Byla T-39-847/2012
Dėl nutarties Nr. (duomenys neskelbtini) vykdymo proceso nutraukimo, nes iki paieškos paskelbimo suėjo bausmės vykdymo senaties terminas (LR BK 96 str. 1 d. 1 p.). T. G. 2010-10-20 deklaravo savo išvykimą į (duomenys neskelbtini) (b.l. 79)

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Valentina Paliulionienė, sekretoriaujant Linai Strautininkienei, nedalyvaujant nuteistajam T. G., teismo posėdyje, spręsdama su nutarties vykdymu susijusį klausimą,

Nustatė

2T. G., asmens kodas ( - ) 2005-05-05 Biržų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu Nr. ( - )nuteistas pagal 2000 m. LR BK 178 str. 4 d. 2 MGL (250 Lt) bauda, kuri 2006-07-04 teismo nutartimi Nr. ( - ) buvo pakeista į 1 parą arešto (b.l. 55), arešto bausmės neatlikęs, nes išvykęs į užsienį, ką patvirtina 2006-08-02 Biržų rajono PK raštas (b.l. 62). Taip pat 2011-11-25 ir 2011-12-07 policija raštais informavo, kad byloje 2011-11-11 buvo pradėta T. G. paieška (b.l. 71-73, 74).

3Iš Biržų rajono PK pažymų matyti, jog T. G. paieška buvo nesėkminga, jis iki šiol nesurastas (b.l. 75-76).

4Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono PK teikimu kreipėsi į teismą dėl nutarties Nr. ( - ) vykdymo proceso nutraukimo, nes iki paieškos paskelbimo suėjo bausmės vykdymo senaties terminas (LR BK 96 str. 1 d. 1 p.). T. G. 2010-10-20 deklaravo savo išvykimą į ( - ) (b.l. 79).

5Teikimas tenkintinas. Nutarties vykdymas nutrauktinas.

6Baudžiamasis įstatymas nustato, kad apkaltinamasis nuosprendis (šiuo atveju – nutartis) nevykdomas, jeigu jis (ji) nebuvo įvykdytas (-a) per dvejus metus, kai paskirta bausmė už baudžiamąjį nusižengimą (LR BK 96 str. 1 d. 1 p. „a“ pp) ir per šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą laiką nuteistasis nevengia atlikti paskirtos bausmės ir nepadaro naujos nusikalstamos veikos (LR BK 96 str. 1 d. 2 p.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, nuteistojo atžvilgiu paieška buvo paskelbta tik daugiau nei po penkerių metų, todėl negalima teigti, kad jis vengė atlikti paskirtą bausmę ir nėra jokių duomenų apie tai, kad T. G. būtų padaręs naują nusikalstamą veiką, dėl ko senaties eiga nutrūktų.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 362 str., teismas

Nutarė

8Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono PK teikimą tenkinti. T. G. atžvilgiu 2006-07-04 teismo nutartimi Nr. ( - ) paskirtos vienos paros arešto bausmės vykdymą (pagal 2005-05-05 Biržų rajono apylinkės teismo baudžiamąjį įsakymą Nr. ( - ) nutraukti, suėjus nutarties vykdymo senaties terminui.

92011-11-11 Biržų rajono PK pradėtą T. G. paiešką (paieškos Nr. ( - ) nutraukti.

10Nutartis per penkias dienas nuo jos priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai