Byla e2S-758-163/2017
Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Akvatermos projektai“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 31 d. nutarties, kuria atmestas atsakovės prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-4285-642/2016 pagal atsakovės UAB „Akvatermos projektai“ prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. atsakovė pateikė Klaipėdos miesto apylinkės teismui prašymą Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, kuriuo prašė išdėstyti mokėtiną ieškovei 28623,104 Eur sumą per septynis mėnesius, mokant kiekvieną mėnesį po 4089,02 Eur. Atsakovė prašymui dėl sprendimo vykdymo išdėstymo pagrįsti pateikė atsakovės 2016 m. balanso kopiją, darbo užmokesčio suvestinę, ilgalaikio turto sąrašą, pelno-nuostolių ataskaitą, apyvartos žiniaraščius ir kitus dokumentus.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-01-31 nutartimi atmetė atsakovės prašymą. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad iš atsakovės pateikto ilgalaikio turto sąrašo nustatyta, kad atsakovė 2016-07-29 (ginčo laikotarpiu) įsigijo transporto priemonę BMW730d, kurio įsigijimo kaina 55000,00 Eur (likutinė vertė – 51180,60 Eur). Iš šių atsakovės pateiktų įrodymų galima spręsti, kad atsakovė turi turto, nes lizingo būdu (lizingo bendrovė visapusiškai patikrina daikto pirkėjo finansinę padėtį) įsigijo transporto priemonę, kurios vertė 55000,00 Eur (likutinė vertė – 51180,60 Eur). Teismas nesutiko su atsakovės argumentu, kad atsakovė negalėjo numatyti apie finansinius nuostolius, susidariusius dėl šio teisminio ginčo. Nurodė, kad atsakovė yra profesionali verslininkė, kuriai taikomi apdairaus, atidaus, rūpestingo ir protingo žmogaus standartai (bonus pater familias), todėl turėjo numatyti, kad teisminis ginčas gali baigtis ir ne tik atmetant ieškovės ieškinį, net ir jį tenkinant. Tačiau atsakovė to nenumačiusi, prisiėmė galimą riziką, susijusią su sprendimo vykdymo galimybėmis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnis). Remiantis šia aplinkybe teismas nustatė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovės turtinė padėtis yra sunki ir kad atsakovė neturi finansinės galimybės įvykdyti teismo sprendimą.

4III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 1. Atsakovė pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirajame skunde nurodo, kad neturi piniginių lėšų įvykdyti visą sprendimą iš karto, kadangi iš atsakovės priteista suma yra didesnė nei visos atsakovės turimo piniginės lėšos, remiantis 2016-04 mėnesio finansiniais duomenimis. Išieškojimas iš gamybos priemonių ypač neigiamai paveiktų atsakovės komercinę veiklą. Be to bendraieškių ieškovės byloje yra daug, tikėtina kreditorių žymiai daugiau, todėl darytina išvada, jog kreditorių interesai iš esmės nenukentės (nes gaus tik mažas sumas, o atsakovė neteks visų apyvartinių lėšų bei turto).

  5Pas atsakovę dirba 10 darbuotojų (pažyma yra byloje), todėl net mokant minimalų LR nustatytą atlyginimą 380,00 Eur (mažiausią įmanomą mokėti darbo užmokestį) darbo užmokesčio fondas bei su juo susiję mokesčiai sudarytų 4853,70 Eur. Automobilis yra reprezentacinė bendrovės darbo priemonė, kuri įsigyta dar 2016 m. liepos mėnesį, o pats automobilis yra lizingo davėjo nuosavybė, į jį nebūtų nukreiptas išieškojimas, o būtų išieškoma iš atsakovės turto: gamybos bei veiklos priemonių bei apyvartinių lėšų (CK 6.567 str. 1 d.), todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo remtis vien pastarąja aplinkybe atmesti atsakovės prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.

 2. Ieškovė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, juo prašo atmesti atsakovės atskirąjį skundą ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą galioti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad atsakovė iki šiol nepateikė jokių įrodymų, kad per laikotarpį nuo teismo sprendimo priėmimo yra sumokėjusi nors dalį priteisto sumos, taigi atsakovė nededa maksimalių pastangų įvykdyti teismo sprendimą. Be to, teismas vertindamas prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, turi įvertinti abiejų proceso šalių finansinę padėtį. Šiuo atveju būtent ieškovės finansinė situacija yra bloga, kadangi Klaipėdos apygardos teismas 2015-03-30 priėmė nutartį, kuria iškėlė bankroto bylą ieškovei. Nors atsakovė atskirajame skunde nurodo, kad atsakovė turimą materialų turtą bei ilgalaikį turtą naudoja ekonominei veiklai vykdyti, o išieškojimas iš šio turto pakenktų įmonės komercinei veiklai, tačiau šių argumentų atsakovė visiškai nepagrindė. Atsakovė nepateikė į bylą duomenų, kad sudaro jos trumpalaikį turtą, kurio vertė 201 496 Eur.

6IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7Apeliacinis procesas nutrauktinas.

 1. Byloje buvo spręstas atsakovės prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo. Pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti atsakovės prašymą. Atsakovė pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti pirmosios instancijos nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.
 2. Klaipėdos apygardos teisme 2017-05-10 gautas atsakovės pareiškimas dėl atskirojo skundo atsisakymo šioje byloje dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-01-31 nutarties, kadangi tarp bylos šalių yra sudaryta taikos sutartis, kuri yra pateikta teismui tvirtinti. Apeliantė nurodo, kad atskirojo skundo atsisakymo pasekmės jai yra žinomos.
 3. LRCPK 338 straipsnis numato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. Pagal LRCPK 308 straipsnio 1 dalį, apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Teismas gali nepriimti apeliacinio skundo atsisakymo, jeigu yra šio Kodekso 42 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos. Nagrinėjamu atveju, apeliantė pateikė atsisakymą nuo atskirojo skundo iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios, todėl esant tokioms nurodytoms aplinkybėms apeliacinis procesas nutrauktinas (LRCPK 308 str. 2 d., 338 str.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

9atsakovės UAB „Akvatermas projektai“ prašymą dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo tenkinti.

10Apeliacinį procesą pagal atsakovės UAB „Akvatermas projektai“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 31 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai