Byla 2A-215/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Dianai Lavrinovičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Jovitui Elzbergui, atsakovo atstovams advokatams Jovitai Stagniūnaitei, Algirdui Miškiniui, trečiųjų asmenų atstovei advokatei Astai Jakei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SEVEN entertainment“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1324-360/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SEVEN entertainment“ ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims (atsakovo pusėje) uždarajai akcinei bendrovei „Bilietai LT“, uždarajai akcinei bendrovei „Muzikos ekspresas“, uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos reklamos projektai“, uždarajai akcinei bendrovei „MEX Pro“ tretiesiems asmenims (ieškovo pusėje) uždarajai akcinei bendrovei „SEVEN Live“, uždarajai akcinei bendrovei „Tiketa“, uždarajai akcinei bendrovei „Universali arena“ dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sprendimų, priimtų vykdant Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo atvirą konkursą pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai kreipėsi ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „SEVEN entertainment“ ir prašė pripažinti negaliojančiais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo konkurso komisijos sprendimą, kuriuo ieškovo atstovaujamos ūkio subjektų grupės pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkančiu Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo konkurso sąlygų reikalavimų, ir sprendimą, kuriuo buvo sudarytas konkurso dalyvių sąrašas pagal suteiktų vertinimų eiliškumą.

4Ieškinyje nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2008 m. lapkričio 7 d. paskelbė konkursą dėl koncesijos, t. y. leidimo vykdyti ūkinę veiklą – valdyti ir naudoti Klaipėdos daugiafunkcinį sporto ir pramogų kompleksą, esantį Dubysos g. 10, Klaipėda, kaip pirmos klasės objektą, bei teikti viešąsias paslaugas švietimo, kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio leidimo ir kitose srityse, suteikimo. Ūkio subjektų grupė, veikianti 2008 m. lapkričio 20 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu, susidedanti iš UAB „SEVEN entertainment“, UAB „Universali arena“, UAB „Tiketa“ ir UAB „SEVEN Live“, nustatyta tvarka įsigijusi konkurso sąlygas, 2008 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai pateikė paraišką konkurso išankstinei dalyvių atrankai, o, atsakovui pripažinus, kad ši paraiška atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, 2009 m. kovo 12 d. pateikė išsamų įpareigojantį pasiūlymą konkursui. Pateiktas pasiūlymas atitiko visus konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir jokių pastabų ar paklausimų iš atsakovo nebuvo gauta. 2009 m. balandžio 1 d. pranešimu „Apie pasiūlymo atmetimą ir atmetimo priežastis“ ieškovas ir kiti grupės nariai buvo informuoti, kad pateiktame pasiūlyme nėra pridėti konkurso sąlygų 6.2. (d) ir 6.4.2 punkte nurodyti dokumentai, t. y. nepateiktas konkurso dalyvio (jei konkurso dalyvis - ūkio subjektų grupė - tuomet kiekvieno grupės nario) valdymo organo (-ų) sprendimas pateikti pasiūlymą ir sudaryti koncesijos sutartį, todėl pateiktas pasiūlymas, vadovaujantis konkurso sąlygų 10.4.1 ir 10.4.3 punktais, yra pripažintas neatitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimų bei, vadovaujantis konkurso sąlygų 10.4 punktu, atmestas. Tą pačią dieną atsakovas paskelbė, kad konkurso komisija sudarė konkurso dalyvių sąrašą pagal suteiktų vertinimų eiliškumą, o šiame sąraše nurodė tik trečiuosius asmenis, t. y. pirmu numeriu yra nurodyta UAB „Bilietai LT“, o antru – UAB „Muzikos ekspresas“. Ieškovas nurodė, kad atsakovo konkurso komisijos sprendimas atmesti jo pasiūlymą yra nepagrįstas bei neteisėtas, pažeidžiantis teisėtus ieškovo bei viešuosius interesus, o taip pat padarysiantis žalos pačiam atsakovui, nes ieškovo ir jo atstovaujamos grupės ūkio subjektų pasiūlymas yra žymiai finansiškai palankesnis, nei trečiųjų asmenų pateikti pasiūlymai. Ieškovo teigimu, jo atstovaujamos ūkio subjektų grupės kiekvieno nario, t. y. UAB „SEVEN entertainment“, UAB „Universali arena“, UAB „Tiketa“ ir UAB „SEVEN Live“, valdymo organų sprendimai yra pateikti pasiūlymo 13, 14, 15 ir 16 lapuose ir liudija visų konkurso sąlygų 6.2 (d) punkto reikalavimų visišką atitikimą. Pasiūlymo 13, 14 ir 15 lapuose yra pateikta trijų lapų jungtinės veiklos sutartis, sudaryta 2008 m. lapkričio 20 d. tarp UAB „SEVEN entertainment“, UAB „Universali arena“, UAB „Tiketa“ ir UAB „SEVEN Live“. Šios sutarties, kurią pasirašė visų išvardintų bendrovių vadovai (generaliniai direktoriai) tekste yra nuspręsta dėl pasiūlymo pateikimo ir koncesijos sutarties sudarymo. Atsakovas nenurodė kelių valdymo organų sprendimai prie pasiūlymo turi būti pridėti, t. y. nenurodė valdymo organų sprendimų kiekio, taip pat nepaminėjo, kad prie pasiūlymo turi būti pridėti visų bendrovėje esančių valdymo organų sprendimai, todėl teismas padarė išvadą, kad prie pasiūlymo, konkurso dalyvio pasirinkimu, galėjo būti pridėtas bet kurio iš bendrovėje esančių valdymo organų sprendimas. Šiuo atveju, ieškovo ir kitų grupės narių pasirinkimu buvo pridėtas kiekvieno iš jų vienasmenio valdymo organo – vadovo sprendimas – jungtinės veiklos sutartis. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 2 dalies nuostatą, sprendimo sudaryti sandorius priėmimas yra išimtinai bendrovės vadovo kompetencija. Ieškovo teigimu, atsakovas konkurso sąlygose nustatė visiškai subjektyvius vertinimo kriterijus, kurie žymia dalimi lemia konkurso balo dydį. Toks kriterijus, kaip verslo plano kokybė ir realumas, neapibrėžiamas jokiais nustatytais parametrais ar objektyviai išreiškiamais ar įvertinamais dydžiais, tokiam kriterijui vertinti turėjo būti pasitelkti specialistai. Ieškovas taip pat nurodė, kad konkurso sąlygų 6.4.2 punkto reikalavimas yra neįgyvendinamas, kadangi jame nenurodyta, dėl kokio konkretaus sandorio valdymo organai turi apsispręsti.

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 19 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai 6 000 Lt išlaidų advokato padėjėjų pagalbai apmokėti iš ieškovo UAB „SEVEN entertainment“ bei panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. balandžio 22 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

6Sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas nurodė, kad 2008 m. lapkričio 7 d. atsakovo paskelbto konkurso sąlygų 6 dalyje buvo nustatyti reikalavimai išsamiems įpareigojantiems pasiūlymams, o Konkurso sąlygų 6.2. (d) punktas numatė, kad prie Pasiūlymo turi būti pridėta konkurso dalyvio (jei Konkurso dalyvis – ūkio subjektų grupė – tuomet kiekvieno grupės nario) valdymo organo (-ų) sprendimas pateikti Pasiūlymą ir sudaryti Koncesijos sutartį, t. y. pateikti du atskirus dokumentus. Šių aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadą, kad atsakovas (suteikiančioji institucija) pageidavo, jog konkurso dalyvis pateiktų tiek jungtinės veiklos sutartį (jeigu pasiūlymą teikia subjektų grupė), tiek ir valdymo organo sprendimą. Teismo teigimu, jungtinės veiklos sutartis ir įmonės valdymo organo sprendimas tiek jų turinio, tiek jų tikslo prasme yra skirtingi teisiniai dokumentai. Kadangi jungtinės veiklos sutartis yra šalių susitarimas dėl konkretaus tikslo pasiekimo, jis negali būti laikomas įmonės valdymo organo sprendimu sudaryti konkretų sandorį. Įmonės valdymo organai priima sprendimus atitinkamai juos įformindami: įmonės valdyba – valdybos protokolais, įmonės direktoriai (vadovai) – įsakymais. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas, kaip konkurso dalyvis, nepateikė visų reikalaujamų dokumentų, sudarančių pasiūlymą, tad atsakovas, vadovaudamasis konkurso sąlygų 10.4 punktu, pagrįstai atmetė jo pasiūlymą. Visos įmonės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu (UAB „SEVEN entertainment“, UAB „Universali arena“, UAB „Tiketa“ ir UAB „SEVEN Live“) ir sudarančios konsorciumą, privalėjo pateikti atskirus savo įmonių valdymo organų sprendimus. Teismas nurodė, kad konkurso metu ieškovas atsakovo neprašė paaiškinti Konkurso sąlygų, todėl Pasiūlymo pateikimo metu šis Konkurso sąlygų punktas, kaip ir visi kiti, jam buvo aiškūs. Konkurso sąlygų 6.16 punktas numatė, kad, pateikdamas pasiūlymą, Konkurso dalyvis tuo patvirtina, kad jis kruopščiai išanalizavo, suprato ir yra susipažinęs su visais dokumentais ir informacija, su kuria jam buvo suteikta galimybė susipažinti iki jo Pasiūlymo pateikimo, ir kad šie dokumentai ir informacija yra tinkama ir pakankama jo sprendimui pateikti Pasiūlymą. Teismo teigimu, byloje esantys UAB „Bilietai Lt“ 2009 m. vasario 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas ir UAB „Baltijos reklamos projektai“ 2009 m. vasario 2 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas patvirtina, kad buvo nutarta priimti galutinį sprendimą dėl bendrovės prisiimamų įsipareigojimų pagal koncesijos sutartį ir įpareigojantį pasiūlymą visą, kartu nurodant, jog nėra ir nebus reikalingi jokie kiti sutikimai ar leidimai dėl tokio sandorio sudarymo ir įsipareigojimų priėmimo pagal Koncesijos sutartį. Konkurso sąlygų 6.2. (c) punkte numatyta, kad prie Pasiūlymo turi būti pridėta sąžiningumo deklaracija. Teismas nurodė, kad atsakovas, kaip Suteikiančioji institucija, neturėjo pagrindo abejoti, jog trečiojo asmens UAB „Bilietai Lt“ pateiktas valdymo organų sprendimas pateikti Pasiūlymą yra priimtas asmenų, turinčių tam reikiamus įgaliojimus. Dėl kitų ieškinyje nurodytų aplinkybių teismas nepasisakė, nurodęs, kad jos nėra susijusios su ieškovo pareikštais reikalavimais.

7Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „SEVEN entertainment“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, pripažįstant negaliojančiu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo konkurso komisijos sprendimą, kuriuo ieškovo pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkančiu Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo konkurso sąlygų reikalavimų ir sprendimą, kuriuo buvo sudarytas konkurso dalyvių sąrašas pagal suteiktų vertinimų eiliškumą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

91. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas privalėjo pateikti atsakovui ne tik ieškovo ir trečiųjų asmenų (jo pusėje) sudarytą jungtinės veiklos sutartį, bet ir dar vieną dokumentą - valdymo organo sprendimą, ir kad jungtinės veiklos sutartis negali būti laikoma valdymo organo sprendimu. Pagal Akcinių bendrovių įstatymą bet kurioje bendrovėje gali būti tik du valdymo organai: privalomas vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas ir nebūtinas kolegialus valdymo organas - valdyba. Pagal konkurso sąlygų 6.2 (d) dalies sąlygas ir formulavimą atsakovas pageidavo, jog prie pasiūlymo būtų pridėtas būtent bendrovės valdymo organų, o ne visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos sprendimas. Tokį sprendimą, t. y. konkurso dalyvio kiekvieno grupės nario 2008 m. lapkričio 20 d. sudarytą jungtinės veiklos sutartį, pasirašytą šių bendrovių valdymo organų, atsakovui pateikė ieškovas (pasiūlymo 13, 14 ir 15 lapai). Nei ieškovo, nei trečiųjų asmenų (ieškovo pusėje) įstatai ar kiti veiklos dokumentai, nei LR teisės aktai, nei Konkurso sąlygos neįpareigojo ieškovo ir trečiųjų asmenų (ieškovo pusėje) priimti jokių papildomų sprendimų šiuo klausimu. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad valdymo organai priima sprendimus, atitinkamai juos įformindami. Jokie teisės aktai nenustato konkrečių ir privalomų reikalavimų valdymo organų sprendimo turiniui, pavadinimui, apimčiai ar išdėstymui. Šių reikalavimų konkurso sąlygose ar kituose su konkursu susijusiuose dokumentuose nenurodė ir atsakovas. Bendrovės valdyme svarbu ne sprendimo išraiškos forma ar jį išreiškiančio dokumento pavadinimas, o sprendimo turinys ir jį priėmusio organo valia. Todėl reikalavimas pateikti bet kokį sprendimą, nepriklausomai nuo jo sąlygų, buvo perteklinis reikalavimas, niekaip neužtikrinantis atsakovo interesų apsaugos.

102. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 8 dalies nuostatą, bendrovės vadovas veikia bendrovė vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovas turi teisę laisvai pasirinkti teisės aktams neprieštaraujančias jų įgyvendinimo formas. Prie ieškovo pasiūlymo pridėta jungtinės veiklos sutartis yra kiekvieno iš ūkio subjektų grupės vienasmenio valdymo organo - vadovo sprendimas. Sprendimas atitinka visus konkurso sąlygų reikalavimus, nes jungtinės veiklos sutarties turinys liudija visapusišką ieškovo ir trečiųjų asmenų ieškovo pusėje valdymo organų įsipareigojimą dalyvauti konkurse, pateikti pasiūlymą ir, konkursą laimėjus, sudaryti koncesijos sutartį.

113. Pasiūlymo A dalies langelyje, kur privalėjo būti įrašyti duomenys apie konkurso dalyvio valdymo organo ar įgalioto pareigūno sprendimą pateikti pasiūlymą, ieškovas nurodė, kad tokie duomenys yra jungtinės veiklos sutartis, įgaliojimas ieškovui, trečiųjų asmenų (ieškovo pusėje) įstatai bei vadovų paskyrimo dokumentai. Atsakovas, atmesdamas ieškovo pateiktą pasiūlymą, nepasisakė ir neišreiškė savo motyvų, kodėl jungtinės veiklos sutarties jis negali pripažinti kaip dokumento, liudijančio valdymo organų valią.

124. UAB „Universali arena“, UAB „Tiketa“ ir UAB „SEVEN Live“ vadovai 2008 m. lapkričio 20 d. įgaliojimu yra įgalioję ieškovą veikti jų vardu pagal sudarytą jungtinės veiklos sutartį. Šis įgaliojimas taip pat yra jų valdymo organų sprendimas, atitinkantis atsakovo konkurso sąlygose nurodytam valdymo organo sprendimui pateikti pasiūlymą ir sudaryti koncesijos sutartį keliamus reikalavimus.

135. Protingumo principas reikalauja, kad tuo atveju, jeigu vienas konkurso dalyvio pateiktas dokumentas atitinka dviejų dokumentų reikalavimus, papildomai teikti analogiško dokumento neturėtų būti prašoma. Iš konkurso sąlygų nėra aišku, koks skaičius dokumentų prie pasiūlymo turėtų būti pridėtas. Vien faktas, kad pasiūlymo priedų sąrašas yra vardinamas skirtinguose dokumentuose, nereiškia, kad būtent toks dokumentų skaičius turėtų būti pateiktas. Ieškovo ir trečiųjų asmenų ieškovo pusėje pateikta jungtinės veiklos sutartimi ir trečiųjų asmenų įgaliojimu ieškovui, taip pat ieškovo pasirašytu ir atsakovui pateiktu pasiūlymu yra įforminti sprendimai pateikti pasiūlymą ir sudaryti koncesijos sutartį.

146. UAB „Bilietai LT“ pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai, nepaisant jų turinio, negali būti laikomi juos sudariusių bendrovių valdymo organų sprendimais. Visuotinis akcininkų susirinkimas, taip pat kiti bendrovės struktūriniai vienetai, nėra bendrovės valdymo organai. Tarp Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje numatytų sprendimų visuotiniam akcininkų susirinkimui nėra suteikta teisė spręsti dėl pasiūlymo pateikimo ir koncesijos ar panašaus pobūdžio sutarčių sudarymo. Sprendimo pateikti pasiūlymą konkurse ir sudaryti koncesijos sutartį priėmimas yra išimtinai bendrovės vadovo kompetencija ir jo funkcijos (ABĮ 37 str. 8 d.). UAB „Bilietai LT“ ir UAB „Baltijos reklamos projektai“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai pažeidė Akcinių bendrovių įstatymą. Teismas turėjo įsitikinti, ar šiuo atveju, atmetus ieškinį ir tuo užkirtus galimybę tolimesnėse derybose dalyvauti geriausią pasiūlymą pateikusiam dalyviui, nebus pažeistas viešasis interesas. Teismas nevertino aplinkybių, kad UAB „Bilietai LT“ ir UAB „Baltijos reklamos projektai“ akcininkų sprendimus pasirašė asmenys, kurie, remiantis VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenimis, nebuvo įmonių akcininkai. Teismas turėjo nustatyti, ar šie asmenys turėjo teisę priimti sprendimus.

157. Atsakovas konkurso sąlygose nustatė visiškai subjektyvius pasiūlymų vertinimo kriterijus, kurie žymia dalimi lemia galutinio konkurso balo dydį. Verslo plano kokybės ir realumo įvertinimui turėtų būti pasitelkti šios srities specialistai, kadangi atsakovo darbuotojai ar tarnautojai nėra šios srities ekspertai ir neturi tam reikiamu žinių bei patirties. Ieškovas pasiūlė ne tik 0 Lt koncesijos mokestį, bet ir didžiausią investicijų sumą - 6 mln. Lt daugiau, nei bet kuri kita artimiausią pasiūlymą pateikusi įmonė. Ieškovas pasiūlė suorganizuoti daugiau renginių nei kitos bendrovės. 2009 m. kovo 12 d. vykdant vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą, buvo netinkamai įvykdytas konkurso sąlygų 9.4.4 p. reikalavimas, nebuvo paskelbti duomenys apie dalyvių investicijas (pasiūlymų A ir B dalių duomenys). Ieškovui kreipusis į atsakovą, pastarasis neištaisė konkurso pažeidimų. Tokie atsakovo veiksmai pažeidžia Koncesijos įstatymo 5 str. įtvirtintus koncesijos suteikimo principus. Ieškovo pasiūlymas yra atmestas, dirbtinai interpretuojant formalius reikalavimus arba sąmoningai plečiamai aiškinant konkurso sąlygų atskiri punktus. Konkurso komisija nepakankamai atsižvelgė į ieškovo pasiūlymo turinį ir nevertino pasiūlymo, kurio sąlygos yra naudingiausios iš konkurse pateiktų pasiūlymų, kaip visumos.

16Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad jungtinės veiklos sutartis negali būti laikoma valdymo organų sprendimais. Jungtinės veiklos sutartis, kaip numatyta Konkurso sąlygų 5.14 punkte, turėjo būti pateikta ne tik teikiant Pasiūlymą, tačiau ir išankstinės atrankos metu. Tuomet ieškovas nenurodė, jog šis dokumentas taip pat yra valdymo organo sprendimas pateikti pasiūlymą ir sudaryti koncesijos sutartį. CK 6.969 straipsnio 1 dalies nuostata apibrėžia jungtinės veiklos sutarties veikimo ribas ir tokia sutartis negali būti laikoma įmonės valdymo organo sprendimu sudaryti konkretų sandorį. Jungtinės veiklos sutartis yra privalomas dokumentas prie Pasiūlymo, jis atitinka konkurso sąlygų 6.2. (e) punktą. UAB „SEVEN entertainment“ ir UAB „Universali Arena“ sprendimus dėl bet kokių investicijų į areną turėjo priimti valdyba ir tik esant valdybos sprendimui, pateikti išsamų įpareigojantį pasiūlymą (UAB „SEVEN Entertainment“ įstatų 5.30.3 punktas, UAB „Universali Arena“ - 7.15 p. 4 dalis). Pagal UAB „Tiketa“ įstatų 5.4.20.1 p. ir UAB „SEVEN Live“ įstatų 5.29.7 ir 5.29 p. sprendimams dėl investavimo priimti bendrovės vadovai privalėjo gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Pasiūlymą ieškovas pasirašė, jis susipažino su konkurso sąlygomis ir su jomis sutiko. Atsakovas, kaip suteikiančioji institucija, neturėjo pagrindo abejoti, kad trečiojo asmens UAB „Bilietai LT“ pateiktas valdymo organų sprendimas pateikti Pasiūlymą yra priimtas asmenų, turinčių tam reikiamus įgaliojimus. Jokių argumentų dėl trečiojo asmens UAB „Bilietai LT“ pasiūlymo ieškovas savo ieškinyje net neužsiminė. Visiems Konkurso dalyviams atsakovas sudarė vienodas sąlygas dalyvauti Konkurse ir pateikti savo Pasiūlymus, užtikrindamas visų konkurso dalyvių lygiateisiškumą, nediskriminavimą bei paties konkurso skaidrumą. Konkurso sąlygų ieškovas neskundė. Net ir tuo atveju, jeigu atsakovas būtų vertinęs ieškovo pateiktą Pasiūlymą, pastarasis nebūtų pripažintas geriausiu ir finansiškai naudingiausiu atsakovui. Pasiūlymas vertinamas keturiais kriterijais: prašomo koncesijos mokesčio dydžio, Investicijų I, Investicijų II ir Pasiūlymo techninio pagrįstumo ir galimybių įgyvendinti pasiūlymą kriterijų. Visi vertinimo kriterijai turi skirtingus svorius bendrame vertinime ir yra apskaičiuojami griežtai vadovaujantis Konkurso sąlygose nustatytomis formulėmis.

17Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą tretieji asmenys UAB „Bilietai LT“ ir UAB „Baltijos reklamos projektai“ prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad ieškovas neteikė teismui ieškinio dėl konkurso procedūrų ir neskundė konkurso sąlygų įstatymų nustatyta tvarka. Teismas netyrė jokių aplinkybių, susijusių su konkurso vykdymu, netyrė konkurso sąlygų. Ieškinio padavimo teismui dieną buvo suėję ieškinio senaties terminai tokiems reikalavimams, kurių ieškovas neprašė atstatyti. Ieškinio reikalavimas taip pat nėra susijęs su preliminaria pasiūlymų eile, konkurso dalyvių pateiktų pasiūlymų vertinimu, tad tokie apelianto argumentai negali būti vertinami apeliacinės instancijos teisme, nes šių pasiūlymų vertinimas nebuvo ieškinio dalykas ir pagrindas. Suteikiančioji institucija pageidavo, jog Konkurso dalyvis pateiktų tiek jungtinės veiklos sutartį, tiek valdymo organo sprendimą. Jokios interpretacijos nesudaro prielaidos manyti, jog jungtinės veiklos sutartis gali būti ir įmonės valdymo organo sprendimas sudaryti konkretų sandorį. Bet kokios sutartys yra valdymo organo sprendimo pasekmė, tačiau jokiu būdu ne priemonė. Jungtinės veiklos sutartis turėjo būti pateikta ne tik teikiant pasiūlymą, tačiau ir išankstinės atrankos metu. Apeliantas nenurodo nei teisės aktų, kuriuos teismas turėjo pritaikyti, nei konkurso sąlygų netikslumų, kuriems esant, teismas neteisingai interpretavo konkurso sąlygų nuostatas. UAB „SEVEN entertainment“ ir UAB „Universali Arena“ yra sudariusios valdybas, o pagal šių įmonių įstatus valdyba turėjo priimti sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė nei 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama kiekvieno sandorio rūšiai atskirai), t.y. ir dėl daugiau nei 18 mln. Lt investavimo. Pagal UAB „Tiketa“ įstatų 5.4.20.1 p. ir pagal UAB „SEVEN Live“ įstatų 5.29.7 ir 5.29 p. šių įmonių sprendimų priėmimas yra įmonės vadovų kompetencija, tačiau šiems sprendimams priimti bendrovės vadovai privalėjo gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

20Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas.

21Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SEVEN entertainment“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

22Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.947 straipsnio, reglamentuojančio viešo konkurso paskelbimo pagrindus ir tvarką, 2 dalyje nustatyta, kad paskelbiant konkursą, turi būti išdėstyta užduotis, jos įvykdymo terminas, atlyginimo (premijos) dydis ar suteikiama speciali teisė, darbų ar projektų pateikimo vieta, jų įvertinimo tvarka ir laikas, taip pat gali būti nurodytos ir kitos konkurso sąlygos.

23Koncesijos Lietuvos Respublikoje sampratą, koncesijos sutarties dalyką, koncesininkų atrankos ir koncesijų suteikimo tvarką, suteikiančių institucijų bei koncesininkų įgaliojimus, teises ir pareigas, koncesijos sutarčių turinį ir su tuo susijusius santykius nustato Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas (šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Pagal šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatą, kiekvieno konkurso dėl koncesijos suteikimo atveju suteikiančioji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.947 straipsnio 2 dalimi, parengia ir tvirtina konkurso sąlygas, kuriose, be kitų duomenų, nurodomi atvejai, kuriais pasiūlymai gali būti pripažinti neatitinkančiais konkurso sąlygų reikalavimų.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamas konkursas buvo vykdomas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T2-368 patvirtintas Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo konkurso sąlygas (toliau tekste - Konkurso sąlygos). Pagrindai, kuriems esant, pasiūlymai pripažįstami neatitinkančiais Konkurso sąlygų reikalavimų ir atmetami, nustatyti Konkurso sąlygų 10.4 punkte (t. I, b.l. 14-31 - Konkurso sąlygų nuorašas).

25Ieškovas šioje byloje pareikštame ieškinyje pripažįsta ir teigia, kad jo atstovaujama ūkio subjektų grupė, t.y. UAB „SEVEN entertainment“, UAB „Universali arena“, UAB „Tiketair UAB „SEVEN Live“, Konkurso sąlygas įsigijo nustatyta tvarka, jas įsigijusi, pateikė atsakovui paraišką išankstinei dalyvių atrankai, o po to ir išsamų įpareigojantį pasiūlymą. Pateiktame pasiūlyme ieškovas nurodė, kad jis išnagrinėjo ir sutinka su visomis Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo atviro konkurso sąlygomis ir nusprendė pateikti šį išsamų įpareigojantį pasiūlymą (t. 1, b.l. 72). Konkurso sąlygų 6.16 punkte nustatyta, kad, pateikdamas pasiūlymą, Konkurso dalyvis tuo patvirtina, jog jis kruopščiai išanalizavo, suprato ir yra susipažinęs su visais dokumentais ir informacija, su kuria jam buvo suteikta galimybė susipažinti iki jo Pasiūlymo pateikimo, ir kad šie dokumentai ir informacija yra tinkama ir pakankama jo sprendimui pateikti Pasiūlymą. Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovas, susipažinęs su Konkurso sąlygomis, būtų kreipęsis į atsakovą dėl Konkurso sąlygų ar atskirų jų nuostatų paaiškinimo, kaip tai numato konkurso sąlygų 8.1 punktas, ar jas apskundęs įstatymo nustatyta tvarka. Tokios aplinkybės ieškovas neteigia ir pareikštame ieškinyje bei paduotame apeliaciniame skunde.

26Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei į tai, kad ieškovas bei jo atstovaujamos ūkio subjektų grupės nariai yra juridiniai asmenys, turintys pakankamą patirtį versle, darytina išvada, kad Konkurso sąlygos bei atskiros jų nuostatos, dėl kurių taikymo kilo šioje byloje nagrinėjamas ginčas, jiems buvo aiškios, suprantamos ir abejonių dėl šių sąlygų atitikimo įstatymo reikalavimams bei skaidrumo jiems nekilo. Argumentus, susijusius su Konkurso sąlygų neatitikimu įstatymams, ieškovas ėmėm kelti tik tuomet, kai jo pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimų ir atmestas.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad esminis ginčas tarp šalių šioje byloje kilo dėl aplinkybės, ar ieškovo atstovaujamos ir 2008 m. lapkričio 20 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios ūkio subjektų grupės, susidedančios iš ieškovo UAB „SEVEN entertainment“ bei trečiųjų asmenų UAB „Universali arena“, UAB „Tiketa“ ir UAB „SEVEN Live“, 2009 m. kovo 12 d. pateiktas išsamus įpareigojantis pasiūlymas konkursui atitiko Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir ar atsakovas pagrįstai taikė Konkurso sąlygų 10.4.1 ir 10.4.3 punktų nuostatas, nustatančias konkrečius pateiktų pasiūlymų pripažinimo neatitinkančiais Konkurso sąlygų ir jų atmetimo pagrindus.

28Iš byloje esančio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2009 m. balandžio 1 d. ,,Pranešimo apie pasiūlymo atmetimą“ nuorašo (t. II, b.l. 2) matyti, kad atsakovas, nustatęs, jog prie ieškovo atstovaujamos ūkio subjektų grupės pateikto pasiūlymo nėra pridėti Konkurso sąlygų 6.2 (d) ir 6.4.2 punktuose nurodyti dokumentai - kiekvieno pasiūlymą pateikusios ūkio subjektų grupės nario valdymo organo (-ų) sprendimas pateikti pasiūlymą ir sudaryti Koncesijos sutartį, vadovaudamasis Konkurso sąlygų 10.4, 10.4.1 punktais, šį pasiūlymą pripažino neatitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimų ir, vadovaudamasis Konkurso sąlygų 10.4 punktu, pasiūlymą atmetė.

29Reikalavimai, keliami išsamiems įpareigojantiems pasiūlymams konkursui, yra nustatyti Konkurso sąlygų 6 punkte. Pagal šio punkto 6.1 papunkčio nuostatą, pateikiamas pasiūlymas turi susidėti iš A dalies (Techninė-komercinė dalis) ir B dalies (Koncesijos mokesčio dydis ir jo indeksavimo metodikos komentaras). 6.2 papunktyje nustatyta, kokie dokumentai turi būti pridėti prie teikiamo pasiūlymo. Būtent pagal 6.2 papunkčio (d) dalies nuostatą, prie pasiūlymo turi būti pridėta Konkurso dalyvio (jei Konkurso dalyvis - ūkio subjektų grupė - tuomet kiekvieno grupės nario) valdymo organo (-ų) sprendimas pateikti pasiūlymą ir sudaryti koncesijos sutartį. Pagal Konkurso sąlygų 6.4.2 papunkčio nuostatą, pasiūlymo A dalyje, kartu su kitais bendrais duomenimis apie konkurso dalyvį, turi būti nurodytas Konkurso dalyvio (jei Konkurso dalyvis - ūkio subjektų grupė - kiekvieno grupės nario) valdymo organo ar įgalioto asmens sprendimas pateikti pasiūlymą ir sudaryti sandorį, jei pasiūlymas bus pripažintas geriausiu.

30Byloje esančiais faktiniais duomenimis nustatyta, kad ieškovas, atstovaudamas jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančią ūkio subjektų grupę ir pateikdamas išsamų įpareigojantį pasiūlymą bei šio pasiūlymo A dalyje (t. I, b.l. 74-77) nurodydamas bendrus duomenis apie konkurso dalyvį, grafoje ,,Duomenys apie Konkurso dalyvio (ūkio subjektų grupės) valdymo organo ar įgalioto pareigūno sprendimą (-us) pateikti Pasiūlymą. Kiti kiekvieno Konkurso dalyvio valdymo organų, akcininkų arba valstybės ir/ar priežiūros institucijų leidimai, kuriuos Konkurso dalyviui (ar konsorciumo dalyviams) reikia gauti tam, kad įvykdyti visas Pasiūlyme ir koncesijos sutartyse nustatytas prievoles, aprašymas, kartu nurodant, kiek laiko prireiks šiems leidimams gauti“ nurodė šiuo dokumentus: 1. Jungtinės veiklos sutartis, 2. Įgaliojimas UAB ,,SEVEN entertaitment“, 3. UAB „SEVEN entertainment“, UAB „Universali arena“, UAB „SEVEN Live“ ir UAB „Tiketa“ įstatai ir kiekvienos įmonės vadovo paskyrimo dokumentai. Būtent šiuos dokumentus ieškovas pateikė kartu su pasiūlymu. Kitų dokumentų, priskirtinų šioje pasiūlymo

31A dalies grafoje nurodytiems duomenims, su pasiūlymu ieškovas nepateikė. Dėl šių aplinkybių byloje ginčo nėra.

32Kaip jau minėta, būtent dėl šios aplinkybės, nustatęs kad prie pateikto pasiūlymo nėra pridėti Konkurso sąlygų 6.2 (d) ir 6.4.2 punktuose nurodyti dokumentai, vadovaudamasis Konkurso sąlygų 10.4, 10.4.1 ir 10.4.3 punktais, ieškovo atstovaujamos ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą Konkursui atsakovas pripažino neatitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimų ir atmetė. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs šią bylą iš esmės, atmetęs ieškovo argumentą, kad jungtinės veiklos sutartis laikytina valdymo organo sprendimu pagal Konkurso sąlygų 6.2 (d) punktą, padarė išvadą, kad ieškovas, kaip konkurso dalyvis, nepateikė visų reikalaujamų dokumentų, sudarančių pasiūlymą ir atsakovas, vadovaudamasis Konkurso sąlygų 10.4 punktu, pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą.

33Nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, ieškovas savo apeliaciniame skunde teigia, kad pagal Konkurso sąlygų 6.2 (d) dalies sąlygas ir formulavimą (dėl kurių aiškinimo, pateikiant paraišką, kaip minėta, klausimų jam nekilo), atsakovas pageidavo, jog prie pasiūlymo būtų pridėtas būtent bendrovės valdymo organų sprendimas. Tokį sprendimą, t. y. konkurso dalyvio kiekvieno grupės nario 2008 m. lapkričio 20 d. sudarytą jungtinės veiklos sutartį, pasirašytą šių bendrovių valdymo organų, atsakovui ieškovas pateikęs. Šiuos savo teiginius apeliantas grindžia tuo, kad, jo teigimu, jokie teisės aktai nei konkurso sąlygos nenustato konkrečių ir privalomų reikalavimų valdymo organų sprendimo turiniui, pavadinimui, apimčiai ar išdėstymui, neįpareigoja ieškovo ir trečiųjų asmenų (ieškovo pusėje) priimti jokių papildomų sprendimų, šiuo klausimu. Reikalavimą pateikti bet kokį sprendimą, nepriklausomai nuo jo sąlygų, apeliantas laiko pertekliniu reikalavimu, niekaip neužtikrinančiu atsakovo interesų apsaugos.

34Kaip buvo minėta, bylos duomenimis nustatyta, kad Konkurso sąlygų, tarp jų ir 6.2 papunkčio (d) dalyje nustatyto reikalavimo dėl prie pasiūlymo pridedamų dokumentų bei 6.4.2 papunktyje nustatyto reikalavimo dėl pasiūlyme nurodomos informacijos, ieškovas įstatymo nustatyta tvarka neapskundė, o priešingai, su visomis Konkurso sąlygomis sutiko ir nusprendė dalyvauti konkurse. Todėl apelianto teiginys, kad Konkurso sąlygose buvo nustatytas perteklinis reikalavimas, negali būti laikomas pagrįstu. Negalima sutikti ir su apelianto teiginiu, kad vienas jo, kaip konkurso dalyvio, pateiktas dokumentas, atitinka dviejų dokumentų reikalavimus ir todėl papildomai teikti analogiško dokumento neturėtų būti prašoma.

35Iš ieškovo pateikto pasiūlymo, jo pretenzijos bei ieškinio turinio ir visumos apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų aišku, kad dokumentais, atitinkančiais konkurso sąlygų 6.2 papunkčio (d) dalyje nurodytų reikalaujamų pateikti kartu su pasiūlymu dokumentų (t.y. ūkio subjektų grupės, kaip konkurso dalyvio, narių valdymo organų sprendimų) esmę atitinkančiais dokumentais ieškovas laiko jungtinės veiklos sutartį, sudarytą 2008 m. lapkričio 20 d. tarp jo (UAB „SEVEN entertainment“) ir trečiųjų asmenų UAB „Universali arena“, UAB „Tiketa“ bei UAB „SEVEN Live“, o taip pat UAB „Universali arena“, UAB „Tiketa“ ir UAB „SEVEN Live“ vadovų 2008 m. lapkričio 20 d. įgaliojimą ieškovui veikti jų vardu.

36Pagal CK 6.969 straipsnio 1 dalies nuostatą, jungtinės veiklos sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ir žinias, įsipareigoja veikti bendrai, tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai. Iš 2008 m. lapkričio 20 d. jungtinės veiklos sutarties (t. I, b.l. 84-86) turinio matyti, kad šia sutartimi ją sudariusios šalys susitarė veikti kartu, vykdant bendrą veiklą sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka tam, kad laimėtų Konkursą ir įgytų teisę vykdyti koncesiją bei vykdytų koncesiją (sutarties 2.2, 2.3 punktai). Taigi pateiktoji jungtinės veiklos sutartis yra sandoris, t.y. jį sudariusių šalių veiksmai, kuriais šalys siekė sukurti tam tikras civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 d.).

37Kaip žinoma, juridiniai asmenys civilines teises įgyja, civilines pareigas prisiima ir jas įgyvendina per savo organus (CK 2.81 str. 1 d.). Juridinių asmenų organų kompetenciją ir funkcijas nustato atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojantys įstatymai ir juridinio asmens steigimo dokumentai (CK 2.82 str. 1 d.).

38Įmonių, kurių teisinės formos yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, steigimą, veiklą, valdymą reglamentuoja, taigi ir tokių įmonių organų kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (toliau tekste ABĮ) ir atitinkamai kiekvienos įmonės įstatai (ABĮ 1 str. 1 d.). Pagal ABĮ penktojo skirsnio, reglamentuojančio bendrovės valdymą,

3919 straipsnio, nustatančio bendrovės organų sudėtį, 1 dalies nuostatą, bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą ? bendrovės vadovą. Bendrovėje gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas ? stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas ? valdyba (ABĮ 19 str.2 d.).

40Šių teisės normų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, kad įmonės, kurių valdymo forma yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, civilines teises įgyja, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina, taigi ir sandorius sudaro per savo organus, veikiančius pagal įstatymuose bei steigimo dokumentuose nustatytą kompetenciją, o sandoriai, kuriuos sudaro bendrovė, yra viena iš jos organų sprendimų, priimtų jų kompetencijos ribose, realizavimo formų. Kolegialių bendrovės organų - valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo - sprendimams įstatymas nustato ir privalomą jų priėmimo tvarką bei rašytinę formą: visuotinių akcininkų susirinkimo bei valdybos sušaukimo tvarką nustato ABĮ 23 ir 35 straipsniai, o ABĮ 29 straipsnio 1 dalies ir 35 straipsnio 7 dalies nuostatos įpareigoja visuotinius akcininkų susirinkimus ir valdybos posėdžius protokoluoti. Pažymėtina, kad pagal ABĮ 29 straipsnio 1 dalies nuostatą, visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas. Tai reiškia, kad visi akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių kolegialių organų priimami sprendimai išreiškiami rašytine forma ir privalo atsispindėti šių organų posėdžių bei susirinkimų protokoluose.

41Taigi, nepagrįsti yra apelianto teiginiai, kad 2008 m. lapkričio 20 d. sudaryta jungtinės veiklos sutartis bei UAB „Universali arena“, UAB „Tiketa“ ir UAB „SEVEN Live“ vadovų 2008 m. lapkričio 20 d. įgaliojimas ieškovui veikti jų vardu, pateikti kartu su pasiūlymu ir nurodyti pasiūlymo A dalyje kartu su visa informacija apie konkurso dalyvį, yra tuo pačiu ir šią sutartį pasirašiusių ūkio subjektų grupės narių valdymo organų sprendimai pateikti pasiūlymą ir sudaryti koncesijos sutartį.

42Kaip jau minėta, sandorius bendrovė sudaro per savo organus, veikiančius pagal įstatymuose bei steigimo dokumentuose nustatytą kompetenciją. Ieškovo ir kitų 2008 m. lapkričio 20 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių ūkio subjektų (bendrovių) organų kompetenciją nustato ABĮ bei jų įstatai, kurių nuorašai yra pateikti ir šioje byloje. Iš ieškovo UAB „SEVEN entertainment“ ir UAB „Universali Arena“ įstatų kopijų (t. I, b.l. 88-96, 100-108) matyti, kad šios bendrovės yra sudariusios valdybas. Pagal šių įmonių įstatus sprendimai dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė nei 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) priskirti valdybos kompetencijai (UAB „SEVEN entertainment“ įstatų 5.30.3 p. ir UAB „Universali Arena“ įstatų 7.15 p. 4 d.). Pagal UAB „SEVEN Live“ įstatų 5.29.7 p. ir UAB „Tiketa“ 5.29.7 p. tokių sprendimų priėmimas yra įmonės vadovų kompetencija, tačiau šiems sprendimams priimti bendrovės vadovai privalo gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą (UAB „SEVEN Live“ įstatų 5.4.20.1 p. ir UAB „Tiketa“ įstatų 5.4.20.1 p.). Iš minėtų bendrovių įstatų taip pat matyti, kad UAB „SEVEN entertainment“ įstatinis kapitalas sudaro 24 604 400 Lt (įstatų 3.1 p., t. I, b.l. 89), - UAB ,,Universali arena“ - 11 510 000 Lt (įstatų 3.1 p., t. I, b.l. 101), UAB ,,Tiketa“ - 750 000 Lt (įstatų 3.1 p., b.l. 123), o UAB „SEVEN Live“ - 10 000 Lt (įstatų 3.1 p., b.l. 111). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo pateiktame pasiūlyme konkursui (t. I, b.l. 72-77) numatytos investicijos pagal būsimą koncesijos sutartį siekia beveik 18 mln. Litų, kas sudaro žymiai daugiau negu 1/20 dalį kiekvienos iš minėtų bendrovių įstatinio kapitalo, tai sprendimus pateikti pasiūlymą ir sudaryti koncesijos sutartį, įsipareigojant investuoti tokias lėšas, turėjo priimti būtent minėti kolegialūs bendrovių organai. Todėl Konkurso sąlygose nustatytas reikalavimas pateikti valdymo organo (-ų) sprendimus pateikti pasiūlymą ir sudaryti koncesijos sutartį negali būti laikomas nei pertekliniu, nei formaliu, nes toks reikalavimas susijęs su suteikiančiosios institucijos pareiga išsiaiškinti, ar sprendimą dalyvauti Konkurse ir sudaryti koncesijos sutartį priėmė bendrovės organai, kuriems pagal kompetenciją priskirtas tokių sprendimų priėmimas. Dėl šios priežasties vien aplinkybė, kad jungtinės veiklos sutartį bei įgaliojimą ieškovui pasirašė bendrovių vienasmeniai valdymo organai – bendrovių vadovai, neleidžia teigti, kad šie dokumentai kartu yra ir bendrovės valdymo organo (-ų) sprendimas. Šie dokumentai, kurie pagal savo turinį ir esmę yra sandoriai, niekaip neišreiškia ir neįrodo šiuos sandorius sudariusių bendrovių organų – atitinkamai bendrovių valdybų bei visuotinių akcininkų susirinkimų valios dalyvauti koncesijos konkurse ir sudaryti koncesijos sutartį ir prisiimti su tuo susijusias prievoles.

43Ieškovas savo apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad visuotinis akcininkų susirinkimas, taip pat kiti bendrovės struktūriniai vienetai, nėra bendrovės valdymo organas, todėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai, nepaisant jų turinio, negali būti laikomi juos sudariusių bendrovių valdymo organų sprendimais.

44Iš tiesų, ABĮ, nustatydamas bendrovės organų struktūrą ir kompetenciją, bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo neįvardija kaip bendrovės valdymo organo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kaip privalomą bendrovės organą, šis įstatymas numato penktajame skirsnyje, reglamentuojančiame bendrovės valdymą, į tai, kad visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip ir kitų bendrovės organų, kompetencijai įstatymas priskiria atskirų klausimų, susijusių su bendrovės valdymu, sprendimą, bei į tai, kad visuotinis akcininkų susirinkimas savo esme, sudarymo principais, atstovavimo pobūdžiu ir kompetencijai priskiriamų klausimų svarba yra aukščiausias bendrovės organas, renkantis kitus bendrovės organus – stebėtojų tarybą, jeigu ji nesudaroma – valdybą arba vadovą (ABĮ 20 str. 1 d. 2 p.), aplinkybė, kad įstatymas šį kolegialų organą neįvardija valdymo organu, neleidžia teigti, kad sprendimai tais klausimais, kuriuos visuotinis akcininkų susirinkimas privalo spręsti pagal jam priskirtą kompetenciją, nėra privalomi ir neturėjo būti teikiami pagal Konkurso sąlygas. Kaip jau minėta, ieškovas nepasinaudojo teise kreiptis į atsakovą dėl Konkurso sąlygų ar atskirų jų nuostatų paaiškinimo ir su visomis sąlygomis sutiko. Tai reiškia, kad jam turėjo būti aiškus ir reikalavimas, kokių bendrovės organų sprendimą jis turi pateikti.

45Šioje nutartyje jau minėtame Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2009 m. balandžio 1 d. ,,Pranešime apie pasiūlymo atmetimą“ (t. II, b.l. 2) buvo nurodytas ieškovo pateikto pasiūlymo pripažinimo neatitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimų pagrindas – faktas, kad prie pateikto pasiūlymo nėra pridėti Konkurso sąlygų 6.2 (d) ir 6.4.2 punktuose nurodyti dokumentai - kiekvieno pasiūlymą pateikusios ūkio subjektų grupės nario valdymo organo (-ų) sprendimas pateikti pasiūlymą ir sudaryti Koncesijos sutartį. Tai reiškia, kad pateiktos jungtinės veiklos sutarties ir įgaliojimo atsakovas nepripažino dokumentais, nurodytais konkurso sąlygų reikalavimuose, ir apie tai pranešė raštu. Vien apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, kad atsakovas neišreiškė savo motyvų, kodėl jungtinės veiklos sutarties jis negali pripažinti kaip dokumento, liudijančio valdymo organų valią, negali būti atsakovo sprendimo negaliojimo pagrindu.

46Pažymėtina, kad pareiga pateikti Jungtinės veiklos sutartį buvo numatyta Konkurso sąlygų 5 punkte, nustatančiame Konkurso dalyvių išankstinės atrankos tvarką. Šio punkto 5.14 papunktyje nurodyta: ,,jei Konkurso dalyvis yra ūkio subjektų grupė, tai teikiant Paraišką bei Pasiūlymą turi būti pateikiama jungtinės veiklos sutarties originalas ar patvirtinta kopija“. Analogiškas reikalavimas nurodytas ir Konkurso sąlygų 6 punkto, nustatančio reikalavimus išsamiems įpareigojantiems pasiūlymams, 6.2 papunkčio (e) dalyje. Taigi reikalavimas pateikti sutartį tiek teikiant paraišką dalyvauti išankstinėje atrankoje, tiek ir pateikiant išsamų įpareigojantį pasiūlymą, Konkurso sąlygose buvo nustatytas kaip savarankiškas reikalavimas. Todėl ieškovas neturėjo pagrindo šio reikalavimo tapatinti su reikalavimu pateikti bendrovės valdymo organo (-ų) sprendimą. Sutikęs su Konkurso sąlygomis bei nusprendęs dalyvauti konkurse, ieškovas privalėjo vykdyti Konkurso sąlygų reikalavimus, tarp jų ir reikalavimus pateikti reikalaujamus sprendimus. Konkurso sąlygų reikalavimai privalomi visiems Konkurso dalyviams, nusprendusiems jame dalyvauti, todėl bet kokių išimčių iš nustatytų reikalavimų taikymas pažeistų lygiateisiškumo bei skaidrumo principus ir neatitiktų viešojo intereso.

47Taigi, pagrįsta yra pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas, kaip konkurso dalyvis, nepateikė visų reikalaujamų dokumentų, sudarančių pasiūlymą ir atsakovas, vadovaudamasis Konkurso sąlygų 10.4 punktu, pagrįstai jį atmetė.

48Lietuvos Respublikos Koncesijų įstatymo 202 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisės pareikšti pretenziją ar apskųsti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo tvarkos ir terminų, ieškinio pateikimo tvarkos ir kt. klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nuostatomis. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus, reglamentuojančio ginčų nagrinėjimą, taikinimą ir žalos atlyginimą, 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Pagal to paties straipsnio 2 dalies nuostatą, jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta šio įstatymo 94 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą šio įstatymo 94 straipsnyje nustatyta tvarka.

49Taigi, ginčų, kylančių iš koncesijos, jos suteikimo, koncesininkų atrankos teisinių santykių, kaip ir iš viešųjų pirkimų kylančių ginčų sprendimui įstatymas nustato privalomą ikiteisminę ginčo nagrinėjimo stadiją. Tai reiškia, kad šių teisinių santykių dalyvis, nesilaikęs įstatymo nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, dėl tokio ginčo išsprendimo negali kreiptis su ieškiniu į teismą (CPK 137 str. 2 d. 3 p., 293 str. 2 p., 296 str. 1 d. 1 p.).

50Iš šioje byloje nustatytų faktinių duomenų matyti, kad ūkio subjektų grupė, veikianti 2008 m. lapkričio 20 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu, susidedanti iš UAB „SEVEN entertainment“, UAB „Universali arena“, UAB „Tiketa“ ir UAB „SEVEN Live“, kaip paskelbto koncesijos konkurso dalyviai, 2009 m. balandžio 3 d. atsakovui, kaip suteikiančiai institucijai, pareiškė pretenziją dėl jos priimto sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas konkursui (t.II, b.l. 8-13- 2009 04 03 pretenzijos kopija). Šia pretenzija buvo prašoma panaikinti atsakovo sprendimus, kuriais buvo atmestas ieškovo atstovaujamos ūkio subjektų grupės pasiūlymas, patvirtinti, kad šis pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus ir sudaryti naują konkurso dalyvių sąrašą. Pretenzijos pagrindu buvo nurodytos aplinkybės, pagal kurias, pretenziją pareiškusių konkurso dalyvių nuomone, jų pasiūlymas atitiko visus konkurso sąlygų reikalavimus, nes buvo pateikti valdymo organų sprendimai, atitinkantys konkurso sąlygų 6.2 punktą bei reikalaujamoje pasiūlymo vietoje pateikta visa konkurso sąlygų 6.4.2 punkte reikalaujama informacija. Pretenzijoje taip pat buvo nurodyta, kad atsakovas Konkurso sąlygose nustatė subjektyvius pasiūlymų vertinimo kriterijus, o vokų atplėšimo procedūros metu netinkamai įvykdė Konkurso sąlygų 9.4.4 punkto reikalavimą - paskelbė tik konkurso dalyvių siūlomus koncesijos mokesčių dydžius, bet nepaskelbė kitų pateiktų pasiūlymų A ir B dalių duomenų, įskaitant ir siūlomas investicijų sumas. Tačiau reikalavimo dėl konkrečių konkurso sąlygų pakeitimo ar panaikinimo ieškovas nereiškė.

51Atsakovui atmetus pretenziją, ieškovas, pareikšdamas ieškinį šioje byloje, jo faktiniu pagrindu nurodė tas pačias aplinkybes, kokios buvo nurodytos pareikštoje pretenzijoje. Taigi apeliaciniame skunde išdėstytų aplinkybių, susijusių su trečiųjų asmenų UAB „Bilietai LT“ ir UAB „Baltijos reklamos projektai“ pateiktų valdymo organų sprendimų atitikimu Konkurso sąlygų bei įstatymo reikalavimams nei pareikštoje pretenzijoje, nei šioje byloje pareikštame ieškinyje ieškovas nenurodė ir šiomis aplinkybėmis savo reikalavimų negrindė. Todėl jomis remtis apeliaciniame skunde ieškovas negali (CPK 253 str. 4 d., 312 str.).

52Pažymėtina, kad suteikiančioji institucija nei pagal Koncesijų įstatymo, nei pagal Konkurso sąlygų nuostatas neprivalo tikrinti dalyvių valdymo organų priimtų sprendimų teisėtumo, išskyrus tai, kad sprendimai būtų priimti bendrovių organų pagal jiems priskirtą kompetenciją. Trečiųjų asmenų UAB „Bilietai LT“ ir UAB „Baltijos reklamos projektai“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų teisėtumas nėra ir šios bylos nagrinėjimo dalykas. Dėl šios priežasties apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, susijusios su šių trečiųjų asmenų pateiktų pasiūlymų atitikimu (ar neatitikimu) konkurso sąlygų reikalavimams, negali būti pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindu.

53Kaip jau minėta, ieškovas pareikštoje pretenzijoje nereiškė atsakovui, kaip suteikiančiajai institucijai, reikalavimo dėl konkrečių konkurso sąlygų pakeitimo ar panaikinimo. Toks reikalavimas nebuvo reiškiamas ir šioje byloje pareikštame ieškinyje. Todėl pirmosios instancijos teismas dėl šių aplinkybių, kaip nesusijusių su ieškovo pareikštais reikalavimais, pagrįstai nepasisakė.

54Ieškovas savo apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad verslo plano kokybės ir realumo įvertinimui atsakovas turėjo pasitelkti šios srities specialistus, kad konkurso komisija nepakankamai atsižvelgė į ieškovo pasiūlymo turinį ir nevertino pasiūlymo, kurio sąlygos yra naudingiausios iš konkurse pateiktų pasiūlymų, kaip visumos. Tačiau šios aplinkybės, kaip nesusiję su ieškinyje pareikštais reikalavimais, taip pat negali būti šios bylos apeliacinio nagrinėjimo objektu bei pagrindu panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, nes pripažinus, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų ir todėl pagrįstai buvo atmestas, toks pasiūlymas negalėjo būti vertinamas. Šios aplinkybės galėtų turėti reikšmės tik tuo atveju, jeigu ieškovo pateiktas pasiūlymas atitiktų konkurso sąlygų reikalavimus ir šį pasiūlymą būtų pagrindas vertinti kartu su kitų konkurso dalyvių, kurių pasiūlymai pripažinti atitinkančiais konkurso sąlygų reikalavimus, pasiūlymais. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovo pasiūlymas pagrįstai pripažintas neatitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus, šių aplinkybių pagrįstai nenagrinėjo.

55Ieškovas savo apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad atsakovas dirbtinai interpretavo formalius reikalavimus arba konkurso sąlygų atskirus punktus, nepakankamai atsižvelgė į ieškovo pasiūlymo turinį ir nevertino pasiūlymo, kurio sąlygos yra naudingiausios iš konkurse pateiktų pasiūlymų. Šioje nutartyje jau pasisakyta apie tai, kad reikalavimas pateikti valdymo organo (-ų) sprendimus negali būti laikomas formaliu ar pertekliniu. Pažymėtina ir tai, kad toks reikalavimas yra susijęs suteikiančios institucijos siekiu užtikrinti būsimos koncesijos sutarties su konkursą laimėsiančiu dalyviu teisėtumą ir sklandų vykdymą. Kilus ginčui dėl to, ar sutartį pasirašęs bendrovės vadovas tokį sprendimą priėmė, neviršydamas savo kompetencijos, iškiltų pavojus tolimesniam sutarties vykdymui. Aplinkybė, kad ieškovo atstovaujama ūkio subjektų grupė pasiūlė didžiausią investicijų sumą, dar neleidžia daryti vienareikšmės išvados, kad šis pasiūlymas yra naudingiausias iš visų pasiūlymų ir turėtų būti pripažintas nugalėjusiu, nes investicijų suma, pagal Konkurso sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus, nesudarė didžiausio lyginamojo svorio. Be šio kriterijaus Konkurso sąlygose buvo nustatyti tokie kriterijai, kaip pasiūlymo techninis pagrįstumas ir galimybės jį įgyvendinti, bendradarbiavimo su renginių organizatoriais patirtis ir kiti kriterijai. Taigi nenustačius, ar atsakovo pasiūlymas pagal šiuos kriterijus galėtų būti pripažintas naudingiausiu pasiūlymu bei nenuginčijus Konkurso sąlygose nustatytų kriterijų, nėra pagrindo teigti, kad šis ieškovo atstovaujamos ūkio subjektų grupės pasiūlymas yra naudingiausias, o sprendimas pripažinti jį neatitinkančiu Konkurso sąlygų ir atmesti, pažeidžia viešąjį interesą ar daro žalą pačiam atsakovui. Ieškovas, pateikęs konkurso sąlygų neatitinkantį pasiūlymą, pats pažeidė nustatytas Konkurso sąlygas ir nėra pagrindo teigti, kad jo teisėti interesai buvo pažeisti (CPK 185 str.).

56Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė materialinės teisės normas ir bylą iš esmės išsprendė teisingai (329. 330 str.).

57Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto... 4. Ieškinyje nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2008 m.... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 19 d. sprendimu ieškinį... 6. Sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas nurodė, kad 2008 m. lapkričio 7 d.... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „SEVEN entertainment“ prašo panaikinti... 8. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 9. 1. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas privalėjo pateikti atsakovui... 10. 2. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 8 dalies nuostatą,... 11. 3. Pasiūlymo A dalies langelyje, kur privalėjo būti įrašyti duomenys apie... 12. 4. UAB „Universali arena“, UAB „Tiketa“ ir UAB „SEVEN Live“ vadovai... 13. 5. Protingumo principas reikalauja, kad tuo atveju, jeigu vienas konkurso... 14. 6. UAB „Bilietai LT“ pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai,... 15. 7. Atsakovas konkurso sąlygose nustatė visiškai subjektyvius pasiūlymų... 16. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Klaipėdos miesto... 17. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą tretieji asmenys UAB „Bilietai... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 21. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 22. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.947 straipsnio, reglamentuojančio... 23. Koncesijos Lietuvos Respublikoje sampratą, koncesijos sutarties dalyką,... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamas konkursas buvo vykdomas pagal... 25. Ieškovas šioje byloje pareikštame ieškinyje pripažįsta ir teigia, kad jo... 26. Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei į tai, kad ieškovas bei jo... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad esminis ginčas tarp šalių šioje byloje kilo... 28. Iš byloje esančio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2009 m.... 29. Reikalavimai, keliami išsamiems įpareigojantiems pasiūlymams konkursui, yra... 30. Byloje esančiais faktiniais duomenimis nustatyta, kad ieškovas, atstovaudamas... 31. A dalies grafoje nurodytiems duomenims, su pasiūlymu ieškovas nepateikė.... 32. Kaip jau minėta, būtent dėl šios aplinkybės, nustatęs kad prie pateikto... 33. Nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, ieškovas savo... 34. Kaip buvo minėta, bylos duomenimis nustatyta, kad Konkurso sąlygų, tarp jų... 35. Iš ieškovo pateikto pasiūlymo, jo pretenzijos bei ieškinio turinio ir... 36. Pagal CK 6.969 straipsnio 1 dalies nuostatą, jungtinės veiklos sutartimi du... 37. Kaip žinoma, juridiniai asmenys civilines teises įgyja, civilines pareigas... 38. Įmonių, kurių teisinės formos yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė... 39. 19 straipsnio, nustatančio bendrovės organų sudėtį, 1 dalies nuostatą,... 40. Šių teisės normų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, kad... 41. Taigi, nepagrįsti yra apelianto teiginiai, kad 2008 m. lapkričio 20 d.... 42. Kaip jau minėta, sandorius bendrovė sudaro per savo organus, veikiančius... 43. Ieškovas savo apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad visuotinis akcininkų... 44. Iš tiesų, ABĮ, nustatydamas bendrovės organų struktūrą ir kompetenciją,... 45. Šioje nutartyje jau minėtame Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos... 46. Pažymėtina, kad pareiga pateikti Jungtinės veiklos sutartį buvo numatyta... 47. Taigi, pagrįsta yra pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas, kaip... 48. Lietuvos Respublikos Koncesijų įstatymo 202 straipsnio 1 dalyje... 49. Taigi, ginčų, kylančių iš koncesijos, jos suteikimo, koncesininkų... 50. Iš šioje byloje nustatytų faktinių duomenų matyti, kad ūkio subjektų... 51. Atsakovui atmetus pretenziją, ieškovas, pareikšdamas ieškinį šioje... 52. Pažymėtina, kad suteikiančioji institucija nei pagal Koncesijų įstatymo,... 53. Kaip jau minėta, ieškovas pareikštoje pretenzijoje nereiškė atsakovui,... 54. Ieškovas savo apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad verslo plano kokybės... 55. Ieškovas savo apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad atsakovas dirbtinai... 56. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo apeliacinį... 57. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 58. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimą palikti...