Byla AS-556-496-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. S. (A. S. ) atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovui Pravieniškių 3-iesiems pataisos namams, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl nuobaudos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. S. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų (toliau – ir atsakovas) 2007 m. balandžio 27 d. nutarimu paskirtą nuobaudą.

5II.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 8 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7III.

8Atsakovas Pravieniškių 3-ieji pataisos namai 2008 m. kovo 5 d. teismui pateikė prašymą dėl 56,05 Lt išlaidų atlyginimo, turėtų pirmosios instancijos teisme.

9Atsakovas nurodė, jog Kauno apygardos administraciniame teisme turėjo šias išlaidas: 4 Lt pašto išlaidų, 39,05 Lt transporto išlaidų ir 13 Lt dienpinigių išlaidų, ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus.

10IV.

11Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 29 d. nutartimi atsakovo prašymą patenkino. Teismas priteisė iš pareiškėjo atsakovo naudai 56,05 Lt išlaidų.

12Teismas konstatavo, kad kai sprendimas priimtas atsakovo naudai jis turi teisę reikalauti atlygint išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių - 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną - išlaidas (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 str. 4 d.). Teismas nurodė, kad iš

132007 m. rugpjūčio 13 d. siuntų registro kopijos matyti, jog dėl siuntos Kauno apygardos administraciniam teismui atsakovas turėjo 4 litų pašto išlaidų. Iš prie prašymo pateiktų dokumentų ir administracinės bylos medžiagos matyti, kad teismo posėdžiuose, kurie įvyko 2007 m. lapkričio 8 d. ir 2008 m. sausio 29 d., dalyvavo Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų atstovas Artūras Janušauskas. Atsakovo atstovas į teismo posėdį ir iš jo maršrutu Pravieniškės - Kaunas vyko įstaigos automobiliu HONDA ACCORD, v/n Nr. ( - ) Atstumas tarp Pravieniškių II ir Kauno Lietuvos automobilių kelių direkcijos duomenimis yra 30 km. Kelionei į kiekvieną posėdį nuvažiavo po 60 km, todėl kelionei į pirmą posėdį sunaudojo 5,76 l benzino, kelionei į kitą posėdį - 5,76 l benzino, l litro degalų kaina pagal UAB „Ventus – Nafta“

142007 m. lapkričio 5 d. išduotą kvitą - 3,25 Lt, bei pagal UAB „Ventus –Nafta“

152008 m. sausio 29 d. išduotą kvitą - 3,53 Lt. Iš viso degalai kainavo: 5,76 X 3,25 Lt + 5,76 X 3,53 Lt = 39,05 Lt. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovo atstovas A. Janušauskas

162008 m. sausio 29 d. dalyvavo teismo posėdyje ir jam buvo išmokėta 13 Lt dienpinigių. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes bei jas patvirtinančius įrodymus, atsakovui priteisė iš pareiškėjo 56,05 Lt teismo išlaidų (ABTĮ 44 str. 4 d., 45 str.)

17V.

18Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 29 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: šioje byloje pareiškėjas buvo atleistas nuo visų procesinių išlaidų, todėl turi būti atleistas ir nuo 56,05 Lt išlaidų atlyginimo.

19Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 29 d. nutartį nepakeistą.

20Atsakovas nurodo, kad ABTĮ 41 straipsnyje pasakyta, jog administracinis teismas, atsižvelgdamas į turtinę fizinio asmens ar fizinių asmenų grupės padėtį, gali visiškai ir iš dalies atleisti juos tik nuo žyminio mokesčio mokėjimo, tačiau ABTĮ nenumatyta, kad administracinis teismas galėtų atleisti fizinius asmenis ar fizinių asmenų grupes nuo visų kitų procesinių išlaidų byloje, tarp jų ir nuo bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo. Pareiškėjas, jeigu ir buvo pirmosios instancijos teismo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo dėl jo turtinės padėties, negali būti atleistas nuo pareigos atlyginti atsakovui, kurio naudai priimtas teismo sprendimas, 56,05 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22VI.

23Atskirasis skundas atmestinas. Šioje byloje sprendimas priimtas atsakovo naudai, todėl jis turi teisę reikalauti iš pareiškėjo atlyginti jam išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių - 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas (ABTĮ 44 str. 4 d.). Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 44 straipsnio 4 dalimi, 45 straipsniu, priteisė iš pareiškėjo atsakovo naudai 56,05 Lt išlaidų. Pareiškėjo teigimu, šioje byloje jis buvo atleistas nuo visų procesinių išlaidų, todėl turi būti atleistas ir nuo 56,05 Lt išlaidų atlyginimo. Iš bylos matyti, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 30 d. nutartimi, vadovaudamasis ABTĮ 41 straipsniu, atleido pareiškėją nuo žyminio mokesčio mokėjimo (b. l. 27). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad tai, jog pareiškėjo turtinė padėtis buvo pagrindas atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, nereiškia, kad jis atleidžiamas nuo pareigos atlyginti bylą laimėjusios šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas. Priešingu atveju asmenys, pagal įstatymus atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo valstybei, taip užtikrinant jų teisę į teisminę gynybą, įgytų galimybę šia teise piktnaudžiauti, nes, nepriklausomai nuo bylos baigties, išvengtų pareigos kitai šaliai atlyginti šios patirtas išlaidas. Pareiškėjas atskirajame skunde nepateikė argumentų dėl atsakovui priteistų išlaidų dydžio pagrįstumo. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas pagrindė šioje byloje patirtas pašto, transporto, dienpinigių išlaidas, todėl jos pagrįstai priteistos iš pareiškėjo (ABTĮ 44 str. 4 d., 45 str.). Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo A. S. (A. S. ) atskirąjį skundą atmesti.

25Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai