Byla 2-14488-793/2012
Dėl antstolės veiksmų, priėmimo klausimą

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis rašytinio proceso tvarka, spręsdamas pareiškėjo J. S. skundo antstolei V. D., suinteresuotiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (išieškotoja), A. D., S. S., dėl antstolės veiksmų, priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėjas J. S. 2012-10-16 kreipėsi į teismą su skundu antstolei V. D., prašydamas: panaikinti antstolės 2012-10-05 patvarkymą dėl daiktų perdavimo ir priimti naują patvarkymą; 2012-10-12 antstolės aktą Nr. 0004/12/00150 pripažinti negaliojančiu; sudaryti areštuotų daiktų apyrašą, kurio pagrindu galima būtų perimti neteisėtai laikomus daiktus, dokumentus, kitas vertybes; perduoti pareiškėjo 2012-10-11 skundą Klaipėdos miesto apylinkės teismui; sustabdyti vykdymo veiksmus dėl daiktų išvežimo utilizuoti iš buto, esančio ( - ); atnaujinti vykdomosios bylos Nr. 0004/12/00150 vykdymą.

32012-10-17 nutartimi pareiškėjui nustatytas 7 dienų nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos terminas pašalinti trūkumus – pateikti teismui dar keturis skundo ir priedų egzempliorius, sukonkretinti reikalavimą dėl naujo patvarkymo priėmimo, patikslinti skundą, nurodant suinteresuoto asmens S. S. tikslų dabartinės gyvenamosios vietos adresą arba paskutinės žinomos jos gyvenamosios vietos adresą. Pareiškėjui išaiškintos trūkumų nepašalinimo pasekmės.

42012-10-19 teisme gautas pareiškėjo J. S. patikslintas skundas antstolei V. D., suinteresuotiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (išieškotoja), A. D., S. S., dėl antstolės veiksmų.

5Nustatyta, kad pareiškėjas per teismo nustatytą terminą nepašalino visų procesinio dokumento trūkumų. Pareiškėjas pateikė teismui dar keturis skundo ir priedų egzempliorius, sukonkretino reikalavimą dėl naujo patvarkymo priėmimo, tačiau suinteresuoto asmens S. S. tikslų dabartinės gyvenamosios vietos adresą nenurodė. Pareiškėjas nurodė, kad paskutinė suinteresuoto asmens S. S. gyvenamoji vieta buvo adresu ( - ). Būtent, prieš tai nurodytu adresu pareiškėjas prašo siųsti procesinius dokumentus, skirtus suinteresuotam asmeniui S. S.. Tačiau, kaip jau buvo minėta 2012-10-17 nutartyje, pareiškėjas savo skunde nurodo ir patikslintame skunde pakartotinai nurodo, jog butas, esantis prieš tai minėtu adresu, yra antstolės užantspauduotas, užrakintas. Taigi, akivaizdu, kad suinteresuotas asmuo S. S. bute, esančiame ( - ), negyvena ir procesiniai dokumentai minėtu adresu jai įteikti nebus. Pareiškėjas nurodo, kad suinteresuotas asmuo S. S. pastovios gyvenamosios vietos neturi. Taigi, laikytina, kad pareiškėjas žino suinteresuoto asmens S. S. laikinas gyvenamąsias vietas, bet teismui jų nenurodo. Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad pareiškėjas nepašalino 2012-10-17 nutartyje nurodytų trūkumų, todėl pareiškėjo J. S. skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (LR CPK 115 str. 3 d.).

6Be to, atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjo J. S. 2012-10-19 patikslintame skunde išdėstyti reikalavimai nebeatitinka pareiškėjo 2012-10-16 skunde išdėstytų reikalavimų. Be 2012-10-16 skunde išdėstytų reikalavimų, pareiškėjas prašo: 2012-10-17 antstolės raštą Nr. S-12001491 dėl J. S. skundo grąžinimo pripažinti negaliojančiu; įpareigoti antstolę išnagrinėti pareiškėjo 2012-10-11 skundą. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 str. 2 d. nustatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Antstolė pareiškėjo J. S. 2012-10-11 skundo iš esmės nenagrinėjo, o atsisakė jį priimti. Taigi, pareiškėjas turėjo teisę apskųsti antstolės veiksmus, ką jis ir padarė, 2012-10-16 pateikdamas teismui skundą dėl antstolės veiksmų, o 2012-10-19, pateikdamas patikslintą skundą dėl antstolės veiksmų, jame papildomai nurodė reikalavimus, dėl kurių antstolei skundo nepateikė, ir antstolė dėl šių reikalavimų nepasisakė. Pažymėtina, kad pareiškėjo teismui pateiktas skundas dėl antstolės veiksmų (tiek pradinis, tiek patikslintas) turi atitikti 2012-10-11 skundą, pateiktą antstolei. Kaip prieš tai minėta, 2012-10-19 teismui pateiktas pareiškėjo patikslintas skundas neatitinka pareiškėjo 2012-10-11 skundo. Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjo 2012-10-19 teismui pateiktas patikslintas skundas dėl papildomų reikalavimų nenagrinėtinas teisme, nes nagrinėti skundo dėl antstolės veiksmų reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti antstolei ir kurių pagrįstumo klausimo antstolė nesprendė, teismas neturi teisinio pagrindo. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad antstolės raštas Nr. S-12001491 dėl J. S. skundo grąžinimo pats savaime nesukelia jokių teisinių pasekmių, todėl skundo nagrinėjimo dalyku būti negali. Reikalavimas įpareigoti antstolę išnagrinėti pareiškėjo 2012-10-11 skundą taip pat nėra skundo nagrinėjimo dalykas, nes, būtent, tam pareiškėjui įstatymas ir numato teisę skųsti antstolės veiksmus, o teismas tokį skundą išnagrinėja iš esmės.

7Pažymėtina ir tai, kad vykdomoji byla Nr. 0004/12/00150 dėl J. S. ir S. S. iškeldinimo iš savavališkai užimtos gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), užbaigta. Pasibaigus vykdymo procesui, baigiasi ir visų proceso dalyvių – antstolio ir vykdymo proceso šalių – teisinis statusas, susijęs su vykdymo procesu. Pasibaigus vykdymo procesui antstolis, kurio veiksmų apskundimo tvarka nustatyta LR CPK 510 straipsnyje, realiai nebegali ištaisyti trūkumų, todėl šia tvarka paduotą skundą išnagrinėjus nebūtų pasiektas tikslas – apginti pažeistą teisę. Tai leidžia padaryti išvadą, kad, vykdymo procesui pasibaigus, asmens pažeistos teisės turėtų būti ginamos ne paduodant skundą dėl antstolio veiksmų, bet pareiškiant ieškinį ginčo teisenos tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-225/2009 pagal pareiškėjo J. B. skundą, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims antstoliui R. A. G. ir R. M., dėl antstolio veiksmų).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str.,

Nutarė

9pareiškėjo J. S. (pradinį ir patikslintą) skundą antstolei V. D., suinteresuotiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (išieškotoja), A. D., S. S., dėl antstolės veiksmų, laikyti nepaduotu ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

10Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai