Byla 2-259-913/2013
Dėl vaiko atskyrimo nuo motinos ir nuolatinės rūpybos nustatymo

1Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Jolanta Gasparavičienė, sekretoriaujant Erikai Misiūnaitei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei, atsakovei I. M., trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovui Andriui Grigėnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei I. M., trečiajam asmeniui Aulelių vaikų globos namas dėl vaiko atskyrimo nuo motinos ir nuolatinės rūpybos nustatymo, ir

Nustatė

2Ieškovo atstovė paaiškino, jog skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas atskirti J. M., gim. ( - ), nuo jos motinos I. M., priteisti išlaikymą bei nustatyti J. M. nuolatinę rūpybą Aulelių vaikų globos namuose ir paskirti Aulelių vaikų globos namus paprastuoju J. M. turto administratoriumi. Nurodė, jog pagrindas atskirti J. M. nuo motinos yra objektyvios aplinkybės, motinos liga. I. M. diagnozuota paranoidinė šizofrenija ir ji nuo 2000 metų neaugina dukters, kuri gyveno pas savo tėvą R. M., o jam 2006-06-12 mirus, gyveno pas tėvo seserį V. B.. 2008-11-06 Marijampolės rajono apylinkės teismas sprendimu atskyrė J. M. nuo jos motinos bei nustatė V. B. jos nuolatine globėja. 2011 metų rugpjūtį skyrius susipažino su šeimos situacija, kai J. M. svečiavosi pas savo motiną, gyvenusią ( - ) miestelyje. Tuo metu mergaitė teigė, jog globėja ja nesirūpina bei prašė leisti gyventi su motina. Gavus medikų išvadas dėl I. M. sveikatos būklės, jog psichikos būklė stabili, elgesys adekvatus, vartojami vaistai bei įvertinus tai, kad J. M. nuo 2011 metų rugpjūčio mėnesio gyveno pas motiną I. M., 2012-01-23 Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu buvo panaikintas J. M. atskyrimas nuo motinos. Tačiau 2012 metų spalio mėnesį, pablogėjus I. M. sveikatai, ji buvo gydoma VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, o nepilnametė J. M., po jos užuominų apie savižudybę, buvo hospitalizuota VšĮ Vilniaus psichiatrijos ligoninėje. Dėl to, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-17 įsakymu atsakovės I. M. šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą bei pradėtos teikti socialinės paslaugos. Šeimoje prasidėjus nesutarimams, užgulus finansiniams rūpesčiams, tarp atsakovės ir jos sugyventinio, ryškėjo nesutarimai ir tarp atsakovės bei jos dukters. Jos sugyventiniui V. P. išvykus į Angliją, atsakovė, palikusi dukrą gyventi ( - ) vieną, apsigyveno su G. S., nesirūpindama nei dukters pragyvenimu nei interesais. Nepilnametei J. M. buvo nustatyta laikinoji rūpyba Aulelių vaikų globos namuose, kur ji adaptavosi ir jausdama nuoskaudas motinai, visiškai su ja nebendrauja. Mano, jog atsakovė dėl ligos yra visiškai nusišalinusi nuo savo dukters ugdymo, jos būtinųjų poreikių tenkinimo. Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovo atstovė prašė dėl atsakovės sveikatos būklės atskirti J. M. nuo jos motinos I. M.. Taip pat prašė nustatyti J. M. nuolatinę rūpybą ir jos nuolatiniu rūpintoju paskirti Aulelių vaikų globos namus, juose nustatyti gyvenamąją vietą, paskiriant Aulelių vaikų globos namus paprastuoju J. M. turto administratoriumi. Kitų asmenų galinčių būti rūpintojais, nėra. Ieškovo atstovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės I. M. išlaikymą dukrai po 130 litų kas mėnesį iki jos pilnametystės nuo laikinosios globos nustatymo dienos (2013-01-15) iki jos pilnametystės.

3Atsakovė I. M. su ieškiniu bei jame išdėstytomis aplinkybėmis sutiko. Paaiškino, jog norėtų, kad dukra gyventų su ja. Ji serga šizofrenija, jai užeina nerviniai negalavimai. Dirba, tačiau uždirba tik maistui. Su dukra pykdavosi, nesutardavo. Negalėjo jos išlaikyti iš pašalpos. Sutinka, kad iš jos būtų priteistas išlaikymas dukrai.

4Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovas paaiškino, jog sutinka su ieškovo atstovės ir ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis, mano jog atsižvelgiant į teisėtus nepilnametės J. M. interesus, jos išsakytą nuomonę, ieškinys yra pagrįstas ir teisingas.

5Ieškinys tenkintinas.

6Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovės, trečiojo asmens paaiškinimais, liudytojų M. V., I. G. parodymais nustatyta, kad atsakovė I. M. dėl objektyvių priežasčių negali tinkamai rūpintis bei auklėti dukters J. M., gim. ( - ) (10 b.l). Atsakovė I. M. serga paranoidine šizofrenija, jai nustatytas keturiasdešimties procentų darbingumas (13,18,33 b.l.). Nuo 2000 metų atsakovė neaugino dukters, kuri gyveno pas savo tėvą R. M., o jam 2006-06-12 mirus (11 b.l.), gyveno pas tėvo seserį V. B.. 2008-11-06 Marijampolės rajono apylinkės teismas sprendimu atskyrė J. M. nuo jos motinos bei nustatė V. B. jos nuolatine globėja (38-40 b.l.). 2011 metų rugpjūtį, gavus medikų išvadas dėl I. M. sveikatos būklės bei įvertinus tai, kad J. M. nuo 2011 metų rugpjūčio mėnesio gyveno pas motiną I. M., 2012-01-23 Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu buvo panaikintas J. M. atskyrimas nuo motinos (31b.l.). Tačiau 2012 metų spalio mėnesį, pablogėjus I. M. sveikatai, ji buvo gydoma VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, o nepilnametė J. M., po jos užuominų apie savižudybę, buvo hospitalizuota VšĮ Vilniaus psichiatrijos ligoninėje. Dėl to, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-17 įsakymu AĮ-715 atsakovės I. M. šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą (24 b.l.). Į bylą pateikti dokumentai patvirtina ieškovo atstovės nurodytas aplinkybes, jog J. M. grįžus į šeimą, gyvenant su motina, tik neilgą laiko tarpą buvo užtikrinami nepilnametės interesai. Nurodytu laikotarpiu nuo 2012 metų gruodžio mėnesio atsakovės šeima buvo nuolat stebima socialinių darbuotojų, o surinkti duomenys leidžia teigti, jog atsakovė yra visiškai nusišalinusi nuo dukters priežiūros, visapusiško ugdymo ir socialinių įgūdžių mokymo, kadangi paliko dukrą gyventi vieną, neužtikrindama jos pragyvenimui būtinų poreikių bei lėšų. Pokalbių aktais, socialinių paslaugų teikimo aktais fiksuojama, jog atsakovė, palikusi dukrą gyventi ( - ) vieną, apsigyveno su G. S. ( - ) miestelyje. Atsakovė su dukra nesutarė, konfliktavo su buvusiu sugyventiniu, turi įvairių kreditorių, o dėl socialinių įgūdžių stokos, dėl ligos nesuvokia pinigų vertės (16,17,26 b.l.). Jai išvykus gyventi su kitu sugyventiniu 2013-01-15 Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-22 nepilnametei J. M. buvo nustatyta laikinoji rūpyba Aulelių vaikų globos namuose (19 b.l.). Apklaustos teismo posėdyje liudytojomis socialinės darbuotojos M. V., I. G. patvirtino byloje pateiktas faktines aplinkybes apie atsakovės socialinių įgūdžių stoką ir tai, kad jai būtinas žmogus, kuris padėtų tvarkyti finansinius reikalus, nes yra paėmusi paskolą buvusio sugyventinio kelionei į užsienį. Posėdyje apklausta nepilnametė J. M., paaiškino, jog jai patinka gyventi Aulelių globos namuose, kur ji yra viskuo aprūpinta ir jai tinkamos sąlygos. Ji neaugo su mama nuo pat vaikystės, jos nesutaria, nes mama greitai susinervuoja. Dėl šių priežasčių ji nenori gyventi, bendrauti su motina. Iš visų paminėtų ir teismo aptartų aplinkybių neseka išvada, jog atsakovės nepilnametė dukra J. M. galėtų saugiai augti bei būti auklėjama šeimoje, savo motinos, jos interesams, sveikatai ir vystymuisi tinkamoje aplinkoje, kur jai būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, auklėjimo sąlygos. Tokių duomenų byloje nėra. Įvertinus pateiktą medžiagą, liudytojų parodymus, teismas daro išvadą, kad ieškinys visiškai pagrįstas ir įrodytas (CPK 178 str.).

7CK 3.165 straipsnis įpareigoja tėvus vykdyti savo pareigą auklėti savo vaikus. Būtent tėvai yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, jie privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Iš byloje esančių duomenų darytina išvada, jog J. M. motina I. M. minėtų pareigų neatlieka. Pažymėtina, kad vaikų atskyrimas nuo tėvų yra laikina vaiko interesų ir teisių apsaugos priemonė, taikoma nesant tėvų kaltės, kai tėvai nevykdo ar negali vykdyti savo pareigų vaikams dėl tam tikrų aplinkybių ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas. Tokiais atvejais vaikams išsaugomos visos asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos, pagrįstos giminyste. Atskyrus vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos), tėvai netenka teisės gyventi kartu su vaiku ir reikalauti jį grąžinti iš kitų asmenų. Kitomis teisėmis tėvai gali naudotis tiek, kiek tai įmanoma negyvenant kartu su vaiku (CK 3.179 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys). Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovė I. M. negali vykdyti savo pareigų dėl ligos, todėl negali rūpintis savo dukra ir toliau negalės rūpintis jos auklėjimu, sveikata ir jos priežiūra, mokymusi. Atsižvelgiant į tai, ieškinio dalis dėl vaiko atskyrimo nuo motinos yra visiškai tenkintina.

8Remiantis CK 3.256 straipsnio nuostatomis vaikams likusiems be tėvų globos ir negalintiems grįžti į šeimą, nustatoma nuolatinė globa ar rūpyba. Kaip nustatyta, J. M. atskirta nuo motinos. J. M. gyvena Aulelių vaikų globos namuose, kur jai sudarytos saugios ir tinkamos auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros sąlygos. Todėl nepilnametei nustatytina nuolatinė rūpyba, jos nuolatiniu rūpintoju ir paprastuoju turto administratoriumi skirtini Aulelių vaikų globos namai (CK 3.251 str. 1 d., CK 3.256 str., CK 3.238 str. 2 d.). Nepilnametės gyvenamoji vieta nustatytina su rūpintoju.

9Pagal CK 3.194 str. jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) prokuroro arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Pagal CK 3.195 str. tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią. Atsižvelgiant į atsakovės I. M. sveikatos būklę, iš atsakovės I. M. priteistinas išlaikymas jos nepilnametei dukrai, atstovaujamai globėjo Aulelių vaikų globos namų po 130 Lt kas mėnesį iki dukters pilnametystės.

10Pagal Civilinio proceso kodekso 282 str. 2 d. 2 p. sprendimai dėl išlaikymo priteisimo vykdytini skubiai jiems dar neįsiteisėjus. Atsižvelgiant į tai, sprendimas šioje dalyje vykdytinas skubiai. Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, t.y. nuo laikinosios globos vaikui nustatymo 2012 m. balandžio 27 d. dienos (CK 3.200 str.) (30 b.l.).

11Nors ieškinys tenkinamas pilnai, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), atsižvelgtina į tai, jog atsakovės I. M. kaltės šioje byloje nėra ir nuo šių mokesčių mokėjimo ji atleistina. Dėl objektyvių priežasčių ji negali atlikti pareigų, kurias numato įstatymas, serga, nedirba ir pragyvena iš gaunamos pašalpos. Todėl bylinėjimosi išlaidos byloje neskirstomos ir nepriteisiamos (CPK 96 str. 4, 5 d.).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 259str., 260 str., 268 str. 270 str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Atskirti J. M., gim. ( - ), nuo jos motinos I. M., gim. ( - ).

15J. M., gim. ( - ), nustatyti nuolatinę rūpybą, jos nuolatiniu rūpintoju ir paprastuoju turto administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus. Nepilnametės J. M. gyvenamąją vietą nustatyti Aulelių vaikų globos namuose.

16Rūpintojui išaiškinti jo teises ir pareigas, numatytas CK 3.271 straipsnyje, 3.272 straipsnyje ir CK ketvirtosios knygos normose, reglamentuojančiose svetimo turto administravimą.

17Priteisti nuo 2013 m. sausio 15 d., iš atsakovės I. M. jos nepilnametei dukrai J. M., gim. ( - ), atstovaujamai rūpintojo Aulelių vaikų globos namų, išlaikymą po 130 Lt (vieną šimtą trisdešimt litų) kas mėnesį iki jos pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

18Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubai, sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai