Byla 2-2945-924/2018
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Edvardas Paliokas,

2sekretoriaujant Samantai Vicbelytei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Erikui Rugieniui,

4atsakovui A. Š., jo atstovei advokatei Jurgitai Spaičienei,

5teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. G. ieškinį atsakovui A. Š. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 680,00 Eur turtinės žalos ir 1 500,00 Eur neturtinės žalos atlyginimą bei bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovas nurodė, kad atsakovas kreipėsi į Kauno apylinkės teismą privataus kaltinimo tvarka kaltindamas ieškovą dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 154 straipsnio 1 dalyje, 155 straipsnio 1 dalyje ir 140 straipnsnio 1 dalyje, padarymu. Jis buvo kaltinamas tuo, kad būdamas apsaugos bendrovės „Eurocash 1“ darbuotoju 2014 m. vasario 16 d., prekybos ir pramogų centre „Akropolis“, esančiame Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaune, kartu su kitais apsaugos bendrovės darbuotojais bendrais veiksmais nukentėjusiajam - atsakovui sukinėdami rankas, verždami jas antrankiais už nugaros, prievarta ir smurtiniais veiksmais tempdami nukentėjusįjį į tarnybines patalpas bei suduodami nukentėjusiajam kumščiais į įvairias kūno vietas ne mažiau kaip penkis kartus, sukėlė jam fizinį skausmą, padarė poodines kraujosruvas kairės akies apatiniame voke, kairiajame žąste, dešiniame dilbyje, tokiais tyčiniais smurtiniais veiksmais sukeldami nukentėjusiajam fizinį skausmą ir padarydami jam nežymų sveikatos sutrikdymą. Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nuosprendžiu (baudžiamoji byla Nr. PK-176- 738/2015) ieškovas pagal BK 140 straipsnio 1 dalį buvo nuteistas ir paskirta jam bausmė - laisvės apribojimas 3 (trims) mėnesiams įpareigojant per visą bausmės laikotarpį atlyginti nukentėjusiajam turtinę žalą. Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 25 d. (baudžiamoji byla Nr. 1A-50-327/2016) nuosprendžiu teisėjų kolegija nusprendė Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nuosprendį, kuriuo ieškovas nuteistas pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir 154 straipsnio 1 dalį, panaikinti ir priimti naują nuosprendį ieškovą pagal BK 140 straipsnio 1 dalį išteisinti jam nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, neteisėtų kaltinimų privataus kaltinimo byloje ieškovas patyrė tiek turtinę, tiek neturtinę žalą. Patyrė gėdą kolegų atžvilgiu, dėl ko turėjo nutraukti darbo santykius saugos tarnyboje, siekdamas karjeros turėjo nemalonius pokalbius su vadovais dėl galimo jo teistumo, bei trikdžius plečiant savo karjerą bei verslą. Didelius išgyvenimus bei dvasinį skausmą ieškovui sukėlė ir visa eilė su bylinėjimusi susijusių veiksmų, tai yra, kad buvo neteisėtai apkaltintas ir netgi pirmosios instancijos nuteistas, kas sukėlė stiprius išgyvenimus dėl ateities. Teismų procesas per pastaruosius kelis metus sukėlė daugybę nemalonumų ir nejaukių situacijų. Dėl šios priežasties atsakovas turi pareigą atlyginti turtinę žalą, kuri sudaro 680,00 Eur išlaidos advokato pagalbai, taip pat turi pareigą atlyginti neturtinę 1 500,00 Eur žalą, už patirtą stresą dalyvaujant teismų procesuose. Atsakovui yra kilusi prievolė atlyginti ieškovui turtinę ir neturtinę žalą. Tokia prievolė kyla dėl to, kad yra visos deliktinės atsakomybės sąlygos, būtinos tokiai prievolei atsirasti: atsakovas neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos, tai yra pažeidė bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai. Prieš kreipdamasis teisminės gynybos turėjo įvertinti ne savo ambicijas, o pats vertinti savo elgesį kritiškai. Dar prieš kreipdamasis į teismą privataus kaltinimo tvarka, atsakovas galėjo ir privalėjo įvertinti tokio kreipimosi pagrįstumą.

9Atsakovas su ieškovo ieškiniu dėl žalos atlyginimo nesutiko, mano, jog ieškinys nepagrįstas ir turi būti atmestas. Atsakovas nurodė, kad jo manymu, deliktinei civilinei atsakomybei kilti nėra visų būtinų sąlygų, numatytų LR CK 6.246-6.250 straipsniuose. Ieškovas savo reikalavimus atsakovui dėl jo patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo kildina iš atsakovo neteisėtų veiksmų, kurie neva pasireiškė inicijuoto ieškovo baudžiamojo persekiojimo pagal atsakovo pareiškimą dėl šmeižto ir dėl jam padaryto nežymaus sveikatos sutrikdymo. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu konstatuota, kad atsakovui 2014 m. vasario 17 d, sekančią dieną po veikos, kurios padarymu buvo kaltinamas ieškovas, kreipusis įteismo medicinos specialsitus, nustatyta, jog jam padarytas nežymus sveikatos sužalojimas. Akivaizdu jog atsakovas nepiktnaudžiaudamas teise, manydamas jog yra pagrindas kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo, privataus kaltinimo tvarka kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, kuris įvertinęs byloje esančius įrodymus, ieškovo ir kitų kaltinamųjų atžvilgiu priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. Išteisinamasis nuosprendis buvo priimtas ne dėl to, kad konstatuotas veikos nepadarymas, o tik dėl įrodymų trūkumo. Todėl darytina išvada, jog ieškovas neįrodė civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos – žalos, todėl reiškiamu ieškiniu ieškovas nepagrįstai prašo priteisti turtinės bei neturtinės žalos. Ieškovo pareikštas reikalavimas priteisti turtinę žalą už advokato išlaidas viso baudžiamosios bylos proceso metu - 680,00 Eurų, laikytinas nepagrįstu ir nesavalaikiu. Ieškovas nagrinėtoje baudžiamojoje byloje turėjo teisę pateikti prašymą priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau to nepadarė.

10Teismas

konstatuoja:

11Ieškinys atmestinas.

12Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 25 d. nuosprendžiu D. G. pripažino kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 140 straipnio 1 dalyje ir paskyrė jam bausmę – laisvės apribojimą 3 (trims) mėnesiams įpareigojant per visą bausmės laikotarpį atlyginti nukentėjusiajam turtinę žalą; D. G. baudžiamąją bylą dėl kaltinimų pagal BK 155 straipnio 1 dalį nutraukti; civilinius ieškinius dėl turtinės ir neturtinės žalos tenkinti ir iš kaltinamojo D. G. solidariai priteisti A. Š. 85,15 Eur nusikaltimais padarytai turtinei ir 1 448,00 Eur neturtinei žalai atlyginti bei 500,00 Eur advokato atstovavimo išlaidų (b. l. 12-19). Kauno apygardos teismas 2016 m. lapkričio 25 d. nuosprendžiu panaikino Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nuosprendį ir priėmė naują nuosprendį – D. G. pagal BK 140 straipsnio 1 dalį išteisino, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (b.l. 20-24).

13Dėl turtinės žalos priteisimo.

14Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 680,00 Eur turtinės žalos atlyginimą - už advokato paslaugas, suteiktas nagrinėjant baudžiamąją bylą, ir savo reikalavimą grindžia deliktinės atsakomybės normomis.

15Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos padarymo neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.245 straipsnio 4 dalis, 6.246 straipsnis). Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 straispnis).

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką šios kategorijos bylose yra pasisakęs, kad tokiais atvejais svarbu įvertinti, ar atsakovui yra kilusi prievolė atlyginti ieškovei turtinę ir neturtinę žalą. Tokia prievolė atsakovui kiltų konstatavus, kad yra visos deliktinės atsakomybės sąlygos, būtinos tokiai prievolei atsirasti, t. y.: 1) jis neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliko veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai, 2) yra padaryta turtinė ir neturtinė žala; 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir kilusių neigiamų padarinių – žalos; 4) žalą padaręs asmuo yra kaltas. Pažymėtina, kad žalą padariusio asmens veikos ar neveikimo neteisėtumas yra privaloma deliktinės atsakomybės sąlyga, išskyrus atvejus, jei įstatymas nustato pareigą atlyginti žalą, padarytą teisėtais veiksmais, todėl šios deliktinės civilinės atsakomybės taikymo sąlygos paneigimas tais atvejais, kai prievolė atsakovui atlyginti padarytą žalą kyla tik nustačius visas civilinės atsakomybės sąlygas, yra pakankamas teisinis pagrindas pripažinti, kad reikalavimai atlyginti turtinę ir neturtinę žalą negali būti tenkinami, nes veikos teisėtumas savaime paneigia tokio pobūdžio turtinės prievolės egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-331/2008).

17Ieškovas savo reikalavimus atsakovui dėl jo patirtos turtinės žalos atlyginimo kildina iš atsakovo inicijuoto ieškovui privataus kaltinimo baudžiamosios bylos. Pagal kasacinio teismo praktiką vertinant, ar naudojimasis įstatymų suteikta teise kreiptis teisminės gynybos, gali būti pripažįstamas neteisėta veika CK 6.246 straipsnio aspektu, pažymėtina, kad esminės reikšmės turi ne baudžiamojon atsakomybėn patrauktų asmenų išteisinimo faktas, o nukentėjusiojo kreipimosi teisminės gynybos aplinkybės, kurios vertintinos tuo aspektu ir tik tiek, kiek tai reikšminga konstatuojant, ar nėra aiškiai išreikšto piktnaudžiavimo teise, atidumo ir rūpestingumo imperatyvų sąmoningo nepaisymo, kas teismui būtų pagrindas spręsti dėl civilinės atsakomybės už žalą, padarytą piktnaudžiaujant teise, taikymo (CK 1.137 straipsnio 3 dalis). Šiuos imperatyvus pažeidžiančiais veiksmais būtų pagrindas pripažinti tokį kreipimąsi dėl baudžiamojo persekiojimo, kai atsakovo teisinis statusas ir kitos aplinkybės liudytų, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, tokioje situacijoje teisminės gynybos nesikreiptų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-331/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-351/2011).

18Atsakovo pasinaudojimas įstatyme įtvirtinta teise kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka nagrinėjamu atveju negali būti pripažįstamas neteisėtu veikimu CK 6.246 straipnio prasme, nes byloje nustatytos aplinkybės neįrodo aiškiai išreikšto atsakovo piktnaudžiavimo teise, atidumo ir rūpestingumo imperatyvų sąmoningo nepaisymo. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas, reikalauti atlyginti žalą civilinio, administracinio ar baudžiamojo proceso tvarka (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis, CPK 5 straipsnis, ABTĮ 5 straipsnis, BPK 1 straipsnis). Atsakovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad po įvykio kreipėsi į policiją dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Iš policijos buvo gautas nutarimas, kuriame atsakovui buvo pasiūlyta savo teises ginti privataus kaltinimo tvarka. Apskundus nutarimą teismui, jam taip pat buvo išaiškinta jo teisė kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. Atsakovas pasinaudodamas savo teise kreipėsi į teismą pareiškimu privataus kaltinimo tvarka, byla Kauno apylinkės teisme išnagrinėta priimant apkaltinąmąjį nuosprendį ieškovo atžvilgiu. Kauno apygardos teismas 2016 m. lapkričio 25 d. priėmė išteisinamąjį nuosprendį ieškovo atžvilgiu. Apeliacinis teismas nustatė, kad nėra pakankamai faktinių duomenų, kad nuteistieji padarė jiems inkriminuotus veiksmus, nėra surinkta pakankamai įrodymų, kaltinimai grindžiami tik prielaidomis. Taip pat buvo nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas teisiamajame posėdyje įrodymus vertino netinkamai, nagrinėjamoje byloje nuteistųjų kaltė nustatyta vadovaujantis prielaidomis, bet ne byloje esančiais įrodymais, taigi nebuvo laikomasi reikalavimo įrodymus vertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Byloje nėra pakankamai duomenų, įrodančių, kad buvo padaryta nusikalstamos veikos, numatytos BK 140 straipnsnio 1 dalyje ir 154 straipsnio 1 dalyje, todėl už tai asmenys negali būti nuteisti. Taigi, teismo vertinimu, tas faktas, kad ieškovas buvo išteisintas, pats savaime nereiškia, kad reikšdamas atitinkamus reikalavimus atsakovas atliko teisei prieštaraujančius veiksmus. Nei viena iš nukentėjusiojo (baudžiamajame procese) nurodytų aplinkybių Kauno apygardos teismo išteisinamajame nuosprendyje nebuvo įvardinta kaip aiškiai melaginga ir akivaizdžiai neatitinkanti tikrovės. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės tik akcentavo surinktų įrodymų nepakankamumą ir prieštaringumą. Atsakovas negali būti pripažintas atsakingas už tai, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nuosprendį, kuris vėliau buvo panaikintas bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas dėl 2014-02-16 atliktų veiksmų nebuvo baustas nei administracine nei baudžiamaja tvarka.

19Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad byloje nustatytos aplinkybės neįrodo aiškiai išreikšto atsakovo piktnaudžiavimo teise, atidumo ir rūpestingumo imperatyvų sąmoningo nepaisymo, pasinaudojimas įstatyme įtvirtinta teise kreiptis teisminės gynybos negali būti pripažįstamas neteisėtu veikimu CK 6.246 straipsnio prasme. Nesant teisinių pagrindų atsakovo veiksmus pripažinti neteisėtais, teismas konstatuoja, kad nėra sąlygų atsakovo deliktinei civilinei atsakomybei dėl kreipimosi su pareiškimu privataus kaltinimo tvarka kilti, taigi ir teisinio pagrindo dėl to priteisti iš atsakovo ieškovo prašomą turtinę žalą.

20Be to, baudžiamojo proceso išlaidų atlyginimą reglamentuoja BPK VIII skyrius. BPK 105 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kai kaltinamasis išteisinamas baudžiamojoje byloje, pradėtoje tik pagal nukentėjusiojo pareiškimą, teismas turi teisę nuspręsti, kad visas proceso išlaidas ar jų dalį apmoka asmuo, pagal kurio pareiškimą buvo pradėtas procesas. Tačiau tam, kad teismas pasisakytų dėl proceso išlaidų atlyginimo, proceso dalyvis turi laiku pateikti tokį prašymą ir įrodymus, patvirtinančius išlaidų dydį. Pažymėtina ir tai, kad ieškovą baudžiamojoje byloje atstovavo kvalifikuotas teisininkas. Nors baudžiamojo proceso tvarka proceso išlaidų atlyginimo klausimas nebuvo išspręstas, tačiau tai nesudaro teisinio pagrindo reikalauti baudžiamojo proceso išlaidų atlyginimo civilinio proceso tvarka, nes subjektinės ieškovo teisės yra kilusios ne iš civilinių teisinių ar kitų teisinių santykių, dėl kurių pagal įstatymą bylos nagrinėjamos CPK nustatyta tvarka (CPK 1 straipsnis). Pažymėtina ir tai, kad baudžiamosios teisenos keitimo į civilinę teiseną pateisinimu negali būti ir tai, kad BPK nenustatyta tokių išlaidų atlyginimo priteisimo po nuosprendžio priėmimo procedūrų (LAT nutartis Nr.3K-3-331/2008). Remiantis šiais motyvais ieškovo ieškinys dėl 680,00 Eur turtinės žalos atlyginimo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 straipsnis).

21Dėl neturtinės žalos priteisimo.

22Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 1 500,00 Eur neturtinės žalos atlyginimą. Vadovaujantis CK 6.250 straipsnio 1 dalimi neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (CK 1.5 straipsnis), nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste atsižvelgiant į šiuo klausimu jau suformuotą teismų praktiką. Taigi, neturtinė žala atlyginama įstatymuose numatytais atvejais. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos atlyginimą reglamentuojančiose teisės normose nenustatyta ribojimo priteisti neturtinę žalą, tačiau neturtinės žalos atlyginimas yra civilinės atsakomybės forma, todėl neturtinei žalai priteisti būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas (neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį, kaltę bei žalą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 24 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-294/2003; 2006 m. birželio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-394/2006, ir kt.). Pažymėtina, kad įrodyti neturtinės žalos faktą, kaip ir kitas būtinas civilinės atsakomybės sąlygas neturtinės žalos atlyginimui, kaip civilinių teisių gynimo būdui, taikyti yra ieškovo pareiga (CPK 178 straipsnis). Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, jog nustatant neturtinės žalos faktą, kaip vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų, formuojama teismų praktika, kad neturtinė žala nėra bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis, bet žalą darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, jie nepriimtini asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

23Nagrinėjamu atveju, kaip jau buvo minėta, nėra nustatyta, kad atsakovas veikė neteisėtai, t.y. kad atsakovas kreipėsi į teismą privataus kaltinimo tvarka piktnaudžiaudamas teise ar atidumo ir rūpestingumo imperatyvų sąmoningo nepaisymo. Ieškovas nurodė, kad patyrė gėdą kolegų atžvilgiu, dėl ko turėjo nutraukti darbo santykius saugos tarnyboje, siekdamas karjeros turėjo nemalonius pokalbius su vadovais dėl galimo jo teistumo, bei trikdžius plečiant savo karjerą bei verslą. Didelius išgyvenimus bei dvasinį skausmą ieškovui sukėlė ir visa eilė su bylinėjimusi susijusių veiksmų, tai yra, kad buvo neteisėtai apkaltintas ir netgi pirmosios instancijos nuteistas, kas sukėlė stiprius išgyvenimus dėl ateities, nuolatiniai vykymai į teismo posėdžiu sukėlė nepatogumus aiškinantis prieš naujos darbovietės vadovus. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas patvirtino, kad ieškovas iš darbo apsaugos bendrovėje „Eurocash 1“ išėjo savo noru, šiuo metu dirba Lietuvos karuomenėje. Byloje jokių duomenų, kad ieškovas iš ankstensnio darbo išėjo dėl atsakovo nepagrįstų kaltinimų nėra, neatmetama galimybė, teismo vertinimu, kad ieškovas darbą pakeitė dėl geresnių darbo sąlygų.

24Ieškovas kartu su ieškiniu į bylą nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių ieškinyje nurodytas aplinkybes dėl neturtinės žalos priteisimo, ieškinį grindžia tik jame nurodytomis aplinkybėmis. Esant šioms aplinkybėms laikytina, jog ieškovas neįrodė neturtinės žalos atsiradimo fakto bei jos dydžio. Taigi, įvertinus visas bylos aplinkybes bei pateiktų įrodymų visetą, teismas pripažįsta neįrodytu, jog ieškovui buvo padaryta neturtinė žala, todėl ieškovo reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

25Dėl bylinėjimosi išlaidų.

26Atmetus ieškinį, iš ieškovo atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Į bylą pateikta 2017 m. gruodžio 22 d. sąskaita-faktūra už teisines paslaugas, patvirtina, kad atsakovas už atsiliepimo surašymą patyrė 200,00 Eur išlaidų, kartu su sąskaita pateiktas pinigų priėmimo kvitas, pagrindžiantis patirtų išlaidų sumokėjimą. Į bylą pateikta 2018 m. kovo 1 d. sąskaita-faktūra už teisines paslaugas, kurioje nurodyta, kad atsakovas už tripliko parengimą, atstovavimą 2018 m. kovo 1 d. teismo posėdyje bei susipažinimą su dokumentais ir pasirengimą sekančiam posėdžiui patyrė 200,00 Eur išlaidas, tačiau kartu su šia sąskaita pateiktas pinigų priėmimo kvitas, patvirtina, kad atsakovas advokatei sumokėjo 100,00 Eur už tripliko parengimą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2018 m. kovo 1 d. sąskaitoje-faktūroje, kaip nurodo atsakovo atstovė, 2018 m. kovo 1 d. joks teismo posėdis nevyko. Byla paskirta nagrinėti paruošiamųjų dokumentų būdu ir pirmas teismo posėdis paskirtas 2018 m. balandžio 25 d., kuriame byla išnagrinėta iš esmės. Todėl 100,00 Eur išlaidos už atstovavimą 2018 m. kovo 1 d. teismo posėdyje ir pasirengimą sekančiam posėdžiui realiai nepatirtos, ką patvirtina ir kartu su 2018 m. kovo 1 d. sąskaita- faktūra pateiktas pinigų priėmimo kvitas 100,00 Eur sumai. Į bylą pateikta 2018 m. balandžio 25 d. sąskaita-faktūra patvirtina, kad atsakovas už atstovavimą 2018 m. balandžio 25 d. teismo posėdyje patyrė 100,00 Eur išlaidas, kartu su sąskaita pateiktas pinigų priėmimo kvitas, pagrindžiantis patirtų išlaidų sumokėjimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes iš ieškovo atsakovui priteistinos 400,00 Eur turėtos išlaidos advokato pagalbai apmmokėti (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis).

27Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš ieškovo valstybei nepriteistinos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

29ieškinį atmesti.

30Priteisti iš ieškovo D. G. atsakovui A. Š. 400,00 (keturis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidas.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Edvardas Paliokas,... 2. sekretoriaujant Samantai Vicbelytei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Erikui Rugieniui,... 4. atsakovui A. Š., jo atstovei advokatei Jurgitai Spaičienei,... 5. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. G. ieškinį... 6. Teismas... 7. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 680,00 Eur turtinės žalos ir 1 500,00... 8. Ieškovas nurodė, kad atsakovas kreipėsi į Kauno apylinkės teismą... 9. Atsakovas su ieškovo ieškiniu dėl žalos atlyginimo nesutiko, mano, jog... 10. Teismas... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Kauno apylinkės... 13. Dėl turtinės žalos priteisimo.... 14. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 680,00 Eur turtinės žalos atlyginimą... 15. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką šios... 17. Ieškovas savo reikalavimus atsakovui dėl jo patirtos turtinės žalos... 18. Atsakovo pasinaudojimas įstatyme įtvirtinta teise kreiptis į teismą... 19. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad byloje nustatytos aplinkybės... 20. Be to, baudžiamojo proceso išlaidų atlyginimą reglamentuoja BPK VIII... 21. Dėl neturtinės žalos priteisimo.... 22. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 1 500,00 Eur neturtinės... 23. Nagrinėjamu atveju, kaip jau buvo minėta, nėra nustatyta, kad atsakovas... 24. Ieškovas kartu su ieškiniu į bylą nepateikė jokių įrodymų,... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 26. Atmetus ieškinį, iš ieškovo atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos.... 27. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 29. ieškinį atmesti.... 30. Priteisti iš ieškovo D. G. atsakovui A. Š. 400,00 (keturis šimtus eurų)... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...