Byla eB2-708-227/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R.Markevičiaus įmonei, įmonės kodas 148060684(buveinės vieta: Beržų g.43-75, Panevėžys), bendraatsakovas R. M. gyveno (duomenys neskelbtini), išvykęs į JAV)

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės VSDFV Panevėžio skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R.Markevičiaus įmonei, įmonės kodas 148060684(buveinės vieta: Beržų g.43-75, Panevėžys), bendraatsakovas R. M. gyveno ( - ), išvykęs į JAV) ir

Nustatė

3apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta atsakovės likvidatorei ir savininkui(per likvidatorę) viešai skelbiamais adresais registruotu ir paprastu paštu. Prašymų bylos nagrinėjimą atidėti, negauta. Kliūčių bylos nagrinėjimui nenustatyta.

4Ieškovė- atsakovės kreditorė, prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, nes ji ir po įspėjimo, įteikto likvidatorei D. R. dėl atsiskaitymo ir galimo bankroto bylos inicijavimo nesumoka privalomų mokesčių. Skola VSDF biudžetui 2017-10-12- 4570,44 €, iš jo 4256,08 € draudimo įmoka už savininką ir nuo šios sumos 314,36 € delspinigiai. Įmonė neturi registruotino turto, savininko turimas turtas (dalis žemės sklypo)- menkavertis. Skolos išieškoti iš įmonės, sąskaitų- nepavyko, jų išieškojimas perduotas vykdyti antstoliams.

5Įmonės likvidatorė D. R. atsiliepime nurodė, kad įmonė ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei darbuotojų neturi, kreditorius- VSDFV. Debitorinių skolų neturi, įmonė veiklos nevykdo, likviduojamos įmonės statusas suteiktas 2015-10-25. R.M. kilnojamojo turto neturi. Turi 49/7866 dalis žemės sklypo adresu ( - ) , teismuose iškeltų bylų neturi, įkeisto turto nėra, kitų įsipareigojimų, nėra.

6Teigia, kad įmonės savininkas nuo 2010-12 mėn. gyvena JAV. Prieš išvykdamas sustabdė įmonės veiklą ir informavo VMI Panevėžio skyrių. 2011-11-17 bankrutavo JAV.

7Nesutinka su SODROS nurodyta skola, nes įmonei laikinai sustabdžius veiklą arba nevykdant veiklos- sustabdomos mokesčių mokėjimas.

8Ieškovė pateikė papildomus duomenis- informaciją apie priskaičiuotas ir sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir delspinigius laikotarpiu nuo 1999-10-01 iki 2017-11-20.Iš jo matyti, kad paskutinį kartą įmokos už įmonės savininką priskaičiuotos iki 2015-10-25, nes likviduojamos įmonės statusas suteiktas 2015-11-04 ir nuo tos dienos skaičiuojami tik dęlspinigiai nuo nesumokėtos sumos.

9Likvidatorės pateikta Konsultacijos paslaugų teikimo pažyma nepatvirtina aplinkybės, jog jo bankrotas atitinka bankrotą pagal Lietuvos įstatymus, nes, kaip nurodyta pažymoje, skolos gražinimo planas nebuvo parengtas.

10Atsakovei R.Markevičiaus įmonei, įmonės kodas 148060684(buveinės vieta: Beržų g.43-75, Panevėžys), bendraatsakovas R. M. (gyveno ( - ), išvykęs į JAV) keltina bankroto byla (LR ĮBĮ 2 str. 8 d, 4 str.1 d. 3 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str.), nes yra pagrindas teigti, kad įmonė yra nemoki.

11Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau- ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis įmonės nemokumą apibrėžia, kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Šio įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki.

12Iš ieškinio turinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad atsakovė nemoki, nes įmonė skolinga VSDFV. Skola VSDF biudžetui 2017-10-12- 4570,44 €, iš jo 4.256,08 € draudimo įmoka už savininką ir nuo šios sumos 314,36 € delspinigiai. Nuo įmonei suteikimo likvidavimo statuso nebuvo skaičiuojamas valstybinio socialinio draudimo įmokos už įmonės savininką išskyrus priskaičiuojamus delspinigius nuo nesumokėtų įmokų. Pirmas įsiskolinimas-58,64 € už laikotarpį nuo 1999-10-01 iki1999-12-31, kuris pastoviai didėjo, nes įmokos nebuvo mokamos. Be to buvo skaičiuojami delspinigiai.

13Įmonė neturi registruotino turto, savininko turimas turtas-dalis žemės sklypo. Skolos išieškoti iš įmonės, sąskaitų- nepavyko, jų išieškojimas perduotas vykdyti antstoliams.

14Įmonės savininkas R. M. išsiregistravęs iš Lietuvos, deklaravęs išvykimą į JAV. Nuo 2015-10-25 įregistruotas likviduojamos įmonės statusas. Paskirta likvidatorė D. R.. Darytina išvada, kad gamyba nevykdoma ir nėra jokių galimybių atgauti mokumą

15Šie duomenys leidžia spręsti, kad atsakovė veiklos nevykdo.

16Iš nurodytų įrodymų visumos darytina išvada, kad atsakovė nemoki, nes neatsiskaitė su ieškove ir po to, kai buvo pareikalauta tai padaryti ir įspėta dėl bankroto bylos inicijavimo (ĮBĮ 2 str.8 d, 4 str.1 d. 2 p). Nenustatyta pagrindų, dėl kurių bankroto bylą atsisakytina iškelti (ĮBĮ 10 str.3 d.). Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d).

17Administratoriumi skirtinas UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, sąrašo eil. Nr. B-JA146, kurio kandidatūrą atrinko Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis atsitiktine tvarka įvertinus įmonę apibūdinančius kriterijus. Nenustačius kliūčių šio asmens kandidatūrai, jis skirtina administratoriumi (ĮBĮ 10 str.4 d.1p,11 str. 4 d ).

18ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jei minėti asmenys minėtų reikalavimų neįvykdo ar nepilnai įvykdo, teismas jiems gali skirti iki 2 896 eurų baudą.

19Viešai skelbiamais duomenimis nuo 2015-10-25 likviduojamos įmonės likvidatorė D. R.. Todėl pastaroji, įsiteisėjus šiai nutarčiai, privalo per 10 dienų perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus(ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p). Už nutarties nevykdymą ar nepilną įvykdymą gali būti skiriamos baudos iki 2 896 eurų baudą, kurios paskyrimas neatleidžia nuo pareigos nutartį vykdyti ir kitos įstatyminės priemonės (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 straipsniu, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto 200l-03-20d įstatymo Nr.IX-216 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktais, 10 ir 11straipsniais, teismas

Nutarė

21

  1. R.Markevičiaus įmonę, įmonės kodas 148060684(buveinės vieta: Beržų g.43-75, Panevėžys), bendraatsakovas R.M. (gyveno. ( - ), išvykęs į JAV)pripažinti ) nemokia ir jai iškelti bankroto bylą.

222. Administratoriumi paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, sąrašo eil. Nr. B-JA146,

233. Uždėti areštą visam R.Markevičiaus įmonės, įmonės kodas 148060684(buveinės vieta: Beržų g.43-75, Panevėžys)turtui, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

244. Įsiteisėjus šiai nutarčiai:

25a) įmonės ir įmonininko kreditoriai per 30 dienų turi teisę raštu pranešti administratoriui savo kreditorinius reikalavimus;

26b) Likvidatorė D. R. (gyv. ( - )) per 10 dienų privalo perduoti administratoriui arba jo įgaliotam asmeniui visą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus;

275. Įpareigoti administratorių vykdyti ĮBĮ l0str. 4 d.3 ir 4 p., 7d. 8p. ir kitus ĮBĮ nustatytus reikalavimus.

285. Pavesti administratoriui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo termino kreditorinių reikalavimų pateikimui pateikti teismui tvirtinti kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą ir ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

296. Įpareigoti antstolius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos Panevėžio apygardos teismui perduoti bankrutuojančios R.Markevičiaus įmonės turto arešto bei vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimų su atžymomis apie išieškotas sumas.

307. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti areštą visam bankrutuojančios įmonės nekilnojamam ir kilnojamam turtui, tarp jų ir sąskaitoms banke, skirtą ne tik šio teismo, bet ir kitų teismų, įstaigų sprendimais.

318. Pranešti Panevėžio miesto apylinkės teismui bei antstolių kontoroms, kurioms pavesta atlikti vykdymo veiksmus Panevėžio mieste , Panevėžio apygardos ir Panevėžio miesto prokuratūroms bei kitiems teismams, kuriuose yra bylų, kuriose atsakovas– R.Markevičiaus įmonė, kad šie perduotų Panevėžio apygardos teismui civilinius ieškinius, vykdomuosius dokumentus, arešto aktus, kuriais bendrovei reiškiamos turtinės pretenzijos.

329. Sustabdyti civilinių bylų, kuriose bankrutuojančiai R.Markevičiaus įmonei pareikšti turtiniai, tarp jų ir su darbo santykiais susiję, reikalavimai, nagrinėjimą, įpareigojant teismus šias bylas perduoti Panevėžio apygardos teismui, nagrinėjančiam bankroto bylą.

3310. Sustabdyti vykdomąsias bylas, kuriose skolininku yra bankrutuojanti R.Markevičiaus įmonė, nurodant antstolių kontoroms, kuriose yra tokių bylų, perduoti arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimų iš šių asmenų Panevėžio apygardos teismui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 18 str.) .

34Apie iškeltą bankroto bylą pranešti: 1). juridinių asmenų registrui; 2). Turto areštų registrui; 3) Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 4). Panevėžio miesto apylinkės teismui ir kitiems teismams ; 5) Panevėžio apygardos, Panevėžio miesto prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms; 6) antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@anstoliai .lt.

3512.Nustatyti, kad įprastai visi susirašinėjimai vyksta elektroniniu būdu. Todėl administratorius įpareigojamas skubiai pateikti teismui savo elektroninio pašto adresus ir telefono numerius, kuriais bus galima kontaktuoti`.

36Administratorius kreditorių sąrašą ir kt. turi teikti paštu ir elektroniniu paštu (wordu). Prieš teikiant kreditorių sąrašą administratorius privalo sutikrinti su prie bankroto bylos prijungtais neįvykdytais vykdomaisiais dokumentais ir apie tai pažymėti prašyme tvirtinti kreditorių sąrašą.

37Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

38Nutarties nuorašą išsiųsti ieškovei, atsakovės likvidatorei D. R. , atsakovui R.M. (per D. R.) ir administratoriui.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta atsakovės likvidatorei ir... 4. Ieškovė- atsakovės kreditorė, prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, nes... 5. Įmonės likvidatorė D. R. atsiliepime nurodė, kad... 6. Teigia, kad įmonės savininkas nuo 2010-12 mėn. gyvena JAV. Prieš... 7. Nesutinka su SODROS nurodyta skola, nes įmonei laikinai sustabdžius veiklą... 8. Ieškovė pateikė papildomus duomenis- informaciją apie priskaičiuotas ir... 9. Likvidatorės pateikta Konsultacijos paslaugų teikimo pažyma nepatvirtina... 10. Atsakovei R.Markevičiaus įmonei, įmonės kodas 148060684(buveinės vieta:... 11. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau- ĮBĮ) 2 straipsnio 8... 12. Iš ieškinio turinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad atsakovė nemoki, nes... 13. Įmonė neturi registruotino turto, savininko turimas turtas-dalis žemės... 14. Įmonės savininkas R. M. išsiregistravęs iš Lietuvos, deklaravęs... 15. Šie duomenys leidžia spręsti, kad atsakovė veiklos nevykdo.... 16. Iš nurodytų įrodymų visumos darytina išvada, kad atsakovė nemoki, nes... 17. Administratoriumi skirtinas UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“,... 18. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad įsiteisėjus nutarčiai... 19. Viešai skelbiamais duomenimis nuo 2015-10-25 likviduojamos įmonės... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 straipsniu,... 21.
  1. R.Markevičiaus įmonę, įmonės kodas 148060684(buveinės... 22. 2. Administratoriumi paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų... 23. 3. Uždėti areštą visam R.Markevičiaus įmonės, įmonės kodas... 24. 4. Įsiteisėjus šiai nutarčiai:... 25. a) įmonės ir įmonininko kreditoriai per 30 dienų turi teisę raštu... 26. b) Likvidatorė D. R. (gyv. ( - )) per 10 dienų privalo... 27. 5. Įpareigoti administratorių vykdyti ĮBĮ l0str. 4 d.3 ir 4 p., 7d. 8p. ir... 28. 5. Pavesti administratoriui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo termino... 29. 6. Įpareigoti antstolius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties... 30. 7. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti areštą visam bankrutuojančios... 31. 8. Pranešti Panevėžio miesto apylinkės teismui bei antstolių kontoroms,... 32. 9. Sustabdyti civilinių bylų, kuriose bankrutuojančiai R.Markevičiaus... 33. 10. Sustabdyti vykdomąsias bylas, kuriose skolininku yra bankrutuojanti... 34. Apie iškeltą bankroto bylą pranešti: 1). juridinių asmenų registrui; 2).... 35. 12.Nustatyti, kad įprastai visi susirašinėjimai vyksta elektroniniu būdu.... 36. Administratorius kreditorių sąrašą ir kt. turi teikti paštu ir... 37. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui,... 38. Nutarties nuorašą išsiųsti ieškovei, atsakovės likvidatorei