Byla 2A-433/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų uždarųjų akcinių bendrovių „Žemkasa“ ir „Vakarų švara“ bei atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-924-538/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Specialus autotransportas“ ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys uždarosios akcinės bendrovės „Žemkasa“, „Vakarų švara“, „Švaros diena“, „Elite formula“, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo buvo nustatyta preliminari pasiūlymo eilė. Konkrečiai ieškovas kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti 2009 m. spalio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos raštu Nr. (14.3)-VP3-415 įformintą sprendimą dėl konkurso „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimas“ preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti Konkursui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, atmetant UAB „Žemkasa“ ir UAB „Vakarų švara“ jungtinėje veikloje su UAB „Elite formula“ Konkursui pateiktus pasiūlymus, kaip neatitinkančius Konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų.

5Klaipėdos miesto savivaldybės administracija paskelbė apie viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimas“. 2009 m. spalio 28 d. raštu informavo Konkurso dalyvius apie sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę. Ieškovas su šia eile nesutiko ir 2009 m. spalio 30 d. pareiškė pretenziją, kuria prašė atmesti tiekėjų UAB „Žemkasa“ ir UAB „Vakarų švara“ jungtinėje veikloje su UAB „Elite formula“ pateiktus pasiūlymus ir sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę. Pretenzijoje akcentavo tai, jog tiekėjai realiai negali ir neturi objektyvių galimybių atitikti Konkurso sąlygų 16.9 punkte išdėstytų kvalifikacijos reikalavimų t. y. vienai daliai nurodyta technika negali būti naudojama abiejų dalių aptarnavimui (Konkurso sąlygų 16.9 punkte technikos sąrašas nurodytas kiekvienai daliai atskirai). Ieškinyje pažymėta, kad tiekėjų pasiūlyta kaina yra nepagrįstai maža ir kad atsakovas, gavęs informaciją, kad tiekėjų UAB „Žemkasa“, UAB „Vakarų švara“ jungtinėje veikloje su UAB „Elite formula“ pateikta informacija apie jų turimus techninius pajėgumus neatitinka faktinių tiekėjų pajėgumų, privalėjo visomis teisėtomis priemonėmis patikrinti tiekėjų pateiktos informacijos teisingumą, tačiau to nepadarė.

6Atsakovas ir tretieji asmenys su ieškiniu nesutiko.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 9 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Panaikino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2009 m. spalio 28 d. sprendimą dėl konkurso „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimas“ preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir įpareigojo Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją iš naujo įvertinti Konkursui pateiktus pasiūlymus. Kitą ieškinio dalį atmetė. Šią nutartį grindė šiais argumentais:

91. Perkančioji organizacija neturėjo pareigos reikalauti, kad tiekėjai pagrįstų savo pasiūlymų kainas, nes jos nebuvo neįprastai mažos. Neįprastai maža kaina yra laikoma tokia kaina, kuri 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Nagrinėjamu atveju UAB „Žemkasa“ pasiūlyta kaina tik 8,83 proc., UAB „Vakarų švara“ su UAB „Elite formula“ pasiūlyta kaina tik 8,5 proc. mažesnė negu visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Tai lemia, kad perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ 40 str. reikalavimų.

102. Atsakovas 2009 m. spalio 5 d. rašte Nr. (14.3)-VP3-401 išaiškino, kad Konkurso sąlygų 16.9 p. technikos sąrašas nurodytas kiekvienai daliai atskirai ir kad vienai daliai nurodyta technika negali būti naudojama abiejų dalių aptarnavimui. Iš UAB „Žemkasa“ pasiūlymo (Konkurso pirmai daliai) ir UAB „Vakarų švara“ su UAB „Elite formula“ pasiūlymo (Konkurso antrai daliai) matyti, kad kelios transporto priemonės iš technikos sąrašo sutampa. Tai reiškia, kad minėti tiekėjai neatitiko minimalių Konkurso kvalifikacinių reikalavimų. Atsakovui paprašius pateikti garantinius raštus, jog tiekėjai turės galimybę sutarties sudarymo laikotarpiu nuomotis technikos sąrašuose esančią techniką, tiekėjai pateikė ne tik garantinius raštus, bet ir papildomus dokumentus apie galimybę nuomotis kitą techniką ir apie kitą nuosavybės teise turimą techniką. Tai reiškia, kad tiekėjai atliko pasiūlymų patikslinimus, po kurių jie atitiko Konkurso nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Tokie pasiūlymų patikslinimai pažeidžia viešųjų pirkimų principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir į tą aplinkybę, kad, kaip nurodė atsakovo atstovė teismo posėdyje, atsakovas nevertino tiekėjų atitikties Konkurso 16.9 p. reikalavimams dėl sutampančios technikos pasiūlymų technikos sąrašuose, yra prasminga panaikinti sudarytą preliminariąją eilę ir įpareigoti perkančiąją organizaciją iš naujo įvertinti pasiūlymus.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Tretysis asmuo UAB „Žemkasa“ pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 9 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria buvo panaikintas perkančiosios organizacijos sprendimas dėl preliminarios eilės sudarymo ir kuria perkančioji organizacija buvo įpareigota iš naujo įvertinti Konkursui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Taip pat prašo priteisti apeliantui iš ieškovo trečiojo asmens sumokėtą 133 Lt žyminį mokestį. Šiuos prašymus grindžia šiais argumentais:

131. Papildomos technikos nurodymas, esant pakankamam turimos ir nuomojamos technikos skaičiui, ar papildomų sutarčių pateikimas nėra laikytinas esminiu Konkurso pasiūlymo sąlygų gerinimu t. y. tokiu, kai Konkurso reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tampa Konkurso reikalavimus atitinkančiu pasiūlymu. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas, netinkamai ir nevisapusiškai ištyręs įrodymus bei bylos faktines aplinkybes, padarė nepagrįstą išvadą, jog UAB „Žemkasa“ pateikti Konkurso pasiūlymo patikslinimai pažeidžia viešojo pirkimo principus.

142. Ta aplinkybė, kad sutampa tiekėjų pasiūlymuose nurodyta technika, nereiškia, kad minėta technika bus naudojama tuo pačiu metu. Tokios grėsmės nėra, nes UAB „Žemkasa“ turi pakankamai technikos, kad galėtų įvykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus.

15Tretysis asmuo UAB „Vakarų švara“ pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 9 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria buvo panaikintas perkančiosios organizacijos sprendimas dėl preliminarios eilės sudarymo ir kuria perkančioji organizacija buvo įpareigota iš naujo įvertinti Konkursui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Taip pat prašo priteisti apeliantui iš ieškovo trečiojo asmens sumokėtą 133 Lt žyminį mokestį bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Šiuos prašymus grindžia šiais argumentais:

161. Vešiesiems pirkimams yra taikomas konfidencialumo principas. Dėl šios priežasties nei UAB „Žemkasa“, nei UAB „Vakarų švara“ negalėjo ir neturėjo žinoti apie sutampančias technikos priemones Konkurso pasiūlymų technikos sąrašuose. Taigi šių techninių priemonių sutapimas yra atsitiktinis ir negalintis sąlygoti išvados, jog tiekėjų pasiūlymai neatitiko Konkurso kvalifikacinių reikalavimų.

172. Ta aplinkybė, kad sutampa technikos priemonės Konkurso pasiūlymų technikos sąrašuose, nereiškia, kad tomis pačiomis priemonėmis tuo pačiu metu naudosis skirtingi tiekėjai. Atsižvelgiant į tai, kad nėra draudimo faktiškai atlikti darbus su kita technika, nuomotojas vienam iš tiekėjų galės išnuomoti to paties standarto tik kitą technikos priemonę. Tai reiškia, kad nėra grėsmės, jog tiekėjai nevykdys savo sutartinių įsipareigojimų. Taigi perkančioji organizacija teisingai įvertino, jog UAB „Vakarų švara“ atitinka minimalius Konkurso kvalifikacinius reikalavimus.

183. Apeliantas visą Konkursui reikalingą dokumentaciją pateikė kartu su pasiūlymu. Vėliau perkančiajai organizacijai apeliantas pateikė tik garantinį raštą ir sutartis, sudarytas dar iki Konkurso, jog pagrįstų savo techninį pajėgumą. Šie papildomi dokumentai neturėjo reikšmės pasiūlymo esmei ir vertinimui.

194. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas teismo posėdžio metu pripažino, jog nevertino tiekėjų atitikties Konkurso 16.9 p. reikalavimams dėl sutampančios technikos pasiūlymų technikos sąrašuose. Ši aplinkybė teismo posėdžio protokole nėra nurodyta. Priešingai, protokole yra pažymėta, jog atsakovas nurodė, kad atsižvelgė į technikos priemonių sutapimą pasiūlymų technikos sąrašuose.

20Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 9 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria buvo panaikintas perkančiosios organizacijos sprendimas dėl preliminarios eilės sudarymo ir kuria perkančioji organizacija buvo įpareigota iš naujo įvertinti Konkursui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Šį prašymą grindė tokiais argumentais:

211. Atsakovas išsamiai susipažino su tiekėjų pasiūlymais, įvertino jų turimą techninę bazę ir įsitikino, jog tiekėjų pasiūlymai atitinka Konkurso reikalavimus. Tiekėjų pateikti vėlesni pasiūlymų patikslinimai neturėjo įtakos, vertinat jų atitikimą Konkurso kvalifikaciniams reikalavimams. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad tiekėjų pateikti Konkurso pasiūlymų patikslinimai pažeidžia viešojo pirkimo principus.

222. Atsakovo vertinimu, technika tiekėjų pasiūlymų technikos sąrašuose nesutampa.

233. Ieškovas pretenzijoje nekėlė klausimo dėl neįprastai mažos kainos, o tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos skundžiamame sprendime dėl šio klausimo pasisakyti.

24Ieškovas UAB „Specialus autotransportas“ pateikė atsiliepimus į apeliantų apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 9 d. sprendimo. Atsiliepimais prašė apeliacinius skundus atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Visuose atsiliepimuose nurodo, jog bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo įrodyta, kad pirminiai tiekėjų UAB „Vakarų švara“ ir UAB „Žemkasa“ pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentuose nurodytų sąlygų ir kad perkančioji organizacija, leidusi pateikti papildomas technikos nuomos sutartis, leido tiekėjams pakeisti pasiūlymus tokiu būdu, jog pirkimo dokumentų neatitinkantys reikalavimai tapo atitinkančiais pirkimo reikalavimus. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė visas bylai reikšmingas ginčo faktines aplinkybes ir tinkamai jas įvertino, priimdamas teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

25Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimus į UAB „Žemkasa“ ir UAB „Vakarų švara“ apeliacinius skundus. Atsiliepimais prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria buvo panaikintas perkančiosios organizacijos sprendimas dėl preliminarios eilės sudarymo ir kuria perkančioji organizacija buvo įpareigota iš naujo įvertinti Konkursui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad sutinka su apeliantų nurodytais argumentais, ir mano, kad jie yra pagrįsti bei dėl to tenkintini.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliaciniai skundai netenkintini.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.).

29Klaipėdos miesto savivaldybės administracija paskelbė viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugomis pirkti. Pirkimas yra vykdomas vadovaujantis konkurso sąlygomis, patvirtintomis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. AD1-1369. Remiantis konkurso sąlygų 13 punktu, pirkimas suskaidytas į dalis - šiaurinės miesto dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimą ir pietinės miesto dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimą.

30Konkurso sąlygų 16.9 punkte nustatyti tiekėjams keliami gamybinio ir techninio pajėgumo kvalifikaciniai reikalavimai, pateiktas sąrašas specialios technikos, kurią tiekėjas turi turėti tam, kad atitiktų perkančiosios organizacijos tiekėjams keliamus reikalavimus. Konkurso sąlygų 16.9 punkte perkančioji organizacija nustatė, kad dokumentas, įrodantis tiekėjo atitikimą išdėstytam kvalifikacijos reikalavimui, yra tiekėjo pateiktas technikos sąrašas.

31Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje konstatavo, kad apeliantų UAB ,,Žemkasa“ ir UAB ,,Vakarų švara“ konkurso pasiūlymai neatitiko konkurso sąlygų 16.9 p. reikalavimų, kurie numatė, kad specialioji technika turėjo būti pateikta kiekvienai pirkimo daliai atskirai, t. y. technika, išvardinta vienoje pirkimo dalyje, negalėjo būti įvardinta kitoje pirkimo dalyje. Pagal minėtų tiekėjų pasiūlymus sektų, kad dalis specialiosios technikos bus naudojama tiek pietinės, tiek ir šiaurinės miesto dalies mechanizuotam valymui. Perkančiosios organizacijos iniciatyva patikslinus pasiūlymus, tiekėjai atitiko konkurso sąlygų 16.9 p. reikalavimus. Teismo vertinimu, tiekėjai, šiuo atveju UAB ,,Žemkasa“ ir UAB ,,Vakarų švara“ (veikęs pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Elite formula“), pagal VPĮ 39 str. 1 d. negalėjo papildyti savo pasiūlymų taip, kad iš pradžių pasiūlymas, neatitikęs konkurso sąlygų, jį papildžius, taptų priimtinu, nes tokiu atveju būtų pažeisti VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtinti viešųjų pirkimų principai.

32Viešųjų pirkimų principų pažeidimai galimi tiek nustatant konkurso sąlygas, tiek vykdant pirkimo procedūras, tiek vertinant tiekėjo pasiūlymus bei sudarant viešojo pirkimo sutartį ir ją vykdant. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir toks pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Taigi viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009, 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

33Dėl konkurso sąlygų 16.9 p. pažeidimo

34VPĮ 32 str. 7 d. nustatyta, kad tiekėjų kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis, todėl nagrinėjamu atveju konkurse dalyvavę tiekėjai žinojo, kad perkančioji organizacija jų pasiūlymus vertins pagal konkurso sąlygų 16.9 p. nustatytus reikalavimus. Kaip minėta, nustatant tiekėjų gamybinį techninį pajėgumą, kiekvienai pirkimo daliai tiekėjas turėjo pateikti technikos sąrašą, nurodant jos paskirtį, pagrindines technines charakteristikas, nuosavybės dokumentus (t. y. transporto priemonė priklauso tiekėjui ar nuomojama). Pagal nustatytas sąlygas konkurse dalyvis turėjo turėti ne mažiau kaip: tris vakuumines šlavimo mašinas, vieną šlavimo mašiną, tris valytuvus-barstytuvus (bent dvi iš jų Euro 4 standarto), vieną krovininę mašiną, vieną krautuvą, du traktorius, vieną šiukšliavežį (standartas Euro 3), t. y. ne bet kokias transporto priemones, o specialios paskirties. Antrajai pirkimo daliai numatytos tos pačios paskirties transporto priemonės, taip pat viena mobili mini technika-valymui, laistymui, plovimui (naudojamą Senamiesčio tvarkymui) (b. l. 22-33, t. 1).

352009 m. spalio 15 d. atsakovo viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į tiekėjo paklausimą, ar tiekėjas gali naudoti tą pačią techniką abiejų pirkimo dalių aptarnavimui, nurodė, kad technikos sąrašas nurodytas kiekvienai daliai atskirai. Vienai pirkimo daliai nurodyta technika negali būti naudojama abiejų dalių aptarnavimui (b. l. 34-36, t. 1).

362009 m. spalio 30 d. konkurse dalyvaujantis tiekėjas UAB ,,Specialus autotransportas“ perkančiajai organizacijai Klaipėdos m. savivaldybės administracijai pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad tiekėjai UAB ,,Žemkasa“ ir UAB ,,Vakarų švara“ (veikęs pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Elite formula“) neturi reikiamų gamybinių ir techninių pajėgumų, nurodytų konkurso sąlygų 16.9 p. Konkrečiai nurodė, kad minėti tiekėjai neturi objektyvių galimybių išsinuomoti tokią techniką bei išsinuomoti vietą druskos ir smėlio mišiniui laikyti, todėl manė, kad nė vienas iš šių dalyvių nebus pajėgus nustatytu terminu pradėti ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Ieškovo nuomone, dėl šios priežasties abiejų tiekėjų pasiūlymai konkursui turėjo būti atmesti (b. l. 37-38, t. 1).

37Klaipėdos m. savivaldybės administracija atsakydama į pretenziją, nevertindama išaiškėjusios aplinkybės, kad tiekėjai, kurių pasiūlymus perkančioji organizacija įvertino geriausiai (b. l. 39, t. 1), abiem pirkimo dalims pateikė tas pačias transporto priemones, nurodė, kad pagal VPĮ 32 str. 3 d., prireikus tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų ryšiai su jais. Atsakovo manymu, minėti tiekėjai įvykdė konkurso sąlygų 16.9 p. reikalavimus (b. l. 40-41).

38Pažymėtina, kad perkančioji organizacija 2009 m. spalio 21 d. kreipėsi į tiekėjus UAB ,,Žemkasa“, UAB ,,Vakarų švara“ (veikęs pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Elite formula“), kad vadovaujantis VPĮ 32 str. 5 d. ir konkurso sąlygų 16.9 p. pateiktų technikos nuomotojų garantinį raštą, kad nuomojama technika bus išnuomota visam sutarties laikotarpiui (b. l. 116-117, t. 1). Tai leidžia daryti išvadą, kad minėti tiekėjai nepateikė konkurso sąlygų 16.9 p. nurodytos technikos nustatytu laiku t. y. 2009 m. spalio 12 d., kaip to reikalauja konkurso dokumentai (b. l. 27, t. 1), ir kad jų pasiūlymai tapo tinkamais tik po to, kai atsižvelgiant į konkurso sąlygų 16.9 p. reikalavimus, jie papildė reikalaujamos technikos sąrašą. Todėl akivaizdu, kad perkančioji organizacija tiekėjams UAB ,,Vakarų švara“ (veikęs pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Elite formula“) ir UAB ,,Žemkasa“ suteikė daugiau teisių ir vertino palankiau nei kitus tiekėjus.

39Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB ,,Vakarų švara“ (veikęs pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Elite formula“) ir UAB ,,Žemkasa“, patikslindami savo pasiūlymus, padarė pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų (16.9 p.) reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai tapo atitinkančiais pirkimo dokumentų reikalavimus, nes šių tiekėjų papildomai pateiktos transporto nuomos sutartys, vertinant šių tiekėjų kvalifikacijos atitikimą ginčo sąlygų reikalavimams, jokios įtakos neturėjo.

40Byloje nustatyta, kad minėtų tiekėjų pateiktuose reikalaujamos technikos sąrašuose buvo įrašyta dalis tų pačių transporto priemonių, kitaip tariant, dalis minėtos technikos buvo įrašyta tiek pirmoje, tiek ir antroje pirkimo dalyje, ką pirkimo sąlygos kategoriškai draudė. Šią aplinkybę tiekėjai UAB ,,Vakarų švara“ ir UAB ,,Žemkasa“ žinojo.

41Apeliantai nurodo, kad VPĮ 32 str. 3 d. numato galimybę, esant atitinkamoms aplinkybėms, remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tačiau tiekėjas turi įrodyti, kad vykdant sutartį, tokie ištekliai jam bus prieinami visą sutarties galiojimo laikotarpį.

42Kadangi UAB ,,Žemkasa“ ir UAB ,,Vakarų švara“ (veikęs pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Elite formula“) nuomos sutartimis įgijo nuomininko teises į tą pačią techniką (5 vnt.), akivaizdu, kad prireikus vienam iš šių tiekėjų įgyvendinti pareigas pagal viešojo pirkimo sutartį, speciali transporto priemonė (technika) nebus prieinama. Todėl perkančioji organizacija negalėjo vertinti tokio pasiūlymo, nes, priešingu atveju, ji prieštarautų savo nustatytam reikalavimui, kad 16.9 p. įvardinta technika turi būti atskira abejoms pirkimo dalims.

43Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad apeliantų UAB ,,Vakarų švara“ ir UAB ,,Žemkasa“ pasiūlymuose sutampa 3 transporto priemonės, tačiau analizuojant pateiktos technikos sąrašus pagal minėtų tiekėjų pateiktus pasiūlymus matosi, kad sutampa penkios transporto priemonės: vakuuminė šluota MB 1314 ( - ), mini vakuuminė šluota, Jonston CN 200 ( - ), sniego valytuvas barstytuvas MB 4141 ( - ), sniego valytuvas barstytuvas MB 4141 ( - ) ir šiukšliavežis Mitsubishi Canter ( - ). Garantiniais raštais technikos nuomotojai patvirtino, kad minėta technika bus išnuomota ir vienam, ir kitam tiekėjui visam sutarties galiojimo laikotarpiui. Kaip minėta, akivaizdu, kad šios specialios technikos tiekėjai negalės panaudoti vienu metu pietinės ir šiaurinės Klaipėdos m. dalies atitinkamiems poreikiams, kurie gali būti nulemti sudėtingų metereologinių sąlygų. Todėl tiekėjai UAB ,,Vakarų švara“ (veikęs pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Elite formula“) ir UAB ,,Žemkasa“ neįrodė savo atitikties konkurso sąlygų 16.9 punkte nustatytiems minimaliems techninio pajėgumo reikalavimams. Nepagrįstas apelianto UAB ,,Žemkasa“ argumentas, kad jis pateikė sąraše daugiau technikos, negu perkančioji organizacija reikalavo. Šios tiekėjo logikos prasme sektų, kad buvo galima pateikti bet kokias transporto priemones, tačiau perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose aiškiai nurodė konkrečios paskirties transporto priemones, todėl tiekėjai privalėjo laikytis šių reikalavimų. Vertinant pradinius šių tiekėjų konkursinius pasiūlymus matosi, kad jie ir neturėjo atitinkamų specialios paskirties transporto priemonių, pavyzdžiui vakuuminių šlavimo mašinų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad minėti tiekėjai neturi pakankamai techninių pajėgumų viešajame pirkime numatytiems klausimams įgyvendinti.

44Be to, atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės sudaryta komisija 2009 m. spalio 23 d. formaliai konstatavo, kad tiekėjai UAB „Žemkasa“ ir UAB „Vakarų švara“ turi techniką, atitinkančią konkurso sąlygas, nekonkretizuodama kiek ir kokios minėtos technikos jie turi (b. l. 92, t. 1). Tuo tarpu tiekėjas UAB „Žemkasa“ 2009 m. spalio 26 d. rašte, adresuotame Klaipėdos miesto savivaldybei, nurodė, kad per 15 d. po sutarties pasirašymo įsigys visą trūkstamą techniką, reikalingą darbams atlikti (b. l. 93, t. 1).

45Papildomų transporto nuomos sutarčių pateikimą apeliantai vertina kaip pateikto pasiūlymo patikslinimą, o ne pradinio pasiūlymo pakeitimą, tačiau VPĮ prasme pasiūlymus patikslintais galima laikyti tik tokius atvejus, kai pats patikslinimas nekeičia pradinio pasiūlymo esmės. Nagrinėjamu atveju tiekėjai pateikė naujus duomenis apie išsinuomotą techniką, šie duomenys nebuvo pateikti pradiniame pasiūlyme, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad atitinkančia konkurso sąlygų 16.9 p. reikalavimus tiekėjų UAB ,,Žemkasa“ ir UAB ,,Vakarų švara“ technika tapo tik po to, kai šie tiekėjai, tikslindami savo pasiūlymus, pateikė papildomas technikos nuomos sutartis.

46Perkančioji organizacija gali prašyti, kad viešojo pirkimo dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus (VPĮ 39 str. 1 d.).

47VPĮ 32 str. 6 d. savo prasme yra imperatyvi teisės norma, pagal kurią perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2008). Be to, VPĮ 28 str. 8 d. nustatyta, kad kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Šios teisės normos paskirtis reiškia, kad kandidatų ar dalyvių kvalifikaciniai duomenys perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus turi atitikti visiškai, todėl perkančioji organizacija neturi teisės leisti pirkimo procedūrose dalyvauti net tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija nežymiai neatitinka keliamų reikalavimų. Būtent toks griežtas kvalifikacinių reikalavimų vertinimas įgalina užtikrinti VPĮ 3 str. įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi. Leidus tiekėjams po pasiūlymo pateikimo pabaigos teikti naujus duomenis, keičiančius pradinį pasiūlymą, būtų pažeisti VPĮ lygiateisiškumo ir skaidrumo principai.

48Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 121 str. nuostatomis, tiekėjo pretenzija yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tikslus pretenzijos turinio nustatymas yra svarbus dėl to, kad ieškovo teisme keliami perkančiosios organizacijos padaryti pažeidimai turėtų sutapti su pretenzijoje keliamais klausimais, t. y. ieškovas savo reikalavimus teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos buvo neišnagrinėti arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-506/2009). Nagrinėjamoje byloje, apeliantas Klaipėdos m. savivaldybės administracija nurodo, kad ieškovas UAB „Specialusis transportas” pretenzijoje nekėlė klausimo dėl neįprastai mažos tiekėjų UAB „Žemkasa” ir UAB „Vakarų švara” (veikęs pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Elite formula“) pasiūlytos kainos, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos skundžiamame sprendime pasisakyti dėl šio klausimo, kurį nagrinėdamas pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ 40 str. reikalavimų dėl neįprastai mažų pirkėjų pasiūlytų kainų. Pažymėtina, kad jeigu byloje nustatomas viešasis interesas, tai teismas turi būti aktyvus pagal pareigas (ex officio). Neabejotinai, kad visais atvejais, viešojo pirkimo bylose konstatuojamas viešasis interesas, todėl teismas turi teisę išnagrinėti ir ginčytinus klausimus, kurie nebuvo akcentuoti ieškovo pretenzijoje.

49Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apeliacinių skundų motyvais keisti ar naikinti nėra pagrindo. Teisėjų kolegija nenustatė ir absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.).

50Kiti apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

51Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo buvo... 5. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija paskelbė apie viešąjį... 6. Atsakovas ir tretieji asmenys su ieškiniu nesutiko.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 9 d. sprendimu ieškinį tenkino... 9. 1. Perkančioji organizacija neturėjo pareigos reikalauti, kad tiekėjai... 10. 2. Atsakovas 2009 m. spalio 5 d. rašte Nr. (14.3)-VP3-401 išaiškino, kad... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Tretysis asmuo UAB „Žemkasa“ pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos... 13. 1. Papildomos technikos nurodymas, esant pakankamam turimos ir nuomojamos... 14. 2. Ta aplinkybė, kad sutampa tiekėjų pasiūlymuose nurodyta technika,... 15. Tretysis asmuo UAB „Vakarų švara“ pateikė apeliacinį skundą dėl... 16. 1. Vešiesiems pirkimams yra taikomas konfidencialumo principas. Dėl šios... 17. 2. Ta aplinkybė, kad sutampa technikos priemonės Konkurso pasiūlymų... 18. 3. Apeliantas visą Konkursui reikalingą dokumentaciją pateikė kartu su... 19. 4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas teismo posėdžio metu... 20. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė apeliacinį... 21. 1. Atsakovas išsamiai susipažino su tiekėjų pasiūlymais, įvertino jų... 22. 2. Atsakovo vertinimu, technika tiekėjų pasiūlymų technikos sąrašuose... 23. 3. Ieškovas pretenzijoje nekėlė klausimo dėl neįprastai mažos kainos, o... 24. Ieškovas UAB „Specialus autotransportas“ pateikė atsiliepimus į... 25. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimus... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija paskelbė viešąjį pirkimą... 30. Konkurso sąlygų 16.9 punkte nustatyti tiekėjams keliami gamybinio ir... 31. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje konstatavo, kad apeliantų... 32. Viešųjų pirkimų principų pažeidimai galimi tiek nustatant konkurso... 33. Dėl konkurso sąlygų 16.9 p. pažeidimo... 34. VPĮ 32 str. 7 d. nustatyta, kad tiekėjų kvalifikaciniai duomenys vertinami... 35. 2009 m. spalio 15 d. atsakovo viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į... 36. 2009 m. spalio 30 d. konkurse dalyvaujantis tiekėjas UAB ,,Specialus... 37. Klaipėdos m. savivaldybės administracija atsakydama į pretenziją,... 38. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija 2009 m. spalio 21 d. kreipėsi į... 39. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB ,,Vakarų... 40. Byloje nustatyta, kad minėtų tiekėjų pateiktuose reikalaujamos technikos... 41. Apeliantai nurodo, kad VPĮ 32 str. 3 d. numato galimybę, esant atitinkamoms... 42. Kadangi UAB ,,Žemkasa“ ir UAB ,,Vakarų švara“ (veikęs pagal jungtinės... 43. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad apeliantų UAB ,,Vakarų... 44. Be to, atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės sudaryta komisija 2009 m.... 45. Papildomų transporto nuomos sutarčių pateikimą apeliantai vertina kaip... 46. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad viešojo pirkimo dalyviai... 47. VPĮ 32 str. 6 d. savo prasme yra imperatyvi teisės norma, pagal kurią... 48. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 121 str. nuostatomis, tiekėjo... 49. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 50. Kiti apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai neturi teisinės... 51. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 52. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 9 d. sprendimą palikti nepakeistą....