Byla 2-1666-178/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. K. įmonės „Grūdoteka“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Resota“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, bei ALBA Ferrous Trading GmbH atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 14 d. nutarties, kuria pakeistos 2015 m. birželio 8 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1296-538/2015 pagal ieškovo ALBA Ferrous Trading GmbH ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Jaumina“, UAB „Grūdoteka“ (buvusi A. K. įmonė „Grūdoteka“), trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Resota“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas ALBA Ferrous Trading GmbH kreipėsi į teismą su netiesioginiu actio Pauliana ieškiniu atsakovams BUAB „Jaumina“ ir A. K. įmonei „Grūdoteka“ (2015 m. rugsėjo 30 d. pertvarkyta į UAB „Grūdoteka“ - duomenys iš viešojo juridinių asmenų registro - todėl toliau tekste – UAB „Grūdoteka“) prašydamas pripažinti 2014 m. vasario 20 d. žemės pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Jaumina“ ir UAB „Grūdoteka“, negaliojančia ab initio ir taikyti restituciją. UAB „Jaumina“ prieš pat savo bankrotą pardavė UAB „Grūdoteka“ žemės sklypą, ( - ) ir kuris buvo įkeistas UAB „Resota“ naudai, o UAB „Resota“ turtinė teisė į šį įkeistą žemės sklypą yra areštuota ALBA Ferrous Trading GmbH ir kitų UAB „Resota“ kreditorių naudai.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti UAB „Grūdoteka“ vardu registruotą nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą ( - ); įpareigoti BUAB „Jaumina“ bankroto administratorę stabdyti pardavimo veiksmus ir uždrausti parduoti BUAB „Jaumina“ nekilnojamąjį turtą: ( - ) (toliau –Turtas). Nurodė, kad palankus ieškovui sprendimas šioje byloje reikštų restitucijos taikymą – žemės sklypo grąžinimą BUAB „Jaumina“ ir realiai sumokėtų piniginių lėšų grąžinimą UAB „Grūdoteka“, todėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones abiems bendrovėms, kad būtų sudarytos sąlygos grąžinti neteisėtu sandoriu įgytą turtą. Taip pat nurodė, kad bankroto procese yra pardavinėjamas BUAB „Jaumina“ Turtas, kurio pardavimą būtina stabdyti iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo, nes priešingu atveju, ieškinį tenkinus, nebūtų įmanoma užtikrinti UAB „Grūdoteka“ lėšų susigrąžinimo iš BUAB „Jaumina“ realizuoto turto.

6Pirmosios instancijos išsprendus pirmiau minėtą prašymą, Klaipėdos apygardos teismas gavo BUAB „Jaumina“ prašymą leisti bankroto administratoriui tęsti BUAB „Jaumina“ Turto pardavimą ĮBĮ nustatyta tvarka, apribojant disponavimą tik BUAB „Jaumina“ kreditoriaus UAB „Resota“ daliai teksiančiomis lėšomis. Bankroto administratorius pažymėjo, jog draudimas parduoti Turtą suvaržo kreditorių teises patenkinti savo reikalavimus iš parduoto turto.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. birželio 8 d. nutartimi ieškovo ALBA Ferrous Trading GmbH prašymą tenkino ir ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštavo atsakovei UAB „Grūdoteka“ priklausantį nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą ( - ), uždraudžiant jį perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę; uždraudė BUAB „Jaumina“ parduoti Turtą.

9Teismas sprendė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, pažymėjo, kad ginčas kilo dėl konkretaus nekilnojamojo turto - žemės sklypo. Jo neareštavus UAB „Grūdoteka“ gali jį perleisti tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu apsunkinti disponavimą juo. Todėl padarė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo vykdymui kiltų grėsmė. Teismas taip pat nurodė, kad, tenkinus ieškinį ir pritaikius restituciją, turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl UAB „Grūdoteka“ įtraukimo į BUAB „Jaumina“ kreditorių sąrašą su atitinkamu finansiniu reikalavimu. Todėl sprendė, kad BUAB „Jaumina“ Turto pardavimas gali turėti tiesioginės įtakos UAB „Grūdoteka“ teisėms, ir pripažino, jog yra pagrindas uždrausti BUAB „Jaumina“ parduoti Turtą iki šioje byloje įsiteisės teismo sprendimas (CPK 145 str. 1 d. 6 p.).

10Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. liepos 14 d. nutartimi BUAB „Jaumina“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkino – leido bankroto administratoriui tęsti Turto pardavimą ĮBĮ nustatyta tvarka, apribojant disponavimą tik BUAB „Jaumina“ kreditoriaus UAB „Resota“ daliai teksiančiomis lėšomis. Teismas akcentavo būtinumą užtikrinti bankrutuojančios įmonės kreditorių teises

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų argumentai

12Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties

13Atsakovas UAB „Grūdoteka“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties dalį, kuria areštuotas apeliantui priklausantis žemės sklypas ir ieškovo prašymo netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovas tikėtinai nepagrindė reiškiamų reikalavimų, todėl nėra vienos iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos. Ieškovas nurodė, kad jis neva yra buvusi bendrovė INRESEROH Scrap & Metals Trading GmbH, tačiau dokumentų, patvirtinančių šios bendrovės teisių ir pareigų perėmimą, nepateikė.
  2. Ginčijamos sutarties objektas – žemės sklypas ( - ) buvo sujungtas su kitu žemės sklypu ir suformuotas naujas žemės sklypas ( - ). Aplinkybę, kad ginčijamos sutarties objekto nebėra, pripažino ir ieškovas. Skundžiama nutartimi nepagrįstai suvaržyta apelianto UAB „Grūdoteka“ teisė disponuoti turto dalimi, į kurią ieškovas neturi ir negali turėti jokių teisių.
  3. Nors preziumuojama, kad didelė ieškinio suma rodo būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti ir gali būti paneigta atsakovo. Kadangi skundžiama nutartimi laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos atsakovui UAB „Grūdoteka“ nesuteikus galimybės įrodyti, kad ginčo suma atsakovui nėra didelė, atsakovas su atskiruoju skundu teikia finansinius dokumentus, patvirtinančius jo finansinės padėties stabilumą ir grėsmės galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymui nebuvimą.

14Trečiasis asmuo UAB „Resota“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties dalį, kuria uždrausta parduoti BUAB „Jaumina“ Turtą ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Sustabdžius Turto pardavimą bankroto procese yra iš esmės pažeidžiami įmonės kreditorių interesai – neįvykus nekilnojamojo turto pardavimui, kreditoriai negaus pajamų ir patirs realius nuostolius. Teismas sustabdė bankroto procesą, tačiau šis klausimas galėtų būti sprendžiamas tik bankroto byloje.
  2. Teismas neįvertino, kad Turto pradinė kaina varžytynėse yra 3 518 883 Eur, o ieškovo ieškinio suma yra tik 200 996 Eur. Todėl taikomi suvaržymai aiškiai pažeidžia proporcingumo principą ir interesų pusiausvyrą. Teismas neatsižvelgė į taikomų laikinųjų apsaugos priemonių padarinius, ekonomiškumo principą.
  3. Ieškinyje nėra reiškiami jokie reikalavimai dėl Turto, kurio pardavimas uždraustas skundžiama nutartimi. Akivaizdu, kad Turto pardavimas niekaip nepažeis ieškovo, kuris prašo naikinti žemės sklypo pirkimo pardavimo sandorį, interesų.

15Ieškovas atsiliepime į atskiruosius skundus prašo Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutartį palikti galioti. Pažymi, jog ginčijamos sutarties objekto – žemės sklypo sujungimas su kitu žemės sklypu apsunkina restitucijos taikymą natūra, tačiau jos nepaneigia. Aplinkybė, kad atsakovo UAB „Grūdoteka“ turtinė padėtis yra pakankamai gera ir jis galėtų sumokėti žemės sklypo vertę pinigais, nėra reikšminga, nes ieškovas prašo taikyti restituciją natūra ir tik ginčą nagrinėjant iš esmės galėtų būti atmesta restitucijos natūra taikymo galimybė. Leidus pardavinėti BUAB „Jaumina“ turtą, kol nėra išspręsta nagrinėjama byla, žalą gali patirti tiek UAB „Resota“, tiek jos kreditoriai.

16Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 14 d. nutarties

17Ieškovas ALBA Ferrous Trading GmnH atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartį, keičiančią laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas civilinėje byloje Nr. 2-1296-538/2015 ir palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, pakeisdamas 2015 m. birželio 8 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, paneigė šalių interesų pusiausvyrą bei laikinųjų apsaugos priemonių tikslą šioje dalyje. Ieškovas akcentuoja, jog laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užtikrinti restitucijos taikymo galimumą inter alia užtikrinti, kad UAB „Grūdoteka“ galėtų pareikšti kreditorinį reikalavimą BUAB „Jaumina“ ir siekti atgauti realiai sumokėtas sumas pagal neteisėtą sandorį.
  2. Skundžiama nutartimi ne tik leista tęsti Turto pardavimą, bet taip pat areštuotos lėšos, kurios, pardavus Turtą, tektų UAB „Resota“. Tokia laikinųjų apsaugos priemonių forma neturi nieko bendra su pareikštu reikalavimu – ieškiniu prašoma taikyti restituciją, o ne apsaugoti UAB „Resota“ dalį iš parduoto Turto.
  3. Uždraudus parduoti Turtą, nėra ribojama kitų bankroto byloje dalyvaujančių kreditorių teisė patenkinti savo reikalavimą iš parduodamo Turto. Bankroto administratorė nepateikė jokių duomenų apie kitus kreditorius, jų reikalavimų sumas, ar jų nepasitenkinimą nutartimi, kuria tariamai neproporcingai varžomos jų teisės.
  4. Nesustabdžius Turto pardavimo, kol bus priimtas sprendimas nagrinėjamoje byloje, jis gali būti parduotas nepalankiomis sąlygomis, galimai atsirastų žala.

18Trečiasis asmuo UAB „Resota“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovo skundą kaip nepagrįstą arba panaikinti skundžiamos Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 14 d. nutarties dalį, kuria yra apribotas disponavimas UAB „Resota“ lėšomis, kurios bus gautos pardavus BUAB „Jaumina“ Turtą, dalyje, kuria ribojimas viršija ieškinio sumą. Pažymėjo, kad ieškinio dalykas nėra susijęs su BUAB „Jaumina“ Turtu, ieškovas nėra BUAB „Jaumina“ kreditorius, o BUAB „Jaumina“ bankroto procedūros turi būti vykdomos pagal ĮBĮ nuostatas. Ieškovas, prašydamas stabdyti BUAB „Jaumina“ bankroto procesą, t.y. stabdant Turto pardavimą, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Ieškovas pateikė subjektyvius pasvarstymus dėl neva galimo Turto pardavimo už per mažą kainą, tačiau jokių įrodymų, pagrindžiančių tikrovės neatitinkančius teiginius, byloje nėra. Atkreipia dėmesį, kad draudimas disponuoti visomis UAB „Resota“ gautinomis lėšomis, kuris nustatytas skundžiama nutartimi, yra perteklinis, nes ieškinio suma yra ženkliai mažesnė. Ieškovas, prašydamas uždrausti Turto pardavimą, siekia trukdyti UAB „Resota“ gauti lėšas BUAB „Jaumina“ bankroto byloje ir atsiskaityti su savo kreditoriais bei baigti restruktūrizavimo procesą.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

20CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

21Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2015 m. birželio 8 d. ir 2015 m. liepos 14 d. nutarčių, kuriomis pritaikytos bei pakeistos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Kadangi jos susijusios su iš esmės to paties klausimo išsprendimu - antrąja nutartimi buvo pakeistos pirmąja nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, apeliacinės instancijos teismas dėl šių nutarčių pagrįstumo pasisako vienoje nutartyje.

22Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties

23Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutartį skundė atsakovas UAB „Grūdoteka“ ir trečiasis asmuo UAB „Resota“. Apeliacinės instancijos teismas pirmiausiai pasisako dėl atsakovo UAB „Grūdoteka“ atskirojo skundo, kuriuo prašoma panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties dalį, kuria areštuotas apeliantui priklausantis žemės sklypas.

24Dėl atsakovo UAB „Grūdoteka“ atskirojo skundo.

25Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

26Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, pavyzdžiui, ar prašomi taikyti laikini apribojimai yra susiję su pareikštais reikalavimais tiek, kad jų netaikymas gali ženkliai apsunkinti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

27Pirmosios instancijos teismas 2015 m. birželio 8 d. nutartyje nurodė, jog ieškinio reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas, bei pažymėjo, jog ginčas kilo dėl konkretaus turto – žemės sklypo. Sprendė, kad UAB „Grūdoteka“, žemės sklypo neareštavus, gali jį perleisti ar kitokiu būdu apsunkinti disponavimą juo, todėl konstatavo būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti žemės sklypą. Toks teismo procesinis sprendimas pripažintinas pagrįstu.

28Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog UAB „Grūdoteka“ atskirojo skundo motyvai nepaneigia reiškiamų reikalavimų tikėtino pagrįstumo. UAB „Grūdoteka“ nurodytos aplinkybės, susijusios su įrodymų apie ieškovo teisių iš INRESEROH Scrap & Metals Trading GmbH perėmimu nebuvimu, paneigiamos prie ieškinio pridėtais įrodymais (b.l. 69-70), kuriais bent jau šioje bylos stadijoje abejoti nėra pakankamo pagrindo. Tuo tarpu UAB „Grūdoteka“ argumentai, susiję su ginčo sumos dydžiu bei geros atsakovo finansinės būklės įrodymu, nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo konstatuoti grėsmės galimai palankaus ieškovui sprendimo įvykdymui nebuvimo. Stabili UAB „Grūdoteka“ finansinė padėtis nepaneigia būtinumo taikyti būtent ginčo objekto – žemės sklypo arešto, kadangi byloje prašoma taikyti restituciją natūra. Teismai, nagrinėdama panašaus pobūdžio klausimus, pripažįsta, kad konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą gali nulemti priežastys, susijusios su byloje pareikštų materialinių teisinių reikalavimų dalyku, jų pobūdžiu. Kai ieškiniu ginčijami konkretūs turtiniai sandoriai arba prašoma pripažinti negaliojančiais tam tikrus sandorius, kurių objektas nekilnojamasis turtas, taikyti restituciją, laikoma, jog ieškovų materialiniai teisiniai reikalavimai tiesiogiai siejami su ginčo objekto teisinio režimo, jo tolesnio statuso pasikeitimu. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ginčo turtui, egzistuoja jo perleidimo tretiesiems asmenims grėsmė ir dėl to būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas arba tokio sprendimo vykdymas pasidarytų nebeįmanomas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kilus ginčui dėl sandorio, susijusio su nekilnojamuoju turtu, teisėtumo bei restitucijos taikymo, laikinoji apsaugos priemonė – ginčo nekilnojamojo turto areštas, būtų ta priemonė, kuri atitiktų CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatytą ekonomiškumo principą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1803/2014). Todėl nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog UAB „Grūdoteka“ pateikti įrodymai neteikia pagrindo panaikinti ginčo objekto areštą. Aplinkybė, jog ginčijamos sutarties objektas – 0,1725 ha ploto žemės sklypas ( - ) buvo sujungtas su kitu žemės sklypu ir suformuotas 0,2115 ha naujas žemės sklypas ( - ), šioje proceso stadijoje savaime dar nepaneigia galimybės taikyti restituciją natūra, jei bus patenkintas ieškovo reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su UAB „Grūdoteka“ atskirojo skundo argumentu, kad skundžiama nutartimi nepagrįstai suvaržyta UAB „Grūdoteka“ teisė disponuoti net ir ta žemės sklypo dalimi, kuri nebuvo ginčijamo sandorio objektu, t.y. nepriklausė BUAB „Jaumina“. Dėl šios priežasties, įvertinęs atskirojo skundo argumentus bei Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus (b. l. 56-62) bei vadovaudamasis CPK 148 straipsnio 5 dalimi, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog yra pagrindas pakeisti skundžiamos 2015 m. birželio 8 d. nutarties dalį, kuria areštuotas visas po sklypų sujungimo suformuotas UAB „Grūdoteka“ priklausantis žemės sklypas, sumažinant arešto mastą, t.y. areštuoti ne visą sujungimo būdu suformuotą 0,2115 ha žemės sklypą ( - ), o šio žemės sklypo 1725 /2115 dalį, nes tokio ploto žemės sklypas buvo ginčijamo sandorio objektu (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 4 p.).

29Dėl trečiojo asmens UAB „Resota“ atskirojo skundo

30Apeliacinis procesas nutrauktinas.

31Trečiojo asmens atskirajame skunde prašoma panaikinti tik tą Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties dalį, kuria uždrausta parduoti BUAB „Jaumina“ priklausantį Turtą.

32Sprendžiant dėl šio skundo aktualumo, būtina įvertinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartį, kuria 2015 m. birželio 8 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo pakeistos, t.y. priešingai nei 2015 m. birželio 8 d. nutartyje jau yra leista bankroto administratoriui tęsti Turto pardavimą ĮBĮ nustatyta tvarka, apribojant disponavimą tik BUAB „Jaumina“ kreditoriaus UAB „Resota“ daliai teksiančiomis lėšomis.

33Įvertinus Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties dalį, kurią skundžia UAB „Resota“, ir Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 14 d. nutarties santykį, pripažintina, jog UAB „Resota“ atskirojo skundo nagrinėjimas nebėra aktualus, nes antroji - 2015 m. liepos 14 d. - nutartis pakeitė taikytas laikinąsias apsaugos priemones tokiu būdu, kad UAB „Resota“ skundžiamo draudimo parduoti Turtą nebeliko. Kitaip tariant, galiojančios skundžiamos 2015 m. birželio 8 d. nutarties dalies faktiškai nebėra. Todėl konstatuotina, jog nėra ir apeliacijos nagrinėjimo objekto, o dėl nebeesančio draudimo parduoti Turtą skundžiamos nutarties dalies pagrįstumo nagrinėjimas nebėra aktualus. Pastarajame kontekste pastebėtina, kad UAB „Resota“ 2015 m. liepos 14 d. nutarties, kuri yra priešinga skundžiamai 2015 m. birželio 8 d. nutarties daliai, ir neskundžia.

34Todėl apeliacinis procesas, pradėtas pagal UAB „Resota“ atskirąjį skundą, nutrauktinas (CPK 315 str. 1 d. 3 p., 5 d.).

35Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 14 d. nutarties

36Šią nutartį, kuria leista bankroto administratoriui tęsti BUAB „Jaumina“ Turto pardavimą ĮBĮ nustatyta tvarka, apribojant disponavimą tik BUAB „Jaumina“ kreditoriaus UAB „Resota“ daliai teksiančiomis lėšomis, skundžia ieškovas.

37Atskirasis skundas netenkinamas.

38Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovo teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas, pakeisdamas 2015 m. birželio 8 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, paneigė šalių interesų pusiausvyrą bei laikinųjų apsaugos priemonių tikslą, pažeidžia ieškovo interesus, yra nepagrįsti bei nesudarantys pagrindo panaikinti aptariamą nutartį.

39Visų pirma, ieškovas kreipėsi į teismą su netiesioginiu actio Pauliana ieškiniu prašydamas pripažinti atsakovų sudarytą 2014 m. vasario 20 d. žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia ab initio ir taikyti restituciją natūra. Taigi, tokio teismo sprendimo tinkamam įvykdymui visiškai pakanka užtikrinti žemės sklypo status quo. Skundžiama nutartimi priimtas procesinis sprendimas leisti parduoti BUAB „Jaumina“ Turtą, apribojant disponavimą tik BUAB „Jaumina“ kreditoriaus UAB „Resota“ daliai teksiančiomis lėšomis, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, niekaip nėra susijęs su (ne)galimumu užtikrinti ieškovui palankaus sprendimo tinkamą įvykdymą – sugrąžinti atsakovui BUAB „Jaumina“ jo turėtą žemės sklypą. Antra, ieškovas apskritai nepagrįstai akcentuoja, jog laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – pritaikius restituciją užtikrinti UAB „Grūdoteka“ teisę dalyvauti BAUB „Jaumina“ bankroto procese, atgauti sumokėtas už žemės sklypą lėšas, nes laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra įvykdyti pagal byloje pareikštą ieškinį ieškovui palankų priimtą teismo sprendimą. UAB „Grūdoteka“ nagrinėjamoje byloje yra atsakovas ir ieškovas nėra įgaliotas veikti šio atsakovo vardu ir interesais. Pakeitus laikinąsias apsaugos priemones, t.y. leidus pardavinėti BUAB „Jaumina“ Turtą, nei UAB „Grūdoteka“, nei UAB „Resota“ šios nutarties neskundė, taigi galima manyti, jog jie iš esmės nemato galimo jų teisių pažeidimo dėl Turto pardavimo. Dar daugiau, atsakovas UAB „Resota“, kurio vardu ir naudai nurodo netiesioginį ieškinį reiškiantis ieškovas, atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą pažymėjo, jog ieškovas, prašydamas uždrausti Turto pardavimą, faktiškai veikia būtent priešingai atsakovo interesams - siekia trukdyti UAB „Resota“ gauti lėšas BUAB „Jaumina“ bankroto byloje bei atsiskaityti su savo kreditoriais, baigti restruktūrizavimo procesą. Jau vien dėl paminėtų motyvų apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo sutikti su ieškovo atskiruoju skundu.

40Kiti ieškovo nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl skundžiamos nutarties teisėtumo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako, ši skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 – 338 straipsniais,

Nutarė

42Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties dalį, kuria areštuotas uždarosios akcinės bendrovės „Grūdoteka“ (įmonės kodas 140758566, adresas Baltijos pr. 123-49, Klaipėda) priklausantis žemės sklypas, ( - ), pakeisti, sumažinant šio sklypo arešto mastą iki 1725/2115 jo dalies.

43Apeliacinį procesą, pradėtą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Resota“ atskirąjį skundą dėl šiuo skundu skundžiamos Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties dalies, nutraukti.

44Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

45Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas ALBA Ferrous Trading GmbH kreipėsi į teismą su netiesioginiu actio... 5. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. Pirmosios instancijos išsprendus pirmiau minėtą prašymą, Klaipėdos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. birželio 8 d. nutartimi ieškovo ALBA... 9. Teismas sprendė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. liepos 14 d. nutartimi BUAB „Jaumina“... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų argumentai... 12. Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties ... 13. Atsakovas UAB „Grūdoteka“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos... 14. Trečiasis asmuo UAB „Resota“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 15. Ieškovas atsiliepime į atskiruosius skundus prašo Klaipėdos apygardos... 16. Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 14 d. nutarties ... 17. Ieškovas ALBA Ferrous Trading GmnH atskirajame skunde prašo panaikinti... 18. Trečiasis asmuo UAB „Resota“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 20. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 21. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2015 m. birželio 8 d.... 22. Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutartį skundė atsakovas... 24. Dėl atsakovo UAB „Grūdoteka“ atskirojo skundo. ... 25. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 26. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, dalyvaujančių byloje ar kitų... 27. Pirmosios instancijos teismas 2015 m. birželio 8 d. nutartyje nurodė, jog... 28. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog UAB „Grūdoteka“ atskirojo... 29. Dėl trečiojo asmens UAB „Resota“ atskirojo skundo... 30. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 31. Trečiojo asmens atskirajame skunde prašoma panaikinti tik tą Klaipėdos... 32. Sprendžiant dėl šio skundo aktualumo, būtina įvertinti Klaipėdos... 33. Įvertinus Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties dalį,... 34. Todėl apeliacinis procesas, pradėtas pagal UAB „Resota“ atskirąjį... 35. Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 14 d. nutarties ... 36. Šią nutartį, kuria leista bankroto administratoriui tęsti BUAB... 37. Atskirasis skundas netenkinamas.... 38. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovo teiginiai, jog pirmosios... 39. Visų pirma, ieškovas kreipėsi į teismą su netiesioginiu actio Pauliana... 40. Kiti ieškovo nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 42. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties dalį, kuria... 43. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal uždarosios akcinės bendrovės... 44. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą.... 45. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui –...