Byla 2A-325-227/2013

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Margaritos Dzelzienės, kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės ir Ramunės Čeknienės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. L. T. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-312-902/2013 pagal ieškovų A. T. ir I. S. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. L. T., tretiesiems asmenims B. B., S. B., V. B., R. B., UAB ,,Adoljana” Panevėžio filialui, T. P., VĮ Registrų centro Panevėžio filialui, Panevėžio rajono savivaldybės administracijai dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto suderinimo, patvirtinimo ir koordinačių pakeitimo

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovai prašė: 1) įpareigoti atsakovą A. L. T. suderinti pasirašant ieškovų paruoštą žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus ( - ), kadastro Nr. ( - ) formavimo ir pertvarkymo projektą; 2) įpareigoti atsakovą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio žemėtvarkos skyrių suderinti ir patvirtinti ieškovų parengtą žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) formavimo ir pertvarkymo projektą; 3) priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 18 d. sprendimu ieškovų ieškinį tenkino. Įpareigojo atsakovą A. L. T. per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos suderinti pasirašant ieškovų paruoštą žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) formavimo ir pertvarkymo projektą, įpareigojo atsakovą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio žemėtvarkos skyrių šį projektą suderinti ir patvirtinti, priteisė iš atsakovo A. L. T. 143 Lt žyminio mokesčio ir 1 210 Lt už teisines paslaugas ieškovui A. T. ir 94 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

6Sprendime nurodė, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-12-15 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-7117-452/2009, A. L. T., A. T. ir I. S. iš bendrosios nuosavybės teise priklausančio 14,79 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) buvo atidalinta lygiomis dalimis po 4,7056 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo. Likęs 0,8532 ha žemės sklypas, kuriame yra A. L. T., A. T. ir I. S. priklausantys pastatai, teismo sprendime buvo neaptartas. Atsakovas A. L. T., vadovaudamasis minėtu teismo sprendimu, jam paskirto 4,7056 ha žemės sklypo ribas ir nuosavybės teises įsiregistravo VĮ Registrų centras, suderinęs projektą su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio žemėtvarkos skyriumi. Ieškovų užsakymu 10,2644 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) pertvarkymo projektą rengė VĮ Registrų centras Panevėžio filialo matininkai. Projektas buvo rengiamas vadovaujantis jau ankščiau UAB „Adoljana" parengtu žemės sklypo pertvarkymo juodraštiniu planu ir 2009-12-15 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu. Prieš rengiant projektą buvo gauta: 2011-04-26 Nacionalinės Žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Panevėžio žemėtvarkos skyriaus išduotas leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, Nr.23L-30, 2011-05-18 Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento išduotos Planavimo sąlygos vietovės lygmens specialiojo planavimo dokumentui rengti Nr.N5-2293, 2011-05-23 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus išduotos Planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentui rengti Nr. TP.119-11-Ž. Ieškovų užsakymu VĮ Registrų centras Panevėžio filialo matininkų parengtame 10,2644 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) pertvarkymo projekte I. S. priklauso pertvarkymo projekte nurodyti sklypai Nr.2 ir Nr.3, kurių bendras plotas 4,7056 ha. A. T. priklauso sklypas Nr.l, plotas 3,8816 ha ir sklypas Nr.5, kurio plotas 0,7805 ha. Sklypo Nr.5 plotas pasikeitė pakartotinai patikslinus ribą tarp taškų Nr.20 ir Nr.21 su gretimo žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), bendrasavininku T. P.. Kitos ribos su gretimų sklypų savininkais nesiskiria nuo ankščiau UAB „Adoljana" paruošto ir 2009-12-15 Panevėžio apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-7117-452/2009 patvirtinto projekto. Kadangi kelias buvo nepagrįstai išplatintas, projektuotojas rado galimybę patraukti plotą vienu metru link kelio ir to pasekoje pasikoregavo UAB „Adoljanos“ projekte nurodytos sklypų ribos. Didžiausias pasikeitęs atstumas kelio atžvilgiu yra 1,30 m. Daugiau kitų pakeitimų daryti neturi galimybių, nes tam trukdo stovintys pastatai, be to, keistųsi teismo sprendime paskirti plotai. Dėl sumažėjusio žemės sklypo ploto ieškovas A. T. neprieštarauja ir pretenzijų nereiškia. Bendras plotas, patikslinus ribas, sumažėjo 0,0435 ha, o tai neviršija maksimaliai leistinos paklaidos. Žemės sklypas Nr.4, kuriame stovi pastatai, bendrosios nuosavybės teise lygiomis dalimis po 0,2844 ha priklauso visiems trims bendraturčiams: A. L. T., A. T. ir I. S.. Atsakovas A. L. T. parengtą 10,2644 ha žemės sklypo pertvarkymo projektą atsisakė pasirašyti. Atsakovas Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės Ūkio ministerijos Panevėžio skyrius atsisakė suderinti ir patvirtinti ieškovų parengtą žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) formavimo, pertvarkymo projektą ir 2012-07-26 pranešime Nr.23S10-(14.23.104)-3127 nurodė, kad ieškovų projektas parengtas neteisingai ir turi būti tikslinamas.

7Teismas sprendė, kad atsakovo A.L. T. nurodyti argumentai dėl ieškovų paruošto projekto neteisingumo, nepagrįsti. Kitoks projektas negalimas, nes būtų paneigtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriame nurodyti konkretūs sklypų plotai, jų vietos ir keistųsi sklypų plotai, o to daryti nėra techninių galimybių. Ieškovų pateiktas projektas paruoštas remiantis galiojančiu, 2010-05-03 Žemėtvarkos skyriaus pavirtintu projektu, kuriame yra visų kaimynų parašai. Pateiktose nuotraukose matosi, kurioje vietoje eina kelias, taip pat matosi, kad ten nėra medžių. Padarius pakeitimus, medžiai nepereina į kitą sklypą. VĮ Registrų centro paruoštame projekte, užsakovo A. T. sutikimu, pasikeitė tik jo sklypo plotas- sumažėjo, o visiems kitiems išliko tie patys sklypo plotai, ribos. A.L. T. prieštaravimai, kad keičiasi jo sklypo plotas, yra nepagrįstas. Pagal VĮ Registrų centro ir UAB „Adoljanos“ ruoštus projektus išorinės sklypų ribos nesikeičia. Pagal paruoštą projektą sklypų konfigūracija nesikeičia, keičiasi tik sklypo plotas, kurio dydis nustatytas teismo sprendimu. Pagal pateiktą A.L. T. projektą sklypo ploto išlaikyti nėra galimybės. Dėl aukščiau išdėstytų motyvų, teismo nuomone, atsakovas A. L. T. nepagrįstai atsisako pasirašyti ieškovų iniciatyva parengtą projektą, todėl ieškovų A. T. ir I. S. ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovą A. L. T.suderinti pasirašant ieškovų paruoštą žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) formavimo ir pertvarkymo projektą, tenkinamas, tam nustatomas vieno mėnesio terminas. VĮ Registrų centras Panevėžio filialo parengtas žemės sklypo pertvarkymo projektas atitinka realią dabartinę padėtį, žemės sklypo ribos, koordinačių pasūkio taškai atitinka su kitų esamų privačių žemės sklypų ribomis, žemės sklypo pertvarkymo projektas suderintas ir pasirašytas gretimų žemės sklypų savininkų, taip pat atsižvelgiama ir į atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio žemėtvarkos skyriaus poziciją, todėl tenkinamas ir kitas ieškovų reikalavimas, t.y. atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio žemėtvarkos skyrius įpareigojamas suderinti ir patvirtinti ieškovų parengtą žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) formavimo ir pertvarkymo projektą.

8Pažymėjo, kad atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio žemėtvarkos skyriaus atstovas ieškinio tenkinimo atveju, prašė iš jo nepriteisti bylinėjimosi išlaidų, kadangi ginčo dalykas atsirado ne dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus (neteisėtų) veiksmų, jis (atsakovas) nebuvo įtrauktas į Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-7117-452/2009, kurioje buvo pareikštas reikalavimas atidalinti bendraturčiams iš bendrosios nuosavybės teise priklausančio 14,97 ha žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) pagal UAB ,,Adoljana“ parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalinimo) projektą, nagrinėjimą, todėl teismo posėdyje nedalyvavo ir negalėjo įtakoti 2009-12-15 priimto teismo sprendimo. Būtent A.L. T. suklaidino teismą kitoje civilinėje byloje, pateikdamas UAB ,,Adoljana“ paruoštą juodraštinį projekto variantą, kuriuo vadovaujantis ir buvo priimtas teismo sprendimas. Teismas sutiko su šiais argumentais, todėl bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nepriteisė.

9Apeliaciniu skundu atsakovas A.L. T. prašo panaikinti šį sprendimą ir priimti naują sprendimą, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodo, jog 2011-12-14 pateiktame VĮ Registrų centro projekte patikros metu sodybos sklypas pažymėtas Nr. 4, išskirtas iš bendros žemės neatitinkant tikrovės. Projektuojamos žemės sklypą einančio vietinės reikšmės kelio plotis apibrėžtas nuo 14,2 m. iki 14,70 m. Toks kelio plotis neatitinka Žemėtvarkos archyviniuose dokumentuose nurodyto kelio pločio 6 m., todėl yra pagrindas laikyti projektą neteisingu. Teismas turėjo išsiaiškinti kas padarė faktinę klaidą dėl kelio pločio, tačiau to nepadarė. Kelio praplatinimas projekte atsiliepia žemės sklypų išdėstymui, nes visi sklypai nuo 6 m. kelio nutolsta apie 5 metrus ir lygiai tiek pat pasislenka į kaimynų žemę. Pateiktame projekte išplatinto kelio juostoje atsiranda kai kurios elektros atramos ir ankstesnio matavimo riboženkliai. Be to, sodybos sklypas, kuris priklauso apeliantui, nutolsta nuo kelio apie 5 m. ir tokiu pačiu atstumu pasislenka į kaimynų žemę be sodybinių medžių. VĮ Registrų centro matininkų projekte sodybinis sklypas apribotas neteisingai. VĮ Registrų centro matininkas pateikė sklypų projekto fragmentą mažesniu masteliu, ant kurio apeliantas raudonai apibrėžė tikrovėje esančias sodybos sklypo ribų linijas ir nurodė taškus 1 ir 2, pridėjo tų taškų nuotraukas, kurios patvirtina pateikto projekto sodybos sklypo ribų neatitikimą tikrovei. Teismui priėmus sprendimą įteisinti pateiktą projektą su 14 metrų pločio keliu, Nacionalinė Žemės tarnyba turės iškraipytą projektą derinti ir įteisinti. Tuo būtų padaryta didelė klaida, nes kaimynai darydami geodezinius savo sklypų matavimus be jokios abejonės aptiks tokio planavimo klaidas dėl sklypo perslinkimo į jų žemę. Taip pat nesutinka su priteistomis bylinėjimosi išlaidomis, nes apeliantas gina savo teises, įstatymų nepažeidžia.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog nepagrįstai patvirtintos koordinatės teismo sprendimu ir įregistruotos VĮ Registrų centras duomenų bazėje atsakovo A.L. T. iniciatyva turėtų būti pakeistos ir ištaisytos. Mano, kad VĮ Registrų centro Panevėžio filialo parengtas žemės sklypo pertvarkymo projektas pilnumoje sutampa esamą realią situacija, žemės sklypo ribos, koordinačių posūkio taškai atitinka su kitų esamų privačių žemės sklypų savininkų žemės sklypų ribomis, žemės sklypo projektas suderintas ir pasirašytas su gretimų žemės sklypų savininkų. Kadangi, be teismo sprendimo atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos negali suderinti ir patvirtinti ieškovų projekto – siūlo tenkinti ieškovų reikalavimą.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai prašo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas A.L. T. teismui neįrodė, kad jo atsisakymas suderinti ir pasirašyti ieškovų parengtą projektą yra pagrįstas ir teisėtas, todėl teismas jo argumentus pripažino nepagrįstais ir jais nesivadovavo. Teismo nuomone, VĮ Registrų centro Panevėžio filialo parengtas žemės sklypo pertvarkymo projektas atitinka realią dabartinę padėtį. Atsakovas, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nebuvo nurodęs, kad nesutinka ir nepasirašo ieškovų projekto dėl to, kad ieškovų projekte nurodytas kelias yra platesnis negu 6 metrai. Ieškinio reikalavimai nėra susiję su kelio pločiu, todėl apelianto argumentai dėl kelio pločio atmestini. Ieškovų projektas buvo rengiamas vadovaujantis atsakovo A.L. T. suderintu, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-12-15 sprendimu patvirtintu UAB „Adoljana“ parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo atidalinimo projektu, kuriame numatytas kelias platesnis nei 6 metrų pločio. Kadangi apeliantas nematė problemų ir neprieštaravo dėl UAB „Adoljana“ suprojektuoto platesnio nei 6 metrų kelio, todėl visiškai nepagrįsti yra apelianto prieštaravimai dėl platesnio kelio ieškovų parengtame projekte. Nesutinka su apelianto argumentais, jog ieškovai trūkstamą žemės plotą kompensuoja kaimynų žeme, nes visi gretimų žemės sklypų savininkai patvirtino parašais ieškovų parengto projekto atitikimą natūroje esančioms sklypų riboms. Be to, apeliantas riboženklius natūroje pats iš akies sužymėjo, todėl teismas pagrįstai jais nesivadovavo. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos patvirtino, jog parengtas projektas atitinka dabartinę padėtį.

12Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.75 straipsnio 1 dalis nustato pagrindinę bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo taisyklę, pagal kurią bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama visų bendraturčių sutarimu. Tokia įstatymo nuostata įpareigoja bendraturčius, įgyvendinant savo teises, išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto, nesiekti savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita ir aktyviai ieškoti priimtiniausio abiem šalims sprendimo būdo. Kai yra nesutarimas, bendrosios dalinės nuosavybės objekto (daikto) valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Pažymėtina, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti ne tik nustatyti naudojimosi turtu tvarką, bet, esant galimybei, ir atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Bylą dėl žemės sklypo ribų nustatymo nagrinėjantis teismas visus šalių bei kitų byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus ir byloje esančius įrodymus turi tirti vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau - CPK) nustatyta įrodinėjimo proceso tvarka ir taisyklėmis.

14Byloje nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-12-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-7117-452/2009, ieškovams A. T. ir I. S., bei atsakovui A. L. T. iš bendrosios nuosavybės teise priklausančio 14,79 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) buvo atidalinta lygiomis dalimis po 4,7056 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo. Likęs 0,8532 ha žemės sklypas, kuriame yra A. L. T., A. T. ir I. S. priklausantys pastatai, teismo sprendime buvo neaptartas (b. l. 6-7). Atsakovas A. L. T. jam paskirto 4,7056 ha žemės sklypo ribas ir nuosavybės teises įsiregistravo VĮ Registrų centre. Ieškovai, tikslu suformuoti pagal teismo sprendimą paskirtą žemės sklypą ir atidalinti kiekvienam po 4,7056 ha žemės, VĮ Registrų centre užsakė paruošti likusio 10,2644 ha bendro žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektą. Vykdant užsakymą VĮ Registrų centras Panevėžio filialo matininkai nustatė, kad UAB „Adoljana“ parengtame ir Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-12-15 sprendimu patvirtintame A. L. T. žemės sklypo pertvarkymo projekte klaidingai nurodytos žemės sklypo koordinatės taškuose Nr.16 ir Nr.17- jos patenka į T. P. nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ). Šis neatitikimas atsirado dėl to, kad apylinkės teismas, priimdamas sprendimą, neįvertino aplinkybės, jog UAB “Adoljana“ parengtame projekte nėra privalomų gretimų žemės sklypų savininkų pasirašytų suderinimų ir pritarimų šiame projekte nurodytoms žemės sklypų koordinatėms. Minėtas teismo sprendimas įsiteisėjęs ir jo pagrindu atsakovas įregistravo nuosavybės teisę į žemės sklypą. Šią klaidą teismo posėdyje pripažino UAB „Adoljana“, rengusi atsakovo užsakymu atsidalinimo iš bendrosios nuosavybės žemės ūkio paskirties 4,7056 ha žemės sklypo projektą. Pagal ieškovų užsakymu parengtą minėto 10,2644 ha žemės sklypo pertvarkymo projektą, ieškovei I. S. priklauso pertvarkymo projekte nurodyti žemės sklypai Nr.2 ir Nr.3, kurių bendras plotas 4,7056 ha. Analogiško dydžio turėtų būti A. T. žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 5 bendras plotas. Taip žemės sklypo Nr. 1 plotas- 3,8816 ha . Suderinus ieškovui A. T. priskirtino žemės sklypo Nr. 5 ribas su kaimyninio žemės sklypo ribomis, paaiškėjo , kad A. T. tenkančio žemės sklypo plotas sumažėja 0,0633 ha . Tam, kad būtų išlaikytas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-12-15 sprendimu paskirtas ieškovams žemės sklypo plotas (kiekvienam po 4,7056 ha) ir žemės sklypo Nr. 5 koordinatės taškuose Nr. 20 ir Nr.21 (UAB „Adoljana“ projekte- Nr.16 ir Nr.17) nepatektų į gretimo žemės sklypo savininko T. P. priklausančio žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), ribas, pagal projektą sklypo Nr. 5 ribos patrauktos 1,30 m išplatėjusio kelio sąskaita ir, ieškovo A. T. sutikimu, sumažintas jo žemės sklypo Nr. 5 plotas 0,0435 ha, t.y. nuo 0,824 ha iki 0,7805 ha. Toks sumažėjimas neviršija maksimaliai leistinos paklaidos. T. P. sutiko su šiuo projektu (b.l.138). Kitos ribos su gretimų sklypų savininkais nesiskiria nuo ankščiau UAB „Adoljana" paruošto ir 2009-12-15 Panevėžio apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-7117-452/2009 patvirtinto projekto. Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nesutiko suderinti ir patvirtinti ieškovų užsakymu paruošto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto dėl to, kad jo nepasirašė atsakovas A.L. T.. Bylos duomenimis ieškovų ir atsakovo A.L. T. santykiai konfliktiški. Šis šalių ginčas buvo išspręstas Panevėžio miesto apylinkės teismui 2013-02-18 sprendimu patenkinant ieškinį, su kuo nesutinka atsakovas motyvuodamas tuo, jog projekte nurodytas kelio plotis neatitinka archyviniuose dokumentuose nurodyto kelio pločio – 6 m, t.y. kelias išplatintas iki 14,70 m; sodybos sklypo ribos neatitinka tikrovės; sklypų plotai pasislenka į kaimynų pusę ir tuo pažeidžiamos jo ir kitų asmenų teisės. Teisėjų kolegija su skundo motyvais nesutinka ir atmeta, kaip nepagrįstus.

15Civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 str., 178 str.). Rungimosi principo esmė yra ta, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių privatų ginčą, todėl būtent šalims tenka įrodinėjimo pareiga. Įrodymai civilinėje byloje yra su įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje susiję faktiniai duomenys, gauti įstatymo nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis ir tvarka, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus arba atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus šiame Kodekse numatytas išimtis. Vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo remtis įrodymų visuma bei vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.). Be to, CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, kurios nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai).

16Iš byloje esančių duomenų matyti, jog VĮ „Registrų centras“ žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą rengė remdamasis paties apelianto A.L. T. užsakymu UAB „Adoljana" paruoštu žemės sklypo atsidalinimo iš bendrosios nuosavybės žemės ūkio paskirties žemės sklypo pertvarkymo juodraštiniu projektu, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-12-15 sprendimu, priimtu nurodyto juodraštinio plano pagrindu, 2010-05-03 projektu, kuriame yra visų kaimynų parašai ir kuris patvirtintas Žemėtvarkos skyriaus. VĮ Registrų centro atstovas teismo posėdyje patvirtino, jog pagal jo paruoštą projektą nesikeitė kitų savininkų žemės sklypų plotai, ribos, išskyrus ieškovo A. T.. Nepaneigta, kad kitaip suprojektuoti nebuvo techniškai galima, nes, priešingu atveju, iš esmės būtų panaikintas teismo sprendimas, kuriame yra nurodyti konkretūs sklypo plotai, jų vietos ir keistųsi sklypų plotai.

17Šioje byloje atsakovas iš esmės skundžia sprendimą, nes pagal projektą kelio plotis viršija 6 metrus ir todėl, jo manymu projektas turi būti tikslinamas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pirmiau nurodytoje civilinėje byloje Nr. 2-7117-452/2009 buvo pateiktas UAB „Adoljana“ projektas, kuriame kelio plotas buvo pažymėtas taip pat daugiau nei 6 metrai, t.y. viršijantis pirminius teritorijų planavimo dokumentus, pagal kuriuos kelio plotis turi būti 6 metrai, ir teismas pagal šį projektą priėmė sprendimą. Apeliantas A.L. T. su tuo projektu bei jo pagrindu priimtu teismo sprendimu sutiko, nekėlė pretenzijų dėl kelio pločio, sprendimo neginčijo. Šioje byloje pagal ieškovų paruoštą projektą kelio plotis, palyginus su kelio pločiu, nurodytu UAB „Adoljana" žemės sklypo pertvarkymo juodraštiniame projekte, susiaurėjo, nors ir viršija 6 metrus pločio. Kaip nurodė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, buvo būtina ištaisyti neteisingai įregistruotas koordinates ir tai galima padaryti tik teismo sprendimu tenkinant ieškovų ieškinį. Patvirtino, kad VĮ Registrų centro parengtas žemės sklypo pertvarkymo projektas visiškai atitinka realią dabartinę padėtį, žemės sklypo ribos, koordinačių posūkio taškai atitinka su kitų esamų privačių žemės sklypų ribomis, žemės sklypo pertvarkymo projektas suderintas ir pasirašytas gretimų žemės sklypų savininkių. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šis žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kuriuo, kaip minėta, palyginus su UAB „Adoljana“ projektu, susiaurintas kelio plotis, kas labiau atitinka atsakovo norus dėl kelio pločio, bei artimesnis pirminiams teritorijų planavimo dokumentams, niekaip neįtakoja apelianto nuosavybės teisių bei jo žemės sklypo dydžio ir ribų. Todėl apelianto teiginys, jog ginčijamas teismo sprendimas pažeidžia jo ar kitų asmenų teises, atmestinas kaip nepagrįstas.

18Nepagrįsti apelianto argumentai, jog teismas turėjo atsižvelgti į byloje pateiktas nuotraukas, kuriose yra užfiksuoti sodybos sklypo ribų neatitikimas tikrovėje, t. y. riboženkliai atidalina dalį sodybos ir medžiai pereina į besiribojančius sklypus. Atsakovas A.L. T. 2013-01-30 teismo posėdyje pripažino, jog jis, remdamasis Valstybinės įmonės žemės sklypo planu ir nesinaudodamas jokiomis techninėmis priemonėmis, pats subedžiojo riboženklius (1 t., b. l. 157-165). Kadangi žemės sklypų matavimus atlieka specialistai, kurie, specialių techninių priemonių pagalba tiksliai nustato sklypų ribas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino paties apelianto susmaigstytų kuoliukų, kaip teisingai žyminčių žemės sklypų ribas.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Teismas gali nukrypti nuo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 4 d.). Iš teismo priimto sprendimo matyti, jog teismas tenkino ieškovų reikalavimą pilnai, pripažino, jog atsakovas A.L. T. suklaidino teismą, pateikdamas UAB „Adoljana“ paruoštą juodraštinį projekto variantą, todėl pagrįstai priteisė iš atsakovo A.L. T. visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

21Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šioje byloje Panevėžio miesto apylinkės teismas byloje esančius įrodymus įvertino tinkamai pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymais, kurių pagrindu padarė pagrįstą išvadą dėl ieškinio pagrįstumo . Aplinkybių, leidžiančių daryti priešingą išvadą, teisėjų kolegija nenustatė. Todėl apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p).

22Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka.

23Remiantis CPK 321 straipsnio 1 dalimi, 322 straipsniu (Lietuvos Respublikos 2011 m. birželio 21 d įstatymo Nr. XI-1480 redakcija), apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys savo procesiniuose dokumentuose gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teisumui nėra privalomas.

24Apeliantas A. L. T. prašymą nagrinėti jo apeliacinį skundą žodinio proceso tvarka, nepagrindė jokiais argumentais. Apeliaciniame skunde apeliantas smulkiai išdėstė savo motyvus dėl skundžiamo teismo sprendimo neteisėtumo, dalyvavo pirmosios instancijos teismo posėdžiuose, kur nurodė visas, jo manymu, svarbias bylos aplinkybes, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, jog nėra pagrindo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovai prašė: 1) įpareigoti atsakovą A. L. T. suderinti pasirašant... 5. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 18 d. sprendimu ieškovų... 6. Sprendime nurodė, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-12-15... 7. Teismas sprendė, kad atsakovo A.L. T. nurodyti argumentai dėl ieškovų... 8. Pažymėjo, kad atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas A.L. T. prašo panaikinti šį sprendimą ir... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai prašo apeliacinį skundą atmesti... 12. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.75 straipsnio 1 dalis... 14. Byloje nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-12-15 sprendimu... 15. Civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo.... 16. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog VĮ „Registrų centras“ žemės... 17. Šioje byloje atsakovas iš esmės skundžia sprendimą, nes pagal projektą... 18. Nepagrįsti apelianto argumentai, jog teismas turėjo atsižvelgti į byloje... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 21. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šioje byloje Panevėžio miesto... 22. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka.... 23. Remiantis CPK 321 straipsnio 1 dalimi, 322 straipsniu (Lietuvos Respublikos... 24. Apeliantas A. L. T. prašymą nagrinėti jo apeliacinį skundą žodinio... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 26. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 18 d. sprendimą palikti...