Byla 2A-1152-527/2007

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Egidijaus Tamašausko ir Ramūno Mitkaus, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant ieškovei A. A. L. ir jos atstovui advokatui Dariui Jurgučiui, atsakovo AB „VST“ atstovei A. G. , viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB „VST“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-4546-521/2007 pagal ieškovės A. A. L. ieškinį atsakovui AB „VST“ dėl reikalavimo atlyginti žalą pripažinimo neteisėtu.

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

4

5ieškovė ieškiniu (b.l.2-3) prašė pripažinti atsakovo AB „VST“ Kauno skyriaus 2007-02-02 pranešimą Nr.21610-04 neteisėtu ir nepagrįstu, jį panaikinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad jai asmeninės nuosavybės teise priklauso gyvenamas namas su kiemo įrengimais, esančiais ( - ) , Kaune. 2007-01-26 atsakovo Kauno skyriaus darbuotojai jos name atliko elektros skaitiklio patikrinimą, surašė Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr.000158 (b.l.4), kuriame teigia, kad suklastotos elektros skaitiklio plombos ir nustatyti kiti pažeidimai. Atsakovo darbuotojai nuėmė ir išsivežė skaitiklį, surašė name veikiančius elektros įrenginius ir pasiūlė jai 2007-02-02 atvykti į komisijos posėdį, į kurį atvykusios ieškovės niekas neišklausė, tik paskyrė 26.871,97 Lt baudą ir liepė ją kuo greičiau apmokėti. Toks atsakovo reikalavimas yra nepagrįstas, kadangi ieškovė nežinojo, kas, kada, kaip ir kokias plombas sustatė elektros skaitiklyje, kaip jos turėjo atrodyti, todėl ieškovė negali už jas atsakyti. Ieškovė yra senyvo amžiaus, elektros skaitiklio, jo plombų negadino ir nemoka to daryti, nes apie tai nieko nenusimano, ieškovė gyvena viena, elektros energijos suvartoja nedaug, kadangi mažai naudoja elektros prietaisų, namą apšildo kietu kuru ir dujomis, už sunaudotą elektros energiją su atsakovu atsiskaitydavo pastoviai.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. liepos 24 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: 1)

7pripažino atsakovo 2007-02-02 pranešimą Nr.21610-04 iš dalies neteisėtu ir nepagrįstu;

82)

9nustatė, kad pagal atsakovo sprendimą ieškovė įpareigotina sumokėti 2.390,35 Lt skolos/žalos pagal Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr.06 000158;

103)

11priteisė valstybei iš ieškovės ir atsakovo po 3,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

12Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė nesutiko atlikti elektros skaitiklio techninės ekspertizės, pripažino, jog ieškovės skaitiklis buvo pažeistas mechaniniu būdu. Vadovaudamasis 1996-08-20 tarp ieškovės ir atsakovo sudaryta sutartimi dėl elektros energijos tiekimo - vartojimo (pardavimo – pirkimo) buities vartotojui (gyventojui) (b.l.37), teismas nustatė, jog už skaitiklio plombų apsaugą atsako elektros energijos vartotojas, t.y. ieškovė. Tačiau, teismo nuomone, pareiga įrodyti, jog plombas tyčia pažeidė būtent ieškovė, siekdama sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį, tenka atsakovui. Kadangi atsakovas šios aplinkybės neįrodė, teismas sprendė, jog taikyti Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.5. punkto 1 pastraipoje ir 97.4 punkte numatytą žalos dydžio paskaičiavimo metodiką, pagal kurią buvo paskaičiuotas 26.871,97 Lt ieškovės įsiskolinimas atsakovui, nėra pagrindo. Teismas nustatė, jog ieškovė namą šildo kietu kuru, todėl sprendė, jog atsakovas nepagrįstai paskaičiavo 17.310,76 Lt žalą už patalpų šildymą elektra ir šią sumą išminusavo iš bendrai paskaičiuoto žalos dydžio (26.871,97 Lt – 17.310,76 Lt = 9.561,20 Lt). Teismas konstatavo, kad ieškovei (vartotojui) civilinė atsakomybė taikoma ne už tyčinį plombų klastojimą, o už tai, jog ji neužtikrino elektros energijos apskaitos prietaisų plombų apsaugos ir iki atsakovo atvykimo į vietą apie tai nepranešė atsakovui (tiekėjui). Spręsdamas atsakovui atlygintinos žalos dydžio klausimą, teismas, atsižvelgdamas į ieškovės senyvą amžių (ieškovė yra pensininkė), jos gaunamos pajamas (vidutiniškai 536,56 Lt per mėnesį), vadovaudamasis protingumo ir teisingumo kriterijais, sumažino iš ieškovės atsakovui priteistiną sumą nuo 9.561,20 Lt iki 2.390,35 Lt, atsakovui padarytą žalą paskaičiuodamas pagal preliminarius statistinius duomenis, t.y. pagal tai, jog 2006 m. galutinis elektros energijos sunaudojimas 1 gyventojui sudarė apie 2450 kWh/gyv.

13Apeliaciniu skundu atsakovas prašo sprendimą pakeisti ir priteisti jam iš ieškovės 9.561,20 Lt žalą, nustatytą Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktu Nr.06 000158 ir atsakovo komisijos sprendimu. Atsakovas apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

141) teismas pagrįstai konstatavo, kad elektros energijos skaitiklis buvo pažeistas mechaniniu būdu, plombos suklastotos, o už apskaitos prietaisų būklę atsako elektros energijos vartotojas - ieškovė, todėl atsakovas teisėtai reikalavo iš vartotojo sumokėti skolą/žalą. Teismas nustatė, kad ieškovei civilinė atsakomybė taikoma už tai, jog ji neužtikrino elektros energijos apskaitos prietaiso plombų apsaugos. Atsakovas sutinka su teismo išvada, kad ieškovei nepagrįstai buvo paskaičiuota 17.310,76 Lt žala už patalpų šildymą elektra, tačiau, apelianto nuomone, teismas nepagrįstai sumažino žalos dydį nuo 9.561,20 Lt iki 2.390,35 Lt, kadangi atsakovas, apskaičiuodamas žalos dydį, vadovavosi ne subjektyvia savo nuomone apie ieškovės turimų elektros energijos imtuvų veikimo laiką, bet Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 1 priedu - Buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų veikimo valandų skaičiaus per parą lentele. Ieškovės padarytas žalos dydis patvirtinamas Sunaudotos elektros energijos apskaičiavimu pagal Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą;

152) teismas nepagrįstai sumažino žalos dydį, atsižvelgdamas į ieškovės materialinę padėtį, kadangi ieškovė turi pakankamai nekilnojamojo ir kilnojamojo turto. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso namas, kuriam atsakovas tiekia elektros energija, bei į tai, kad akto surašymo metu buvo rasta daug elektros energijos įrenginių. Nepriklausomai nuo gaunamų pajamų, ieškovė turi pakankamai turto, kad galėtų atlyginti teisėtai ir pagrįstai paskaičiuotą žalą. Todėl sprendimas sumažinti priteistinos žalos dydį 7.170,85 Lt, atsižvelgiant į ieškovės materialinę padėtį, neatitinka sąžiningumo ir protingumo kriterijų, pažeidžia šalių lygiateisiškumo principą.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, teismo sprendimo nekeisti. Ieškovė nurodo, kad apeliacinis skundas atmestinas dėl šių argumentų:

171) teismas įvertino visus byloje esančius įrodymus, sprendimas yra teisingas, tai pripažįsta ir atsakovas. Teismas teisingai įvertino aplinkybę, kad, gyvendama viena, ieškovė negalėjo vienu metu naudotis visais turimais elektros prietaisais, todėl atlygintinos žalos dydį nuo 9.561,20 Lt iki 2.390,35 Lt sumažino pagrįstai;

182) teismas pagrįstai nevertino aplinkybės, jog pas ieškovę rasta daug elektros energijos įrenginių, kadangi ne visi jie priklauso ieškovei ir ne visais ji naudojasi. Ieškovė nurodė, jog daug elektros energijos prietaisų pas ją paliko jos vaikai, išvykdami gyventi į užsienį. Ieškovė jau daugiau kaip 7 metus gyvena viena, vaikai jai įvairiomis progomis atsiunčia dovanų, tame tarpe ir elektros įrenginių. Tačiau ieškovė ne visais jais naudojasi, kai kurie iki šiol neišpakuoti, todėl, ieškovės nuomone, name esantis elektros energijos prietaisas, nepajungtas prie elektros energijos šaltinio, negali daryti žalos atsakovui, o tuo labiau, jei jis neišpakuotas.

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad elektros energijos skaitiklis buvo pažeistas mechaniniu būdu (suklastojus plombas), o už apskaitos prietaisų būklę atsako elektros energijos vartotojas – ieškovė, kuriai civilinė atsakomybė turi būti taikoma už tai, jog ji neužtikrino elektros energijos apskaitos prietaiso plombų apsaugos. Buitiniam vartotojui nepranešus apie gedimus iki tiekėjo atstovo atvykimo į vietą arba radus buitiniam vartotojui priklausantį apskaitos prietaisą ar apskaitos schemos elementų sugadinimą (pažeistas ar nutrauktas plombas, siekiant sumažinti elektros energijos skaitiklio rodmenis mechaninių ar kitų skaitiklio diskų stabdymo priemonių panaudojimą ir pan.), Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.5. p. suteikia atsakovui teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo tiekėjo paskutinės apskaitos prietaisų ir apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip vieneri metai. Atsakovas jam padarytą žalą perskaičiavo pagal NEEVAA Nr.06000158 (b.l.28) už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2007 m. sausio 26 d., t.y. už maksimalų terminą – vienerius metus ir nustatė, kad pagal aktą Nr.06 000158 (b.l.29) žala yra 26871,97 Lt.

21Atsakovas neginčija sprendimo dalies, kuria ieškinys dalyje 17.310,76 Lt žalos už patalpų šildymą elektra buvo atmestas. Atsakovas taip pat sutinka su teismo motyvais, jog atsakomybė ieškovei turi būti taikoma už neužtikrintą elektros energijos apskaitos prietaiso plombų apsaugą, bet ne už tyčinį tų plombų suklastojimą. Todėl kolegija, negalėdama peržengti apeliacinio skundo ribų, pasisako tik dėl ieškinio dalyje 7.170,85 Lt atmetimo pagrįstumo.

22Kolegijos nuomone, apylinkės teismas žalos dydį nuo 9.561,20 Lt iki 2.390,35 Lt sumažino visiškai pagrįstai.

23Bylos duomenys rodo, jog ieškovė per 2006 metų laikotarpį, būtent už kurį elektros suvartojimas atsakovo yra perskaičiuotas, deklaravo suvartojusi viso 2070 kW/h. Kadangi pagal preliminarius statistinius duomenis 2006 m. galutinis elektros energijos sunaudojimas 1 gyventojui sudarė apie 2450 kWh 1 gyventojui, todėl pripažintina, jog ieškovės deklaruotas suvartotos elektros energijos kiekis yra visiškai realus, ieškovei gyvenant vienai. Tačiau, atsižvelgiant į tai, jog netgi pačios ieškovės pakviestos liudytojos R. ir S. B. patvirtino, jog pavasarį iš užsienio pas ieškovę, kuri pastoviai gyvena viena, buvo sugrįžusi jos marti bei tai, kad ieškovė yra senatvės pensininkė, kurios mėnesinės pajamos yra tik 536,56 Lt, kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, teisingai taikydamas CK 6.282 str., visiškai pagrįstai pripažino, kad atsakovui padaryta 2390,35 Lt žala, kas net daugiau kaip tris kartus viršija vidutinį 1 gyventojo metinį suvartojimą (2390,35 x 0,31 x 3 = 2223) ir atlieka pakankamą baudinę funkciją ieškovei, neužtikrinusiai elektros energijos apskaitos prietaiso plombų apsaugos. Tai, kad ieškovei Kauno mieste priklauso gyvenamasis namas, kuris yra ieškovės gyvenamoji vieta ir kurį, be to, reikia išlaikyti, bei kad ieškovės gyvenamojoje vietoje buvo rasta daugiau nei reikalinga vienam žmogui elektros prietaisų, kolegijos nuomone, nėra pagrindu pripažinti ieškovės turtinę padėtį esant gerą, tuo labiau, kad į bylą nepateikta jokių duomenų apie ieškovės valdomą nekilnojamąjį turtą ir jo vertę, o ieškovės nurodyta aplinkybė, kad dalis elektros prietaisų priklauso ne jai, o į užsienį išvykusiam jos sūnui – nepaneigta.

24Kolegija, nuspręsdama netenkinti apeliacinio skundo, taip pat atsižvelgia ir į tą aplinkybę, jog gerokai mažesnis elektros energijos suvartojimas buvo deklaruotas 2003-2004 metais, o ne 2006 metų laikotarpiu, už kurį elektros energijos suvartojimas yra perskaičiuotas, tačiau už 2003-02004 m. laikotarpį, galėjusį atsakovui sukelti pagrįstų įtarimų dėl neteisėto elektros energijos vartojimo, joks neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas nebuvo surašytas ir jokios pretenzijos ieškovei nebuvo pareikštos.

25Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija nepagrįstą apeliacinį skundą atmeta, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

26Kolegija, vadovaudamasi CPK 325-331 str.,

Nutarė

28apeliacinį skundą atmesti.

29Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 4. ... 5. ieškovė ieškiniu (b.l.2-3) prašė pripažinti atsakovo AB „VST“... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. liepos 24 d. sprendimu ieškinį... 7. pripažino atsakovo 2007-02-02 pranešimą Nr.21610-04 iš dalies neteisėtu ir... 8. 2)... 9. nustatė, kad pagal atsakovo sprendimą ieškovė įpareigotina sumokėti... 10. 3)... 11. priteisė valstybei iš ieškovės ir atsakovo po 3,20 Lt išlaidų, susijusių... 12. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė nesutiko atlikti elektros... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo sprendimą pakeisti ir priteisti jam... 14. 1) teismas pagrįstai konstatavo, kad elektros energijos skaitiklis buvo... 15. 2) teismas nepagrįstai sumažino žalos dydį, atsižvelgdamas į ieškovės... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą... 17. 1) teismas įvertino visus byloje esančius įrodymus, sprendimas yra... 18. 2) teismas pagrįstai nevertino aplinkybės, jog pas ieškovę rasta daug... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad... 21. Atsakovas neginčija sprendimo dalies, kuria ieškinys dalyje 17.310,76 Lt... 22. Kolegijos nuomone, apylinkės teismas žalos dydį nuo 9.561,20 Lt iki 2.390,35... 23. Bylos duomenys rodo, jog ieškovė per 2006 metų laikotarpį, būtent už... 24. Kolegija, nuspręsdama netenkinti apeliacinio skundo, taip pat atsižvelgia ir... 25. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija nepagrįstą apeliacinį... 26. Kolegija, vadovaudamasi CPK 325-331 str.,... 28. apeliacinį skundą atmesti.... 29. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 24 d. sprendimą palikti...