Byla 2A-453-538/2008
Dėl miškui padarytos žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Rimvidos Zubernienės, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovo atstovei Aurelijai Jansonienei, atsakovui V.Č., atsakovo atstovui advokatui Arvydui Balčiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo V.Č. apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-12-439/2008 pagal ieškovo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui V.Č. dėl miškui padarytos žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 2 553,90 Lt padarytos žalos atlyginimo. Nurodė, kad atsakovas pažeisdamas leistinas matavimo normų paklaidas neteisingai atrėžė plyną biržę ir paženklino medžius. Dėl padarytos matavimo paklaidos be leidimo buvo nukirsta 17 medžių, dėl to padaryta 2 553,90 Lt žala aplinkai.

3Šilalės rajono apylinkės teismas 2008-02-26 sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė iš atsakovo 2 553,90 Lt žalos atlyginimą valstybės naudai. Teismas nurodė, jog byloje nustatyta, o ir administracinio teismo nutartyje nurodyta, kad V. Č. pripažino suklydęs matuodamas matlankiu ir liniuote bei atrėždamas biržę. Dėl nustatytų neleistinų biržės matavimo paklaidų neteisėtai įmatavo ir paženklino plynam kirtimui 17 medžių, kuriuos miško savininkas nupjovė. Nupjovus medžius, aplinkai padaryta 2 553,90 Lt žala, kurią atsakovas privalo atlyginti.

4Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Šilalės rajono apylinkės teismo 2008-02-26 sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Teigia, kad ieškovas neturi reikalavimo tiesės, kad dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis miško savininkas, be to, žalą aplinkai turi atlyginti asmenys, kurie iškirto medžius. Mano, kad teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas materialinėmis bei procesinėmis teisės normomis, todėl naikintinas.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad LR CK 6.246 str. 1 d. numato, jog civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Kadangi dėl ieškovo neteisėto veikimo miškui padaryta žala, žalą privalo atlyginti V. Č.. Taip pat nurodo, kad pagal LR aplinkos apsaugos įstatymo 33 str. 1 d. 2 p., LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3 str. 1 d. 10 p. dėl padarytos žalos aplinkai ieškovas turi teisę reikšti ieškinius.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

8Byloje nustatyta, jog dėl nustatytų neleistinų biržės matavimo paklaidų atsakovas

9V. Č. L. L. nuosavybės teise priklausančioje miško valdoje ( - ) miško sklypo rytinėje dalyje neteisėtai atrėžė ir natūroje kirtimui paženklino plyną biržę, prijungdamas ją prie plynos biržės 22 a sklype. Pagal miškininko V. Č. nustatytą atrėžtą biržę buvo atliktas medžių kirtimas.

10Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad jis miško nekirto, teismas nenustatinėjo asmens ar ūkio subjekto, kurie iškirto medžius, ir kad jo kaltės nėra. Su tokiu apelianto teiginiu kolegija nesutinka. LR CK 6.263 str. nurodyta, jog žalą privalo atlyginti atsakingas asmuo, o

11CK 6.246 str. nurodyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Byloje nustatyta, kad medžiai iškirsti pagal atsakovo atliktus matavimus, kurie viršijo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr.D1-577 patvirtintų biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių 13.1 punktą, numatantį leidžiamas biržių matavimo paklaidas, ir dėl to atrėžė plyną biržę su biržės aplinkinių linijų krypčių neleistinomis paklaidomis. Tai patvirtina įsiteisėjusios 2007-05-17 Klaipėdos apygardos administracinio teismo bei 2007-12-29 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys. Lietuvos Respublikos CPK 182 str. 2 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Todėl kolegija nesutinka su apelianto argumentais, jog dėl padarytos žalos nėra atsakovo kaltės.

12Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo motyvais, jog ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, kad tik miško savininkas galėtų reikšti pretenzijas atsakovui. Teisėjų kolegija pažymi, kad ginčas yra dėl žalos padarytos aplinkai, o ne dėl nuosavybės, todėl apelianto motyvai, jog ieškovas neturi reikalavimo teisės, atmestini.

13Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, teisingai vertino byloje surinktus įrodymus, todėl priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (LR CPK 328 str.), ir apeliacinio skundo motyvais jį keisti ar naikinti nėra teisinio pagrindo (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

14Vadovaudamasi LR CPK 320-331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Šilalės rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai