjo 18876801,95 Lt. D.I., pagrįsdamas grynųjų pinigų panaudojimą pateikė avansines apyskaitas, kuriose nurodė, kad 6529632 Lt sumokėti pagal „World Building Service Ltd.“ vadovaujantis 2003 m. lapkričio 20 d. sutartimi. Prie avansinių apyskaitų buvo pridėti kasos išlaidų orderiai. Kaip matyti iš pateiktų kasos išlaidos orderių, šiuose orderiuose nenurodytas pinigus gavusio asmens vardas, pavardė, kiti tapatybę patvirtinantys duomenys. Nurodyta sutartis, kurios vykdymu grindžiamas grynųjų pinigų sumokėjimas, sudaryta tarp „World Building Service Ltd.“ (pirma šalis) ir „OKZ Holding a.s.“ bei Bendrovės (antra šalis). Pagrįsdama 2003 m. lapkričio 20 d. sutarties vykdymą Bendrovė mokesčių administratoriui pateikė šios sutarties ataskaitas – 001 (2003 m. lapkričio 20 d. – 2004 m. rugsėjo 31 d.), 002 (2004 m. balandžio 1 d. – 2004 m. gruodžio 31 d.), 003 (2005 m. sausio 1 d. – 2005 m. gruodžio 31 d.), 004 (2006 m. sausio 1 d. – 2006-21-31). Tačiau minėtose ataskaitose nurodytos paslaugos yra bendro pobūdžio (kontrolė, analizavimas, konsultavimas, dokumentų peržiūra ir papildymas ir pan.) paslaugos, todėl iš jų negalima spręsti apie atliktų darbų pobūdį ir jų ryšį su pareiškėjo pajamų uždirbimu. Kartu negalima atskirti, kokios paslaugos buvo suteiktos Bendrovei, o kokios „OKZ Holding a.s. Iš 2003 m. lapkričio 20 d. sutarties matyti, kad „World Building Service Ltd.“ numatytas komisinių mokėjimas už 2005 ir 2006 metus tuo atveju jei metų eigoje auditas yra teigiamas, o sutarties dalyvis patvirtina sutarties sumas (Sutarties 4.1.2., 4.2. punktai). Tačiau, kaip nustatė mokesčių administratorius, „World Building Service Ltd.“ komisinių mokėjimas avansu buvo įformintas nuo 2005 m. sausio 26 d., taigi tuo metu, kai dar nebuvo jokių duomenų apie būsimą Bendrovės ūkinės - finansinės veiklos rezultatą. Minėtų aplinkybių neginčija ir pats pareiškėjas.

33Teismas akcentavo, jog Bendrovės direktoriaus pareigas nuo 2004 m. liepos 27 d. iki 2006 m. gegužės 26 d. ėjęs V.M. savo paaiškinime nurodė, kad apie „World Building Service Ltd.“ jam absoliučiai nieko nežinoma, o visus reikalus tvarkė D.I.. Atsižvelgus į tai, jog sutarties ataskaitose nurodoma, kad daugeliu atveju paslaugos buvo teiktos Bendrovės biure, esančiame Plungėje, minėti direktoriaus teiginiai logiškai nepaaiškinami. Be to, JAV vidaus mokesčių tarnybos 2007 m. spalio 17 d. rašte nurodoma, kad nors bendrovė „World Building Service Ltd.“ buvo teisiškai įregistruota Jungtinėse valstijose, šis ūkio subjektas nebuvo registruotas mokesčių identifikaciniam numeriui gauti, todėl neteikia pajamų deklaracijos. Ūkio subjektas naudoja tą patį adresą kaip ir „registruotas agentas“, kuris tėra labiau teisinius dokumentus gaunantis ir perduodantis asmuo. Taip pat pažymėjo, kad apie „World Building Service Ltd.“, išskyrus tai, kad ji registruota Jungtinėse Valstijose, daugiau nepavyko gauti jokių duomenų, neturi jokio veiklą vykdančios kompanijos adreso, kurį galima būtų patvirtinti. Įvertinęs minėtų įrodymų visumą, teismas nusprendė, jog pagrįsta mokesčių administratoriaus išvada, kad paslaugos pagal 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį ir nurodytos sąskaitoje faktūroje 2006 m. sausio 25 d. Nr.06/01/25 bei 2007 m. sausio 23 d. sąskaitoje faktūroje Nr.07/01-23 pareiškėjui suteiktos nebuvo.

34Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad Bendrovė, apskaičiuodama 2005 m. pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrusi 3742517 Lt pagal 2006 m. sausio 25 d. sąskaitą-faktūrą Nr.06/01/25 ir pagal sąskaitą faktūrą Nr.07/01-23 priskyrusi 2862000 Lt už 2006 metus pažeidė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies nuostatą, pagal kurią leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, jeigu šis įstatymas nenustato ko kita. Taigi, pelno mokesčio nepriemoka ginčijamoje mokesčių administratoriaus sprendimo dalyje Bendrovei buvo perskaičiuota pagrįstai ir teisėtai, todėl skundo reikalavimai šioje dalyje yra atmestini.

35Dėl Bendrovei pakirtų baudų pagrįstumo bei teisėtumo teismas nurodė, jog Bendrovė neginčija mokesčių administratoriaus pakaičiotų baudų ir delspinigių matematinio teisingumo, tačiau pareiškėjo teigimu, nustačius, jog nagrinėjamo ginčo atveju mokesčiai jai perskaičiuoti pagrįstai, nuo nesumokėtų mokesčių skirtinos ne didesnės kaip 10 proc. baudos. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 123 straipsnio 2 dalyje sakoma, kad jeigu nustatyta, kad PVM mokėtojas nepagrįstai sumažino apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą (padidino apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą), apskaičiuojama papildomai mokėtina PVM suma, kuria atitinkamai didinama mokėtina į biudžetą PVM suma (mažinama grąžintina iš biudžeto PVM suma), ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų apskaičiuotos papildomai mokėtinos PVM sumos dydžio bauda. Minėto straipsnio 4 dalyje sakoma, kad skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, mokesčio mokėtojo kaltės formos ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad jei mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo (įskaitant muitinės deklaracijose apskaičiuojamą mokestį) ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų minėtos mokesčio sumos dydžio bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip. Skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, nuo mokesčių įstatymų pažeidimo pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą. Taigi tiek Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, tiek Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme numatytos analogiškos baudų skyrimo taisyklės ir baudų dydžiai. Ginčų komisijai savo sprendimu iš dalies pakeitus Mokesčių inspekcijos 2008 m. birželio 16 d. sprendimą dėl Bendrovės ginčijamų mokestinių nepriemokų, buvo paliktos nepakeistos paskirtos 20 proc. dydžio baudos, sumažintos proporcingai, atsižvelgus į tenkintus reikalavimus - 7444 Lt PVM bauda ir 205070 Lt pelno mokesčio bauda. Taigi, teismo vertinimu, paskirtų baudų dydžiai yra mažesni nei Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme numatyti baudų vidurkiai. Įvertinęs Bendrovės padarytų pažeidimų pobūdį, tai, jog pareiškėjas savo padarytų mokesčių įstatymų pažeidimų skunduose Ginčų komisijai ir teismui keliamų reikalavimų ribose nepripažino, teismas padarė išvadą, kad paskirtos baudos savo dydžiu yra adekvačios nustatytiems pažeidimams, todėl reikalavimai jas suamžinti iki 10 proc. netenkintini. Išnagrinėjęs ir įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, teismas padarė išvadą, kad Ginčų komisija 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendime faktines aplinkybes ir teisės aktus, reguliuojančius ginčo mokestinius santykius, aiškino ir taikė tinkamai, todėl tenkinti pareiškėjo skundą, vadovaujantis jos nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo.

36III.

37Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jos skundą tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais.

38Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovas bei tretysis suinteresuotasis asmuo prašo apeliacinį skundą atmesti, savo poziciją grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV.

41Iš bylos medžiagos matyti, jog mokestinis ginčas šioje byloje kilo dėl mokesčių administratorių sprendimų, kuriais pareiškėjui buvo papildomai apskaičiuota 41941 Lt PVM suma bei 1077707 Lt pelno mokesčio. Pareiškėjo teigimu, jis turėjo teisę atskaityti 37220 Lt pirkimo PVM pagal UAB „Agnieška“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras bei 4721 Lt pirkimo PVM, sumokėtą už pareiškėjo darbuotojų maitinimą. Be to, anot pareiškėjo, mokesčių administratorius nepagrįstai neleido leidžiamiems atskaitymams priskirti sąnaudas pagal „OKZ Holding a.s.“ ir „World Building Service, Ltd.“ išrašytas sąskaitas, taip pat nepagrįstai neleido leidžiamiems atskaitymams priskirti sąnaudas už pareiškėjo darbuotojų maitinimą (t. 1, b. l. 3 – 12).

42Bylos medžiaga taip pat patvirtina, jog nagrinėjant šį mokestinį ginčą yra keliamas klausimas dėl pareiškėjo nuo 2003 m. liepos 4 d. iki 2007 m. kovo 31 d. vykdytų ūkinių operacijų su UAB „Agnieška“, „OKZ Holding a.s.“ ir „World Building Service, Ltd.“ realumo, kadangi nuo šio juridinio fakto nustatymo priklauso ir nurodytų ūkinių operacijų apmokestinimas PVM bei pelno mokesčiu (t. 1, b. l. 37 – 44). Atkreiptinas dėmesys, jog šios ūkinės operacijos buvo tiriamos bei nagrinėjamos ne tik vietos mokesčių administratoriaus - Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos – 2008 m. vasario 8 d. patikrinimo akte Nr. ()-PA5.5-23-07-10 (t. 1, b. l. 15 – 35), kurio pagrindu pareiškėjui apskaičiuotos papildomai mokėtinos mokesčių sumos, bet ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Telšių skyriui atliekant ikiteisminį tyrimą Nr. 06-1-07030-07 pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje. Nurodyto ikiteisminio tyrimo metu buvo vertinama ar pareiškėja savo buhalterinėje apskaitoje užfiksavo galimai fiktyvius transporto paslaugų pirkimus iš UAB „Agnieška“ taip pat nustatinėjamos sutarčių su ofšorine kompanija „World Building Service, Ltd.“ vykdymo aplinkybės bei tiriami apmokėjimai už galimai faktiškai negautas paslaugas iš kompanijų „Sherwest International PTE.LTD“ bei „Raymond Worldwide LLC“, kurias atstovavo įmonė „OKZ Holding a.s. (t. 1, b. l. 65).

43Minėtas ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu, nenustačius nusikalstamų veikų, numatytų Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje požymių (b. l. 68). Kartu minėtame nutarime buvo konstatuota, jog transporto paslaugos pagal UAB „Agnieška“ PVM sąskaitas – faktūras buvo atliktos, tačiau paslaugoms įforminti panaudoti suklastoti apskaitos dokumentai apie tai paslaugų gavėjams nežinant (t. 1, b. l. 67). Tuo tarpu dėl sandorių su įmonės „OKZ Holding a.s.“ atstovaujamais subjektais Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarime buvo nurodyta, jog tyrimo metu nenustatyta jokių faktinių aplinkybių, kad šie sandoriai neįvyko (t. 1, b. l. 68).

44Atkreiptinas dėmesys, jog, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 4 dalimi, tik įsiteisėjęs teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje yra privalomas teismui, nagrinėjančiam administracines bylas dėl asmens, kuriam priimtas teismo nuosprendis, veiksmų administracinių teisinių pasekmių. Taigi šiuo atveju, faktai, išdėstyti Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarime, nagrinėjamoje administracinėje byloje neturi prejudicinės galios, tačiau jie bei juos pagrindžianti ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-07030-07 medžiaga privalo būti įvertinti kitų byloje surinktų įrodymų kontekste (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 1 dalis, 86 straipsnio 2 dalis). Iš ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, jog teismas šių faktinių aplinkybių netyrė ir nevertino bei dėl jų nepasisakė, nors vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsnio nuostatomis, nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas svarbias bylai aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas mokestinį ginčą dėl pareiškėjo apmokestinimo, neįvykdė įstatyme numatytos pareigos vispusiškai, pilnutinai ir objektyviai išnagrinėti bylą.

45Teisėjų kolegija pažymi, kad nurodyti procesiniai trūkumai gali būti pašalinti tik perdavus bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, kadangi bylos aplinkybėms išaiškinti būtina surinkti daug naujų įrodymų (Administracinių bylų teisenos 141 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Šiuo atveju nagrinėjant bylą iš naujo būtina išreikalauti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Telšių skyriaus atlikto ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-07030-07 medžiagą ir teisiškai įvertinti joje surinktų duomenų reikšmę pareiškėjo apmokestinimui, sulyginus ikiteisminio tyrimo duomenis su kita mokestinio ginčo medžiaga bei mokesčių administratorių surinktais įrodymais.

46Todėl pareiškėjo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, panaikinant pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduodant šiam teismui iš naujo nagrinėti UAB „OKZ HOLDING Baltija“ skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

48pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

49Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 10 d. sprendimą ir perduoti pirmosios instancijos teismui uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ skundą nagrinėti iš naujo.

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. I.... 3. Pareiškėjas UAB „OKZ HOLDING Baltija“ (toliau - Bendrovė) su skundu... 4. Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, jog su Ginčų komisijos 2008 m.... 5. 1. Dėl UAB „Agnieška“ išrašytų PVM sąskaitų - faktūrų... 6. Ginčų komisijai 2008 m. gegužės 25 d. faksograma buvo išsiųstas Telšių... 7. 2. Dėl Sherwest International PTE.LTD suteiktų paslaugų nepripažinimo ir... 8. 3. Dėl „Raymond Worldwide LLC“ suteiktų paslaugų pagal konsultavimo... 9. 4. Dėl World Building service Ltd. paslaugų teikimo nepripažinimo ir dėl to... 10. 5. Dėl paskirtų baudų dydžio už padarytus pažeidimus pareiškėjas... 11. Atsakovas Mokesčių inspekcija atsiliepime teismui su skundo reikalavimais... 12. Atsiliepime paaiškino, kad ginčas šioje byloje kilo dėl Bendrovės teisės... 13. Anot atsakovo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. spalio 27... 14. Atsakovas pabrėžė ir tai, kad Inspekcijos atlikto patikrinimo metu... 15. Atsakovas pažymėjo, kad patikrinimo metu buvo nustatyta, kad UAB... 16. Atsakovas pabrėžė, jog patikrinimo metu nustatyta, ir tai kad Bendrovė... 17. Atsakovas nurodė, jog patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad Bendrovė pagal... 18. Atsakovas akcentavo, kad Bendrovės pateiktame 2004 m. birželio 10 d.... 19. Atsakovas akcentavo, jog patikrinimo metu nustatyta, jog Bendrovė laikotarpiu... 20. Atsakovas pažymėjo, kad patikrinimo metu nustatyta, jog pagal 2003 m.... 21. Atsakovas akcentavo, jog nustatyta, kad buvęs Bendrovės direktorius V.M.,... 22. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, atsakovo nuomone, darytina išvada, kad... 23. Atsakovas pabrėžė, jog kaip matyti iš Inspekcijos sprendimo Nr. A6-6,... 24. Tretysis suinteresuotasis asmuo Inspekcija atsiliepime teismui nurodė, kad... 25. II.... 26. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 10 d. sprendimu... 27. Dėl Bendrovės teisės įtraukti į PVM atskaitą ir priskirti leidžiamiems... 28. Įvertinęs minėtų įrodymų visumą, pirmosios instancijos teismas... 29. Dėl Bendrovės teisės priskirti leidžiamiems atskaitymams kompanijos „OKZ... 30. Teismo nuomone, įvertinus minėtus įrodymus ir atsižvelgus į tai, kad... 31. Atsižvelgdamas į tai, teismas nusprendė, kad jokiais byloje esančiais ir... 32. Dėl Bendrovės teisės priskirti leidžiamiems atskaitymams JAV kompanijos... 33. Teismas akcentavo, jog Bendrovės direktoriaus pareigas nuo 2004 m. liepos 27... 34. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad Bendrovė, apskaičiuodama 2005... 35. Dėl Bendrovei pakirtų baudų pagrįstumo bei teisėtumo teismas nurodė, jog... 36. III.... 37. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 38. Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovas bei tretysis suinteresuotasis... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV.... 41. Iš bylos medžiagos matyti, jog mokestinis ginčas šioje byloje kilo dėl... 42. Bylos medžiaga taip pat patvirtina, jog nagrinėjant šį mokestinį ginčą... 43. Minėtas ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas Telšių rajono apylinkės... 44. Atkreiptinas dėmesys, jog, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos... 45. Teisėjų kolegija pažymi, kad nurodyti procesiniai trūkumai gali būti... 46. Todėl pareiškėjo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, panaikinant... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 48. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“... 49. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 10 d.... 50. Nutartis neskundžiama....