Byla AS-442-623-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą dėl dalies Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ skundą atsakovui Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

2

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti atsakovo 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimą nuo 2008 m. spalio 20 d. sustabdyti pareiškėjui 1999 m. sausio 20 d. išduotos licencijos Nr.54 galiojimą.

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti skundžiamo atsakovo 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimo galiojimą.

7Pareiškėjas nurodė, kad, įsigaliojus atsakovo sprendimui, būtų sustabdytas pareiškėjo licencijos galiojimas. Tuo tarpu, sustabdžius licencijos galiojimą, iš pareiškėjo būtų atimta teisė rinkti donorų kraują bei tiekti kraujo komponentus gydymo įstaigoms, dėl ko iškiltų pavojus pacientų gyvybei bei sveikatai ir būtų pažeistas viešasis interesas. Be to, pareiškėjas netektų pajamų iš savo tiesioginės veiklos, jam tektų atleisti iš darbo darbuotojus, nutraukti sudarytas patalpų nuomos bei telekomunikacijų sutartis, taip pat jam būtų padaryti dideli finansiniai nuostoliai.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 14 d. nutartimi pareiškėjo skundą priėmė bei nustatė patvarkymus dėl pasirengimo bylos nagrinėjimui. Teismas taip pat patenkino pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdė atsakovo 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimo galiojimą.

10Teismas, taikydamas reikalavimo užtikrinimo priemonę, nurodė, kad, atsakovui 2008 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr.D2-9835-(7.10) sustabdžius pareiškėjui išduotos licencijos galiojimą, pareiškėjas negali toliau vykdyti kraujo donorystės veiklos. Kraujo donorystės veikla yra ypač reikšminga sveikatos priežiūros sistemoje, todėl, iškilus ginčui dėl šios veiklos vykdymo, situacija neturėtų keistis, kol iškilęs ginčas nebus išspręstas.

11III.

12Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 14 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

13Atsakovas nurodo, kad jis nėra priėmęs jokių sprendimų dėl pareiškėjui 1999 m. sausio 20 d. išduotos licencijos Nr.54. 2008 m. rugsėjo 17 d. raštu, kurį teismas vertino kaip sprendimą dėl licencijos sustabdymo, atsakovas tik informavo pareiškėją apie savo numatomą sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, kuris galėjo būti priimtas nuo 2008 m. spalio 20 d.. Atsakovas taip pat nurodo, kad, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, jam yra apribojamos galimybės vykdyti savo funkcijas, susijusias su tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimu.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Pagal šiuo metu byloje esančią medžiagą, nėra pagrindo tenkinti tokio pobūdžio prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo, kokį suformulavo pareiškėjas.

18Pareiškėjas atsakovo 2008 m. rugsėjo 17 d. raštą Nr.D2-9835-(7.10) traktuoja kaip atsakovo sprendimą, kuriuo sustabdytas pareiškėjui išduotos sveikatos priežiūros licencijos galiojimas, ir siekia, kad laikinai būtų sustabdytas būtent šio rašto galiojimas. Tačiau, įvertinus byloje esančią medžiagą, nėra pagrindo atsakovo 2008 m. rugsėjo 17 d. raštą Nr.D2-9835-(7.10) vertinti kaip sprendimą, kuriuo sustabdytas pareiškėjui išduotos licencijos galiojimas. Kaip matyti iš šio rašto turinio (b. l.14-15), juo pareiškėjas yra tik informuojamas apie būsimą licencijos galiojimo sustabdymą. Šis raštas iš esmės atitinka sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.V-156 patvirtintų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių 38 punkte numatytą išankstinį pranešimą apie numatomą priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo. Tuo tarpu, esant tokiam atsakovo 2008 m. rugsėjo 17 d. rašto Nr.D2-9835-(7.10) pobūdžiui, jo galiojimo laikinas sustabdymas neturės jokios esminės įtakos pareiškėjo veiklai ir teismo sprendimo šioje byloje įvykdymui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis).

19Dėl išdėstytų argumentų skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria buvo patenkintas pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo, panaikinama ir šis pareiškėjo prašymas atmetamas.

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Atskirąjį skundą tenkinti.

22Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 14 d. nutarties dalį, kuria buvo pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo buvo sustabdytas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimo galiojimas, panaikinti.

23Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo atmesti.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai