Byla 2A-1090-492/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Tatjanos Žukauskienės, Egidijaus Žirono,

3sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei,

4dalyvaujant ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai atstovui Mindaugui Žibeliui,

5atsakovei apeliantei T. Š. , jos atstovui adv. Benediktui Paulauskui,

6vertėjai Ninai Švec,

7viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės T. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1684-95/08 pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai ieškinį atsakovei T. Š. dėl žalos atlyginimo.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

10ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašė priteisti iš atsakovės T. Š. 5327, 01 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2006 m. vasario 20 d. buvo patikrinta elektros apskaita (abonentinis Nr. 5718031) name, esančiame adresu (duomenys neskelbtini) raj. Nustatyta, kad elektros energijos apskaitos skaitiklio plombos falsifikuotos, surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 003131. Elektros skaitiklis buvo perduotas ekspertizei. Gavus elektros skaitiklio ekspertizės išvadas, AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus rajono skyriaus aktų svarstymo komisijos posėdyje buvo pripažinta, kad nuo 2005-02-20 iki 2006-02-20 suvartota 15 342 kWh neapskaitinės elektros energijos, padaryta žala 4480,96 Lt sumai; atsakovei taip pat buvo pateikta sąskaita 846,05 Lt sumai už elektros skaitiklio ekspertizę.

11Atsakovė T. Š. ieškinio prašė netenkinti. Nurodė, kad 2006-02-20 pas atsakovę atvyko AB Rytų skirstomieji tinklai darbuotojai ir pasiūlė pakeisti esamą elektros apskaitos prietaisą į naują bei perkelti jį į lauką. Atsakovei nesutikus mokėti, ieškovo darbuotojai pakeitė tik skaitliuką ir nurodė, kad per mėnesį ji pati turės pasirūpinti skaitiklio perkėlimu į lauką. Tuo pačiu darbuotojai apžiūrėjo name esančius buitinius elektros vartojimo prietaisus, tačiau nepaaiškino tikrinimo tikslo. Akte įrašyti elektros prietaisai neatitinka tikrovės: ji neturi elektrinės orkaitės – yra tik dujinė, neturi ir tepalinių radiatorių, netinkamai nurodyti televizoriaus ir šaldytuvo galingumas. Tikrinimo metu buvo išardytas senas skaitliukas, o tai galėjo sąlygoti plombų pažeidimą ir mechaniniu būdu skaitliuko būgno priverstinį persukimą. Vieną plombą atsakovė rado ant grindų. Minėtas aktas atsakovei nebuvo pateiktas pasirašyti.

12Vilniaus rajono apylinkės teismas 2008 m. liepos 25 d. sprendimu tenkino ieškinį iš dalies, priteisė iš atsakovės T. Š. ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ naudai 2 240,48 Lt žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2006-02-20 ieškovo darbuotojai surašė Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 003131, kuriame nurodyta, jog atsakovei priklausančiame name esančios skaitiklio plombos yra falsifikuotos. 2007-07-23 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisijos posėdžio protokole Nr. 121/07 nustatyta, kad komisija pripažino 15342,11 kWh neapskaitinės elektros energijos suvartojimą nuo 2005-02-20 iki 2006-02-20. 2007-08-03 Vilniaus regiono centrinė aktų svarstymo komisija nusprendė šį komisijos aktą paliki galioti (b.l. 17). Remiantis Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės 2006-09-14 aktu Nr. 11-1726 (06) dėl elektros skaitiklio CA4-U672M Nr. 0001082 tyrimo, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ant būgnų yra užsifiksavę pašaliniu įrankiu palikti pėdsakai bei didele jėga tarpusavyje prispaustų paviršių slydimo, gremžimo pėdsakai. Įspaudimai, įbrėžimai, nugremžimai buvo vietose, kuriomis būgnų ir dantračių paviršiai, esant natūraliai jų tarpusavio sąveikai, nesiliečia. Ant būgnų dantukų įbrėžimai, įspaudimai išsidėstę ir ant laisvai neprieinamų būgnų dalių. Tai rodė, kad būgnai buvo persukami, skaičiavimo mechanizmo būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami. Liudytojas A. B. nurodė, kad 2006 m. buvo elektros tinklų inžinierius ir atsakovės namuose aptiko plombas, kurios sukėlė įtarimą. Apžiūros akte pasirašė atsakovės dukra A. V. . Liudytoja A. V. nurodė, kad yra atsakovės dukra, pasirašiusi apžiūros aktą, kuriame nieko nebuvo įrašyta. Apie egzistavusias problemas AB Rytų skirstomieji tinklai darbuotojai nieko neminėjo. Elektros vandens šildytuvo, elektrinės orkaitės, tepalinio radiatoriaus name nebuvo. Liudytojas H. S. nurodė, jog jis atsakovės name gyvena nuo 2007 m. rugpjūčio, tačiau tiek elektros prietaisų name, kiek buvo nurodyta apžiūros akte, - nebuvo. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju nustatyti pažeidimai laikytini neteisėtu elektros energijos vartojimu. Atsakovei tenka pareiga atlyginti dėl neteisėto elektros energijos vartojimo ieškovo patirtus nuostolius. Atsižvelgdamas į atsakovės turtinę padėtį bei faktiškai jos namuose esančius elektros energijos vartojimo prietaisus, žalos atlyginimą sumažino 50 proc.

13Atsakovė T. Š. apeliaciniu skundu prašė Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, AB Rytų skirstomieji tinklai ieškinio netenkinti. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi 2006 m. vasario 20 d. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktu Nr. 003131, kuris yra neteisėtas. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ darbuotojai pateikė apžiūros aktą pasirašyti atsakovės dukrai A. V. , kuri apžiūroje nedalyvavo. Minėtame akte buvo įrašyti buitiniai elektros prietaisai bei kiti duomenys, neatitinkantys tikrovės. Ieškovas vienašališkai skirdamas ekspertizę nesilaikė įstatyme nustatytos ekspertizės skyrimo tvarkos, todėl tokia ekspertizės išvada negali būti tinkama ir leistina įrodinėjimo priemone.

14Ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai atsiliepimu apeliacinio skundo prašė netenkinti. Mano, kad pirmosios instancijos teismas objektyviai įvertino įrodymus byloje ir priėmė pagrįstą sprendimą.

15Atsakovės T. Š. apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.

16Apeliantė T. Š. skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo remtis neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros 2006-02-20 aktu Nr. 003131, nes jis nebuvo atsakovei pateiktas pasirašyti; taip pat teismas neturėjo remtis vienašališkai atliktos elektros skaitiklio ekspertizės išvada.

17Civilinės bylos nagrinėjamos teisme laikantis ginčo šalių rungimosi principų (CPK 12 str.). Įgyvendinant šį teisės principą, kiekvienai proceso šaliai tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi – t.y. savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 178 str.). Ieškovas reikalavimus byloje įrodinėjo Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktu Nr. 003131. Atsakovei T. Š. (vartotojai) buvo pasiūlyta aktą pasirašyti, tačiau ji nurodė, kad pasirašys dukra A. V. , taip pat dalyvavusi tikrinimo metu, tai patvirtino liudytoju byloje apklaustas ieškovo darbuotojas A. B. (l. 52). Dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi duomenimis, nustatytais Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte Nr. 003131. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų į bylą, kurie patvirtintų, kad A. V. būtų pasirašiusi neužpildytą aktą. Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2006-06-01 gavęs AB Rytų skirstomieji tinklai prašymą atlikti elektros skaitiklio CA4-U672M Nr. 0001082 trasologinį tyrimą, kartu pateiktą elektros skaitiklį baltos spalvos medžiaginiame maišelyje, užplombuotame plastikiniu užraktu RST C000577 VET, 2006-09-14 pateikė ekspertizės aktą Nr. 11-1726 (06). Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte Nr. 003131 yra pažymėta, kad paimtas elektros skaitiklis, nurodytas plombos numeris, todėl nėra pagrindo abejoti tyrimo objektyvumu. Atsakovė, nesutikdama su ekspertų išvadomis, turėjo į bylą pateikti įrodymus, paneigiančius jas, prašyti skirti kitą ekspertizę. Ekspertizės aktu (l. 7-9) nustatyti pažeidimai – falsifikuotos elektros skaitiklio gaubto plombos, neteisėtas gaubto nuėmimas, skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnų priverstinis persukimas – sukelia elektros energijos vartotojui atsakomybę, numatytą Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350. Remiantis Taisyklių 93 p., 97.4 p., atsakovė T. Š. privalo atlyginti ieškovui žalą, kurią jis patyrė dėl neteisėto elektros energijos vartojimo. Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas objektyviai įvertino įrodymus byloje, nustatė visas reikšmingas aplinkybes, pagrindžiančias apeliantės atsakomybę, atsižvelgdamas į jos turtinę padėtį bei faktinį elektros prietaisų kiekį namuose, priteisiamą žalos atlyginimą sumažino 50 procentų. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu ir padarytomis išvadomis. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą teismo sprendimą naikinti ar keisti (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai