Byla eB2-131-544/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo arba pavėlavo jį pateikti per ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatytus terminus, po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos neperdavė bankroto administratorei turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją, nuo 3 iki 5 metams apriboti teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Romadanas“ (į. k. ( - ), buveinės adresas – ( - )) bankroto administratorės UAB „Bankroto administratorių kompanija“ įgalioto asmens Ž. B. prašymą apriboti buvusio bendrovės vadovo teisę eiti tam tikras pareigas ir būti kolegialaus valdymo organo nariu ir

Nustatė

2bankroto administratorės UAB „Bankroto administratorių kompanija“ įgaliotas asmuo Ž. B. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalies, 10 straipsnio 14 dalies pagrindais prašo buvusiam BUAB „Romadanas“ direktoriui R. L. už tai, kad jis, privalėdamas pagal įstatymą, nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo arba pavėlavo jį pateikti per ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatytus terminus, po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos neperdavė bankroto administratorei turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją, nuo 3 iki 5 metams apriboti teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

3Bankroto administratorės įgalioto asmens prašymas tenkinamas.

4Panevėžio apygardos teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartimi UAB „Romadanas“ iškelta bankroto byla ir paskirta bankroto administratorė „Bankroto administratorių kompanija“. 2017 m. kovo 3 d. nutartimi patvirtintas, o 2017 m. kovo 29 d., 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutartimis patikslintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų 5849,52 Eur finansiniai reikalavimai. 2017 m. kovo 23 d. teismo nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Kompetentingas valdymo organas apie tai, kad įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), nedelsdamas privalo informuoti įmonės dalyvius arba per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus ir nustatyta tvarka sušaukti dalyvių susirinkimą.

6Byloje nustatyta, kad bankroto byloje patvirtinti 5849,52 Eur kreditoriniai reikalavimai, kurių mokėjimo terminai buvo suėję 2014, 2015 metais (VSDFV biudžetui). Pateikti balansų duomenys patvirtina aplinkybę, kad nuo 2016 metų pradžios bendrovė buvo nemoki, nes 2015 m. gruodžio 31 d. į bendrovės balansą įrašyto turto vertė buvo 18341,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 43740,00 Eur. Per 2016 metus bendrovės turto vertė sumažėjo iki 1429,00 Eur, o pradelsti įsiskolinimai ir skolos – iki 28324,00 Eur, t. y. bendrovė buvo ir iki pat VSDFV Panevėžio skyriaus kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo buvo nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). BUAB „Romadanas“ direktorius R. L. Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės nuo 2015 m. gruodžio 31 d. neteikė, taip pat nėra duomenų, kad jis apie tai, jog įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) nedelsdamas informavo įmonės dalyvius arba per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus ir nustatyta tvarka sušaukė dalyvių susirinkimą ar kad ėmėsi kokių nors priemonių, kad atsiskaitytų su kreditoriais, savalaikiai neinicijavo bankroto bylos iškėlimo, tuo pažeidė ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje jam nustatytas pareigas.

7ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. 2017 m. sausio 19 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi iškelti bankroto UAB „Romadanas“ jos administracijos vadovui (direktoriui) R. L. buvo nustatytas ne ilgesnis kaip 15 dienų laikotarpis nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį ji privalėjo perduoti įmonės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Įsiteisėjusia 2017 m. rugpjūčio 8 d. teismo nutartimi šioje byloje konstatuota, kad minėtų įstatymo ir teismo nutarties nurodymų buvęs įmonės direktorius nevykdė ir jam už tai buvo paskirta 500,00 Eur bauda. Prašyme priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos bankroto administratorė nurodo, kad administratoriui didžioji dauguma įmonės dokumentų perduoti ir neįrodinėjama, kad minėtų pareigų buvęs bendrovės direktorius nevykdė ir po baudos paskyrimo. Iš Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų civilinės bylos Nr.e2-744-400/2018 duomenų matyti, kad už neperduotą bankroto administratorei bendrovės turtą iš R. L. priteista 1429,00 Eur žalai atlyginti. Todėl, teismo nuomone, už šiuos veiksmus (neveikimą) pakartotinai taikyti sankcijų nėra pakankamo pagrindo.

8ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalis nustato, kad teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu šis asmuo privalėdamas pagal įstatymą: nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms. Pažymėtina, kad teismo teisė taikyti šias įstatymo numatytas sankcijas tiesiogiai siejama su bankroto proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principais, nes savalaikis kreipimasis į teismą užtikrina efektyvią kreditorių ir bendrovės interesų apsaugą.

9Visais atvejais, taikydamas teisinę atsakomybę bei spręsdamas dėl konkrečios sankcijos dydžio (masto), teismas turi atsižvelgti ir įvertinti visas svarbias bylos aplinkybes, laikytis proporcingumo principo, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.5 straipsnio 4 dalis). Nustatant apribojimo teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu terminą, atsižvelgiama į nurodytas virš bylos aplinkybes, į tai, kad sankcija taikoma antrą kartą, į tai, kad minėto įstatymo reikalavimo nevykdymas pažeidė bankroto proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, o savalaikis nesikreipimas dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai įmonei pažeidė kreditorių teises ir teisėtus interesus. Todėl daroma išvada, kad yra pagrindas apriboti buvusiam BUAB „Romadanas“ direktoriui R. L. teisę 3 metus eiti viešojo ir / ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu (ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, 14 dalimi , Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais

Nutarė

11BUAB „Romadanas“ direktoriui R. L. (a. k. ( - ) adresas – ( - )) už ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų pareigų nevykdymą apriboti teisę 3 (trejus) metus eiti viešojo ir/ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

12Šios nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant išsiųsti bankroto administratorei UAB „Bankroto administratorių kompanija“, R. L., o nutarčiai įsiteisėjus kopiją išsiųsti Juridinių asmenų registrui.

13Nutartis gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai