Byla Ik-1293-624/2010
Dėl nutarimo dalies panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Dzedulionio, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant pareiškėjos BĮ UAB „Interatlas“ atstovams R. R. ir advokato padėjėja Ana Novosad, atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovams Erikai Lukšei ir Elonui Šatui, trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ atstovui advokatui Laurui Butkevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos BĮ UAB „Interatlas“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ dėl nutarimo dalies panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja BĮ UAB „Interatlas“ skunde teismui prašo panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2010-01-28 nutarimą Nr. 2S-2 „Dėl bendrovių, užsiimančių audiovizualinių kūrinių leidyba ir prekyba, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ dalyje dėl BĮ UAB „Interatlas“, o skundžiamo nutarimo nepanaikinus – jį pakeisti sumažinant paskirtą baudą iki 11 813 Lt (b. l. 4-22).

3Pateiktame atsiliepime atsakovė Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat prašė administracines bylas pagal UAB „Elektromarktas“, UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“, UAB „Palink“, UAB „Media Incognito“, UAB „Bomba“ ir BĮ UAB „Interatlas“ skundus sujungti į vieną bylą, kadangi visi pareiškėjai padavę skundus dėl to paties Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2010-01-28 nutarimo Nr. 2S-2 panaikinimo. Be to, su ginčijamu nutarimu susijusi medžiaga yra pateikta į UAB „Elektromarktas“ bylą, o be šios tyrimo medžiagos nebūtų galimybės visapusiškai išnagrinėti bylų (b. l. 121-150).

4Pateiktame atsiliepime tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ su pareiškėjos skundu sutiko.

5Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai dėl bylų sujungimo nesutiko, paaiškino, kad pareiškėjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei pareikšti reikalavimai skirtingi, skirtingos ir pareiškėjams inkriminuojamo pažeidimo padarymo aplinkybės, sutarčių su UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ teisinis įvertinimas. Visų pareiškėjų skundų nagrinėjimas atskirose bylose užtikrintų galimybę visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes. Be to, pagal ABTĮ nenumatyta, kad administracinės bylos proceso šalių teisinė padėtis galėtų sutapti pareiškėjui užimant tiek pareiškėjo, tiek trečiojo suinteresuoto asmens procesinę padėtį, tačiau sujungus bylas, pareiškėjos kaip tik atsidurtų tokioje padėtyje – savo skundo atžvilgiu jos būtų pareiškėjomis, o kitų pareiškėjų skundų atžvilgiu jos būtų trečiaisiais suinteresuotais asmenimis, kas apsunkintų jų, kaip proceso dalyvių procesinių teisių įgyvendinimą, pažeistų šalių procesinio lygiateisiškumo principą.

6Atsakovės atstovai teismo posėdyje palaikė prašymą sujungti administracines bylas į vieną bylą.

7Trečiojo suinteresuotojo asmens atstovas dėl bylų sujungimo prašė spręsti teismo nuožiūra.

8Prašymas dėl bylų sujungimo tenkinamas iš dalies.

9Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 69 str. 1 d. nustatyta, kad bylą posėdžiui rengiantis teisėjas arba ją nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad tame pačiame teisme yra du ar daugiau skundų (prašymų) patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą arba skundas (prašymas) paduotas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties akto ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nutartimi gali juos sujungti į vieną bylą.

10Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjų BĮ UAB „Interatlas“ ir UAB Elektromarktas“ skundai paduoti dėl to paties Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2010-01-28 nutarimo Nr. 2S-2, abi bylas nagrinėja ta pati teisėjų kolegija, todėl, vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais, tikslinga administracines bylas pagal pareiškėjos BĮ UAB „Interatlas“ (bylos Nr. I-1293-624/2010) ir UAB „Elektromarktas“ (bylos Nr. I-1259-624/2010) skundus sujungti į vieną bylą.

11Atsakovės prašymas sujungti visas teisme esančias bylas pagal pareiškėjų UAB „GPP“, UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“, UAB „Palink“, UAB „Bomba“, UAB „Media Inkognito“, BĮ UAB Interatlas“ ir UAB „Elektromarktas“ skundus atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl 2010-01-28 nutarimo Nr. 2S-2 panaikinimo netenkinamas, kadangi, atsižvelgiant į pareiškėjų visgi skirtingą skundų faktinį ir teisinį pagrindą, tokios apimties bylos nagrinėjimas būtų apsunkintas.

12Kadangi sprendimas administracinėje byloje gali turėti įtakos trečiųjų suinteresuotųjų asmenų teisėms ir pareigoms, į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis įtraukiami UAB „Bomba“, UAB „Computer data international“, UAB „GPP“, UAB „Media Incognito“, UAB „Palink“, UAB „Pigu“, UAB „Play prekyba“ ir UAB „Ronus“.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 69 str. 1 d., 105-106 str., 149 str.,

Nutarė

14sujungti administracines bylas Nr. I-1259-624/2010 pagal pareiškėjos UAB „Elektromarktas“ ir Nr. I-1293-624/2010 pagal pareiškėjos BĮ UAB „Interatlas“ skundus atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo dalies panaikinimo į vieną bylą ir suteikti sujungtoms byloms administracinės bylos Nr. I-1259-624/2010.

15Į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis įtraukti UAB „Bomba“, UAB „Computer data international“, UAB „GPP“, UAB „Media Incognito“, UAB „Palink“, UAB „Pigu“, UAB „Play prekyba“ ir UAB „Ronus“.

16Išsiųsti tretiesiems suinteresuotiems asmenims skundų ir atsiliepimų į skundus nuorašus ir pasiūlyti iki 2010-06-02 pateikti atsiliepimus į skundus.

17Bylos nagrinėjimą atidėti 2010 m. birželio 14 d. 13.00 val.

Proceso dalyviai