Byla N2-268-266/2009

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, sekretoriaujant Rūtai Miškinytei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros prokurorei Ritai Čepienei, atsakovei J. M., valstybės institucijos Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei nedalyvaujant atsakovui V. M., trečiajam asmeniui Utenos vaikų globos namams, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros Vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams J. M. ir V. M., trečiajam asmeniui Utenos vaikų globos namams, institucijai teikiančiai išvadą Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, ir,-

Nustatė

2ieškovo atstovė nurodė, jog Anykščių rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 4 d. sprendimu laikinai apribojo atsakovų J. M. ir V. M. tėvų valdžią jų nepilnamečių vaikų: V. M., gim. ( - ). I. M., gim. ( - ), ir M. M., gim. ( - ), atžvilgiu. Nepilnamečiams vaikams nustatė nuolatinę globą ir jų globėju paskyrė Utenos vaikų globos namus. Teismas taip pat iš atsakovų J. M. ir V. M., jų nepilnamečiams vaikams priteisė išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po (1MGL) kas mėnesį kiekvienam, iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Ieškovo atstovė paaiškino, jog laikinai apribojus tėvų valdžią ir išsiaiškinus galimas pasekmes, per metus laiko atsakovų gyvenime niekas nepasikeitė. Iš vaiko teisių tarnybos pateiktos ir papildomai surinktos medžiagos matyti, kad atsakovų gyvenime jokių esminių pokyčių neįvyko. Po priimto teismo sprendimo vaikai 2008 metų rugpjūčio mėnesio pradžioje atostogavo pas motiną. Tačiau po kelių dienų prasidėjus tėvų girtavimui, vaikai vėl buvo sugrąžinti į Utenos vaikų globos namus labai apleisti, netvarkingi. Šiuo metu atsakovai gyvena pas savo tėvus ir yra jų išlaikomi, nes nei J. M., nei V. M. neturi darbo. Abu piktnaudžiauja alkoholiu ir savarankiškai gyventi nesugeba bei nesistengia. Jų namuose ( - ) nėra tinkamų sąlygų gyventi vaikams ir jiems vystytis. Kadangi padėtis nesikeičia ir duomenų, kad pasikeis, nėra, todėl ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti ir, neterminuotai apriboti atsakovų J. M. ir V. M. valdžią jų vaikų V. M., I. M., M. M. atžvilgiu.

3Atsakovė J. M. su ieškiniu sutiko. Patvirtino, jog ieškinyje nurodytos aplinkybės atitinka tikrovę. Paaiškino, jog girtauja ir viso to priežastis yra tėvų girtavimas, su kuriais kartu gyvena. Su V. M. kartu negyvena. Kai teismo sprendimu buvo laikinai apribota jos valdžia vaikų atžvilgiu, padėti beveik nepasikeitė. Ji vartoja alkoholį, kai jos motina gauna pensiją. Savo pajamų neturi, nes nedirba. Darbo ieškosi, bet oficialaus negauna. Uždarbiauja pas žmones Tikisi įsidarbinti prasidėjus sezoniniams darbams Vaikus globos namuose aplanko, kai turi pinigų.

4Atsakovas V. M. į bylos nagrinėjimą neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, byla visiškai nesidomėjo. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, kadangi teismo šaukimas jam įteiktas asmeniškai. Prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Atsižvelgiant į tai, bylą išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant.

5Tretysis asmuo Utenos vaikų globos namų atstovas į posėdį taip pat neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai. Tretysis asmuo atsiuntė prašymą bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Be to, pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad Anykščių rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį, dėl neterminuoto atsakovams J. M., V. M. tėvų valdžios apribojimo jų nepilnamečių vaikų atžvilgiu visiškai palaiko.

6Valstybės institucijos duodančios išvadą Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog tikslinga tenkinti ieškovo ieškinį ir neterminuotai apriboti atsakovų tėvų valdžią jų nepilnamečių vaikų atžvilgiu. Posėdžio metu vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė palaikė pateiktą išvadą ir nurodė, jog padėtis apribojus atsakovų valdžią laikinai, nepasikeitė. Jie toliau gyvena netinkamą gyvenimą, nesuderinamą su vaikų auklėjimu. Suteiktas terminas atsakovams pasitaisyti nepakeitė situacijos jų gyvenime. Atsakovas V. M. išvykęs gyventi į ( - ), o atsakovė J. M. neatsispiria alkoholio potraukiui. Nei vienam iš atsakovų nerūpi vaikų ateitis, jie visiškai nekeičia savo gyvenimo būdo, neišlaiko savo vaikų, nesirūpina jų auklėjimu. Todėl mano, jog ieškinys tenkintinas.

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovės, trečiojo asmens, paaiškinimais nustatyta, kad atsakovai būdami nepilnamečių V. M., I. M., V. M. tėvai, vengia atlikti savo pareigas auklėti nepilnametes dukras, visai nesirūpina jų priežiūra, nedirba, neišlaiko. Anykščių rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 4 d. sprendimu laikinai apribojo atsakovų J. M. ir V. M. tėvų valdžią jų nepilnamečių vaikų: V. M., gim. ( - ) I. M., gim. ( - ), ir M. M., gim. ( - ), atžvilgiu. Minėtu sprendimu buvo nustatyta nuolatinė globa nepilnamečiams vaikams bei priteistas išlaikymas(b.l.31-34) Laikinas tėvų valdžios ribojimas nustatytas turint vilties, kad tėvai pasitaisys ir vėliau galės tinkamai auklėti savo vaikus. Laikinas tėvų valdžios apribojimas taikytas manant, kad padėtis dar gali pasikeisti. Tačiau byloje nustatyta, kad po 2008 m. priimto teismo sprendimo padėtis visiškai nepasikeitė. Socialinėms darbuotojams stebėjo atsakovų šeimą po priimto teismo sprendimo ir nustatė, jog atsakovas V. M. paliko šeimą ir išvyko gyventi į ( - ) (b.l. 30) Be to, nustatė, jog atsakovė J. M. nedirba, vaikų nelanko ir jiems išlaikymo neteikia, gyvena pas savo tėvus ( - ), yra jų išlaikoma (b.l.27) Iš vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymos matyti, jog skyriaus sutikimu atsakovų nepilnamečiai vaikai 2008 m rugpjūčio mėnesį grįžo atostogų pas motiną. Vaikus aplankė ir atsakovas V. M.. Tačiau po dviejų savaičių socialiniams darbuotojams apsilankius pas atsakovus ( - ) užfiksuotas jų girtavimas. Vaikai rasti alkani ir neprižiūrėti ir nešvarūs. Todėl vaikai buvo sugrąžinti į Utenos vaikų globos namus. (b.l.18,19,20) Toliau stebint atsakovės J. M. gyvenimo būdą užfiksuoti kiti jos girtavimo ir nesirūpinimo nepilnamečiais vaikais faktai bei tai, kad atsakovė nedirba, vaikų nelanko ir jų neišlaiko. Atsakovas V. M., sugrįžęs į šeimą, taip pat nedirba ir darbo neieško, abu atsakovai girtauja ir medicininės pagalbos į medikus nesikreipia (b.l.37,38) Taigi, byloje surinkta medžiaga patvirtina ieškinyje nurodytas aplinkybes dėl atsakovų girtavimo, jų gyvenimo būdo ir sąlygų, bei tai, kad po priimto 2008 m. teismo sprendimo, kuriuo buvo laikinai apribota atsakovų tėvų valdžia jų dukrų atžvilgiu, padėtis nepasikeitė ir duomenų, kad pasikeis, nėra. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovai nevykdo savo pareigų vaikams, jiems trūksta socialinių įgūdžių auklėti vaikus ir jie nerodo pastangų, kad jų aplinka taptų tinkama vaikų gyvenimui ir jų vaikai galėtų grįžti į šeimą (b.l.11-17,57-60)

9Aptarti įrodymai patvirtina, kad atsakovai vengia atlikti savo tėvų pareigas auklėti vaikus ir rūpintis jais. Todėl teismas, konstatuoja, jog atsakovai J. M. ir V. M. yra kalti. LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Sąrašas baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4 ) daro žalingą vaikams įtaką amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Teismas nenustatė, jog atsakovai piktnaudžiauja tėvų valdžia, ar žiauriai elgiasi su vaikais. Tačiau visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovai vengia atlikti savo pareigas vaikams ir visiškai jais nesirūpina. Teismas konstatuoja, jog atsakovai dėl girtavimo, visiško aplaidumo, abejingumo savo pareigoms, nesirūpina nepilnametėmis dukromis. Po 2008 m. balandžio 4 d. priimto Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimo, kuriuo buvo laikinai apribota atsakovų valdžia, jie turėjo visas sąlygas pasitaisyti ir susigrąžinti vaikus, tačiau jie nedirba, nesidomi dukromis, jų sveikata, auklėjimu. Todėl neterminuotai apribotina atsakovų valdžia dukroms– V. M., I. M., M. M..

10Kadangi Anykščių rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 4 d. sprendimu jau išsprendė nepilnamečių V. M., I. M., M. M. globos taip pat jų išlaikymo klausimus, šie klausimai šioje byloje nebesvarstytini.

11Iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistinos valstybės turėtos bylos vedimo išlaidos: 128 Lt žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas buvo atleistas pagal įstatymą, bei 33,14 Lt pašto išlaidos ( CPK 80, 83 str. 1 d. 5 p. 88 str. ).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 268 str. ,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti.

14Neterminuotai apriboti J. M. valdžią jos nepilnamečiams vaikams- dukroms V. M., gim. ( - ), I. M., gim. ( - ), ir M. M., gim. ( - ).

15Neterminuotai apriboti V. M. valdžią jo nepilnametėms dukroms V. M., gim. ( - ), I. M., gim. ( - ), ir M. M., gim. ( - ).

16Išieškoti iš J. M. 64 Lt žyminį mokestį ir 16,57 Lt teismo turėtų pašto išlaidų į valstybės biudžetą. ( sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660)

17Išieškoti iš V. M. 64 Lt žyminį mokestį ir 16,57 Lt teismo turėtų pašto išlaidų į valstybės biudžetą. (sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660)

18Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai