Byla 2-127-153/2012
Dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos medžiagos pripažinimo nevieša civilinėje byloje pagal ieškovų P. A., R. A., V. A. ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei, tretiesiems asmenims B. M., „BTA Insurance Company“, filialui Lietuvoje dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų P. A., R. A., V. A. atstovės advokatės J. R. ir atsakovo viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės atstovės advokatės D. Z. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos medžiagos pripažinimo nevieša civilinėje byloje pagal ieškovų P. A., R. A., V. A. ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei, tretiesiems asmenims B. M., „BTA Insurance Company“, filialui Lietuvoje dėl neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovų ir atsakovo atstovės pateikė prašymą, kuriame prašoma patvirtinti 2012-11-12 šalių bei trečiųjų asmenų sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti, prašo nustatyti bylos medžiagą nevieša, siekiant užtikrinti duomenų apie žmogaus sveikatą neviešumą.

3Prašymas tenkintinas.

4Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo neturtinės žalos kiekvienam ieškovui po 1 000 000 Lt (viso 3 000 000 Lt) atlyginimą. Ieškovai reikalavimą priteisti iš atsakovo neturtinę žalą kildino iš atsakovo darbuotojos trečiojo asmens B. M. neteisėtų veiksmų ieškovės R. A. gimdymo metu, kurie ieškovų nuomone, sąlygojo dabartinę sunkią ieškovo P. A. sveikatos būklę.

5Iš pridėtos 2012-11-12 taikos sutarties matyti, kad šalys ginčą byloje sutarė baigti tokia tvarka: atsakovas per penkias dienas nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo sumoka ieškovams 15 000 Lt vienkartinę piniginių lėšų sumą, kur 7 500 Lt sumoka trečiasis asmuo akcinės draudimo bendrovės „BTA“ filialas Lietuvoje , o ieškovai atsisako visų reikalavimų šioje byloje atsakovui. Patirtų bylinėjimosi išlaidų šalys viena kitai neatlygina, o procesinių dokumentų įteikimo išlaidas ir žyminį mokestį, jei jis mokėtinas, sutinka sumokėti atsakovas. 2012-11-12 taikos sutartyje šalys nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės. 2012-11-12 taikos sutartimi šalys įsipareigoja neviešinti šios sutarties sąlygų.

6Pagal CPK 140 str. 3 d. šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Tai-kos sutarties sudarymas yra dispozityvumo principo civiliniame procese įgyvendinimo išraiška. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.). Teismas gali atsisakyti tvirtinti šalių taikos sutartį, jei jos sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Pagal CPK 293 str. 5 p. patvirtinus taikos sutartį, teismas nutraukia bylos nagrinėjimą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

7Teismas, įvertinęs pateiktos šalių 2012-11-12 sudarytos taikos sutarties turinį bei sąlygas, kons-tatuoja, kad 2012-11-12 taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pagrindas šią sutartį patvirtinti pagal joje išdėstytas sąlygas (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.). Patvirtinus taikos sutartį, bylos nagrinėjimas nutrauktinas (CPK 293 str. 5 p.), vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleistina (CPK 294 str. 2 d.).

82012-11-12 taikos sutarties 5 punkte nurodyta, kad procesinių dokumentų įteikimo išlaidas ir žyminį mokestį, jei jis mokėtinas, sutinka sumokėti atsakovas. Pagal CPK 87 str. 2 d. šalims sudarius žyminį mokestį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Ieškovai nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra atleisti remiantis CPK 83 str. 1 d. 3 p., todėl nėra pagrindo grąžinti ieškovui aukščiau nurodytos žyminio mokesčio dalies. CPK 96 str. 1 d. nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Vadovaujantis CPK 96 str. 1 d. bei 2012-11-12 taikos sutarties 5 punktu, iš atsakovo į valstybės biudžetą išieškotina 25 procentų žyminio mokesčio dalis, skaičiuotina nuo 15 000 Lt patenkintos ieškinio reikalavimų dalies, t.y. 112,50 Lt (15000x3%x25% ).

9Kadangi šalys 2012-11-12 taikos sutartimi (5 p.) sutarė, kad išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu atlygins atsakovas, todėl 265,86 Lt (80,80+79,23+29,48+76,35) išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai priteistinos iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 94 str. 2 d.).

10CPK 10 str. 2 d. nurodyta, kad priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis. Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 str. 8 d., asmens duomenys apie asmens sveikatą (jos būklę, diagnozę, prognozę, gydymą ir kt.) yra priskiriami prie ypatingų asmens duomenų. Atsižvelgiant į bylos esmę bei į tai, kad nagrinėjamoje byloje buvo pateikta visa eilė rašytinių įrodymų susijusių su ieškovų R. A. ir P. A. sveikatos būkle, diagnoze bei gydymu bei siekiant užtikrinti minėtų asmenų privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, yra tikslinga pripažinti bylos medžiagą nevieša ir uždrausti byloje nedalyvavusiems asmenims susipažinti su bylos medžiaga.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 10 str. 2 d., 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d., 295 str., 334 str.1 d. 1 p., 335 str. 1 d.,

Nutarė

12ieškovų P. A., R. A., V. A. atstovės advokatės J. R. ir atsakovo viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės atstovės advokatės D. Z. prašymą tenkinti,

13patvirtinti ieškovo P. A. (a.k. ( - ) gyv. ( - )), atstovaujamo įstatyminių atstovų (tėvų) V. A. ir R. A., ieškovų V. A. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) ) ir R. A. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) ) ir atsakovo viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės (juridinio asmens kodas 190272173, buv. Ligoninės g. 12, Alytuje), trečiųjų asmenų atsakovo pusėje B. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) ) ir „BTA Insurance Company“ SE (kodas ( - ) buv. K. Valdemara 63, LV-1142, Ryga, Latvijos Respublika), Lietuvoje vykdančios savo veiklą per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje (juridinio asmens kodas 300665654, buv. Verkių g. 29, korpusas 18, Vilniuje, a.s. ( - ), AB SEB bankas, b.k. 70440) 2012-11-12 sudarytą taikos sutartį, kuria šalys ginčą Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-127-153/2012 išsprendė tokiomis sąlygomis:

141. Ieškovai P. A., atstovaujamas įstatyminių atstovų (tėvų) R. A. ir V. A., R. A. ir V. A., sutinka, kad atsakovas viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė sumokėtų ieškovams bendrą vienkartinę konkrečią 15 000,00 Lt (penkiolikos tūkstančių litų) sumą (trečiasis asmuo atsakovo pusėje „BTA Insurance Company“ SE moka pusę - 7500,00 Lt) turtinės ir neturtinės žalos visiškam atlyginimui, šią pinigų sumą pervedant į R. A. sąskaitą AB SEB banke, kurios Nr. ( - ), per penkias darbo dienas nuo teismo nutarties patvirtinti šią sutartį įsiteisėjimo dienos.

152. Ieškovai P. A., atstovaujamas įstatyminių atstovų (tėvų) R. A. ir V. A., R. A. ir V. A., pareiškia, kad, gavę šioje sutartyje sulygtą sumą - 15 000,00 Lt (penkiolika tūkstančių litų) atsisako bet kokių turtinių ir neturtinių pretenzijų atsakovui, jo darbuotojams bei juos apdraudusiai draudimo įstaigai dėl 2004 m. liepos 2 d. R. A. gimdymo (sveikatos priežiūros) ir P. A. gimimo (sveikatos priežiūros) Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje aplinkybių.

163. Ieškovai P. A., atstovaujamas įstatyminių atstovų (tėvų) R. A. ir V. A., R. A. ir V. A., atsisako nuo kitų, šioje Taikos sutartyje neaptartų, civilinėje byloje Nr. 2-127-153/2012 pareikštų reikalavimų.

174. Bylinėjimosi išlaidos lieka atitinkamas išlaidas patyrusiai šaliai ir priešinga šalis jų neatlygina.

185. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidas ir žyminį mokestį (jei jis mokėtinas) sumoka atsakovas viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė.

196. Šalys įsipareigoja jokiais būdais neviešinti kitiems asmenims informacijos apie šios Taikos sutarties sąlygas ir viešai neskelbti ir nekomentuoti šio klinikinio atvejo masinės informacijos priemonėse.

207. Šalims yra žinomos Taikos sutarties patvirtinimo ir dėl to civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 str. 2 d., kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, bei numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str., kad teismo patvirtinta Taikos sutartis jos šalims turi galutinio Teismo sprendimo galią ir tokia sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

218. Pasirašydamos šią Taikos sutartį, šalys patvirtina, kad ši sutartis kiekvienos šalies yra perskaityta ir šalys pareiškia, kad ši sutartis surašyta teisingai, kad šalys yra atidžiai susipažinusios su jos sąlygomis ir reikalavimais ir pilnai bei visiškai supranta Taikos sutarties turinį, kuris šalims yra suprantamas ir visiškai aiškus, kad ši sutartis atitinka kiekvienos šalies tikrąją valią ir tai šalys patvirtina žemiau pasirašydamos šią sutartį. Šalys taip pat įsipareigoja ir pasižada Taikos sutartimi nustatytas ir prisiimtas prievoles (įsipareigojimus) vykdyti sąžiningai.

22Civilinę bylą Nr. 2-127-153/2012 nutraukti, išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

23Priteisti iš atsakovo viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės (juridinio asmens kodas 190272173, buv. Ligoninės g. 12, Alytuje) valstybės naudai 112,50 Lt (vieną šimtą dvylika litų 50 ct) žyminio mokesčio ir 265,86 Lt (du šimtus šešiasdešimt penkis litus 86 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurių išieškotoja yra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

24Pripažinti civilinės bylos Nr. 2-127-153/2012 medžiagą nevieša ir uždrausti su bylos medžiaga susipažinti byloje nedalyvavusiems asmenims.

25Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

26Nutarties dalis dėl taikos sutarties patvirtinimo per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovų ir atsakovo atstovės pateikė prašymą, kuriame prašoma... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai ieškiniu prašė priteisti iš... 5. Iš pridėtos 2012-11-12 taikos sutarties matyti, kad šalys ginčą byloje... 6. Pagal CPK 140 str. 3 d. šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą... 7. Teismas, įvertinęs pateiktos šalių 2012-11-12 sudarytos taikos sutarties... 8. 2012-11-12 taikos sutarties 5 punkte nurodyta, kad procesinių dokumentų... 9. Kadangi šalys 2012-11-12 taikos sutartimi (5 p.) sutarė, kad išlaidas,... 10. CPK 10 str. 2 d. nurodyta, kad priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 10 str. 2 d., 290 str., 291... 12. ieškovų P. A., R. A., V. A. atstovės advokatės J. R. ir atsakovo viešosios... 13. patvirtinti ieškovo P. A. (a.k. ( - ) gyv. ( - )), atstovaujamo įstatyminių... 14. 1. Ieškovai P. A., atstovaujamas įstatyminių atstovų (tėvų) R. A. ir V.... 15. 2. Ieškovai P. A., atstovaujamas įstatyminių atstovų (tėvų) R. A. ir V.... 16. 3. Ieškovai P. A., atstovaujamas įstatyminių atstovų (tėvų) R. A. ir V.... 17. 4. Bylinėjimosi išlaidos lieka atitinkamas išlaidas patyrusiai šaliai ir... 18. 5. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidas ir žyminį mokestį (jei jis... 19. 6. Šalys įsipareigoja jokiais būdais neviešinti kitiems asmenims... 20. 7. Šalims yra žinomos Taikos sutarties patvirtinimo ir dėl to civilinės... 21. 8. Pasirašydamos šią Taikos sutartį, šalys patvirtina, kad ši sutartis... 22. Civilinę bylą Nr. 2-127-153/2012 nutraukti, išaiškinti šalims, kad bylą... 23. Priteisti iš atsakovo viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos... 24. Pripažinti civilinės bylos Nr. 2-127-153/2012 medžiagą nevieša ir... 25. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 26. Nutarties dalis dėl taikos sutarties patvirtinimo per septynias dienas nuo...