Byla 2-816/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NCC titanas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškovo 16-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos ieškinio padavimo, bei pagal ieškovo 16-osios gyvenamų namų statybos bendrijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas 16-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija kreipėsi į teismą su prašymu iki ieškinio Vilniaus komercinio arbitražo teismui padavimo dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų UAB „NCC plėtra“ ir UAB „NCC titanas“ turto areštą 3 000 000 Lt sumai bei įpareigoti atsakovus atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, t. y. įpareigoti atsakovus pašalinti avarinę situaciją savo sąskaita bei toliau saugoti objektus, esančius Polocko ir Kairiajame skg., Vilniuje. Ieškovo teigimu, laikinąsias apsaugos priemones būtina taikyti dėl to, kad UAB „NCC plėtra“ turto gali nepakakti ieškovo reikalavimui užtikrinti, o pati bendrovė gali tapti nemokia.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi nutarė ieškovo 16-osios gyvenamų namų statybos bendrijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti iš dalies; ieškovo būsimo ieškinio reikalavimams užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 3 000 000 Lt sumai areštuoti atsakovų UAB „NCC plėtra“ ir UAB „NCC titanas“ nekilnojamąjį turtą, pirmiausia areštuojant atsakovo UAB „NCC plėtra“ nekilnojamąjį turtą, o jo nekilnojamojo turto nepakankant, areštuoti atsakovo UAB „NCC titanas“ nekilnojamojo turto už tokią sumą, kurios trūktų iki ieškovo visiško reikalavimo patenkinimo, areštavus UAB „NCC plėtra“ turtą; nesant ar esant nepakankamai atsakovų nekilnojamojo turto, analogišku būdu areštuoti atsakovų UAB „NCC plėtra“ ir UAB „NCC titanas“ kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises, esančius pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti lėšas, esančias atsakovų bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose bei įmonių kasose, leidžiant atsakovams atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose ar įmonių kasose esančiomis lėšomis, išmokant įmonių darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei; kitą prašymo dalį atmesti.

5Teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išnagrinėtas nepranešus atsakovams, kadangi yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, nes atsakovai, sužinoję apie galimą laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, gali nedelsdami perleisti tretiesiems asmenims jiems priklausantį kilnojamąjį turtą ir/ar lėšas, jas paslėpti, dėl ko ieškinio tenkinimo atveju komercinio arbitražo teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidarytų nebeįmanomas.

6Teismas nurodė, kad, ieškovo teigimu, yra ketinama paduoti ieškinį Vilniaus komercinio arbitražo teismui, tačiau ieškinys nepateiktas dėl to, kad reikia surinkti daug įrodymų patvirtinančių atsakovų kaltę, o kiekvienos dienos uždelsimas gali lemti mažesnį ieškovo reikalavimo užtikrinimą. Teismo teigimu, iš prie prašymo pridėtų dokumentų galima spręsti, jog šalių vykdyto projekto apimtis yra didelė, todėl galima sutikti su teiginiais, jog ieškiniui parengti reikia atitinkamo laiko. Teismas pažymėjo, kad atsakovai turi galimybę nevaržomai disponuoti jiems priklausančiu turtu ir ypač tai pasakytina apie turtą, kuris gali būti operatyviai paslėptas ar perleistas (kilnojamieji daiktai, lėšos). Tai, teismo nuomone, keltų grėsmę ieškovo turtiniams interesams tuo atveju, jei jo reikalavimai atsakovams būtų pripažinti pagrįsti, juolab, kad pats komercinis arbitražas laikinųjų apsaugos priemonių netaiko.

7Teismas nurodė, kad jeigu atsakovai perleistų arba paslėptų savo turtą, ieškovui palankaus komercinio arbitražo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas, nes nebeliktų turto ar lėšų, iš kurių būtų galima atsiskaityti su ieškovu. Tokiu atveju, teismo teigimu, būtų pažeistos ieškovo turtinės teisės arba jų įgyvendinimas apskritai taptų neįmanomas. Teismas konstatavo, kad tam, jog, vykdant komercinio arbitražo teismo sprendimą, būtų įmanoma išieškojimą nukreipti į kokį nors atsakovų turtą ar lėšas, yra būtina laikinosiomis apsaugos priemonėmis užkirsti kelią turtui ar lėšoms perleisti (paslėpti). Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos. Planuojamo ieškinio suma yra 3 000 000 Lt, todėl laikytina didele. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad, turint galvoje didelę reikalavimo sumą, yra padidinta komercinio arbitražo teismo sprendimo tinkamo neįvykdymo rizika.

8Teismas nurodė, kad ieškovas prašo areštuoti UAB „NCC plėtra“ ir UAB „NCC titanas“ turtą subsidiariai, t. y. areštuoti UAB „NCC titanas“ turto už tokią sumą, kurios trūktų iki ieškovo visiško reikalavimo patenkinimo, areštavus UAB „NCC plėtra“ turtą. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad ieškovo prašymas dėl atsakovų turto arešto tenkinamas ir areštuojamas atsakovų turtas už 3 000 000 Lt sumą, pirmiausia areštuojant atsakovo UAB „NCC plėtra“ nekilnojamąjį turtą, o jo nekilnojamojo turto nepakankant, areštuoti atsakovo UAB „NCC titanas“ turto už tokią sumą, kurios trūktų iki ieškovo visiško reikalavimo patenkinimo, areštavus UAB „NCC plėtra“ turtą.

9Teismas nurodė, kad nors ieškovas pateikė duomenis apie atsakovų nekilnojamąjį turtą, tačiau nėra žinoma kiek iš viso turto turi atsakovai ir kokia yra turto vertė. Dėl to teismas konstatavo, kad areštuotinas atsakovų nekilnojamasis turtas už 3 000 000 Lt sumą, o jo nesant ar nepakankant ieškinio reikalavimams užtikrinti, areštuotini atsakovų kilnojamieji daiktai ir/ar turtinės teisės, esantys pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis, o jų nesant, lėšos, esančios atsakovų bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose bei atsakovų kasose, tačiau leidžiant atsakovams atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose bei įmonių kasose esančiomis lėšomis, išmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei, nes kitokiu atveju galėtų sutrikti atsakovų ūkinė-komercinė veikla, sutrikti atsiskaitymai su įmonių darbuotojais, dėl ko būtų nepagrįstai suvaržyta įmonių veikla ir atsakovai galimai patirtų nuostolių.

10Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas prašo įpareigoti atsakovus atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, t.y. įpareigoti atsakovus pašalinti avarinę situaciją savo sąskaita bei toliau saugoti objektus, esančius Polocko ir Kairiajame skg., Vilniuje. Teismo nuomone, ieškovo prašymas pašalinti avarinę situaciją negali būti tenkinamas, nes, visų pirma, jis yra nekonkretus, antra, iš paties pareiškimo matosi, kad viena iš aplinkybių, iš kurių kildinamas ieškinys, yra atsakovų nekokybiškų darbų atlikimas, sukėlęs pastatų avarinę būklę. Teismas pažymėjo, kad teismas, nagrinėdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, neturi teisės spręsti tų aplinkybių, kurių buvimas ar nebuvimas bus iki galo išsiaiškintas tik išnagrinėjus ieškinį. Dėl to, teismo teigimu, šiuo atveju teismas negali iki ginčo išsprendimo įpareigoti atsakovus pašalinti avarinę situaciją savo sąskaita, t.y. galimai iš esmės išspręsti reikalavimų pagrįstumą.

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB „NCC titanas“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutarties dalį, kuria buvo patenkintas iš dalies ieškovo 16-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos prašymas areštuoti atsakovui UAB „NCC titanas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, turtines teises ir lėšas, bei klausimą išspręsti iš esmės – minėtą ieškovo prašymo dalį atmesti. Apeliantas nurodo, kad ieškovas ketina pareikšti ieškinį atsakovui UAB „NCC plėtra“ dėl 2008 m. birželio 26 d. ieškovo ir atsakovo UAB „NCC plėtra“ preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo bei 2008 m. birželio 26 d. ieškovo ir atsakovo UAB „NCC plėtra“ sudarytos statybos projekto valdymo sutarties pažeidimo. Apelianto nuomone, pagal tai, kaip yra prašyme išdėstytas būsimo ieškinio pagrindas ir dalykas, yra neaišku, kodėl reikia areštuoti atsakovo UAB „NCC titanas“ turtą, turtines teise ir pinigines lėšas, jeigu atsakovui nepriklausė pareiga sudaryti pagrindinę sutartį ir jis nebuvo nurodytos preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties šalimi. Apeliantas taip pat pažymi, kad UAB „NCC titanas“ nėra ir pavedimo sutarties, sudarytos su ieškovu, šalimi bei ieškovo ir atsakovo UAB „NCC plėtra“ sudarytų arbitražinių susitarimų šalis. Apelianto teigimu, teismas, priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neatkreipė dėmesio į tai, kad atsakovas nei su ieškovu, kaip statytoju, nei su ieškovo įgaliotiniu, statybos projekto valdytoju atsakovu UAB „NCC plėtra“, nėra sudaręs arbitražinio susitarimo, todėl laikytina, kad ieškovo reikalavimai atsakovui taip, kaip jie suformuluoti ieškovo prašyme, apskritai negali būti nagrinėjami arbitražine tvarka. Apelianto nuomone, kadangi ieškovas neturi teisės reikšti atsakovui UAB „NCC titanas“ prašyme nurodytų reikalavimų, nes byloje nėra jokių duomenų apie ieškovo būsimų reikalavimų atsakovui arbitruotinumą ir jų perdavimą spręsti Vilniaus komercinio arbitražo teismui, teismui nebuvo jokio pagrindo atsakovo UAB „NCC titanas“ atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes, teismui nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo UAB „NCC titanas“ atžvilgiu, būsimo Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendimo įvykdymas dėl to nei pasunkėtų, nei pasidarytų nebeįmanomas.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas 16-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija nurodo, atsakovo UAB „NCC titanas“ atskirasis skundas yra nepagrįstas ir prašo apeliacinės instancijos teismą atsakovo UAB „NCC titanas“ atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo nuomone, egzistuoja reali grėsmė būsimo Vilniaus komercinio arbitražo teismo ir Vilniaus apygardos teismo, kuriame greitu metu bus pateiktas ieškinys vien tik dėl UAB „NCC Titano“ neteisėtų veiksmų, sprendimo neįvykdymui.

13Vilniaus apygardos teisme 2009 m. liepos 1 d. gautas UAB „NCC titanas“ prašymas panaikinti šios bendrovės atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nes arbitražinio nagrinėjimo procedūra yra pradėta tik „NCC plėtra“ atžvilgiu, pats ieškovas patikslintame ieškinyje nekelia reikalavimų UAB „NCC titanas“ ir neįvardija šios bendrovės atsakovu.

14Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 2 d. nutartimi panaikino laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi uždarosios akcinės bendrovės „NCC titanas“ atžvilgiu. Nurodė, kad iš prie prašymų pridėtų dokumentų matyti, kad arbitražinio nagrinėjimo procedūra yra pradėta tik „NCC plėtra“ atžvilgiu, ieškovas jokių reikalavimų UAB „NCC titanas“ nekelia, (Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2009 m. birželio 19 d. nutartis, 2009 m. birželio 17 d. patikslintas ieškinys). Taigi, ši bendrovė, pašalinus ieškinio, kuriame ir UAB „NCC titanas“ buvo nurodytas atsakovu, trūkumus, nėra ginčo, dėl kurio buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio pareiškimo, šalimi. Kadangi ieškinys UAB „NCC titanas“ per Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi nustatytą terminą faktiškai nebuvo pareikštas, laikinosios apsaugos priemonės šios bendrovės atžvilgiu naikintos.

15Atskiruoju skundu ieškovas 16-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. nutartį panaikinti, o 2009 m. balandžio 28 d. nutartį UAB „NCC titanas“ atžvilgiu palikti galioti. Nurodo, kad:

161. Teikdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones abiem atsakovams, tai yra UAB „NCC plėtra“ ir „NCC titanas“ iki ieškinio pateikimo Vilniaus komercinio arbitražo teismui, ieškovas nežinojo, kad UAB „NCC titanas“ nėra tinkama ginčo šalis nagrinėjant ginčą Vilniaus komercinio arbitražo teisme.

172. Teismas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo Vilniaus komercinio arbitražo teisme turėjo aiškinti plečiamai ir įtraukti kitus teismus, nes prašymo pateikimo metu ieškovui nebuvo žinoma, kad atsakovui UAB „NCC titanas“ ieškinys šiame teisme negali būti pareikštas. Šią aplinkybę sužinojęs, atsakovas 2009 m. birželio 16 d. pateikė ieškinį ir Vilniaus apygardos teisme. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškinys nebuvo pateiktas per teismo nustatytą terminą. Ieškinys buvo pateiktas, tačiau jį reikėjo patikslinti, paaiškėjus aplinkybėms, kurios atsakovui nebuvo žinomos.

184. Teismas, neįsigilinęs į esamą situaciją, priėmė nutartį, kuri pateisina atsakovų nesąžiningus veiksmus ir atima iš ieškovo galimybes apginti savo teises taikant laikinąsias apsaugos priemones.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai UAB „NCC plėtra“ ir UAB „NCC titanas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti bei skirti ieškovo atstovui advokatui G. B. 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paduodant atskirąjį skundą. Nurodo, kad ieškovo nurodytos aplinkybės, susijusios su dokumentų nepateikimu ir duomenų neturėjimu, nepagrindžia skundžiamos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo. Ieškovo nurodomos aplinkybės tik patvirtina jo nerūpestingumą, nes jis kreipėsi į teismą neturėdamas pakankamai duomenų. Tam, kad nustatyti, jog ginčas su atsakovu UAB „NCC titanas“ negali būti nagrinėjamas Vilniaus komercinio arbitražo teisme, ieškovui pakako tik susipažinti su 2008 m. liepos 10 d. Generalinės statybos rangos sutarties turiniu. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad teismas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio Vilniaus komercinio arbitražo teisme pateikimo, turėtų taikyti ir kitiems teismams. Atskirasis skundas nėra tinkamai motyvuotas, jame nurodyti teiginiai apie kito ieškinio pareiškimą nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Tuo atveju, jeigu būtų pareikštas kitas ieškinys, tai ieškovas savo reikalavimus galėtų prašyti užtikrinti kitoje byloje. Kadangi Vilniaus komercinio arbitražo teismui pateiktą ieškinį ieškovas patikslino ir atsisakė reikalavimo atsakovui UAB „NCC titanas“, teismas pagrįstai nusprendė, kad tokia situacija atitinka ieškinio nepateikimą ir panaikino pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

20Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai taip pat prašo skirti ieškovo atstovui maksimalią 20 000 Lt baudą, nes jo pareikštas atskirasis skundas yra akivaizdžiai nepagrįstas, juo siekiama kuo ilgiau riboti atsakovo veiklą. Ieškovo atstovas yra profesionalus teisininkas, todėl jam turėjo būti suprantamas Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutarties turinys. Ieškovo atstovas, patikslinęs ieškinį ir jame atsisakęs reikalavimų atsakovui UAB „NCC titanas“, turėjo pranešti apie tai laikinąsias apsaugos priemones taikiusiam teismui ir prašyti jas panaikinti, o ne skųsti teismo nutartį, kuria šios priemonės panaikintos. Be to, ieškovo iniciatyva 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuotas atsakovo UAB „NCC titanas“ 5 635 000 Lt vertės turtas. Ši aplinkybė patvirtina, kad ieškovas pareiškė atskirąjį skundą tam, kad atsakovui galiotų laikinosios apsaugos priemonės tol, kol nebus priimtas jo kitas ieškinys ir jam užtikrinti pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms abiejose bylose, yra viršijamas laikinųjų apsaugos priemonių mastas. Be to, ieškovas reikalauja priteisti sutartyje numatytą 500 000 Lt baudą tiek iš atsakovo UAB „NCC plėtra“ Vilniaus komercinio arbitražo teisme, tiek iš atsakovo UAB „NCC titanas“ Vilniaus apygardos teisme.

21Lietuvos apeliaciniame teisme 2009 m. rugpjūčio 26 d. gautas ieškovo atsisakymas nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. nutarties. Ieškovas nurodo, kad jo reikalavimams UAB „NCC titanas“ užtikrinti yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės kitoje civilinėje byloje, toks atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesu, ieškovui atsisakymo nuo atskirojo skundo procesiniai padariniai yra žinomi.

22Apeliaciniai procesai pagal atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. ir 2009 m. balandžio 28 d. nutarčių nutrauktini.

23Prašymas skirti baudą atmestinas.

24Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi ieškovo reikalavimams užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo Vilniaus komercinio arbitražo teismui bei nustatė keturiolikos dienų terminą ieškiniui pateikti. Kaip matyti iš ieškovo atskirojo skundo priedų, ieškovas ieškinį pateikė nustatytais terminais bei jame nurodė atsakovus UAB „NCC plėtra“ bei UAB „NCC titanas“. Ieškovui pateikus Vilniaus komercinio arbitražo teismui patikslintą ieškinį, jame atsakovu nebuvo patraukta UAB „NCC titanas“ (t. 3, b. l. 28-34), Vilniaus komercinio arbitražo teismas 2009 m. birželio 19 d. nutartimi pradėjo arbitražinio nagrinėjimo procedūrą tarp ieškovo 16-osios Gyvenamųjų namų statybos bendrijos ir atsakovo UAB „NCC plėtra“. Gavęs UAB „NCC titanas“ prašymą, Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 2 d. nutartimi panaikino šiam atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Šioje byloje ginčijama tiek nutartis, kuria laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos UAB „NCC titanas“, tiek nutartis, kuria jos buvo panaikintos.

25Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. nutarties

26

27Remiantis CPK 308, 338 straipsnių nuostatomis, asmuo, padavęs atskirąjį skundą, turi teisę jo atsisakyti iki skundo, nagrinėjamo rašytinio proceso tvarka, nagrinėjimo iš esmės pradžios.

28Ieškovas atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. nutarties pateikė iki atskirojo skundo nagrinėjimo pradžios, atsisakymas nuo atskirojo skundo atitinka bendruosius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia kitų asmenų teisių (CPK 42 str. 2 d., 308 str. 2 d.). Apeliantas prašyme nurodo, jog jam žinomos atsisakymo nuo atskirojo skundo pasekmės, numatytos CPK 308 straipsnio trečiojoje dalyje, t. y. kad asmuo, atsisakęs atskirojo skundo, nebeturi teisės pakartotinai jį paduoti (CPK 308 str. 3 d., 338 str.). Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo nepriimti apelianto pateikto atsisakymo nuo atsirojo skundo.

29Pagal CPK 308 straipsnio antrąją dalį, 338 straipsnį teismas, nutartimi priėmęs apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymą, jeigu teismo sprendimas (nutartis) nebuvo apskųstas kitų asmenų, nutartimi nutraukia apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliacinį (atskirąjį) skundą. Dėl to, priėmus ieškovo atsisakymą nuo atskirojo skundo, apeliacinis procesas dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. nutarties nutrauktinas (CPK 308 str. 2 d., 338 str.).

30Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutarties

31

32Atsakovas UAB „NCC titanas“ skundžia Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutarties dalį, kuria jam buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Kadangi šioje byloje taip pat yra nagrinėjamas klausimas dėl tam pačiam atsakovui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir kolegija jau priėmė ieškovo atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl nutarties, kuria šios priemonės buvo panaikintos bei apeliacinį procesą nutraukė, skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutarties dalis nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 315 str. 2 d. 3 p.), nes atsakovo atskirajame skunde dėl šios nutarties dalies pareikšti reikalavimai jau yra išnagrinėti ir patenkinti. Panaikinus 2009 m. balandžio 28 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „NCC titanas“ paskirtas laikinąsias apsaugos priemones dėl to, kad Vilniaus komercinio arbitražo teisme nebuvo pareikštas ieškinys šiam atsakovui ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. nutarčiai įsiteisėjus, netenka teisinės prasmės klausimo panaikinti šiam atsakovui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių sprendimas. Kadangi neliko apeliacijos objekto, o ši aplinkybė paaiškėjo jau pradėjus apeliacinį procesą, vadovaujantis CPK 315 straipsnio antrosios dalies 3 punktu ir penktąja dalimi bei 338 straipsniu, apeliacinis procesas dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutarties nutrauktinas.

33Dėl baudos paskyrimo

34Atsakovai UAB „NCC titanas“ ir UAB „NCC plėtra“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą pareiškė prašymą skirti ieškovo atstovui 20 000 Lt baudą už nepagrįstą atskirojo skundo pateikimą.

35CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atveju gali būti paskirta iki 20 000 Lt bauda. CPK numato byloje dalyvaujantiems asmenims teisę atskiruoju skundu skųsti teismo priimtas nutartis, todėl ieškovo pasinaudojimas šia teise negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas teise. Atsižvelgiant į tai, atsakovų prašymas skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmestinas.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

37Priimti ieškovo 16-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos atsisakymą nuo atskirojo skundo.

38Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal 16-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. nutarties bei apeliacinį procesą, pradėtą pagal UAB „NCC titanas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutarties.

39Prašymą skirti ieškovo 16-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos atstovui advokatui G. B. baudą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas 16-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija kreipėsi į teismą su... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi nutarė ieškovo... 5. Teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas... 6. Teismas nurodė, kad, ieškovo teigimu, yra ketinama paduoti ieškinį Vilniaus... 7. Teismas nurodė, kad jeigu atsakovai perleistų arba paslėptų savo turtą,... 8. Teismas nurodė, kad ieškovas prašo areštuoti UAB „NCC plėtra“ ir UAB... 9. Teismas nurodė, kad nors ieškovas pateikė duomenis apie atsakovų... 10. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas prašo įpareigoti atsakovus atlikti... 11. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „NCC titanas“ prašo apeliacinės... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas 16-oji gyvenamųjų namų statybos... 13. Vilniaus apygardos teisme 2009 m. liepos 1 d. gautas UAB „NCC titanas“... 14. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 2 d. nutartimi panaikino laikinąsias... 15. Atskiruoju skundu ieškovas 16-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija prašo... 16. 1. Teikdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones abiem... 17. 2. Teismas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki... 18. 4. Teismas, neįsigilinęs į esamą situaciją, priėmė nutartį, kuri... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai UAB „NCC plėtra“ ir UAB... 20. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai taip pat prašo skirti ieškovo... 21. Lietuvos apeliaciniame teisme 2009 m. rugpjūčio 26 d. gautas ieškovo... 22. Apeliaciniai procesai pagal atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo... 23. Prašymas skirti baudą atmestinas.... 24. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 28 d.... 25. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. nutarties... 26. ... 27. Remiantis CPK 308, 338 straipsnių nuostatomis, asmuo, padavęs atskirąjį... 28. Ieškovas atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2009... 29. Pagal CPK 308 straipsnio antrąją dalį, 338 straipsnį teismas, nutartimi... 30. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutarties... 31. ... 32. Atsakovas UAB „NCC titanas“ skundžia Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 33. Dėl baudos paskyrimo... 34. Atsakovai UAB „NCC titanas“ ir UAB „NCC plėtra“ atsiliepime į... 35. CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad piktnaudžiavimo procesinėmis... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Priimti ieškovo 16-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos atsisakymą nuo... 38. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal 16-osios gyvenamųjų namų... 39. Prašymą skirti ieškovo 16-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos...