Byla 2-868-482/2014
Dėl įsiskolinimo už komunalines paslaugas

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė, sekretoriaujant Gitanai Būbnienei, dalyvaujant ieškovo atstovui V. V., atsakovui V. K., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės “Vilkuva ” ieškinį atsakovui V. K. dėl įsiskolinimo už komunalines paslaugas ir

Nustatė

2Ieškovo atstovas prašė priteisti iš atsakovo 674,96 Lt skolos už komunalines paslaugas, 28,10 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas 72 Lt žyminio mokesčio ir paaiškino, kad atsakovas yra buto, esančio ( - ), nuomininkas, gyveno laikotarpiu nuo 2012-12-01 iki 2014-04-01, nemokėjo komunalinių mokesčių. Ieškovas vykdo minėto namo techninę priežiūrą ir turi tam reikalingus dokumentus. ( - ) namų, butų ir statinių administratoriumi ieškovą skiria Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu penkeriems metams. Ieškovui išduotas atestatas, suteikiantis teisę vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą. Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2010 privalomuosius statinių ( gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimus asmeniui, vykdančiam gyvenamojo namo techninę priežiūrą reikalinga turėti ne žemesnę kaip statybos inžinieriaus kvalifikaciją. Ieškovo darbuotojas tokią kvalifikaciją turi ir gali vykdyti namo techninę priežiūrą.

3Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti, nes ieškovas neturi teisės vykdyti namo techninės priežiūros ir paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2012-12-01 iki 2014-04-01 gyveno bute, mokesčių nemokėjo.

4Ieškinys tenkintinas.

5Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso R. K., 2005-07-07 sudaryta nuomos sutartis su nuomininku V. K. neterminuotam laikotarpiui ( b.l.8), 2014-09-03 išrašo duomenys nėra pakeisti ( b.l.23). Atsakovas neginčijo ir sutiko, kad laikotarpiu nuo 2012-12-01 iki 2014-04-01 gyveno bute.

6CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) pareiga bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie išlaidų namui, tarp jų – bendrojo naudojimo objektams, išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, būtiniems pagerinimams atlikti. Bendraturčių pareiga išlaikyti jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį turtą – bendrojo naudojimo objektus įtvirtinta ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme. Šio įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus. Jei butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, o administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnio 1 dalis, 4 dalis.).

7Pareiga padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu, buto ir kitų patalpų savininkui nustatyta daiktinės teisės normomis, nes jis yra ne tik savininkas, bet ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 257-oji DNSB v. UAB „Vilniaus vandenys“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-579/2003; 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija“ v. B. G. , bylos Nr. 3K-3-651/2004; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaunuva“ v. Smėlynės 49-oji DNSB, bylos Nr. 3K-7-515/2009). Šio subjekto, kaip bendraturčio, pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą, kyla iš įstatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. A. V. v. UAB „Karoliniškių būstas“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-1/2003).

8Ieškovas pateikė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-25 įsakymą dėl administratoriaus Vilkaviškio miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams administruoti skyrimo, kuriuo ieškovas nuo 2014-07-01 penkerių metų laikotarpiui skirtas administratoriumi Vilkaviškio miesto daugiabučių namų, pripažintas netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-23 įsakymo Nr.B-ĮV-1105 „Dėl ( - ) daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ 1 punktą ( b.l.31). Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija išdavė ieškovui atestatą Nr.152, kuriuo suteikiama teisė vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą ( b.l.30).

9Kadangi atsakovas gyvena namo, kurio bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą vykdo ieškovas, bute, atsakovas privalo mokėti už bendros paskirties objektų priežiūrą, vadovaudamasis įstatymo nuostatomis (CK 4.82 straipsnio 3 dalimi, 4.83 straipsnio 3 dalimi, 4.84 straipsnio 1 ir 4 dalimis).

10Atsakovo prievolė mokėti įstatyme nustatytus mokesčius ieškovui kyla iš CK 4.84 straipsnio 1 ir 2 dalių pagrindu priimtų administracinių aktų – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-01 ir 2009-11-23 įsakymais „Dėl ( - ) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ , kuriuo UAB „Vilkuva“ paskirta Vilkaviškio miesto daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės administratore. Tuo pačiu įsakymu patvirtintas ieškovo administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas, kurio 51 eilės numeriu nurodytas namas, esantis ( - ), kuriame yra 80 butų, vienas kurių nuosavybės teise priklauso atsakovo sūnui R. K. ( b.l.32-35). Vadinasi, ieškovui suteikta teisė vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą, tame tarpe ir buto, esančio ( - ). Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu pateikė žurnalus, įrodančius, kad vykdo minėto namo techninę priežiūrą. Atsakovas su pateiktais dokumentais susipažino.

11Iš mokesčių paskaičiavimo lentelės seka, kad mokėtojui V. K. paskaičiuota sumokėti 674,96 litai mokesčių, 28,10 litai delspinigių ( b.l.5), delspinigių paskaičiavimo lentelė patvirtina, kad delspinigiai paskaičiuoti už šešis mėnesius 28,10 litai ( b.l.6).

12Kiekvienos proceso šalies pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad neprivalo mokėti ieškovo nurodytus mokesčius ar jų mokėti mažiau.

13Atsakovas pateikė VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2014-09-18 pažymą Nr.7149821, iš kurios seka, kad V. K. prašymas užpildytas 2014-09-15 ( b.l.43). Vadinasi, laikotarpiu nuo 2012-12-01 iki 2014-04-01 atsakovas buvo buto nuomininkas, todėl privalo mokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus.

14Atsakovui delspinigiai dėl pinginių prievolių vykdymo termino praleidimo yra paskaičiuoti pagrįstai 6 mėnesių senaties termino ribose, todėl 28,10 litų priteistina iš atsakovo.

15Atsakovas, praleidęs terminą įvykdyti prievolę – atsiskaityti už paslaugas- privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ir šioje dalyje ieškinys tenkintinas, priteisiant iš atsakovo 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos bendros sumos 703,06 litų nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-05-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( CK 6.210str.1d.).

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys laikytinas pagrįstu, įrodytu ir tenkintinas.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų :

18Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, sumokėjo 72 litų žyminį mokestį ( b.l.7), 7 litus už nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ( b.l.23, 24, 25).

19CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinys tenkintas visiškai, todėl ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos 79 litai priteistini iš atsakovo.

20Bylinėjimosi pašto išlaidos 5,96 litai iš atsakovo nepriteistinos CPK 96 str. 6 dalies pagrindu.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259str., 260str., 263-270str., 279str.,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti.

23Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovei uždarai akcinei bendrovei „Vilkuva“, įmonės kodas 185105281, buveinės adresas Daukanto g. 19, Vilkaviškio m., 674,96 litus įsiskolinimo už komunalinius patarnavimus, 28,10 litus delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos -703,06 litų nuo bylos iškėlimo teisme 2014-05-05 iki visiško sprendimo įvykdymo, 79 litus bylinėjimosi išlaidų.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Vilkaviškio rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė,... 2. Ieškovo atstovas prašė priteisti iš atsakovo 674,96 Lt skolos už... 3. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti, nes ieškovas neturi teisės... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad... 6. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų... 7. Pareiga padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės... 8. Ieškovas pateikė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos... 9. Kadangi atsakovas gyvena namo, kurio bendrojo naudojimo objektų priežiūros... 10. Atsakovo prievolė mokėti įstatyme nustatytus mokesčius ieškovui kyla iš... 11. Iš mokesčių paskaičiavimo lentelės seka, kad mokėtojui V. K.... 12. Kiekvienos proceso šalies pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis ji grindžia... 13. Atsakovas pateikė VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2014-09-18... 14. Atsakovui delspinigiai dėl pinginių prievolių vykdymo termino praleidimo yra... 15. Atsakovas, praleidęs terminą įvykdyti prievolę – atsiskaityti už... 16. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys laikytinas pagrįstu,... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų :... 18. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, sumokėjo 72 litų žyminį mokestį... 19. CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 20. Bylinėjimosi pašto išlaidos 5,96 litai iš atsakovo nepriteistinos CPK 96... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259str., 260str., 263-270str., 279str.,... 22. Ieškinį tenkinti.... 23. Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovei uždarai... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...