Byla 2-180-805/2012
Dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja L. R., sekretoriaujant L. A., dalyvaujant pareiškėjai G. K., jos atstovei - advokatei R. M., suinteresuoto asmens Jiezno vaikų globos namų atstovui R. J., išvadą teikiančios institucijos - Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos G. K. prašymą suinteresuotam asmeniui Jiezno vaikų globos namams, išvadą teikiančiai institucijai, Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėja G. K. pareiškimu prašo panaikinti motinos valdžios apribojimą jos nepilnamečių vaikų A. K., a.k. ( - ) ir B. K., a.k. ( - ), atžvilgiu, panaikinti 2005 m. spalio 18 d. Prienų rajono apylinkės teismo sprendimu iš jos priteistą išlaikymą nepilnamečiams vaikams A. K., a.k. ( - ) ir B. K., a.k. ( - ) (b.l.2-4).

3Pareiškėja teismo posėdyje ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti. Paaiškino, kad ji nori susigrąžinti į šeimą šiuo metu Jiezno vaikų globos namuose gyvenančius du savo mažamečius vaikus A. K., gimusį ( - ), ir B. K., gimusį ( - ), kurie pageidauja sugrįžti gyventi pas ją. Nurodė, kad Jiezno vaikų globos namuose gyvena ir trečiasis jos sūnus M. K., kuris pageidauja ir toliau tenai gyventi, šiuo metu sugrįžti gyventi pastoviai pas motiną nenori, nes nenori keisti mokyklos, klasiokų, jam belikę tik dveji metai mokytis vidurinėje mokykloje. Pareiškėja nurodė, kad, laikinai apribojus tėvų valdžią jos atžvilgiu, ji niekada nebuvo nutraukusi ryšių su savo vaikais, lankydavo juos globos namuose, per vaikų atostogas pasiimdavo juos pas save į namus, su vaikais bendraudavo. Ji supranta, kad anksčiau blogai elgėsi su vaikais, juos mušdavo, tačiau iš to pasimokė, padarė išvadas, gali tinkamai elgtis, sugeba tvardytis. Paaiškino, kad gyvena savivaldybei priklausančiame socialiniame būste. Vaikai savaitgaliais ir per atostogas grįžta pas ją į namus, kuriuose auga dar vienas sūnus, kuriam ketveri metai. Ji berniuką augina viena, su vaiko tėvu bendro ūkio neveda, gyvena atskirai. Šiuo metu niekur nedirba, pragyvena iš gaunamų socialinių pašalpų, uždarbiauja pas žmones, prie namų esančiame žemės sklype užsiaugina daržovių, vasarą renka uogas. Darbo biržoje buvo apsilankiusi, tačiau joje nėra neregistruota, kadangi jos gyvenamojoje vietoje nėra vaikų darželio, todėl, neturėtų kur palikti mažamečio vaiko, kurį augina pati. Vaiką vežioti į Prienuose esantį vaikų darželį jai yra per toli, nes susidarytų apie 20 kilometrų atstumas. Be to, nuo jos namų iki autobuso stotelės yra 5 kilometrų atstumas. Jos sūnūs A. ir B. patys nori sugrįžti gyventi pas ją. Vaikai jos namuose būna visų atostogų metu. Sūnūs gerai sutaria su mažuoju broliu, neskriaudžia vieni kitų. Jai suteiktas gyvenamasis būstas yra šildomas krosnimi. Malkomis rūpinasi pati, padeda vyriausiasis sūnus E., kuris yra pilnametis, mokosi Kauno statybininkų rengimo centro trečiame kurse, gyvena bendrabutyje, savaitgaliais grįžta į namus. Namuose vaikai miega atskirose lovose. Jos manymu, vaikams bus tinkamos sąlygos augti ir mokytis jos namuose, jie bus visada pavalgę ir prižiūrėti. Paaiškino, kad jos buvęs sutuoktinis S. K. nėra vaikų A. ir B., kuriuos nori susigrąžinti, tėvas. Tikrasis vaikų tėvas miręs.

4Pareiškėjos atstovė advokatė R. M. prašo pareiškėjos prašymą tenkinti, nes byloje nėra jokių duomenų, kad prašymo tenkinimas prieštarautų vaikų interesams. Pareiškėja pakeitė savo požiūrį, įpročius, gyvenimo būdą, savo iniciatyva bando susigrąžinti vaikus, atsižvelgė į sūnaus M. nuomonę, ją gerbia ir palaiko, t.y. motina nesiima kažkokių tai veiksmų prieš M. norą dėl to, kad sūnus yra apsisprendęs užbaigti tą pačią mokyklą ir kol kas negrįžti gyventi pas motiną. Tai rodo, kad G. K. moka išklausyti vaikus ir tinkamai jais rūpintis. Vaiko teisių apsaugos skyrius palaiko pareiškėjos G. K. prašymą, išsakė savo poziciją dėl laikinosios motinos valdžios apribojimo panaikinimo, vaikai taip pat išsakė savo poziciją, jog nori gyventi pas mamą. Be to, įstatymas numato, kad tik išimtinais atvejais vaikai turi būti atskirti nuo tėvų. Atstovė prašo pareiškėjos G. K. prašymą tenkinti ir panaikinti G. K. motinos valdžios laikiną apribojimą nepilnamečių vaikų A. K. ir B. K. atžvilgiu, taip pat prašo panaikinti 2005-10-18 Prienų rajono apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria buvo priteistas išlaikymas iš G. K. nepilnamečiams vaikams A. K. ir B. K..

5Suinteresuoto asmens atstovas R. J. iš esmės neprieštarauja, kad A. K. ir B. K. būtų sugrąžinti į šeimą, nes jų mama gali rūpintis savo vaikais. Pareiškėja galbūt šiek tiek neįtikdavo kitiems žmonėms dėl savo būdo (garsiakalbė), charakterio savybių, jog visuomet išsakydavo tiesiogiai į akis, jeigu kas nors netinka. Jis nurodė, jog yra akivaizdu, kad po laikino tėvų valdžios apribojimo, vaikų motina yra padariusi pažangą ir dėl to nekyla jokių abejonių. Paaiškino, kad nuo 2005 metų, kai vaikai buvo apgyvendinti globos namuose, G. K. pastoviai bendraudavo su vaikais, atvažiuodavo į globos namus, visada stengdavosi gauti leidimą, kad jaunesni vaikai A. ir B. per atostogas galėtų grįžti į namus, o vyresnysis E. galėtų sugrįžti į namus ir savaitgaliais. Jis yra lankęsis pareiškėjos namuose, negali nieko blogo pasakyti, gal šiek tiek juose trūksta tvarkos. Patvirtino, kad jis niekuomet nėra matęs G. K. išgėrusios ar pagiringos, neturi duomenų, kad vaikų motina piktnaudžiautų psichotropinėmis medžiagomis. Formaliai prikibti pagrindo, kas liečia šilumą, maistą pareiškėjos namuose, nėra, galbūt šiek tiek trūksta tvarkos. Pareiškėjos bute yra du kambariai ir virtuvė, butas apstatytas, šildomas krosnimi, šalta jame niekuomet nebūna. S. K., kurio atžvilgiu buvo apribota tėvų valdžia, nėra tikrasis vaikų tėvas, su vaikų tėvu susitikti neteko. A. ir B. K. nori gyventi kartu su motina.

6Teismo posėdžio metu apklaustas nepilnametis M. K. paaiškino, kad jis auga ir gyvena globos namuose. Iš pradžių globos namuose augo ir gyveno jis ir trys jo broliai, o dabar jie yra likę gyventi trise - jis, B. ir A.. Jis nenori grįžtinas mamą, kadangi nenori keisti mokyklos, tačiau kiekvieną savaitgalį grįžta pas mamą į jos namus. Kiti broliai grįžta pas mamą tik per atostogas. Jo ir brolių tarpusavio santykiai su mama yra geri, mama žalingų įpročių neturi. Jis žino, kad broliai A. ir B. nori grįžti pas mamą. Jie sakė, kad jiems geriau mamos namuose. Mano, kad mama rūpinsis broliais, jų neskriaus.

7Teismo posėdžio metu apklaustas mažametis A. K. paaiškino, kad jis nori gyventi pas mamą. Jam geriau būtų augti pas mamą, nes ten nereikėtų pėsčiomis eiti į mokyklą, į ją nuvežtų autobusiukas. Mama jį ir brolius per atostogas pasiimdavo į savo namus, jis visada norėdavo važiuoti pas mamą per atostogas. Žino, kad yra dar vienas broliukas. Mama namuose duoda pavalgyti, kai neklauso, pastato į kampą, jie namuose turi atskiras lovas, rašomą stalą pamokoms paruošti. Užtenka vietos pas mamą. Jis nenori gyventi su broliu Mindaugu, nes M. skriaudžia jį globos namuose Jiezne, sakė, kad jis ir B. nėra tikri jo broliai.

8Teismo posėdžio metu apklaustas mažametis B. K. paaiškino, kad jis su broliais Mindaugu ir Aidu gyvena ir mokosi globos namuose Jiezne. Jis nori sugrįžti gyventi pas mamą, jos pailgsta būdamas Jiezne, nori pas ją važiuoti ir gyventi, mama neleistų jo skriausti kitiems vaikams. Namuose mama jam duoda pavalgyti, ten jis turi lovą, stalą, žino, kad reikės eiti į mokyklą. Namuose yra dar vienas broliukas, su kuriuo jis gerai sutaria.

9Teismo posėdžio metu institucijos, teikiančios išvadą byloje, Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė A. K. nurodė, kad palaiko pareiškėjos prašymą ir skyriaus pateiktas išvadas (b.l. 21). Atstovė paaiškino, kad Prienų rajono apylinkės teismas 2005-10-18 sprendimu laikinai apribojo motinos valdžią G. K. jos vaikų E. K., M. K., A. K., B. K. ir G. K. atžvilgiu, priteisė iš G. K. išlaikymą 250 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis vaikų E. K., M. K., A. K., B. K. ir G. K. išlaikymui, kiekvienam po 50 Lt, nustatė vaikų E. K., M. K., A. K., B. K. nuolatinę globą vaikų globos institucijoje - Jiezno vaikų globos namuose, nustatė G. K. nuolatinę globą vaikų globos institucijoje - Kauno vaiko raidos klinikoje „Lopšelis“. Prienų rajono apylinkės teismas 2009-11-18 sprendimu neterminuotai apribojo motinos valdžią G. K. jos dukters G. K., gim. ( - ), atžvilgiu, nustatė vaikui nuolatinę globą, jos globėjais bei turto administratoriais paskyrė D. Š. ir A. V. Š. Atstovė nurodė, kad tiek apribojus tėvų valdžią, tiek atskyrus vaiką nuo tėvų, tėvų valdžia iš esmės yra ribojama, tačiau kiekvienu atveju išlieka nuostata, kad jei yra galimybė, vaikus turi auginti ir auklėti tėvai. Toks požiūris atitinka J. T. vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio nuostatas. Laikotarpiu po laikino tėvų valdžios apribojimo skyriuje negauta informacijos apie tai, kad G. K. nepanaudoja tėvų valdžios arba naudoja ją priešingai vaikų interesams, pasikeitė šeimos gyvenimo sąlygos, pagerėjo buitis. Šiuo metu G. K. augina nepilnametį sūnų J. K., gim. ( - ). Šeima gauna išmoką vaikui 52 Lt, socialinę pašalpą vaikui 324 Lt bei ES paramą maisto produktais Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje. N. M., A. ir B. K. savaitgalius, švenčių ir atostogų laiką praleidžia šeimoje. G. K. pakeitė savo elgesį dėl vaikų auklėjimo teigiama linkme. Prienų rajono savivaldybės administracijos Pakuonio seniūnijos administracija nurodo, kad nusiskundimų G. K. elgesiu buityje ar viešoje erdvėje seniūnija neturi, smurto atvejų sūnaus J. K. atžvilgiu neužfiksuota. Atstovės nuomone, šiuo metu yra išnykę aplinkybės, dėl kurių G. K. buvo laikinai apribota tėvų valdžia vaikų B. K. ir A. K. atžvilgiu. G. K. pakeitė savo elgesį, gali auklėti, auginti bei rūpintis savo vaikais pati, nepilnamečiai A. ir B. K. nori gyventi motinos šeimoje. Atstovė mano, kad tėvų valdžios ribojimo panaikinimas neprieštarauja nepilnamečių B. K. ir A. K. interesams, todėl pareiškėjos prašymas tenkintinas.

10Prašymas tenkintinas.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja yra nepilnamečių vaikų: A. K., gimusio ( - ), ir B. K., gimusio ( - ), ir M. K., gimusio ( - ), motina (b.l.9-10). Prienų rajono apylinkės teismo 2005-10-18 sprendimu pareiškėjai buvo laikinai apribota motinos valdžia jos nepilnamečių vaikų A. K., gimusįo ( - ), ir B. K., gimusio ( - ), M. K., gimusio ( - ), atžvilgiu, priteistas iš pareiškėjos išlaikymas vaikams iki jų pilnametystės, nustatyta vaikų gyvenamoji vieta Jiezno vaikų globos namuose, vaikams nustatyta nuolatinė globa, jų globėju paskirti Jiezno vaikų globos namai (b.l.4). Santuoka tarp G. K. ir S. K. nutraukta 2009-06-30 (b.l.13).

12Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Konstitucijos 38 str. 6 d. nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Kadangi nepilnamečių vaikų teises įgyvendina jų tėvai (CK 3.163 str. 1 d.), todėl tėvų valdžia turi būti orientuota ir į vaiko teisių įgyvendinimą. Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti, prižiūrėti vaikus, juos išlaikyti, rūpintis jų sveikata, atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Visa tai sudaro tėvų valdžios turinį, numatytą Lietuvos Respublikos CK 3.155 str. 2 d. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 d. 1 p. numato, kad visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus. CK taip pat numatyta, kad šeimos santykių teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principais.

13Tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (CK 3.181 str. 2 d.). Vadinasi norint panaikinti tėvų valdžios apribojimą, reikia nustatyti visas trys būtinas sąlygas, t.y. 1) tėvai (ar vienas iš jų) pakeitė savo elgesį; 2) tėvai (ar vienas iš jų) gali auklėti vaiką; 3) tėvų valdžios ribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams. Teismas, spręsdamas tėvų valdžios apribojimo panaikinimo klausimą, privalo vadovautis vaiko interesais, jo teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 d. 1 p., CK 3.3 str. 1 d.).

14Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja šiuo metu kartu su mažamečiu sūnumi J. K., gimusiu ( - ), gyvena ( - ). (b.l.6-7). Pažyma apie pajamas patvirtina pareiškėjos gaunamų išmokų dydį (b.l.14). Prienų rajono savivaldybės administracijos Pakuonio seniūnijos seniūnas atsiliepime apie G. K. nurodė, kad per laikotarpį nuo teismo nustatyto motinos valdžios apribojimo G. K. ryšio su vaikais nenutraukė, pagal galimybes su jais bendravo, pastebėtas artimesnis ryšys su sūnumis B. ir A. Pareiškėjos šeima dėl socialinių įgūdžių stokos įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą, jai nuolatinę pagalbą teikia Prienų rajono socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja. G. K. alkoholinių gėrimų nevartoja, nenustatyta smurto vaiko atžvilgiu atvejų, nusiskundimų jos elgesiu buityje ir viešosiose vietose taip pat nėra (b.l.34). Pareiškėja neteista (b.l.35), galiojančių administracinių nuobaudų neturi (b.l.33), psichiatro - narkologo įskaitoje neįrašyta (b.l.53). Prienų rajono savivaldybės administracijos socialinių paslaugų centras, įvertindamas G. K. šeimą, nurodė, jog pareiškėjos šeimai nuo 2007 m. teikiamos bendrosios bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Teigiama, kad G. K. pagal galimybes rūpinasi šeima bei vaikų gerove. Ji rūpinasi ne tik namuose augančiu sūnumi Julium, bet ir iš vaikų globos namų savaitgaliais ir atostogų metu sugrįžtančiais kitais sūnumis, kreipėsi pagalbos dėl vaikų susigrąžinimo į šeimą, todėl pareiškėjai teikiant pagalbą socialinė darbuotoja ir centras daro išvadą, kad G. K. rūpinasi šeima, gali auklėti ir rūpintis savo vaikais pati, todėl pritaria G. K. vaikų grąžinimui į šeimą (b.l.47-48). Iš institucijos, teikiančios išvadą, Prienų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktų duomenų seka, kad išnyko aplinkybės, dėl kurių G. K. buvo laikinai apribota tėvų valdžia B. K. ir A. K. atžvilgiu, ji pakeitė savo elgesį, gali auklėti, auginti bei rūpintis savo vaikais pati, nepilnamečiai A. ir B. K. nori gyventi pas motiną, todėl skyrius daro išvadą, kad tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja nepilnamečių B. K. ir A. K. interesams (b.l.21). Vaiko teisių apsaugos institucijos atstovė išvadą patvirtino ir palaikė teismo posėdžio metu. Apklausti te?smo posėdyje pareiškėjos nepilnamečiai vaikai A. ir B. aiškiai išdėstė savo norą gyventi kartu su motina, parodė, kad mama jais rūpinasi, jie mamos pasiilgsta ir nori kartu su ja gyventi, tokias aplinkybes jie patvirtino ir raštiškose nuomonėse (b.l.41-43). Ta aplinkybė, kad pareiškėjos nepilnametis sūnus M. K. išreiškė norą pasilikti gyventi globos namuose dėl to, kad tenai yra jo draugai, nori toliau mokytis toje pačioje ugdymo įstaigoje, neduoda pagrindo išvadai, kad pareiškėja negali tinkamai atlikti motinos pareigas kitų mažamečių vaikų atžvilgiu. Suinteresuoto asmens argumentas, išsakytas teismo posėdyje, dėl pareiškėjos tiesmukiško būdo, aiškiai ir nedviprasmiškai išsakomos nuomonės, nesudaro pagrindo manyti, kad ji dėl tokių charakterio bruožų, negali auklėti savo vaikų. Įvertinus aukščiau aptartas aplinkybes aplinkybes teismas daro išvadą, kad pareiškėja pakeitė savo gyvenimo būdą ir elgesį, stengiasi dėl vaikų auklėjimo teigiama linkme, nenutraukė ryšių su vaikais po motinos valdžios jai apribojimo, rūpinosi savo vaikais, augančiais globos namuose, sudarydavo galimybes lankytis jiems namuose savaitgaliais ir atostogų metu bei užtikrindavo reikiamas gyvenimo sąlygas. Byloje duomenų, kad pareiškėja savo amoraliu elgesiu darytų žalingą įtaką vaikams, juos skriaustų, nesirūpintų jais kuomet šie būna pas motiną, vaikai būtų tuo metu neprižiūėti bei nepamaitinti, nėra. Bylos duomenimis tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (CK 3.181 str.). G. K. turimomis sąlygomis gali auklėti ir prižiūrėti savo nepilnamečius vaikus, ji pakeitusi savo požiūrį, įpročius, šiuo metu pati augina kitą mažametį sūnų, dėl kurio auginimo ir auklėjimo nusiskundimų jos atžvilgiu nėra, moralinės - dorovinės nuostatos leidžia atlikti jai motinos pareigas. Vaikai nori gyventi kartu su motina, jų tarpusavio ryšys stiprus ir nenutrūkęs (vaikai faktiškai turi tik vieną iš tėvų - motiną). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir nenustačius jokių duomenų, kad pareiškėja negalėtų auklėti savo vaikų ar, kad tėvų valdžios apribojimo panaikinimas kenktų vaikų interesams, atsižvelgiant į faktinę situaciją, G. K. laikinas tėvų valdžios apribojimas jos nepilnamečių vaikų B. K. ir A. K. atžvilgiu panaikintinas (CK 3.181 str. 2 d.). Tuo pačiu panaikintinas iš G. K. priteistas išlaikymas bei sutinkamai su ( - ) str. nuostatomis teismo sprendimu nustatyta šių dviejų nepilnamečių vaikų globa ir gyvenamoji vieta (CK 3.183 str. 2 d.).

15Pareiškėjai buvo teikiama antrinė teisinė pagalba valstybei garantuojant ir apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų (b.l.5a). Prašymą patenkinus visiškai, bylinėjimosi išlaidos už pareiškėjai suteiktas antrinės teisinės pagalbos paslaugas, ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, tenka valstybei (CPK 96 str. 1 d., 99 str.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 268 str., 408 str.,

Nutarė

17Prašymą tenkinti.

18Prienų rajono apylinkės teismo 2005-10-18 sprendimu G. K., a.k. ( - ) laikinai apribotą motinos valdžią nepilnamečių vaikų A. K., a.k. ( - ) gimusio ( - ), ir B. K., a.k. ( - ), gimusio ( - ), atžvilgiu.

19Prienų rajono apylinkės teismo 2005-10-18 sprendimo, kuria iš G. K., a.k. ( - ) priteistas išlaikymas bei paskirtas globėjas ir nustatyta nuolatinė globa ir gyvenamoji vietą nepilnamečių vaikų A. K., a.k. ( - ) gimusio ( - ), ir B. K., a.k. ( - ), gimusio ( - ), atžvilgiu, dalį.

20Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

21Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja L. R., sekretoriaujant L. A.,... 2. Pareiškėja G. K. pareiškimu prašo panaikinti motinos valdžios apribojimą... 3. Pareiškėja teismo posėdyje ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti.... 4. Pareiškėjos atstovė advokatė R. M. prašo pareiškėjos prašymą tenkinti,... 5. Suinteresuoto asmens atstovas R. J. iš esmės neprieštarauja, kad A. K. ir B.... 6. Teismo posėdžio metu apklaustas nepilnametis M. K. paaiškino, kad jis auga... 7. Teismo posėdžio metu apklaustas mažametis A. K. paaiškino, kad jis nori... 8. Teismo posėdžio metu apklaustas mažametis B. K. paaiškino, kad jis su... 9. Teismo posėdžio metu institucijos, teikiančios išvadą byloje, Prienų... 10. Prašymas tenkintinas.... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja yra nepilnamečių vaikų: A. K.,... 12. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Konstitucijos 38 str. 6 d. nurodant, kad... 13. Tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas,... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja šiuo metu kartu su mažamečiu... 15. Pareiškėjai buvo teikiama antrinė teisinė pagalba valstybei garantuojant ir... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 268 str., 408 str.,... 17. Prašymą tenkinti.... 18. Prienų rajono apylinkės teismo 2005-10-18 sprendimu G. K., a.k. ( - )... 19. Prienų rajono apylinkės teismo 2005-10-18 sprendimo, kuria iš G. K., a.k. (... 20. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 21. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...