Byla 2-971-154/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Vėtrūna“ atstovui M. A., atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovei V. L.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-971-154/2011 pagal UAB „Vėtrūna“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui Akmenės rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims: UAB „Darstamas ir UAB „Lakaja“, byloje patraukus dalyvauti išvadą teikiančią instituciją - Viešųjų pirkimų tarnybą, dėl supaprastinto atviro darbų pirkimo konkurso procedūrų pripažinimo neteisėtomis ir jų panaikinimo,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Vėtrūna“ ieškiniu (t. 1, b.l. 1-6) ir dviem patikslintais ieškiniais (t. 3, b.l. 33-39, 49-56) prašė teismo:

5- įpareigoti atsakovą - Akmenės rajono savivaldybės administraciją atmesti UAB „Darstamas“ pasiūlymą, pateiktą supaprastintam atviram konkursui „Projekto “Daugiabučių namų atnaujinimas kompleksiškai tvarkomoje Naujosios Akmenės senamiesčio teritorijoje“ Naujosios Akmenės miesto Nepriklausomybės al. daugiabučių namų NR. 5, 7, 9. 11, 13, 13A, 15, 17A, 17, 19, 21, 23, 27A, 27, 29, 33, 35, 30, 28, 26, 24, 18, 16, 14, 12, 2B, 2C, T. g. 2, L. P. g. 9, P. J. g. 3 modernizavimo techninio projekto parengimo paslaugos ir rangos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 101964) kaip neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų;

6- panaikinti atsakovo - Akmenės rajono savivaldybėsadministracijos 2011-04-27 sprendimą dėl minėto supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr. 101964) konkursinių pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo;

7- įpareigoti atsakovą - Akmenės rajono savivaldybėsadministraciją pasirašyti statybos rangos sutartį su UAB „Vėtrūna“, kaip pateikusia konkurso sąlygų reikalavimus atitinkantį pasiūlymą ir surinkusia daugiausia ekonominio naudingumo balų, atmetus UAB „Darstamas“ pasiūlymą;

8- įpareigoti atsakovą - Akmenės rajono savivaldybėsadministraciją pasirašomoje sutartyje su UAB „Vėtrūna“ perkamiems darbams atlikti, nustatyti naują darbų atlikimo terminą iki 2012 m. rugpjūčio mėnesio, su Konkurso sąlygose numatyta galimybe pratęsti sutarties terminą;

9- pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo - Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2011-05-24 sprendimą Nr. S-1400 nutraukti pirkimo procedūras “Projekto „Daugiabučių namų atnaujinimas kompleksiškai tvarkomoje Naujosios Akmenės senamiesčio teritorijoje“ Naujosios Akmenės miesto Nepriklausomybės al. daugiabučių namų NR. 5, 7, 9. 11, 13, 13A, 15, 17A, 17, 19, 21, 23, 27A, 27, 29, 33, 35, 30, 28, 26, 24, 18, 16, 14, 12, 2B, 2C, T. g. 2, L. P. g. 9, P. J. g. 3 modernizavimo techninio projekto parengimo paslaugos ir rangos darbų pirkimas“;

10- pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo - Akmenės rajono savivaldybėsadministracijos per Centrinės perkančiosios organizacijos sistemą, naujai paskelbtą pirkimą pagal sąrašą „Dėl Naujosios Akmenės miesto Nepriklausomybės al. daugiabučių namų Nr. 5, 7, 9. 11, 13, 13A, 15, 17A, 17, 19, 21, 23, 27A, 27, 29, 33, 35, 30, 28, 26, 24, 18, 16, 14, 12, 2B, 2C, T. g. 2, L. P. g. 9, P. J. g. 3 modernizavimo techninio projekto parengimo paslaugos ir rangos darbų vykdymo“;

11- patenkinus ieškinį, iš atsakovo - Akmenės rajono savivaldybėsadministracijos ieškovui UAB „Vėtrūna“ priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

12Ieškovas nurodė, kad UAB „Vėtrūna“ pateikė pasiūlymą perkančiosios organizacijos – Akmenės rajono savivaldybės administracijos paskelbtam supaprastintam atviram viešajam pirkimui „Projekto„Daugiabučių namų atnaujinimas kompleksiškai tvarkomoje Naujosios Akmenės senamiesčio teritorijoje „Naujosios Akmenės miesto Nepriklausomybės al. daugiabučių namų NR. 5, 7, 9. 11, 13, 13A, 15, 17A, 17, 19, 21, 23, 27A, 27, 29, 33, 35, 30, 28, 26, 24, 18, 16, 14, 12, 2B, 2C, T. g. 2, L. P. g. 9, P. J. g. 3 modernizavimo techninio projekto parengimo paslaugos ir rangos darbų pirkimas“, (pirkimo Nr. 101964), tačiau perkančioji organizacija, t.y. Akmenės rajono savivaldybės administracija, 2011-04-28 raštu Nr. S-1115 informavo ieškovą, kad yra sudaryta pasiūlymų eilė, kurioje UAB „Vėtrūna“ pasiūlymas pripažintas antruoju, o UAB „Darstamas“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

13Ieškovas teigia, kad šis atsakovo sprendimas yra neteisėtas, kad UAB „Darstamas“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu nepagrįstai ir neteisėtai, kad įmonės UAB „Darstamas“ pateiktas pasiūlymas neatitiko skelbto Konkurso sąlygų reikalavimų, nes UAB “Darstamas” savo pasiūlyme nepateikė Konkurso sąlygose reikalaujamų atlikti langų angų apipjovimo (išdidinimo) apšiltinimui ir angokraščių apšiltinimo bei apdailos architektūros ir sąveikos galimybių aprašymo bei minėtų pozicijų įgyvendinimo aprašymo, o svarbiausia, - detalizuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, nenumatė atlikti nė vieno iš trisdešimties numatomų atnaujinti daugiabučių namų langų angų apipjovimo (išdidinimo) apšiltinimui ir nenumatė atlikti nė vieno iš trisdešimties numatomų atnaujinti daugiabučių namų langų angų apšiltinimo ir apdailos darbų, nežiūrint į tai, kad šie darbai buvo aiškiai, visiškai atskiroje pozicijoje, nurodyti Konkurso sąlygose. Kad Konkurso sąlygų 33.3. punkte buvo nurodyta, jog konkurso dalyviai privalo pagal Konkurso sąlygų 12, 13 ir 14 priedus parengti įkainotų darbų kiekių žiniaraščius, kuriuose būtų detalizuojamos darbo sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis. Atsakovas (perkančioji organizacija) 2011-03-24 tiekėjams pagal sąrašą išplatino raštą Nr. 743 “Dėl atsakymo į paklausimą”, kuriame, atsakydama į tiekėjų klausimus, nurodė, kad teikiant pasiūlymus privaloma pateikti pagal Konkurso sąlygų 12, 13 ir 14 priedus parengtus įkainotų darbų kiekių žiniaraščius, kuriuose būtų detalizuojamas darbo sąnaudų, medžiagų ir mechanizmų poreikis. Tame pačiame rašte, atsakydama į kito tiekėjo klausimą, atsakovas nurodė, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo numatyti visus tinkamam sutarties įvykdymui būtinus atlikti ir Perkančiosios organizacijos numatytus darbus; kad Tiekėjo siūloma kaina privalo apimti visus perkamus darbus ir jų apimtis. Siekiant išvengti tiekėjų piktnaudžiavimo ir nesąžiningos konkurencijos bei siekiant Perkančiajai organizacijai turėti galimybę nustatyti, ar tiekėjas numatė visus Konkurso sąlygose numatytus darbus, Konkurso sąlygos reikalauja pateikti darbų kiekių žiniaraščius, o raštu Nr. 743 atsakovas patvirtino, kad privalo būti pateikti detalizuoti įkainuotų darbų kiekių žiniaraščiai.

14Ieškovas nurodė, kad Konkurso sąlygų 12 priede aiškiai ir smulkiai, detalizuojami kiekviename iš trisdešimties daugiabučių namų atskirai numatomi atlikti modernizavimo darbai. Visų trisdešimties daugiabučių numatomų atlikti modernizavimo darbų aprašymų lentelių 5 dalyje nurodoma: „Pakeisti pastato butų langus ir balkonų duris, naujais PVC profilių langais su stiklo paketais. Vienas iš stiklo paketo stiklų privalo būti su minkšta selektyvine danga. Keičiamos visos palangės. Visos langų angos apipjaunamos (išdidinamos) apšiltinimui. Atliekamas angokraščių apšiltinimas polistireno plokštėmis, apdaila plonasluoksniu faktūriniu tinku bei nudažymas. Keičiama apie 60% (kiekvieno daugiabučio atveju skirtingas skaičius) langų ir balkonų durų. Numatomas langų šilumos perdavimo koeficientas U < 1,6 (W/m2K)". Pagal šį aiškų ir konkretų Konkurso sąlygų reikalavimą tiekėjai privalėjo detalizuotuose įkainuotų darbų kiekių žiniaraščiuose numatyti visų langų angų apipjovimo (išdidinamo) ir visų langų angokraščių apšiltinimo polistireno plokštėmis, apdailos plonasluoksniu faktūriniu tinku, bei nudažymo darbų sąnaudų, medžiagų ir mechanizmų poreikį. Nors UAB „Darstamas" savo pasiūlyme pateikė Konkurso sąlygų reikalaujamus detalizuotus įkainuotų darbų kiekių žiniaraščius, tačiau tuose žiniaraščiuose visiškai nepateikiami reikalaujami langų angų apipjovimo (išdidinamo) ir langų angokraščių apšiltinimo polistireno plokštėmis, apdailos plonasluoksniu faktūriniu tinku bei nudažymo darbai.

15Ieškovas mano, kad laikantis Konkurso sąlygų reikalavimų ir Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) nuostatų, akivaizdu, kad perkančioji organizacija, t.y. atsakovas, privalėjo atmesti UAB „Darstamas" Konkurso sąlygų neatitinkantį pasiūlymą ir konkurso nugalėtoju pripažinti UAB „Vėtrūna" pasiūlymą, kadangi pati perkančioji organizacija, paskelbdama pasiūlymų eilę, pripažino, kad Konkurso sąlygas visiškai atitinkantis ir daugiausiai ekonominio naudingumo balų surinkęs yra būtent UAB „Vėtrūna" pasiūlymas.

16Ieškovas nesutinka su perkančiosios organizacijos argumentais, kad UAB „Darstamas“, nepakeisdamas ir nepapildydamas pasiūlymo, Viešojo pirkimo komisijai raštu paaiškino, kaip ir kur atsispindi minėti darbai.

17Ieškovas teigia, kad perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo yra neteisėtas, nes prieštarauja viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams, Lietuvos Respublikos teismų suformuotai praktikai ir pažeidžia esminius viešųjų pirkimų principus - lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Mano, kad dėl atsakovo piktnaudžiavimo savo teisėmis, Konkursą laimėjusiu pasiūlymu neteisėtai buvo paskelbtas UAB „Darstamas“ pasiūlymas

18Kadangi viešasis pirkimas (pirkimo Nr. 101964) buvo paskelbtas 2011-03-11, tai UAB „Vėtrūna“ tikėjosi laimėjusi konkursą atlikti darbus pagal konkurse nustatytą grafiką iki 2011-09-30, tačiau dėl iškilusio teisminio ginčo, akivaizdu, kad darbai negalėtų būti atlikti laiku, todėl, patenkinus ieškinį, ieškovas prašo teismo atitinkamai koreguoti šį grafiką.

19Ieškovas taip pat prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos 2011 m. gegužės 24 d. sprendimą nutraukti pirkimo Nr.101964 procedūras, nes mano, kad šį sprendimą atsakovas priėmė siekdamas išvengti teisminio proceso, o taip pat, skelbdamas naują pirkimą tam pačiam objektui, siekė sudaryti sąlygas laimėti konkursą tai pačiai bendrovei UAB „Darstamas“. Konkurso nutraukimas motyvuojant tuo, kad tęsiasi teisminės procedūros ir bus pažeisti darbų atlikimo terminai, yra nesąžiningas, iškreipiantis konkurenciją ir pažeidžiantis skaidrumo principus, kadangi kartojant pirkimą visiems suinteresuotiems dalyviams tampa žinomi visų pirkime dalyvavusių asmenų pasiūlymai, kainodara, sąlygos ir kt.

20Ieškovas taip pat prašo panaikinti atsakovo – Akmenės rajono savivaldybės administracijos per Centrinės perkančiosios organizacijos sistemą paskelbtą naują viešąjį pirkimą objektui, kurio pirkimo Konkurso rezultatai yra ginčijami šiuo ieškiniu, nes atsakovas – Akmenės rajono savivaldybės administracija ne tik nelaukdama teismo sprendimo neteisėtai nutraukė konkursą, bet per Centrinės perkančiosios organizacijos sistemą, pagal sąrašą, paskelbė konkursu perkamų daugiabučių namų modernizavimo darbų ir projektavimo paslaugų naują pirkimą. Perkančioji organizacija – Akemės rajono savivaldybės administracija naujajame pirkime nurodė pasiūlymų pateikimo terminą iki 2011-08-01, o sutartį numatė pasirašyti apie 2011-08-16. Nors konkurso nutraukimą atsakovas-perkančioji organizacija argumentavo tuo, kad konkursas yra užsitesęs dėl teisminio ginčo ir nebus įmanoma spėti atlikti darbus per numatytus terminus, tačiau pagal naujai paskelbtą pirkimą atsakovas nustatė analogiškus terminus ir tokiu būdu pati perkančioji organizacija prieštarauja savo sprendimui dėl per trumpų darbų atlikimo terminų. Jei ankstesnį konkursą perkančioji organizacija vykdė vadovaudamasi ekonominio naudingumo kriterijumi, t.y. turėjo galimybę įsitikinti, kad konkurso dalyviai siūlo būtent tuos darbus, kuriuos yra būtina įsigyti perkančiajai organizacijai, ir UAB „Vėtrūna“ savo konkursiniame pasiūlyme pateikė detalizuotas numatomų atlikti darbų sąmatas, darbų aprašymus ir technologijas, darbų atlikimo terminus bei priemones, tai naujasis pirkimas yra skelbiamas vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi, kas reiškia, kad atsakovas perka 50 metų senumo daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo darbus neturėdamas techninio projekto ir aklai pasitikėdamas tiekėjų siūloma mažiausia kaina. Tokiu būdu atsakovas rizikuoja viešuoju interesu. Be to, naujuoju pirkimu apsiribota LR Statybos įstatyme numatytomis statybos darbų garantijomis, nors ieškovas, teikdamas savo pasiūlymą, modernizavimo darbams numatė 10 metų garantiją, kas, ieškovo manymu, taip pat pažeidžia viešąjį interesą. Ieškovas teigia, kad atsakovui – perkančiajai organizacijai neteisėtai nutraukus ankstesnįjį viešąjį pirkimą, naujasis pirkimas taip pat yra neteisėtas, o pasirašyta rangos sutartis taip pat bus neteisėta, todėl neišvengiamai atsakovui gali tekti atlyginti nuostolius visų mokesčių mokėtojų sąskaitą, kas taip pat pažeidžia viešąjį interesą.

21Atsiliepimais į ieškinius Akmenės rajono savivaldybės administracija su ieškiniais nesutiko (t.3, b.l. 11-26, 135-165, 186-193) ir nurodė, jog Konkurso sąlygų 33.3 punkte buvo reikalaujama, kad Techniniame pasiūlyme turi būti: „pagal konkurso sąlygų 12; 13 ir 14 priedus parengti įkainuotų darbų kiekių žiniaraščiai, kuriuose būtų detalizuojamos darbo sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis". Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija, susipažinusi su UAB „Darstamas" pasiūlymo A dalies technine pasiūlymo dalimi ir nustačiusi, kad pasiūlyme aiškiai nenurodyta Darbų aprašymo 5 punkto „Langų ir balkonų durų keitimas butuose" reikalaujama pozicija: „<...Visos langų angos apipjaunamos (išdidinamos) apšiltinimui. Atliekamas angokraščių apšiltinimas polistireno plokštėmis, apdaila plonasluoksniu faktūriniu tinku bei nudažymas...>", vadovaudamasi VPĮ 39 str. 1 dalimi paprašė tiekėjo UAB "Darstamas" paaiškinti, kaip ir kur pasiūlyme atsispindi šiame punkte paminėti darbai. UAB „Darstamas" 2011-04-19 raštu Nr. 48 „Dėl pasiūlymo dokumentų aiškinimo", nekeisdamas ir nepapildydamas pasiūlymo, paaiškino, kad atsižvelgdamas į tai, jog modernizuojamuose namuose atliekami darbai beveik identiški ir pasiūlyme pateiktų darbų kiekių žiniaraščių sudėtis atskiriems namams praktiškai nesiskiria, visuose namuose šie darbai įvertinti laikantis tos pačios sąmatų sudarymo metodikos ir kaip analogą visiems namams Pirkimo sąlygų reikalavimų atitikimo paaiškinimui nurodė Nepriklausomybės al. Nr. 5 namą, t.y. UAB „Darstamas" nurodė, kad langų angų išdidinimo, angokraščių šiltinimo polistireno plokštėmis, apdailos plonasluoksniu faktūriniu tinku bei nudažymo darbai, taip pat analogiški viso fasado šiltinimo darbai įvertinti darbų kiekių žiniaraštyje "Rekonstravimo darbai, Nepriklausomybės al. Nr. 5" išvardintuose skyriuose atitinkamose pozicijose pateiktuose darbuose ir jų kiekiuose. Viešojo pirkimo komisija, įvertinusi UAB “Darstamas” paaiškinimą, nustatė, kad UAB „Darstamas" pasiūlyme numatė visus tinkamam sutarties įvykdymui būtinus atlikti numatytus darbus, t.y. langų angų išdidinimas apšiltinimui įvertintas skyriuje Nr. 2 „Fasado šiltinimas" (poz. 2.: atšokusio tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir poz. 3.: iškišų mūrinių sienų paviršiuje nukapojimas); angokraščių šiltinimas polistireno plokštėmis įvertintas skyriuje Nr. 2 „Fasado šiltinimas" (poz. 5: sienų šiltinimas 12 cm storio putų polistireno plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokraščius (100 kv. m sienos); angokraščių apdaila plonasienių faktūriniu tinku įvertinta skyriuje Nr. 2 „Fasado šiltinimas" (poz. 7.: pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, vienasluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (sienos su angomis) ir poz. 9.: pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm, sienos su angomis)), angokraščių nudažymas įvertintas skyriuje Nr. 2 „Fasado šiltinimas" (poz. 18.: fasadų dažymas sintetiniais dažais nuo pastolių). Akivaizdu, kad angokraščių išdidinimas gali būti įtrauktas į aukščiau nurodytas „poz. 2.: atšokusio tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir poz. 3.: iškišų mūrinių sienų paviršiuje nukapojimas", nes tai technologiškai ir pagal pobūdį yra beveik identiškai susiję darbai. Atsakovas nurodė, kad visi minėti darbai, tame tarpe ir angokraščių išdidinimas, yra priskirti ne prie paruošiamųjų darbų, o prie Darbų aprašymo 5 punkto reikalavimų, išdėstant pakankamai detalizuotai ir pagrįstai. Kadangi Viešojo pirkimo komisija nusprendė, kad UAB „Darstamas" pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygose nurodytus ekonominės ir finansinės būklės bei profesinio pajėgumo reikalavimus, pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų buvo sudaryta pasiūlymų eilė, kurios pirmoje vietoje kaip daugiausia balų (45,05 balo) surinkęs tiekėjas buvo įrašyta UAB „Darstamas", o UAB “Vėtrūna” pasiūlymas, surinkęs 35,53 balo, buvo įrašytas trečioje eilės vietoje. Atplėšus vokus su pasiūlytomis kainomis bei atmetus tiekėjo UAB „Panevėžio statybos trestas" pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos, tiekėjo UAB „Darstamas" pasiūlymas buvo nustatytas laimėjęs. Atsakovas visiems tiekėjams pasiūlymų eilę pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų paskelbė išsiųsdamas 2011-04-19 raštą Nr. S-1026 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir finansinio pasiūlymų vokų atplėšimo procedūros". Todėl atsakovui neaišku, kuo remdamasis ieškovas nurodo, kad UAB „Vėtrūna" pasiūlymas buvęs pripažintas surinkęs daugiausiai ekonominio naudingumo balų. Pagal Konkurso sąlygų 80.2. punktą pateikti pasiūlymai buvo vertinami vadovaujantis trimis kriterijais: pastato visų fasadų vizualizacija, fasadų sienų apdailos konstruktyvų detalizavimas, nurodant siūlomų medžiagų techninius parametrus, specialiųjų dalių (šildymas, vandentiekis) principinės schemos. UAB „Darstamas" pasiūlymas, įvertinus visus privalomus vertinti kriterijus, gavo aukščiausią ekonominio naudingumo vertinimo balų skaičių. Ieškovas apie vertinimo rezultatus buvo informuotas 2011-05-02 raštu Nr. S-l 141 „ Dėl atsakymo į pretenziją".

22Atsakovas nurodė, kad nesutinka dėl ieškovo prašymo nustatyti naują darbų vykdymo terminą, nes atsakovas, skelbdamas viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 101964) siekė, kad darbai būtų atlikti ne vėliau kaip iki 2011-12-30 ir tai nurodė Konkurso sąlygose. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė buvo numatyta tik dėl nenumatytų ir nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių (pvz. oro sąlygų), gavus VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros pritarimą. Terminas galėjo būti pratęstas tik tiek, kiek truko nuo rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas Nr. 101964 jau yra nutrauktas, atsakovo nuomone, darbų termino pratęsimo nagrinėjimas yra netikslingas.

23Atsakovas nesutinka su ieškovo argumentais, kad perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo ieškinio kopiją, privalėjo sustabdyti visas pirkimo procedūras, nes to nenumato VPĮ. Perkančioji organizacija privalo sustabdyti Pirkimo procedūras jei ji toliau planuoja tęsti pirkimą ir siekia sudaryti sutartį, tačiau šio straipsnio nuostatos neįpareigoja Perkančiosios organizacijos sustabdyti pirkimo procedūras, kai tiekėjas informuoja apie pareikštą ieškinį teisme, nes pirkimo procedūros sustabdomos pretenzijos gavimo atveju, kol ji bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas ir nedraudžia Perkančiajai organizacijai bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo (VPĮ 7 str. 4 d.) nutraukti pirkimo procedūrą, jei atsirado ąplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti ir jei teismas netaikė laikinųjų apsaugos priemonių. Teigia, kad atsakovas pirkimą Nr. 101964 nutraukė laikydamasis VPĮ nuostatų bei Akmenės rajono savivaldybės administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimų, todėl nutraukus Pirkimo procedūras, pirkimas, vadovaujantis VPĮ 7 str. 3 d. 3 p., yra pasibaigęs ir apie tai Ieškovas buvo informuotas 2011-05-06 raštu Nr. S-1215.

24Atsakovas mano, kad ieškovo reikalavimas pripažinti neteisėtu Atsakovo 2011-05-24 sprendimą Nr. S-1400 nutraukti Pirkimo Nr. 101964 procedūras yra nepagrįstas. Viešojo pirkimo komisija 2011-05-24 posėdžio protokole Nr. 236 nurodė, kad užsitęsus ginčams dėl pirkimo, atsirado riziką, jog pirkimo sutartis nebus įvykdyta laiku, todėl nebus užtikrintas objekto finansavimas pagal iki 2011-12-31 skiriamas lėšas, be to, pirkimą Nr. 101964 buvo būtina nutraukti dar ir dėl to, kad buvo nustatyti kiti pažeidimai, t.y. neatitikimai tarp pirkimo vykdymo dokumentų, jų priedų ir skelbimo; neteisingi vertinimo kriterijai; netikslūs projektų veiklų finansavimo ir administravimo sutarties nuostatų reikalavimai ir kt., ką savo 2011-07-21 rašte Nr. 4S-2754 “Dėl viešojo pirkimo procedūrų dalinio vertinimo” nurodė Viešųjų pirkimų tarnyba. Ši Tarnyba nurodė, kad jei pirkimo nebūtų nutraukusi pati perkančioji organizacija, Viešųjų pirkimų tarnyba būtų įpareigojusi šį pirkimą nutraukti dėl minėtų pažeidimų.

25Kadangi Akmenės rajono savivaldybės administracija siekia laiku įsisavinti daugiabučių namų atnaujinimui skiriamas Europos Sąjungos lėšas, todėl, nutraukusi pirmiau skelbtą viešąjį pirkimą, privalėjo paskelbti naują pirkimą. VPĮ suteikia teisę perkančiajai organizacijai pasirinkti ir pirkimo sąlygose nustatyti pateiktų pasiūlymų vertinimo kriterijus, ir šiuo atveju buvo pasirinktas mažiausios kainos kriterijus. VPĮ 15 straipsnyje yra numatyta teisė vykdyti pirkimą per Centrinę perkančiąją organizaciją, kuris atliekamas greičiau bei užtikrinant konkurenciją tarp tiekėjų kai gaunamos palankios kainos ir tokiu būdu yra racionaliai naudojamos biudžeto lėšos. Be to, naujas viešasis pirkimas esmingai skiriasi nuo buvusio pirkimo, nes atsakovas priėmė sprendimą daugiabučių namų šiltinimo, stogų pakeitimo, langų ir durų pakeitimo darbus įsigyti per Centrinę perkančiąją organizaciją, o daugiabučių namų bendro naudojimo šildymo sistemų, šalto vandens tiekimo sistemų, nuotekų šalintuvų, elektros tiekimo sistemų projektavimo ir rangos darbus,-per supaprastintą atvirą konkursą.

26Trečiasis asmuo ieškovo pusėje UAB “Lakaja” pateikė teismui atsiliepimus į ieškinį ir patikslintą ieškinį (t.3, b. l. 8-9, 164-165), kuriuose nurodė, kad UAB “Lakaja” sutinka su UAB “Vėtrūna” ieškiniu ir jame nurodytais motyvais bei argumentais.

27Trečiasis asmuo UAB “Darstamas” atsiliepimo teismui nepateikė.

28Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri Šiaulių apygardos teismo 2011-07-12 nutartimi buvo patraukta kaip išvadą teikianti institucija, pateikė savo išvadas dėl ieškinio ir patikslinto ieškinio.

29Dėl UAB „Vėtrūna“ 2011-05-19 ieškinio ir 2011-07-07 patikslinto ieškinio, kuriais prašoma pripažinti neteisėtu ir panaikinti Perkančiosios organizacijos (PO) 2011-05-24 sprendimą Nr. S-1400 nutraukti pirkimo procedūras <...>. Panaikinti PO priimtą sprendimą Dėl Konkursinių pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo. Įpareigoti PO atmesti UAB „Darstamas" Konkursinį pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų reikalavimų. Įpareigoti PO pasirašyti statybos rangos sutartį su UAB „Vėtrūna", kaip pateikusią Konkurso sąlygų reikalavimus atitinkantį pasiūlymą ir surinkusią daugiausiai ekonominio naudingumo balų, atmetus UAB „Darstamas" Konkursinį pasiūlymą, Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė (t.3, b.l. 167-169), kad ši Tarnyba 2011-07-21 raštu Nr. 4S-2754 jau yra įvertinusi perkančiosios organizacijos – Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2011-05-24 sprendimą nutraukti viešojo pirkimo Nr. 101964 procedūras ir konstatuoja, kad dėl nustatytų VPĮ pažeidimų, įpareigotų nutraukti minėto pirkimo procedūras, tačiau atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija pirkimo procedūras jau nutraukė, pažymi, jog vadovaujantis VPĮ 7 str. 3 d. 3 punktu, pirkimas pasibaigė.

30Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė nustačiusi, kad:

31- pirkimo sąlygų 22 punkto reikalavimas pagrindiniam ūkio subjektų grupės veiklos partneriui turėti 3 000 000 Lt apyvartinių lėšų yra neproporcingas jungtinės veiklos sutarties sampratai ir tuo pažeidžia VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintą proporcingumo principą;

32- pirkimo sąlygų 80.2. punkte nustatyta, kad skiriami atitinkami balai, tačiau nenurodytas šių balų suteikimo aprašas, vertinimo apibūdinimas, pagal kuriuos būtų aiškiai žinomi suteikiami balai, tuo pažeista VPĮ 85 str. 2 dalis ir VPĮ 3 str. 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas;

33-perkančioji organizacija, Pirkimo sąlygose nenustačiusi Pirkimo sutarties kainos perskaičiavimo, pažeidė VPĮ 85 straipsnio 1 dalį; VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 9 punktą, kad pirkimo dokumentuose turi būti perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos pagal VPĮ 18 straipsnio 6 dalies reikalavimus, nes VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad pirkimo sutartyje turi būti nustatyta kaina arba kainodaros taisyklės; kainodaros taisyklėse taip pat turi būti nurodoma, ar pasikeitus kitiems mokesčiams sutarties kaina ar įkainiai bus perskaičiuojami.

34Dėl UAB „Vėtrūna“ 2011-07-13 patikslinto ieškinio, kuriuo ieškovas papildomai prašė „panaikinti ir pripažinti neteisėtu Perkančiosios organizacijos (PO), per Centrinės perkančiosios organizacijos sistemą, naujai paskelbtą pirkimą pagal sąrašą dėl N. N. al. daugiabučių namų Nr. 5, 7, 9. 11, 13, 13A, 15, 17A, 17, 19, 21, 23, 27A, 27, 29, 33, 35, 30, 28, 26, 24, 18, 16, 14, 12, 2B, 2C, T. g. 2, L. P. g. 9, P. J. g. 3 modernizavimo techninio projekto parengimo paslaugos ir rangos darbų vykdymo“, Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė (t.3, b.l. 180-183), kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2011-06-30 rašte Nr. 4S-2509 „Dėl nuomonės pateikimo", skirtame UAB ”Vėtrūna” ir Akmenės rajono savivaldybės administracijai, atsakė į du konkrečius klausimus dėl pirkimų nutraukimo ir šis atsakymas yra byloje.

35Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipė dėmesį ir pakartotinai informavo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, vadovaudamasi VPĮ 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, įvertino pirkimo Nr.101964 dokumentus ir sprendimą nutraukti pirkimo procedūras (Tarnybos 2011-07-21 raštas Nr. 4S-2754 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų dalinio vertinimo") ir Vertinimo išvadoje konstatavo, kad dėl nustatytų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų (nurodytų Vertinimo išvadoje) Tarnyba įpareigotu Atsakovą nutraukti Pirkimo procedūras, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Atsakovas Pirkimo procedūras nutraukė, pažymėjo, jog, vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Pirkimas pasibaigė.

36Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Vėtrūna" atstovas M. A. palaikė paskutiniame patikslintame ieškinyje išdėstytus UAB „Vėtrūna“ argumentus bei reikalavimus ir nurodė, kad nors pirkimas, dėl kurio yra kilęs šis ginčas, jau yra nutrauktas ir buvo paskelbtas naujas viešasis pirkimas, tačiau ieškovas UAB „Vėtrūna“ siekia, kad naujas viešojo pirkimo konkursas nebūtų vykdomas tol, kol nebus aiški šios bylos baigtis, t.y. ieškovas siekia, kad būtų tęsiamas pirmiau atsakovo paskelbtas viešasis pirkimas ir UAB „Vėtrūna“ pasiūlymas būtų pripažintas laimėjusiu. Nurodė, kad ieškovas 2011-07-26 buvo pateikęs Akmenės rajono savivaldybės administracijai, Viešųjų pirkimų tarnybai ir VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pretenziją dėl naujai paskelbto viešojo pirkimo sustabdymo, kurios nuorašą pateikia šiame teismo posėdyje. Taip pat pateikia Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2011-07-27 atsakymą Nr. S-1941 į šią pretenziją. Mano, kad jei UAB „Darstamas“ būtų pateikęs visus darbų žiniaraščius, bendra darbų kaina būtų padidėjusi ir tada konkursą būtų laimėjusi UAB „Vėtrūna“, tačiau nepriklausomai nuo to, vien tai, kad UAB „Darstamas“ nepateikė detalizuotų žiniaraščių, jo pasiūlymas turi būti pripažintas neatitinkančiu Konkurso sąlygų. Nurodė, kad ankstesnis viešasis pirkimas nutrauktas neteisėtai, nes atsakovas galėjo numatyti apie galimus teisminius ginčus, o taip pat galėjo išvengti klaidų Konkurso sąlygose ir tai nebuvo aplinkybės, kurių atsakovas negalėjo numatyti, kaip to reikalauja VPĮ 7 str.

37Atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovė V. L. palaikė atsakovo pateiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal buvusias nustatytas Konkurso sąlygas UAB „Darstamas“ pasiūlymas pagrįstai buvo pripažintas laimėjusiu, nes UAB „Darstamas“, tenkindamas Viešojo pirkimo komisijos reikalavimus, pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad tie darbai, kurių atskiri žiniaraščiai nebuvo pateikti su pasiūlymu, yra įtraukti kitose pateikiamų darbų pozicijose, ir Viešojo pirkimo komisija su tuo sutiko. Viešasis pirkimas buvo nutrauktas ne tik dėl to, kad iškilo problemų dėl rangos darbų įvykdymo terminų, bet ir dėl to, kad viešojo pirkimo dokumentuose buvo daug neatitikimų, atskiros konkurso sąlygos buvo ydingos, ką konstatavo Viešųjų pirkimų tarnyba. Mano, kad viešąjį pirkimą atsakovas nutraukė pagrįstai ir teisėtai paskelbė naują viešąjį pirkimą.

38Tretieji asmenys UAB „Lakaja“ ir UAB „Darstamas“ į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą jiems pranešta.

39LR Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą pranešta (t.5, b.l. 23,24).

40Byloje nustatyta.

41Atsakovas - Akmenės rajono savivaldybės administracija vykdė viešąjį pirkimą „Projekto “Daugiabučių namų atnaujinimas kompleksiškai tvarkomoje Naujosios Akmenės senamiesčio teritorijoje“ Naujosios Akmenės miesto Nepriklausomybės al. daugiabučių namų NR. 5, 7, 9. 11, 13, 13A, 15, 17A, 17, 19, 21, 23, 27A, 27, 29, 33, 35, 30, 28, 26, 24, 18, 16, 14, 12, 2B, 2C, Taikos g. 2, L. P. g. 9, P. J. g. 3 modernizavimo techninio projekto parengimo paslaugos ir rangos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 101964). Pirkimas buvo paskelbtas 2011-03-11 leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 20, vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu, vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi (t.1, b. l. 20-176).

42Iš Pirkimo Nr. 101964 dokumentų 8 tomo (toliau- dok. t. 8) matyti, kad minėtam konkursui savo pasiūlymus pateikė keturi tiekėjai: AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Lakaja“, UAB „Darstamas“ ir UAB „Vėtrūna“, o 2011-03-31 Viešojo pirkimo komisijos (toliau- Komisijos) posėdyje buvo atplėšti vokai su šių tiekėjų pasiūlymais (dok. t. 8, b.l. 196-198).

432011-04-15 Komisijos posėdyje buvo analizuoti ir vertinti AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Lakaja“, UAB „Darstamas“, UAB „Vėtrūna“ pateikti pasiūlymai ir UAB „Darstamas“ įpareigotas iki 2011-04-19 pateikti paaiškinimą dėl Konkurso sąlygų 33punkto, kuriame reikalaujama: „pagal konkurso sąlygų 12, 13 ir 14 priedus parengti įkainuotų darbų kiekių žiniaraščiai, kuriuose būtų detalizuojamos darbo sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis“. Darbų aprašymo 5 punkte „Langų ir balkonų durų keitimas butuose“ reikalaujama: „> ... Visos langų angos apipjaunamos (išdidinamos) apšiltinimui. Atliekamas angokraščių apšiltinimas polistireno plokštėmis, apdaila plonasluoksniu faktūriniu tinku bei nudažymas...<“ (dok. t. 8, b.l. 138-139).

442011-04-19 raštu Nr. 48 „Dėl pasiūlymo dokumentų aiškinimo“ UAB „Darstamas“ nurodė, kad Perkančiosios organizacijos nurodyti darbai yra analogiški visiems namams, todėl Perkančiosios organizacijos nurodyti darbai pagal analogiją su namo Nepriklausomybės al. Nr.5 langų angų išdidinimo, angokraščių šiltinimo polistireno plokštėmis, apdailos plonasluoksniu faktūriniu tinku bei nudažymo darbais, yra įtraukti šiuose skyriuose ir pozicijose:

45- langų angų išdidinimas apšiltinimui įvertintas skyriuje Nr. 2 „Fasado šiltinimas" (poz. 2.: atšokusio tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir poz. 3.: iškišų mūrinių sienų paviršiuje nukapojimas);

46- angokraščių šiltinimas polistireno plokštėmis įvertintas skyriuje Nr. 2 „Fasado šiltinimas" (poz. 5: sienų šiltinimas 12 cm storio putų polistireno plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokraščius (100 kv. m sienos);

47- angokraščių apdaila plonasienių faktūriniu tinku įvertinta skyriuje Nr. 2 „Fasado šiltinimas" (poz. 7.: pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, vienasluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (sienos su angomis) ir poz. 9.: pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm, sienos su angomis),

48- angokraščių nudažymas įvertintas skyriuje Nr. 2 „Fasado šiltinimas" (poz. 18.: fasadų dažymas sintetiniais dažais nuo pastolių) (dok. t. 8, b.l. 135-136, civ. b. t.3, b.l. 155-156).

492011-04-19 Komisijos posėdyje buvo įvertinti AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Lakaja“, UAB „Darstamas“, UAB „Vėtrūna“ pasiūlymai pagal ekonominio naudingumo balus ir nustatyta tokia eilė: UAB „Darstamas“ -45,05 balai, AB „Panevėžio statybos trestas“ – 36,63 balai, UAB „Vėtrūna“ -35,53 balai, UAB „Lakaja“ -25,23 balai (dok. t.8, b.l. 120-121).

502011-04-20 Komisijos posėdyje buvo atplėšti vokai su kainų pasiūlymais ir pagal pateiktą mažiausią kainą nustatyta tokia eilė: AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Lakaja“, UAB „Darstamas“, UAB „Vėtrūna“ (dok. t. 8, b.l. 117-118).

512011-04-27 Komisijos posėdyje buvo nutarta atmesti AB „Panevėžio statybos trestas“ pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos, o taip pat sudaryta tokia pasiūlymų eilė: UAB „Darstamas“ – 93,02 balai, UAB „Vėtrūna“ -75, 68 balai, UAB „Lakaja“ -75,23 balai. Laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Darstamas“ pasiūlymas (b.l. 87-88). Apie šį sprendimą UAB „Vėtrūna“ pranešta 2011-04-28 raštu Nr. S-1115 (dok. t. 8, b.l. 80).

522011-04-28 UAB “Vėtrūna” Akmenės rajono savivaldybės administracijai pateikė pretenziją Nr. S-1975, dėl perkančiosios organizacijos ribojimo susipažinti su pateiktais pasiūlymais (dok. t. 8, b.l. 99-100).

532011-05-02 Komisijos posėdyje apsvarstyta 2011-04-28 UAB “Vėtrūna” pretenzija ir nurodyta, kad UAB “Vėtrūna” atstovas gali susipažinti su pateiktų pasiūlymų dalimi, kuri nepažymėta žyma “konfidiancialu”, o taip pat pateiktas išsamus Komisijos ekonominio naudingumo vertinimo paaiškinimas (dok. t. 8, b.l. 87-90). Akmenės rajono savivaldybės administracija 2011-05-02 raštu Nr. S-1141 “Dėl pretenzijos atmetimo” apie tai išsamiai informavo UAB “Vėtrūna” (dok. t. 8, b.l. 84-86).

542011-05-09 UAB “Vėtrūna” Akmenės rajono savivaldybės administracijai pateikė kitą pretenziją Nr. S-2124, kuria reikalavo “panaikinti neteisėtai priimtą, tuo metu kai pagal aiškias Įstatymo nuostatas Pirkimo procedūros privalėjo būti sustabdytos, sprendimą “Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo” ir suteikti Įstatyme įtvirtintą tiekėjų teisę laiku ir tinkamai ginti savo teisėtus interesus” (dok. t. 8, b.l. 99-100).

552011-05-09 UAB “Vėtrūna” Akmenės rajono savivaldybės administracijai pateikė dar vieną pretenziją Nr. S-2128, kurioje nurodė, kad UAB “Darstamas” pateiktame pasiūlyme nėra pateikta Pirkimo sąlygų reikalaujamo langų angų apipjovimo (išdidinimo) apšiltinimui ir angokraščių apšiltinimo bei apdailos architektūros ir sąveikos galimybių aprašymo bei minėtų pozicijų įgyvendinimo aprašymo, o taip pat numatomų atlikti darbų detalizuotų kiekių žiniaraščiuose nenumatyta atlikti nei vieno iš 30 namų langų apipjovimo (išdidinimo) apšiltinimui, langų angų apšiltinimo ir apdailos, kas reiškia, kad UAB “Darstamas” pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų ir jo pasiūlymas turėjo būti atmestas (dok. t. 8, b.l. 61-63, civ. b. t.1, b.l. 15-17).

562011-05-16 Komisijos posėdyje apsvarstyta UAB „Vėtrūna“ pretenzija ir nutarta ją atmesti. Dėl UAB „Vėtrūna“ pretenzijos nurodyta, kad UAB „Darstamas“ Viešojo pirkimo komisijai yra pateikęs paaiškinimą, kaip ir kur „atsispindi“ langų angų išdidinimo, angokraščių apšiltinimo ir angokraščių apdailos bei nudažymo darbai taip pat analogiški viso fasado šiltinimo darbai (dok. t. 8, b.l. 57-59, civ. b. t.1, b.l. 18-19 ). 2011-05-16 raštu Nr. S-1307 Akmenės rajono savivaldybės administracija išsiuntė atsakymą į pretenziją, nurodydama, kad pretenzijos netenkina (dok. t. 8, b.l. 53-54).

572011-05-24 Komisijos posėdyje nutarta nutraukti viešojo pirkimo Nr. 101964 procedūras (dok. t. 8, b.l. 37-38, civ. b. t.3, b.l. 22-23). Tiekėjui UAB „Vėtrūna“ apie pirkimo procedūrų nutraukimą pranešta 2011-05-24 raštu Nr. S-1400 (dok. t. 8, b.l. 35, civ. b. t.3, b.l. 25).

582011-05-26 UAB “Vėtrūna” Akmenės rajono savivaldybės administracijai pateikė pretenziją Nr. S-2431, kurioje nurodė, kad Šiaulių apygardos teismui pateikė ieškinį; kad pirkimą galima nutraukti tik atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti ir reikalauja nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per vieną dieną, panaikinti Perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pirkimo nutraukimo (dok. t. 8, b.l. 24).

592011-05-26 UAB “Vėtrūna” raštu Nr. S-2434 išsiuntė paklausimą Viešųjų pirkimų tarnybai su prašymu paaiškinti, ar perkančioji organizacija – Akmenės rajono savivaldybės administracija, po to, kai UAB “Vėtrūna” pareiškė ieškinį dėl atitinkamų pirkimo procedūrų pripažinimo neteisėtomis, turėjo teisę nutraukti viešąjį pirkimą (dok. t.8, b.l. 10-11).

602011-05-31 raštu Nr. S-1452 Akmenės rajono savivaldybės administracija atsakė į UAB „Vėtrūna“ pretenziją, kad pirkimas 2011-05-24 buvo nutrauktas teisėtai; kad ieškinio pareiškimas teisme netrukdo nutraukti pirkimo; kad perkančioji organizacija vadovavosi VPĮ 7 str. 4 dalimi ir pirkimas buvo nutrauktas išsiaiškinus aplinkybes, keliančias riziką, jog sutartis nebus įvykdyta numatytu laiku, o taip pat atsižvelgus į apmokėjimo už atliktus darbus finansavimo sąlygas (dok. t. 8, b.l. 7-8).

612011-06-02 raštu Nr. 4S-6523 Viešųjų pirkimų tarnyba iš Akmenės rajono savivaldybės administracijos pareikalavo pateikti pirkimo dokumentus įvertinimui (dok. t.8, b.l. 5). Dokumentai buvo pateikti 2011-06-10 (dok. t. 8, b.l. 1-4).

62Viešųjų pirkimų tarnyba 2011-06-30 raštu Nr. 4S-2509, adresuotu tiekėjui UAB „Vėtrūna“ ir Akmenės rajono savivaldybės administracijai, pateikė nuomonę į 2011-05-26 UAB “Vėtrūna” paklausimą (rašto Nr. S-2434), kuriame nurodė, kad „Tiekėjui informavus perkančiąją organizaciją apie pareikštą ieškinį teismui, perkančioji organizacija neprivalo sustabdyti viešojo pirkimo procedūrų, nes pirkimo procedūros stabdomos pretenzijos gavimo atveju, kol ji bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas (Įstatymo 941 str.2 dalis)“; kad VPĮ nuostatos tiesiogiai nedraudžia perkančiajai organizacijai, vadovaujantis VPĮ 7 str. 4 dalimi, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti ir jeigu teismas netaikė laikinųjų apsaugos priemonių; kad darbų atlikimo terminas galėtų būti nukeliamas teismo proceso laikui, gavus Tarnybos sutikimą dėl sutarties sąlygų keitimo ir kad teisminiai ginčai neturi būti pagrindas nutraukti viešąjį pirkimą „ (civ. b. t. 3, b.l. 58-59).

63Viešųjų pirkimų tarnyba 2011-07-21 rašte Nr. 4S-2754, adresuotame VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai ir Akmenės rajono savivaldybės administracijai, „Dėl viešojo pirkimo procedūrų dalinio vertinimo“ nurodė, kad pirkimo Nr.101964 dokumentuose nustatyta VPĮ pažeidimų (prieštaravimų) ir konstatavo, kad „dėl Įstatymo pažeidimų, įpareigotų nutraukti Pirkimo procedūras, tačiau atsižvelgdama į tai, kad perkančioji organizacija Pirkimo procedūras nutraukė, pažymi, jog vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Pirkimas pasibaigė“ (civ. b. t. 3, b.l. 168-169).

642011-07-05 Akmenės rajono savivaldybės administracija per Centrinę perkančiąją organizaciją paskelbė naują viešojo pirkimo konkursą (civ. b. t. 3, b.l. 60-133).

652011-07-26 UAB „Vėtrūna“ pateikė pretenziją Nr. S-3392 Akmenės rajono savivaldybės administracijai, Viešųjų pirkimų tarnybai ir VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, kurioje nurodė, kad Akmenės rajono savivaldybės administracija, ignoruodama VPĮ nuostatas, Šiaulių apygardos teismo 2011-05-27 nutartį civ. byloje Nr. 2-971-154/2011 ir Viešųjų pirkimų tarnybos 2011-06-30 išaiškinimą raštu Nr. 4S-2509, nutraukė pirkimą Nr. 101964 ir per Centrinę perkančiąją organizaciją 2011-07-05 paskelbė dalies to paties pirkimo objekto pirkimą, todėl Viešųjų pirkimų tarnybą ir VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrą prašo „prakontroliuoti Akmenės rajono savivaldybės administracijos veiksmus vykdant VPĮ nuostatas, Šiaulių apygardos teismo sprendimus ir Tarnybos pareikštą nuomonę“ (civ. b. t. 3, b.l. 199-200).

662011-07-27 perkančioji organizacija Akmenės rajono savivaldybės administracija raštu Nr. S-1941 „Dėl atsakymo į pretenziją“ nurodė, kad pretenzijos netenkina ir tęsia pirkimo procedūras (civ. b. t. 3, b.l. 201).

67UAB „Vėtrūna“ ieškinys teismui pateiktas 2011-05-20 (civ. b. t. 1, b.l. 1-6), patikslintas ieškinys pateiktas 2011-07-11(civ. b. t. 3, b.l. 33-39), antras patikslintas ieškinys teismui pateiktas 2011-07-19 (civ. b. t. 3, b.l. 49-56).

68UAB „Vėtrūna“ ieškinys ir patikslinti ieškiniai atmestini.

69Dėl UAB „Darstamas“ pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygoms.

70Esminis ieškovo UAB „Vėtrūna“ nurodytas argumentas, kad UAB „Darstamas“ savo pasiūlyme nepateikė Konkurso sąlygose reikalaujamų atlikti langų angų apipjovimo (išdidinimo) apšiltinimui ir angokraščių apšiltinimo bei apdailos architektūros ir sąveikos galimybių aprašymo bei minėtų pozicijų įgyvendinimo aprašymo, o svarbiausia, - detalizuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, nenumatė atlikti nė vieno iš trisdešimties numatomų atnaujinti daugiabučių namų langų angų apipjovimo (išdidinimo) apšiltinimui ir nenumatė atlikti nė vieno iš trisdešimties numatomų atnaujinti daugiabučių namų langų angų apšiltinimo ir apdailos darbų, todėl jo pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų 33.3. punkto, Konkurso sąlygų 12, 13 ir 14 priedų reikalavimų, o taip pat Perkančioji organizacijos 2011-03-24 iškinimo tiekėjams (raštą Nr. 743) “Dėl atsakymo į paklausimą”, nuostatų (t1, b.l. 1-6).

71Teismas nesutinka su šiais ieškovo argumentais.

72Supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr.101964) sąlygų VI skyriaus “Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas” 33. poskyrio “Techniniame pasiūlyme turi būti” 33.3.punkte nurodyta: pagal konkurso sąlygų 12,13 ir 14 priedus parengti įkainuotų darbų žiniaraščiai, kuriuose būtų detalizuojamos darbo sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis” (t.1,b.l. 32).

73UAB “Darstamas” perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą, kartu pateikdamas darbų kiekio, medžiagų poreikio, mechanizmų poreikio žiniaraščius (konkurso dokumentų 1-9 tomai). Viešųjų pirkimų komisijai 2011-04-15 vykusiame posėdyje iškilus abejonėms dėl UAB „Darstamas“ pasiūlymo, UAB „Darstamas“ buvo įpareigotas iki 2011-04-19 pateikti paaiškinimą dėl Konkurso sąlygų 33 punkto, kuriame reikalaujama: „pagal konkurso sąlygų 12, 13 ir 14 priedus parengti įkainuotų darbų kiekių žiniaraščiai, kuriuose būtų detalizuojamos darbo sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis“. Darbų aprašymo 5 punkte „Langų ir balkonų durų keitimas butuose“ reikalaujama: „> ... Visos langų angos apipjaunamos (išdidinamos) apšiltinimui. Atliekamas angokraščių apšiltinimas polistireno plokštėmis, apdaila plonasluoksniu faktūriniu tinku bei nudažymas...<“ (dok. t. 8, b.l. 138-139). 2011-04-19 raštu Nr.48 „Dėl pasiūlymo dokumentų aiškinimo“ UAB „Darstamas“ nurodė, kad Perkančiosios organizacijos nurodyti darbai yra analogiški visiems namams, todėl Perkančiosios organizacijos nurodyti darbai pagal analogiją su namo Nepriklausomybės al. Nr. 5 langų angų išdidinimo, angokraščių šiltinimo polistireno plokštėmis, apdailos plonasluoksniu faktūriniu tinku bei nudažymo darbais, yra įtraukti šiuose skyriuose ir pozicijose: - langų angų išdidinimas apšiltinimui įvertintas skyriuje Nr. 2 „Fasado šiltinimas" (poz. 2.: atšokusio tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir poz. 3.: iškišų mūrinių sienų paviršiuje nukapojimas); - angokraščių šiltinimas polistireno plokštėmis įvertintas skyriuje Nr. 2 „Fasado šiltinimas" (poz. 5: sienų šiltinimas 12 cm storio putų polistireno plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokraščius (100 kv. m sienos); - angokraščių apdaila plonasienių faktūriniu tinku įvertinta skyriuje Nr. 2 „Fasado šiltinimas" (poz. 7.: pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, vienasluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (sienos su angomis) ir poz. 9.: pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm, sienos su angomis); - angokraščių nudažymas įvertintas skyriuje Nr. 2 „Fasado šiltinimas" (poz. 18.: fasadų dažymas sintetiniais dažais nuo pastolių) (dok. t. 8, b.l. 135-136). Su tokiu paaiškinimu Viešojo pirkimo komisija sutiko ir UAB “Darstamas” pasiūlymą, kaip atitinkantį Konkurso sąlygas, pateikė vertinimui. Atsakovas Akmenės rajono savivaldybė savo procesiniuose dokumentuose ir teisme patvirtino, kad ieškovo nurodytų darbų sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis buvo įtraukti kitose UAB “Darstamas” pasiūlymo pozicijose, ir kad savo 2011-04-19 pateiktu paaiškinimu UAB “Darstamas” nepakeitė savo pateikto pasiūlymo, todėl Viešojo pirkimo komisija šį pasiūlymą pripažino atitinkančiu Konkurso sąlygas.

74LR CPK 178 str. numato ieškovo pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą. Ieškovas, turėdamas galimybę išanalizuoti viešojo pirkimo Nr. 101964 dokumentus, tame tarpe UAB “Darstamas” teismui pateikto pasiūlymo medžiagą, kuri buvo pateikta teismui 2011-06-23, teismui nepateikė jokių konkrečių ir objektyvių įrodymų, paneigiančių atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos argumentus, kad langų angų išdidinimo apšiltinimui, angokraščių šiltinimo, jų apdailos ir nudažymo darbų sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis buvo įtraukti kitose UAB “Darstamas” pasiūlymo pozicijose, ir kad 2011-04-19 Komisijai pateiktu paaiškinimu UAB “Darstamas” nepakeitė savo pateikto pirminio pasiūlymo.

75Ieškovo atstovas teismo posėdyje negalėjo nurodyti, ar tai, kad langų angų išdidinimo apšiltinimui, angokraščių šiltinimo, jų apdailos ir nudažymo darbų sąnaudų, naudojamų medžiagų ir mechanizmų poreikiai nebuvo pateikti atskirai detalizuotuose žiniaraščiuose, turėjo įtakos UAB “Darstamas” pateikto pasiūlymo vertinimui ir ar dėl to kaip nors pasikeitė pasiūlymo kaina arba kiti vertinimo rodikliai, ieškovo atstovas nurodė, kad galimai pasikeitė pasiūlymo kaina, tačiau teismas negali vadovautis šalies nuomone, o kitų įrodymų ieškovas nepateikė ir jų išreikalauti neprašė.

76LR Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius viešųjų pirkimų principus, 2 dalyje yra nustatyta, kad pirkimų tikslas yra vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Pagal formuojamą teismų praktiką Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas gali būti panaikintas, jeigu nustatoma esminių VPĮ pažeidimų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos ar neracionaliai panaudotos lėšos. Taigi, atitinkamas perkančiosios organizacijos sprendimas naikinamas tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių VPĮ nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis VPĮ įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai. Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje 3K-3583/2008).

77Atsižvelgdamas į Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytus esminius viešojo pirkimo tikslus bei formuojamą teisminę praktiką ir spręsdamas dėl konkretaus Viešojo pirkimo komisijos sprendimo teisėtumo, teismas negali vadovautis vien formaliais reikalavimais, šiuo atveju reikalavimu pateikti trisdešimties daugiabučių gyvenamųjų namų langų išdidinimo, jų apšiltinimo ir apdailos darbų sąnaudų, naudojamų medžiagų ir mechanizmų poreikių detalizuotus žiniaraščius, kai tokie duomenys yra pateikti kitose tiekėjo nurodytose pasiūlymo pozicijose ir minėti duomenys nėra paneigti įrodymais bei kai byloje nepateikta konkrečių įrodymų, kad nepateikus minėtų žiniaraščių, buvo pakeista pasiūlymo kaina ar dėl to buvo pagrindas skirti kitokį ekonominio naudingumo vertinimo balą, dėl ko pasikeistų Viešojo pirkimo Komisijos nustatyta pasiūlymų eilė. Būtent vadovaujantis ekonominio naudingumo kriterijumi pagal pirkimo Nr. 101964 Konkurso sąlygas buvo vertinami pateikti pasiūlymai. Konkurso sąlygos 33.3. punkto formalus pažeidimas neturi reikšmės galutiniam viešojo pirkimo tikslui – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį.

78Dėl paminėtų motyvų teismas sprendžia, kad nėra pagrindo panaikinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2011-04-27 sprendimą dėl supaprastinto atviro konkurso, kurio pirkimo Nr. 101964, konkursinių pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo.

79Nepatenkinus šio ieškovo reikalavimo, nėra pagrindo tenkinti kitų su tuo susijusių reikalavimų, t.y. reikalavimo įpareigoti Akmenės rajono savivaldybės administraciją pasirašyti statybos rangos sutartį su UAB „Vėtrūna“ ir įpareigoti Akmenės rajono savivaldybės administraciją pasirašomoje sutartyje su UAB „Vėtrūna“ konkursu perkamiems darbams atlikti, nustatyti naują darbų atlikimo terminą su Konkurso sąlygose numatyta galimybe pratęsti sutarties terminą.

80Kartu pažymėtina, kad pastarųjų reikalavimų tenkinimas yra neįmanomas dar ir todėl, kad viešasis pirkimas Nr. 101964 yra Viešojo pirkimo komisijos nutarimu bei sutinkant Viešųjų pirkimų tarnybai nutrauktas 2011 m. gegužės 24 dieną ir paskelbtas bei galimai įvykęs naujas pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją dėl atitinkamos pirkimo objekto dalies pirkimo.

81Dėl pirkimo Nr. 101964 nutraukimo.

82Ieškovas UAB „Vėtrūna“ prašo panaikinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2011-05-24 sprendimą nutraukti pirkimo procedūras “Projekto „Daugiabučių namų atnaujinimas kompleksiškai tvarkomoje Naujosios Akmenės senamiesčio teritorijoje“ Naujosios Akmenės miesto Nepriklausomybės al. daugiabučių namų NR. 5, 7, 9. 11, 13, 13A, 15, 17A, 17, 19, 21, 23, 27A, 27, 29, 33, 35, 30, 28, 26, 24, 18, 16, 14, 12, 2B, 2C, T. g. 2, L. P. g. 9, P. J. g. 3 modernizavimo techninio projekto parengimo paslaugos ir rangos darbų pirkimas“.

83Ieškovas nurodė, kad pirkimo nutraukimas buvo neteisėtas, nes: ieškovas jau buvo pareiškęs ieškinį teisme dėl pirkimo procedūrų nuginčijimo ir nebuvo galima atlikinėti jokių procedūrų; aplinkybes, dėl kurių buvo nutrauktas pirkimas, atsakovas galėjo numatyti iš anksto (VPĮ 7 str. 4 d.); sprendimą nutraukti pirkimą atsakovas priėmė siekdamas išvengti teisminio proceso, o taip pat, skelbdamas naują pirkimą tam pačiam objektui, siekė sudaryti sąlygas laimėti konkursą tam pačiam tiekėjui UAB „Darstamas“; pirkimo nutraukimas motyvuojant tuo, kad tęsiasi teisminės procedūros, yra nesąžiningas, iškreipiantis konkurenciją ir pažeidžiantis skaidrumo principus, kadangi kartojant pirkimą visiems suinteresuotiems dalyviams tampa žinomi visų pirkime dalyvavusių asmenų pasiūlymai, kainodara, sąlygos ir kt.

84Teismas neturi pagrindo panaikinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2011-05-24 sprendimą nutraukti pirkimo Nr. 101964 procedūras, nes Viešųjų pirkimų tarnyba, kuriai, vadovaujantis VPĮ 8 str., 7 str. 4 dalimi suteikta teisė spręsti dėl pirkimo nutraukimo, 2011-07-21 rašte Nr. 4S-2754, adresuotame VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai ir Akmenės rajono savivaldybės administracijai, „Dėl viešojo pirkimo procedūrų dalinio vertinimo“ nurodė, kad pirkimo Nr.101964 dokumentuose nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio pažeidimų, pirkimo sąlygose yra akivaizdžių prieštaravimų, todėl konstatavo, kad „dėl Įstatymo pažeidimų, įpareigotų nutraukti Pirkimo procedūras, tačiau atsižvelgdama į tai, kad perkančioji organizacija Pirkimo procedūras nutraukė, pažymi, jog vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Pirkimas pasibaigė“ (civ. b. t. 3, b.l. 168-169).

85Be to, teismas laiko nepagrįstais ieškovo argumentus, kad pareiškus ieškinį teisme dėl atitinkamų pirkimo procedūrų ginčijimo, atsakovas negalėjo nutraukti pirkimo, ir pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymas to nedraudžia. Analogiškai šią poziciją į UAB „Vėtrūna“ paklausimą paaiškino ir Viešųjų pirkimų tarnyba 2011-06-30 rašte Nr. 4S-2509, adresuotame tiekėjui UAB „Vėtrūna“ ir Akmenės rajono savivaldybės administracijai, nurodžiusi, kad tiekėjui informavus perkančiąją organizaciją apie pareikštą ieškinį teisme, perkančioji organizacija neprivalo sustabdyti viešojo pirkimo procedūrų, nes pirkimo procedūros stabdomos pretenzijos gavimo atveju kol ji bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas (Įstatymo 941 str.2 dalis); kad VPĮ nuostatos tiesiogiai nedraudžia perkančiajai organizacijai, vadovaujantis VPĮ 7 str. 4 dalimi, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo nutraukti pirkimo procedūras (civ. b. t. 3, b.l. 58-59).

86Ieškovo argumentai, kad sprendimą nutraukti pirkimą atsakovas priėmė siekdamas išvengti teisminio proceso, o taip pat, skelbdamas naują pirkimą tam pačiam objektui, siekė sudaryti sąlygas laimėti konkursą tam pačiam tiekėjui UAB „Darstamas“, nėra ieškovo pagrįsti jokiais konkrečiais įrodymais. Be to, naujojo pirkimo objektas nėra tapatus, skirtinga pirkimo tvarka ir nustatytas kitoks pasiūlymų vertinimas.

87Teismas iš dalies sutinka su ieškovo argumentu, kad atsakovas galėjo numatyti, jog viešojo pirkimo eigoje gali kilti ginčų ir dėl to užsitęsti viešojo pirkimo procedūros, tačiau, priešingai nei teigia ieškovas, pirkimas buvo nutrauktas ne tik dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų ir su tuo siejamų terminų, tačiau ir dėl atskirų konkurso sąlygų, kurios ribojo pratęsti darbų atlikimo terminus, nes vienas iš pasiūlymų ekonominio vertinimo rodiklių Konkurso sąlygose buvo numatytas darbų atlikimo terminas, o iškilus ginčams dėl pirkimo procedūrų ir atsiradus reikalui pratęsti darbų atlikimo terminus (ko, beje, reikalavo ieškovas), kilo grėsmė dėl visų dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų vertinimo objektyvumo ir esminių viešųjų pirkimų principų pažeidimo. Be to, kaip jau buvo nurodyta, Viešųjų pirkimų tarnyba Konkurso sąlygose nustatė esminius viešųjų pirkimų principų pažeidimus, dėl ko negalėjo ir negali būti toliau vykdomos jokios viešojo pirkimo procedūros išskyrus pirkimo nutraukimą.

88Dėl naujai paskelbto viešojo pirkimo panaikinimo.

892011-07-05 perkančioji organizacija Akmenės rajono savivaldybės administracija per Centrinę perkančiąją organizaciją paskelbė naują viešojo pirkimą pagal sąrašą „Dėl Naujosios Akmenės miesto Nepriklausomybės al. daugiabučių namų Nr. 5, 7, 9. 11, 13, 13A, 15, 17A, 17, 19, 21, 23, 27A, 27, 29, 33, 35, 30, 28, 26, 24, 18, 16, 14, 12, 2B, 2C, T. g. 2, L. P. g. 9, P. J. g. 3 modernizavimo techninio projekto parengimo paslaugos ir rangos darbų vykdymo“ (civ. b. t. 3, b.l. 60-133).

902011-07-19 Šiaulių apygardos teisme gautas patikslintas UAB „Vėtrūna“ ieškinys, kuriuo prašoma panaikinti ir pripažinti neteisėtu Akmenės rajono savivaldybėsadministracijos per Centrinės perkančiosios organizacijos sistemą, naujai paskelbtą pirkimą pagal sąrašą „Dėl Naujosios Akmenės miesto Nepriklausomybės al. daugiabučių namų Nr. 5, 7, 9. 11, 13, 13A, 15, 17A, 17, 19, 21, 23, 27A, 27, 29, 33, 35, 30, 28, 26, 24, 18, 16, 14, 12, 2B, 2C, T. g. 2, L. P. g. 9, P. J. g. 3 modernizavimo techninio projekto parengimo paslaugos ir rangos darbų vykdymo“, vadovaujantis patikslintame ieškinyje nurodytais argumentais ir motyvais (t.3, b.l. 49-56).

91UAB „Vėtrūna“ 2011-07-26 pretenzijoje Nr. S-3392, adresuotoje Akmenės rajono savivaldybės administracijai, Viešųjų pirkimų tarnybai ir VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, nurodė, kad Akmenės rajono savivaldybės administracija, ignoruodama VPĮ nuostatas, Šiaulių apygardos teismo 2011-05-27 nutartį civ. byloje Nr. 2-971-154/2011 ir Viešųjų pirkimų tarnybos 2011-06-30 išaiškinimą raštu Nr. 4S-2509, nutraukė pirkimą Nr. 101964 ir per Centrinę perkančiąją organizaciją 2011-07-05 paskelbė dalies to paties pirkimo objekto pirkimą. Rezoliucinėje pretenzijos dalyje ieškovas prašė Viešųjų pirkimų tarnybą ir VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrą „prakontroliuoti Akmenės rajono savivaldybės administracijos veiksmus vykdant VPĮ nuostatas, Šiaulių apygardos teismo sprendimus ir Tarnybos pareikštą nuomonę“ (civ. b. t. 3, b.l. 199-200).

92Nors 2011-07-27 Akmenės rajono savivaldybės administracija raštu Nr. S-1941 „Dėl atsakymo į pretenziją“ atsakė į šią pretenziją ir nurodė, kad pretenzijos netenkina ir tęsia pirkimo procedūras (civ. b. t. 3, b.l. 201), tačiau dėl to, kad UAB „Vėtrūna“ reikalavimai, nurodyti pretenzijoje, yra nukreipti ne atsakovui, t.y. Akmenės rajono savivaldybės administracijai, o Viešųjų pirkimų tarnybai ir VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, be to, pretenzijoje nurodytų argumentų ir reikalavimo turinys skiriasi nuo patikslinto ieškinio argumentų ir reikalavimo, teismas sprendžia, kad šis ieškovo procesinis dokumentas Viešųjų pirkimų įstatymo V skyrius prasme negali būti laikomas pretenzija atsakovui Akmenės rajono savivaldybės administracijai, todėl laiko, kad ieškovas nepasinaudojo išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka, numatyta VPĮ 93-94 straipsniuose ir ieškovo „Vėtrūna“ reikalavimas šioje ieškinio dalyje paliktinas nenagrinėtu. Teismas neturi duomenų, ar pagal ginčijamą naująjį pirkimą jau yra pasirašyta sutartis, todėl sprendžia, kad ieškovas dar gali pasinaudoti išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarka (CPK 296 str.1d. 1p.).

93Teismas pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo V skyrius reglamentuoja viešųjų pirkimų metu kilusių ginčų nagrinėjimą, taikinimą bei žalos atlyginimą. Šio įstatymo 93 straipsnyje nustatyta, kad tiekėjas turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų, ir toks pretenzijos pateikimas yra laikomas privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-07-01 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-307/2011, 2009-11-13 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-506/2009 ir kt.). Kaip jau buvo nurodyta, ieškovo UAB „Vėtrūna“ pretenzijoje išdėstyti argumentai bei reikalavimai ir ieškinyje išdėtyti argumentai bei reikalavimai yra esmingai skirtingi.

94Dėl bylinėjimosi išlaidų.

95Ieškinį atmetus, iš ieškovo UAB “Vėtrūna” Valstybei priteistinos 62,09 litų (t.3, b.l. 4) procesinės išlaidos, susijusios su dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 2 d., 88 str. 1 d. 3 p.).

96Atsakovas Akmenės rajono savivaldybės administracija nepateikė teismui dokumentų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas.

97Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

98UAB “Vėtrūna” ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui Akmenės rajono savivaldybės administracijai dalyje dėl reikalavimo panaikinti ir pripažinti neteisėtu atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos per Centrinės perkančiosios organizacijos sistemą, naujai paskelbtą pirkimą pagal sąrašą „Dėl Naujosios Akmenės miesto Nepriklausomybės al. daugiabučių namų Nr. 5, 7, 9. 11, 13, 13A, 15, 17A, 17, 19, 21, 23, 27A, 27, 29, 33, 35, 30, 28, 26, 24, 18, 16, 14, 12, 2B, 2C, T. g. 2, L. P. g. 9, P. J. g. 3 modernizavimo techninio projekto parengimo paslaugos ir rangos darbų vykdymo“ palikti nenagrinėtų, o likusioje dalyje ieškinį ir patikslintą ieškinį atmesti.

99Priteisti iš ieškovo UAB “Vėtrūna” (į. k. 180315137, buveinė: Telšių g. 2K, Rainiai, Telšių r.) Valstybei 62,09 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ) (gavėjo įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660). .

100Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Vėtrūna“... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Ieškovas UAB „Vėtrūna“ ieškiniu (t. 1, b.l. 1-6) ir dviem patikslintais... 5. - įpareigoti atsakovą - Akmenės rajono savivaldybės administraciją atmesti... 6. - panaikinti atsakovo - Akmenės rajono savivaldybėsadministracijos 2011-04-27... 7. - įpareigoti atsakovą - Akmenės rajono savivaldybėsadministraciją... 8. - įpareigoti atsakovą - Akmenės rajono savivaldybėsadministraciją... 9. - pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo - Akmenės rajono savivaldybės... 10. - pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo - Akmenės rajono... 11. - patenkinus ieškinį, iš atsakovo - Akmenės rajono... 12. Ieškovas nurodė, kad UAB „Vėtrūna“ pateikė pasiūlymą perkančiosios... 13. Ieškovas teigia, kad šis atsakovo sprendimas yra neteisėtas, kad UAB... 14. Ieškovas nurodė, kad Konkurso sąlygų 12 priede aiškiai ir smulkiai,... 15. Ieškovas mano, kad laikantis Konkurso sąlygų reikalavimų ir Viešųjų... 16. Ieškovas nesutinka su perkančiosios organizacijos argumentais, kad UAB... 17. Ieškovas teigia, kad perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pasiūlymų... 18. Kadangi viešasis pirkimas (pirkimo Nr. 101964) buvo paskelbtas 2011-03-11, tai... 19. Ieškovas taip pat prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios... 20. Ieškovas taip pat prašo panaikinti atsakovo – Akmenės rajono savivaldybės... 21. Atsiliepimais į ieškinius Akmenės rajono savivaldybės administracija su... 22. Atsakovas nurodė, kad nesutinka dėl ieškovo prašymo nustatyti naują darbų... 23. Atsakovas nesutinka su ieškovo argumentais, kad perkančioji organizacija,... 24. Atsakovas mano, kad ieškovo reikalavimas pripažinti neteisėtu Atsakovo... 25. Kadangi Akmenės rajono savivaldybės administracija siekia laiku įsisavinti... 26. Trečiasis asmuo ieškovo pusėje UAB “Lakaja” pateikė teismui... 27. Trečiasis asmuo UAB “Darstamas” atsiliepimo teismui nepateikė.... 28. Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri Šiaulių apygardos teismo 2011-07-12... 29. Dėl UAB „Vėtrūna“ 2011-05-19 ieškinio ir 2011-07-07 patikslinto... 30. Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė nustačiusi, kad:... 31. - pirkimo sąlygų 22 punkto reikalavimas pagrindiniam ūkio subjektų grupės... 32. - pirkimo sąlygų 80.2. punkte nustatyta, kad skiriami atitinkami balai,... 33. -perkančioji organizacija, Pirkimo sąlygose nenustačiusi Pirkimo sutarties... 34. Dėl UAB „Vėtrūna“ 2011-07-13 patikslinto ieškinio, kuriuo ieškovas... 35. Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipė dėmesį ir pakartotinai informavo, kad... 36. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Vėtrūna" atstovas 37. Atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovė 38. Tretieji asmenys UAB „Lakaja“ ir UAB „Darstamas“ į teismo posėdį... 39. LR Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie... 40. Byloje nustatyta.... 41. Atsakovas - Akmenės rajono savivaldybės administracija vykdė viešąjį... 42. Iš Pirkimo Nr. 101964 dokumentų 8 tomo (toliau- dok. t. 8) matyti, kad... 43. 2011-04-15 Komisijos posėdyje buvo analizuoti ir vertinti AB „Panevėžio... 44. 2011-04-19 raštu Nr. 48 „Dėl pasiūlymo dokumentų aiškinimo“ UAB... 45. - langų angų išdidinimas apšiltinimui įvertintas skyriuje Nr. 2 „Fasado... 46. - angokraščių šiltinimas polistireno plokštėmis įvertintas skyriuje Nr.... 47. - angokraščių apdaila plonasienių faktūriniu tinku įvertinta skyriuje Nr.... 48. - angokraščių nudažymas įvertintas skyriuje Nr. 2 „Fasado šiltinimas"... 49. 2011-04-19 Komisijos posėdyje buvo įvertinti AB „Panevėžio statybos... 50. 2011-04-20 Komisijos posėdyje buvo atplėšti vokai su kainų pasiūlymais ir... 51. 2011-04-27 Komisijos posėdyje buvo nutarta atmesti AB „Panevėžio statybos... 52. 2011-04-28 UAB “Vėtrūna” Akmenės rajono savivaldybės administracijai... 53. 2011-05-02 Komisijos posėdyje apsvarstyta 2011-04-28 UAB “Vėtrūna”... 54. 2011-05-09 UAB “Vėtrūna” Akmenės rajono savivaldybės administracijai... 55. 2011-05-09 UAB “Vėtrūna” Akmenės rajono savivaldybės administracijai... 56. 2011-05-16 Komisijos posėdyje apsvarstyta UAB „Vėtrūna“ pretenzija ir... 57. 2011-05-24 Komisijos posėdyje nutarta nutraukti viešojo pirkimo Nr. 101964... 58. 2011-05-26 UAB “Vėtrūna” Akmenės rajono savivaldybės administracijai... 59. 2011-05-26 UAB “Vėtrūna” raštu Nr. S-2434 išsiuntė paklausimą... 60. 2011-05-31 raštu Nr. S-1452 Akmenės rajono savivaldybės administracija... 61. 2011-06-02 raštu Nr. 4S-6523 Viešųjų pirkimų tarnyba iš Akmenės rajono... 62. Viešųjų pirkimų tarnyba 2011-06-30 raštu Nr. 4S-2509, adresuotu tiekėjui... 63. Viešųjų pirkimų tarnyba 2011-07-21 rašte Nr. 4S-2754, adresuotame VšĮ... 64. 2011-07-05 Akmenės rajono savivaldybės administracija per Centrinę... 65. 2011-07-26 UAB „Vėtrūna“ pateikė pretenziją Nr. S-3392 Akmenės rajono... 66. 2011-07-27 perkančioji organizacija Akmenės rajono savivaldybės... 67. UAB „Vėtrūna“ ieškinys teismui pateiktas 2011-05-20 (civ. b. t. 1, b.l.... 68. UAB „Vėtrūna“ ieškinys ir patikslinti ieškiniai atmestini.... 69. Dėl UAB „Darstamas“ pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygoms.... 70. Esminis ieškovo UAB „Vėtrūna“ nurodytas argumentas, kad UAB... 71. Teismas nesutinka su šiais ieškovo argumentais.... 72. Supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr.101964) sąlygų VI skyriaus... 73. UAB “Darstamas” perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą, kartu... 74. LR CPK 178 str. numato ieškovo pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis... 75. Ieškovo atstovas teismo posėdyje negalėjo nurodyti, ar tai, kad langų angų... 76. LR Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 3 straipsnio, įtvirtinančio... 77. Atsižvelgdamas į Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytus esminius viešojo... 78. Dėl paminėtų motyvų teismas sprendžia, kad nėra pagrindo panaikinti... 79. Nepatenkinus šio ieškovo reikalavimo, nėra pagrindo tenkinti kitų su tuo... 80. Kartu pažymėtina, kad pastarųjų reikalavimų tenkinimas yra neįmanomas dar... 81. Dėl pirkimo Nr. 101964 nutraukimo.... 82. Ieškovas UAB „Vėtrūna“ prašo panaikinti Akmenės rajono savivaldybės... 83. Ieškovas nurodė, kad pirkimo nutraukimas buvo neteisėtas, nes: ieškovas jau... 84. Teismas neturi pagrindo panaikinti Akmenės rajono savivaldybės... 85. Be to, teismas laiko nepagrįstais ieškovo argumentus, kad pareiškus... 86. Ieškovo argumentai, kad sprendimą nutraukti pirkimą atsakovas priėmė... 87. Teismas iš dalies sutinka su ieškovo argumentu, kad atsakovas galėjo... 88. Dėl naujai paskelbto viešojo pirkimo panaikinimo.... 89. 2011-07-05 perkančioji organizacija Akmenės rajono savivaldybės... 90. 2011-07-19 Šiaulių apygardos teisme gautas patikslintas UAB „Vėtrūna“... 91. UAB „Vėtrūna“ 2011-07-26 pretenzijoje Nr. S-3392, adresuotoje Akmenės... 92. Nors 2011-07-27 Akmenės rajono savivaldybės administracija raštu Nr. S-1941... 93. Teismas pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo V skyrius reglamentuoja... 94. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 95. Ieškinį atmetus, iš ieškovo UAB “Vėtrūna” Valstybei priteistinos... 96. Atsakovas Akmenės rajono savivaldybės administracija nepateikė teismui... 97. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 98. UAB “Vėtrūna” ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui Akmenės... 99. Priteisti iš ieškovo UAB “Vėtrūna” (į. k. 180315137, buveinė:... 100. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...