Byla e2KT-96-777/2015

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Jolanta Gailevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinių bylų Nr. eB2-1435-524/2015 ir Nr.

2eB2-1591-513/2015 sujungimo klausimą,

Nustatė

32015-10-06 Klaipėdos apygardos teismo teisėja Irma Čuchraj kreipėsi į Civilinių bylų skyriaus pirmininkę, prašydama spręsti civilinių bylų sujungimo klausimą. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teisme 2015-10-05 gautas ir jai paskirtas nagrinėti kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Visaugis“. Klaipėdos apygardos teisme civilinėje byloje Nr. eB2-1435-524/2015 taip pat nagrinėjamas kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Visaugis“ ir 2015-09-28 nutarta šiai bendrovei bankroto bylą iškelti, tačiau nutartis neįsiteisėjo. Nors kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrius nepasinaudojo ĮBĮ 9 str. 5 d. taisykle ir nesikreipė į jau pradėtą bylą kaip trečiasis asmuo, tačiau prašomose sujungti bylose kreditorių pareiškimai susiję tiek pagal atsakovę, tiek kreditorių reikalavimus.

4Civilinės bylos Nr. eB2-1435-524/2015 ir Nr. eB2-1591-513/2015 sujungtinos.

5Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalis numato, jog teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo, bylą nagrinėjančio teisėjo prašymu, sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

6ĮBĮ 5 str. 4 d. nustato, jog teismui gavus kelis pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, jie privalo būti nagrinėjami kartu. Jeigu pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo paskyrus nagrinėti konkrečiam teisėjui teismas gauna kitų asmenų pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, visus šiuos pareiškimus nagrinėja teisėjas, kuriam yra paskirtas anksčiausiai teismo gautas pareiškimas. Kadangi Klaipėdos apygardos teismo žinioje yra keli vienarūšiai pareiškimai pagal skirtingų ieškovų pareiškimus tai pačiai atsakovei UAB „Visaugis“, tikslinga juos sujungti ir nagrinėti vienoje civilinėje byloje.

7Civilinėje byloje Nr. eB2-1435-524/2015 ieškinys teisme gautas ankščiau, t. y.

82015-07-23, 2015-09-28 nutartimi (nutartis neįsiteisėjusi) šioje byloje UAB „Visaugis“ iškelta bankroto byla, todėl Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. eB2-1591-513/2015, kurioje ieškinys teisme gautas 2015-10-05, prijungtina prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. eB2-1435-524/2015 (CPK 136 straipsnio 4 dalis, ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalis).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi, Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

10sujungti civilines bylas į vieną, Klaipėdos apygardos teismo civilinę bylą Nr.

11eB2-1591-513/2015 prijungiant prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr.

12eB2-1435-524/2015, paliekant bylos numerį eB2-1435-524/2015.

13Sujungtas bylas perduoti nagrinėti Klaipėdos apygardos teismo teisėjai Erikai Misiūnienei.

14Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai