Byla 2A-148-798/2016
Dėl Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2014 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 2Ap-1596 panaikinimo, trečiasis asmuo Valstybinis patentų biuras

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Nijolės Piškinaitės ir Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Alliance Unichem IP Limited apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1388-640/2015 pagal ieškovo Alliance Unichem IP Limited ieškinį atsakovui Alliance Pharamaceuticals Limited dėl Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2014 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 2Ap-1596 panaikinimo, trečiasis asmuo Valstybinis patentų biuras.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas Alliance Unichem IP Limited ieškiniu prašo panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro apeliacinio skyriaus 2014-04-02 sprendimą Nr. 2Ap-1596 bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodo, kad trečiasis asmuo, ginčijamame sprendime, spręsdamas dėl ieškovo prekės ženklo panašumo į atsakovo prekės ženklus, nepagrįstai nustatė, kad grafiniai elementai tiek ieškovo, tiek atsakovo prekių ženkluose yra dekoratyvaus pobūdžio, taigi, neturintys skiriamojo požymio, kaip ir atsakovo prekių ženkle (reg. Nr. 1054532) esantis žodinis elementas „GENERICS“ ar ieškovo prekių ženkle esantis žodinis elementas „Healthcare“, tuo tarpu žodinį elementą „Alliance“ ieškovo prekės ženkle ir „ALLIANCE“ atsakovo prekių ženkluose išskyrė kaip pagrindinį ir dominuojantį elementą. Trečiasis asmuo padarė klaidingą išvadą, kad ženklai yra vizualiai, fonetiškai ir semantiškai panašūs dėl pagrindinio elemento „ALLIANCE“ sutapimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 12 d. sprendimu ieškinį atmetė.

8Teismas, remdamasis byloje esančiais duomenimis nustatė, kad ieškovas Lietuvos Respublikoje yra įregistravęs prekių ženklą ALLIANCE HEALTHCARE (fig), registracijos Nr.66223. Šis prekės ženklas registruotas 2012-12-20 ženklinti 5, 35, 39 ir 44 klasės pagal Nicos klasifikaciją prekėms ir paslaugoms (b. l. 22-24). Tačiau ieškovas atsisakė savo prekės ženklo ALLIANCE HEALTHCARE registracijos 5 prekių ir paslaugų klasei. Ieškovui taip pat priklauso Bendrijos prekių ženklai ALLIANCE HEALTHCARE (žodinis) reg. Nr.006142319, paraiškos padavimo data 2007-07-18, registruotas Nicos klasifikacijos prekių ir paslaugų klasėms: 5, 9, 16, 35, 39, 42, 44; ir ALLIANCE HEALTHCARE (fig) reg.Nr.006142293, paraiškos padavimo data 2007-07-18, registruotas Nicos klasifikacijos prekių ir paslaugų klasėms: 9, 16, 35, 42, 44 (b. l. 14-21). Atsakovui priklauso Bendrijos prekių ženklai ALLIANCE (fig), reg. Nr.02816098, paraiškos padavimo data 2002-08-01, registruotas 5 Nicos klasifikacijos prekių ir paslaugų klasei - farmaciniai preparatai, išskyrus vaikų ir invalidų maistą ir cheminius preparatus farmacinėms reikmėms; bei ALLIANCE GENERICS (žodinis), reg. Nr.1054532, paraiškos padavimo data 2010-11-04, registruotas 5 Nicos klasifikacijos prekių ir paslaugų klasei farmaciniai preparatai, išskyrus vaikų ir invalidų maistą ir cheminius preparatus farmacinėms reikmėms (b. l. 25-34). Ieškovo prekės ženklą sudaro žodžiai ALLIANCE ir HEALTHCARE, pateikti dviejuose eilutėse, tarp žodžių įkomponuojant grafinį elementą. Atsakovo prekės ženklą sudaro vienas žodinis elementas ALLIANCE, užrašytas lotyniškomis raidėmis. Kitas atsakovo ženklas sudarytas iš dviejų žodinių elementų ALLIANCE ir GENERICS, užrašytų dviejuose eilutėse, šalia jų įkomponuojant grafinį elementą (b. l. 19, 24, 31, 33).

92014-04-02 LR Valstybinio patentų biuro apeliacinio skyriaus sprendimu Nr. 2Ap-1596, vadovaujantis Prekių ir ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. pagrindu, bei konstatuojant, jog užregistruotas ženklas yra klaidinančiai panašus į suinteresuoto asmens prekių ženklus, lyginamieji ženklai yra registruojami tiesiogiai susijusioms prekėms bei paslaugos, dėl ko egzistuoja vartotojų suklaidinimo galimybė, buvo patenkintas atsakovo protestas dėl pripažinimo negaliojančia iš dalies ieškovo prekių ženklo „Alliance Healthcare“ registracijos Nr. 66223 (b. l. 7-13).

10Teismas konstatavo, kad vien ta aplinkybė, jog TM view duomenų bazėje yra registruoti 1353 prekių ženklai su žodžiu ALLIANCE, nesudaro pagrindo teigti, jog šis žodis neturi skiriamojo požymio ir yra silpnas. Teismas sutiko su VPB ginčijamame sprendime nurodyta argumentacija, jog tiek ieškovo, tiek atsakovo prekių ženkluose dominuojantis elementas yra būtent žodis ALLIANCE. Teismas konstatavo, kad grafinis elementas yra tik dekoratyvinio pobūdžio, o žodinis elementas HEALTHCARE nusako ir apibūdina prekių bei paslaugų grupę bei teikia aprašomojo pobūdžio informaciją. Be to, žodžio ALLIANCE skiriamąjį požymį jau yra pripažinusi Vidaus rinkos derinimo tarnyba (toliau – VRDT), nagrinėdama protestą tarp tų pačių šalių dėl prekių ženklų ALLIANCE ir ALLIANCE HEALTHCARE panašumo (2012-11-27 sprendimas B1 370 578), o vien tai, jog šioje byloje yra lyginamas ženklas jau su grafiniu elementu, nekeičia išvados, jog žodinis elementas ALLIANCE yra dominuojantis ir turi skiriamąjį požymį. Teismas pripažino VPB išvadą dėl ženklų vizualinio ir fonetinio panašumo teisinga ir pagrįsta, o semantinį ženklų panašumą akivaizdžiu. Teismas teigė, kad tiek farmaciniai preparatai, tiek įvairios paslaugos, susijusios tiek su prekyba farmaciniais preparatais, tiek gydymo paslaugos yra paprastai laikomos susijusiomis, kartu realizuojamomis, todėl laikė, jog VPB pagrįstai nurodė, kad tarp lyginamų prekių ir paslaugų yra glaudus ryšys ir nagrinėjamu atveju yra pagrindas konstatuoti prekių ir paslaugų panašumą. Be to, Švedijoje tarp šalių buvo nagrinėjamas analogiškas ginčas dėl vaizdino prekės ženklo, kuriame yra žodinių elementų ALLIANCE HEATHCARE, registracijos anuliavimo. Švedijos valstybinis patentų biuras sprendimu panaikino ieškovo prekių ženklo ALLIANCE HEATHCARE registraciją 5, 35, 39 ir 44 klasės prekėms ir paslaugoms (b. l. 118-149).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas Alliance Unichem IP Limited prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovės argumentus dėl žodinio elemento „Alliance“ vertinimo kaip silpno prekių ženklo elemento. Toks teismo vertinimas prieštarauja kasacinio teismo praktikai. Žodis „Alliance“ nesuteikia ženklams originalumo ir išskirtinumo.
  2. Atsižvelgiant į ETT praktiką, teismas nepagrįstai sutiko su VPB ginčijamame sprendime nurodyta argumentacija, jog šalių prekių ženkluose sutampantis elementas žodis „Alliance“ yra dominuojantis, nes jis neturi žymaus skiriamojo požymio, yra bendro pobūdžio, įprastai naudojamas žymėti įvairias prekių ir paslaugų rūšis. Pagal Bendrijos Prekių ženklų vadovą, jei bendras elementas yra silpnas (turinti mažą skiriamąjį požymį, ar net paprastas aprašomasis) bendro elemento semantinis panašumas yra nereikšmingas, pavyzdžiui, pripažinta, kad prekių ženklai „SIMPLE“, „SIMPLE WEAR“, „SIMPLE LIFE“, kurių elementas „simple“ apibūdina kokybę, negali būti laikomi savitais.
  3. Teismas formaliai įvertino grafinių bei kompozicinių ieškovo prekių ženklą sudarančių elementų reikšmę, kurių derinys, ieškovo nuomone, yra pakankamas paversti lyginamus prekių ženklus vizualiai, fonetiškai ir semantiškai nepanašiais, o panašumas, kylantis iš žodžio „Alliance“ yra silpnas. Grafinis vaizdas papildo ir paryškina žodžių „Alliance“ ir „Healthcare“ semantinę prasmę.
  4. Teismas nevertino ženklų panašumo, to, kad prekių ženklų žodinės dalys yra nevienodo ilgio, skiemenų skaičiaus, skiriasi tarimas. Be to, ženklai skiriasi semantiškai, kadangi kartu su grafiniu vaizdu ieškovo prekių ženklas turi konkrečią reikšmę – sveikatos priežiūros paslaugų susivienijimas, o atsakovo prekių ženklas „Alliance“ turi bendriausią sąjungos, susivienijimo prasmę.
  5. Teismas neanalizavo ieškovo argumentų, dėl ko nepagrįstai pritarė VPB nuomonei, kad tarp lyginamųjų prekių ženklų prekių ir paslaugų yra glaudus ryšys, dėl ko yra pagrindas konstatuoti prekių ir paslaugų panašumą. Be to, VRDT sprendimu „Alliance“ ir „Alliance Healthcare“ ženklų panašumą nustatė tik 5 Nicos klasifikacijos klasėje.
  6. Teismas nevertino ieškovo argumentų ir dėl jų nepasisakė dėl vartotojų suklaidinimo galimybės.
  7. Teismas taip pat nepagrįstai priteisė atsakovui 3864 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurios viršija rekomenduojamus priteisti bylinėjimosi išlaidų dydžius.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašė apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindė šiais pagrindiniais argumentais:

  1. ieškovas nepagrįstai teigia, kad Vilniaus apygardos teismas, pasisakydamas dėl ginčo prekių ženklų klaidinamo panašumo, klaidingai ištyrė lyginamuosiuose prekių ženkluose dominuojančius elementus, paviršutiniškai nagrinėjo atsakovo ir apelianto prekių ženklais žymimų prekių galimą tapatumą ar panašumą;
  2. ieškovas, tiek nagrinėjant protestą VPB, tiek ir Vilniaus apygardos teisme rėmėsi iš esmės tais pačiais argumentais ir įrodymais, todėl teismas pagrįstai tiesiog pritarė VPB sprendimui;
  3. atsakovui priteisto bylinėjimosi išlaidos numatytų maksimalių dydžių neviršija vadovaujantis aktualiomis rekomendacijomis. Be to, prekių ženklų bylos paprastai yra laikomos reikalaujančiomis specialių žinių, o minėtose rekomendacijose pateikti maksimalūs dydžiai yra rekomendaciniai.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro atsakovės paduoto apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

172009-02-26 EB Reglamento 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (toliau – Reglamento) 9 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta, kad Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo Bendrijos prekių ženklui ar panašumo į jį ir dėl Bendrijos prekių ženklu ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė bus suklaidinta; tikimybė suklaidinti apima galimybę susieti žymenį su prekių ženklu.

18Atsakovui priklauso Bendrijos prekių ženklai ALLIANCE (fig), reg. Nr. 02816098, paraiškos padavimo data 2002-08-01, bei ALLIANCE GENERICS (žodinis), reg. Nr. 1054532, paraiškos padavimo data 2010-11-04, todėl atsakovas pateikė protestą Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biurui dėl apelianto Lietuvos Respublikoje 2012-12-20 registruoto, paraiška paduota 2011-12-20, prekių ženklo ALLIANCE HEALTHCARE (fig), registracijos Nr. 66223 (toliau – apelianto prekių ženklas, ginčo prekių ženklas), kadangi jis yra registruotas vėliau nei atsakovo prekių ženklai.

19Kaip nustatyta byloje, Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro apeliacinio skyriaus 2014-04-02 sprendimu Nr. 2Ap-1596 (toliau – VPB sprendimas) pripažinimo negaliojančia iš dalies ieškovo prekių ženklo „Alliance Healthcare“ registraciją Nr. 66223 (b. l. 7-13) Prekių ir ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. pagrindu.

20Dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu

21Prekių ir ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. teigia, kad ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu.

22Teismų praktikos išaiškinimu, PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto normos taikymui būtina šių sąlygų visuma: 1) ieškovui priklausantys prekių ženklai turi turėti pirmenybę (prioritetą) laiko atžvilgiu prieš atsakovo prekių ženklus; 2) lyginamieji prekių ženklai yra tapatūs arba klaidinamai panašūs; 3) prekės ir (ar) paslaugos, kurioms žymėti skirti lyginamieji prekių ženklai, yra tapačios arba panašios, ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2008).

23Prekių ženklų panašumo ir tapatumo nustatymui yra reikšmingi VPB 1996 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 28 patvirtintuose Metodiniuose nurodymuose dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo pateikti išaiškinimai. Metodinių nurodymų 2.2 punkte numatyta, kad bendriausias ženklų panašumo kriterijus yra bendras suvokimo įspūdis, kurį sukelia ženklas ir jo vaizdo prasmė, dėl ko vartotojai ūkinėje veikloje gali ženklus supainioti, nepaisant tam tikrų juos sudarančių elementų skirtumų. Pagal Metodinių nurodymų 3.1 punktą, žodiniuose ženkluose (tarp jų ir kombinuotų ženklų kompozicijoje) gali būti panašus grafinis atlikimas (vizualus panašumas), tarimas (fonetinis panašumas) ir prasmė (semantinis panašumas); žodinių ženklų vizualų panašumą lemia bendras regimas įspūdis; raidžių išdėstymas viena kitos atžvilgiu; šrifto rūšis, grafinis užrašymas, atsižvelgiant į raidžių rūšį; abėcėlė, kurios raidėmis užrašytas žodis; spalvų gama; grafinis vaizdas gali sustiprinti bendrą ženklų panašumą arba, atvirkščiai, pabrėžti jų skirtumus; jeigu žodiniai ženklai parašyti kokiomis nors neįprastomis raidėmis arba ženklų raidės atliktos ypatingu šriftu, tokie ženklai tikrinami kaip žodiniai ir vaizdiniai ženklai, ir jų panašumas priklauso nuo juos sudarančių elementų stiprumo; stipriam ženklui neturės reikšmės grafinis užrašymas (Metodinių nurodymų 3.1.1. p.); fonetinį žodinių ženklų panašumą lemia žodžio ilgis; artimi arba sutampantys garsai, jų vieta ženkle; panašiai tariamų raidžių ir skiemenų išdėstymas vienas kito atžvilgiu; vieno ženklo įsiterpimas į kitą ženklą; skiemenų skaičius ženkle; sutampančių ženklų dalių pobūdis; artimos balsės ir priebalsiai bei kirtis; dažniausiai pagrindas pripažinti ženklus panašiais gali būti pradžios sutapimas (Metodinių nurodymų 3.1.2 p.).

24Sutiktina, kad atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstyta pozicija, jog tiek VPB, tiek Vilniaus apygardos teismas lyginamųjų ženklų panašumą vertino remdamasis būtent šiomis teismų praktikoje suformuluotomis taisyklėmis, todėl akivaizdu, kad tiek VPB, tiek Vilniaus apygardos teismo spendimas yra priimti tinkamai pritaikius teismų praktiką.

25Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad atsakovui priklausantys prekių ženklai turi pirmenybę (prioritetą) laiko atžvilgiu prieš apelianto prekių ženklus.

26Pasisakant dėl lyginamųjų prekių ženklų tapatumo/klaidinamo panašumo sutiktina, kaip teigia apeliantas, jog prekių ženklas yra saugomas toks, koks jis yra įregistruotas, todėl turi būti vertinami ne tik dominuojantys prekių ženklo elementai, bet ir silpni, jų santykis sudaromam bendram įspūdžiui.

27Apelianto prekių ženklo grafinį vaizdą sudaro vienodo dydžio raidžių užrašas „Alliance Healthcare“, kuriame žodis „Healthcare“ yra po žodžiu „Alliance“, ir kuriame inkorporuotas grafinis vaizdas iš orbitoje besisukančių keturių tamsios spalvos rodyklių, kurių tarpuose sudaro balto pliuso forma.

28Pirmosios instancijos teismas sutiko su VPB sprendimo išvada, žodis „Alliance“ protestuojamame ženkle yra pagrindinis ir dominuojantis elementas remdamasis tuo, jog VPB savo sprendimą grindė ES Teisingumo Teismo praktika. Apeliacinės instancijos teismas taip pat neturi pagrindo nesutikti su tokiu teik VPB, tiek pirmosios instancijos teismo vertinimu. Nors ginčo prekių ženklus skiria šriftas, apelianto atveju po žodžiu „Alliance“ esantis kitas žodis bei papildomas grafinis elementas, sutiktina, jog dominuojantis žodis yra „Alliance“. Tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į tai, kad vizualiai dėmesys sutelkiamas į žodį „Alliance“, kuris pateikiamas pirmas ir yra aukščiau kitų žodžių. Teismo vertinimu nagrinėjamu atveju svarbu atsižvelgti į semantinę prekių ženklo prasmę, kurią siekiama pateikti vartotojui. Nors apeliantas teigia, kad jo prekių ženklas savo visuma perteikia prasmę „sveikatos priežiūros paslaugų susivienijimas“, toks vertimas nėra visai tikslus, kadangi tokiu atveju žodžiai turėtų eiti atvirkščia seka ar kartu su prielinksniais (pavyzdžiui, of), siekiant perteikti, jog prekių ženklas reiškia kažkieno (prekių, paslaugų grupės) susivienijimą. Pažymėtina, kad atsakovo prekės ženklas „Alliance“ yra visiškai inkorporuotas į ginčo prekės ženklą, kas savaime reiškia didelį panašumo lygį. Šiuo atveju apelianto prekių ženkle pateikiamas žodis „Alliance“, dėl savo pozicijos, tarsi apibūdina pagrindinį prekių ženklą (kaip atsakovo prekės ženklą „Alliance“), šalia esančiais žodiniais elementais patikslinant, sukonkretinant vartotojui siūlomų prekių, paslaugų tipą. Toks žodinių elementų išdėstymas tiek vaizdine, gramatine prasme lyginant su atsakovo prekės ženklu „Alliance“ ir „prekės ženklas „Alliance Generics“, bei atsižvelgiant į tai, kad atsakovo prekės ženklas „Alliance“ tampa visiškai inkorporuotu, į ginčo prekės ženklą, teikia prielaidą suvokti ginčo prekių ženklą kaip siauresnei sričiai, vartotojų grupei skirtą prekės ženklą, kuris yra tik dalis atsakovo prekės ženklo („Alliance“). Tai, kad kartu su ginčo prekių ženklo žodiniais elementais pateikiamas ir grafinis – besisukančios rodyklės, kurios, kaip ir nurodė apeliantas, išryškina pliuso ženklą, kuris siejamas su sveikatos priežiūra, teismo vertinimu turi didesnę reikšmę žodiniam elementui „Healthcare“, bei kaip minėta aukščiau, nukreipiant dėmesį į tai, kad šis prekės ženklas skirtas bendro prekės ženklo „Alliance“ siauresnei sričiai, vartotojų grupei.

29Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bendras ginčo ženklo vizualus, fonetinis, semantinis panašumas yra klaidinamai panašus į atsakovo prekių ženklus.

30Metodinių nurodymų 4.1 p. punkto pagrindu, nagrinėjant prekių vienarūšiškumą, reikia atsižvelgti į prekių rūšį, paskirtį ir realizavimo sąlygas, o prekių paskirtis – tai prekės panaudojimo sritis ir jos funkcija, be to, prekių paskirtis apima ir vartotojo sąvoką, pagal vartotoją prekės yra skirstomos į plataus vartojimo ir gamybinės – techninės paskirties prekes.

31Šiuo klausimu apeliacinis teismas visiškai sutinka pirmosios instancijos teismo vertinimu. Pažymėtina, kad elementariai logikai prieštarautų išvada, jog sveikatos priežiūroje apskritai galima atskirti teikiamas paslaugas ir parduodamas prekes, kadangi akivaizdu, jog teikiant sveikatos priežiūros paslaugas yra naudojami medicininiai preparatai ir pan., ir atvirkščiai. Analogiška prekių ženklo „Alliance Healthcare“ registracija Švedijoje galutiniu ir neskundžiamu sprendimu yra pripažinta negaliojančia ne tik 5 klasės prekėms (išskyrus herbicidus), bet ir 35, 39 ir 44 klasių paslaugoms, kurioms apelianto prekių ženklo registracija yra pripažinta negaliojančia ir Lietuvoje.

32Dėl visuomenės suklaidinimo galimybės

33Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, dalies visuomenės suklaidinimo galimybė turi būti įvertinama globaliai (bendrai), atsižvelgiant į veiksnius, reikšmingus konkrečiomis bylos aplinkybėmis; globalus (bendras) suklaidinimo galimybės įvertinimas, priklausantis nuo vizualinio, fonetinio ir prasminio konkrečių ženklų panašumo, turi būti paremtas bendru jų sukuriamu įspūdžiu, konkrečiai – jų skiriamaisiais ir dominuojančiais (svarbiausiais) elementais, o tai, kaip ženklus suvokia konkrečių prekių ar paslaugų vidutinis pirkėjas, turi lemiamą vaidmenį globaliai (bendrai) sprendžiant dėl suklaidinimo galimybės; vidutinis vartotojas tik retais atvejais turi galimybę tiesiogiai palyginti du skirtingus ženklus, bet turi patikėti (remtis) nepilnais jų (ženklų) atvaizdais, kuriuos jis išlaikė savo atmintyje, taip pat reikia turėti omenyje tai, kad vidutinio vartotojo dėmesio laipsnis yra skirtingas, priklausomai nuo konkrečių prekių ar paslaugų; turi būti vertinama visuomenės suklaidinimo galimybė, bet ne faktinis suklaidinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2013).

34Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas konstatuoti realią visuomenės suklaidinimo tikimybę, nustačius, kad bendras ginčo ženklo vizualus, fonetinis, semantinis panašumas yra klaidinamai panašus į atsakovo prekių ženklus, tai, kad atsakovo prekės ženklas „Alliance“ yra visiškai inkorporuotas į ginčo prekės ženklą, kas savaime reiškia didelį panašumo lygį, bei itin glaudų teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių ryšį. Teisėjų kolegijos nuomone, šios nustatytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad ginčo ženklų panašumas yra didelis, nes kiti žodiniai ir vaizdiniai elementai, sudarantys ginčo prekių ženklą, yra aprašomojo, tikslinamojo pobūdžio, taigi labiausiai tikėtina, kad ginčo prekių ženklo suvokimo įspūdį lemia būtent žodis „Alliance“. Be to, pagal Metodinių nurodymų nuostatas, kuo aiškesnis ženklų panašumas, tuo didesnis jų supainiojimo pavojus (Metodinių nurodymų 2.3 p.).

35Pažymėtina, kad nustatant visuomenės suklaidinimo faktą, turi būti vertinama visuomenės suklaidinimo galimybė, bet ne faktinis suklaidinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2013).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Apeliantas taip pat skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, sudėtingumą, apimtį, procesinių dokumentų turinį bei į tai, jog prekių ženklų bylos reikalauja specialių žinių ir kad abi bylos šalys yra juridiniai asmenys, kurie prieš inicijuodami tokio pobūdžio bylas privalo tinkamai įvertinti prisiimamą riziką, neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos sprendimu priteisti visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

38CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

39Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, į tai, kad byla yra sudėtinga, atsakovui priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1610 Eur.

40Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuojama, kad nėra pagrindo pagal apeliaciniame skunde pateiktus argumentus keisti ar naikinti apskųstą teismo sprendimą, kuriuo ieškinys buvo atmestas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti iš ieškovo Alliance Unichem IP Limited 1610,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui Alliance Pharamaceuticals Limited.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas Alliance Unichem IP Limited ieškiniu prašo panaikinti Lietuvos... 5. Nurodo, kad trečiasis asmuo, ginčijamame sprendime, spręsdamas dėl ieškovo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 12 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Teismas, remdamasis byloje esančiais duomenimis nustatė, kad ieškovas... 9. 2014-04-02 LR Valstybinio patentų biuro apeliacinio skyriaus sprendimu Nr.... 10. Teismas konstatavo, kad vien ta aplinkybė, jog TM view duomenų bazėje yra... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas Alliance Unichem IP Limited prašo panaikinti... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašė apeliacinį skundą... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 17. 2009-02-26 EB Reglamento 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (toliau –... 18. Atsakovui priklauso Bendrijos prekių ženklai ALLIANCE (fig), reg. Nr.... 19. Kaip nustatyta byloje, Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro... 20. Dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia PŽĮ 7... 21. Prekių ir ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. teigia, kad ženklo registracija... 22. Teismų praktikos išaiškinimu, PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto normos... 23. Prekių ženklų panašumo ir tapatumo nustatymui yra reikšmingi VPB 1996 m.... 24. Sutiktina, kad atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstyta pozicija, jog... 25. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad atsakovui priklausantys prekių... 26. Pasisakant dėl lyginamųjų prekių ženklų tapatumo/klaidinamo panašumo... 27. Apelianto prekių ženklo grafinį vaizdą sudaro vienodo dydžio raidžių... 28. Pirmosios instancijos teismas sutiko su VPB sprendimo išvada, žodis... 29. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo... 30. Metodinių nurodymų 4.1 p. punkto pagrindu, nagrinėjant prekių... 31. Šiuo klausimu apeliacinis teismas visiškai sutinka pirmosios instancijos... 32. Dėl visuomenės suklaidinimo galimybės... 33. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, dalies visuomenės... 34. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas... 35. Pažymėtina, kad nustatant visuomenės suklaidinimo faktą, turi būti... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Apeliantas taip pat skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje... 38. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 39. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas... 40. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuojama, kad nėra pagrindo pagal... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 42. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 12 d. sprendimą palikti... 43. Priteisti iš ieškovo Alliance Unichem IP Limited 1610,00 Eur bylinėjimosi...