Byla 1-719-311/2013

1Kauno apylinkės teismo teisėjas RiM. Grigas, sekretoriaujant Birutei Čyžaitei, dalyvaujant: prokurorui Andrėjui Klimaševskij, gynėjai advokatei Daivai Jurevičienei, nukentėjusiajam A. A., jo atstovei advokatei Jelenai Smirnovai, VTAS atstovui V. A., kaltinamajam M. B., E. Ž., nedalyvaujant civilinio ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie SAM atstovui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3M. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, gyv. ( - ), vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, besimokantis Lietuvos sporto universitete, administracine tvarka nebaustas, neteistas,

4kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.,

5E. Ž., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, gyv. ( - ), vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, administracine tvarka nebaustas, neteistas (2012-06-18 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p., vadovaujantis LR BK 38 str. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, baudžiamoji byla nutraukta),

6kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.,

Nustatė

7Kaltinamieji M. B. ir E. Ž. 2011-11-18 apie 15 val. prekybos centre „Molas“, esančiame Baršausko g. 66, Kaune, veikdami bendrininkų grupėje, konflikto metu bendrais veiksmais, suduodami nukentėjusiajam A. A. rankomis ir kojomis į įvairias kūno vietas ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytą skaičių smūgių, nesunkiai sutrikdė A. A. sveikatą, nes dėl stuburo kaklinės dalies sumušimo su išsivysčiusia potraumine radikuliopatija nukentėjusiojo sveikata buvo sutrikdyta ilgiau nei 10 parų laikotarpiui, be to padarė nukentėjusiajam A. A. viršutinio žandikaulio kairės pusės 7-to danties išorinio krašto nuskėlimą, galvos sumušimą su išsivysčiusiu galvos smegenų sukrėtimu, kas vertinama, kaip nežymus sveikatos sutrikdymas, t.y. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.

8Kaltinamasis E. Ž. kaltu prisipažino ir parodė, kad ėjo su M. B. ir savo broliu „Mole“. Tą dieną buvo brolio gimtadienis. Sutiko grupę jaunuolių. Vienas iš tų vaikinų trenkė jo broliui per petį. Jis pats ėjo viduryje. Kažkuris iš tų vaikinų nutrenkė brolį pečiu. Brolis atsisuko ir paklausė nukentėjusiojo ar nepraeina. Atsakė kažką negražiais žodžiais. Tai buvo įžeidimas žodžiais. Brolis kažką atsakė. Ž. P. susimušė su jo broliu. Turbūt brolis pirmas smogė. Neprisimena. Stovėjo ir klausė. Brolis pasakys, kaip viskas vyko. Pirmas sudavė arba brolis, arba Ž. P.. Visko tiksliai nematė, bet brolis jau gulėjo ant žemės. Brolį, greičiausiai, parvertė. Ž. P. toliau mušė gulintį brolį. Pribėgau prie brolio. Ž. P., apžergęs brolį, daužė jį per veidą. Nutraukė jį už pakarpos. Prasidėjo konfliktas tarp A. ir jo. Juos su M. puolė A.. Trenkė M. į veidą. M. nenukrito, po to jis puolė gintis, nustūmė A. nuo savęs. Jis irgi puolė stumti A. nuo M.. Sudavė pora smūgių nukentėjusiajam. Jis nukrito. Nespardė jo. Po to bėgo iš „Molo“. Tikrai ne nuo jo ir ne nuo M. smūgių gavosi sužalojimai nukentėjusiajam. Gal anksčiau jis buvo sužalotas. Nespardė nukentėjusiojo kojomis. Visko neprisimena. Gal ir spardė. Gal nustūmė. Stovintį spardė. Išbėgo iš „Molo“, jie pradėjo vytis. Prie „Girstupio“ laukė autobuso. Atvažiavo nukentėjęs su tėvu. Jie su M. pabėgo, o brolis nespėjo. Po to važiavo į gimtadienį. Jie pabėgo su M.. Po to paskambino brolis ir pasakė, kad ateitų į policiją, pasakė, kad sumokėtų 400 Lt už žiedą. Jokio žiedo nepaėmė. Ne įspyrė nukentėjusiajam, o jį nustūmė koja. Tas suaugęs vyras trenkė R., jį spardė. Jie buvo išsigandę, bėgo. Paskambino M. tėvui. Jis atvažiavo. Tuo metu aplinkinių žmonių nebuvo. Skambino R.. Jis pasakė, kad jį veža į policiją. Galima buvo išvengti konflikto. Labai gailisi. Policijoje rašė prisipažinimą. Jis neatitinka tikrovės. Pareigūnas prigąsdino, kad ilgai bus suimtas, jei neprisipažins.

9Teisiamojo posėdžio metu pagarsinamas kaltinamojo E. Ž. prisipažinimas, kuriame nurodyta, kad prisipažįsta, jog 2011-11-18 buvo „Mole“ kartu su M. B., R. Ž.. Einant link boulingo klubo pamatė ateinančių jaunuolių grupę. Jie prasiskyrė norėdami praleist, o brolis eidamas pro juos susikirto pečiais su vienu iš jų. Dėl to įvyko žodinis konfliktas. Po to M. B. smogė vienam vaikinui kumščiu į veidą. Vienas iš dviejų likusių grupės jaunuolių susikibo su jo broliu. Tada jis priėjo ir spyrė jaunuoliui, kuris mušėsi su M. B., ir jis parkrito ant žemės. Atsisukęs pamatė, kad vienas iš minėtų jaunuolių laiko prispaudęs jo brolį, tada priėjo prie jo ir jam smogė. Šis jį paleido ir jie pabėgo, (1 t., 160 b. l.).

10Pagarsinus šį prisipažinimą, kaltinamasis E. Ž. parodė, kad visai kitaip tyrėjui viską pasakojo. Sakė tyrėjas, kad filmuotoje medžiagoje taip viskas matosi. Diktavo, ką rašyti. Neginčija prisipažinimo. Tyrėjas aiškino, ką matė filmuotoje medžiagoje. Prisipažinime surašyta teisybė. Jam aiškino, kaip geriau parašyti.

11Koja nustūmė nukentėjusį ir porą smūgių jam smogė. Į galvą nukentėjusiam netrenkė. Maža kas jam galėjo trenkti. Brolis nesmogė. Jų kompanija įžeidinėjo kitą kompaniją. Bet tai buvo atsakymas. Konfliktą pradėjo Ž.. Jie atsakė atgal. Pas jį nebuvo sužalojimų. Negalėjo nukentėjusiam padaryti galvos smegenų sutrenkimo. Jis bėgo iš „Molo“.

12Kaltinamasis M. B. kaltu prisipažino ir parodė, kad E. viską teisingai paaiškino. Ėjo iš boulingo link „Maximos“. Priešais ėjo nukentėjęs su draugais. Jis buvo iš dešinės. Tie vaikinai buvo iš kairės. Link jo ėjo A.. Užkabino petimi R. Ž.. Ž. pečiu trenkė R.. Prasidėjo žodinis konfliktas. Nukentėjęs smogė į veidą. Jis, nenorėdamas jo sužaloti, spyrė jam. Jis nukrito. Spyrė į pilvo sritį. Po to nukentėjęs atsistojo, priėjo prie jo. Po to pabėgo iš „Molo“. Nubėgo pas močiutę. Valė R. kraują. Po to buvo stotelėje. Atvyko nukentėjusio tėvas, pora panelių. Pagavo R.. Matė, kaip R. tėvas smogė R. į pilvą, veido sritį. Tik matė, kad gulinčiam R. trenkė per veidą. Konflikte dalyvavo jie su kitu kaltinamuoju, R. ir Ž.. Kiti vaikinai atsitraukė. Jie nieko nesakė, gestų nerodė.

13Teisiamojo posėdžio metu pagarsinami kaltinamojo M. B. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu, kuriuose jis parodė, kad savo kaltės jis nepripažįsta visiškai. 2011-11-18 apie 15.00 val. jis su draugais: R. Ž. ir E. Ž., buvo PC „Molas“ adresu Baršausko g. 66, Kaune. Prekybos centre jie vaikščiojo, leido laisvalaikį. Netoli „Švyturio boulingo“ jie sutiko grupę jaunimo (3 merginos ir 3 vaikinai). Šių asmenų jis nepažįsta visiškai, juos matė pirmą kartą. Einant, vienas iš vaikinų jo draugui R. trenkė su petimi į petį. Viena iš buvusių merginų rodė nepadorius ženklus, vienas iš vaikinų, kuris buvo aukščiausias, keikėsi įvairias necenzūriniais žodžiais, sakė žiūrėkit, kur einant. Jie vaikinams ir merginoms pasakė, kad jie pirmi užkliudė. Aukščiausias vaikinas priėjo prie R.. R. vaikiną nuo savęs nustūmė, nes vaikinas labai arti priėjo, tada tas vaikinas R. trenkė vieną kartą iš kumščio į veidą, tarp jų prasidėjo konfliktas, tas jaunuolis R. parsigriovė ant žemės užsisėdęs ant jo, pradėjo jį trankyti iš kumščių į veidą, kiek jaunuolis sudavė smūgių R. į veidą jis pasakyti negali, bet tikrai ne mažiau kaip 7 smūgius. Tada jis ir E. pamatė, kad R. reikia ginti, ėjo prie jo, tada jį puolė žemesnis jaunuolis, kuris stovėjo šalia, jaunuolis bandė jam trenkti, tačiau jis nuo smūgių išsisuko ir iš kojos vieną kartą vaikinui įspyrė į pilvo sritį, vaikinas nukrito ant žemės. Tada jis ėjo link R., tuo metu E. bandė nuo R. nutraukti aukštesnį jaunuolį, tam vaikinui spyrė vieną kartą, kur tiksliai pataikė nežino. Po šio spyrio jaunuolis nuo R. atsitraukė. Tada jis atsisuko pasižiūrėti, ką veikia žemesnis jaunuolis, ir pamatė, kaip jaunuolis bėga link jo, jaunuoliui pribėgus, jis jį su koja bandė atitraukti nuo savęs, tačiau nepavyko. E., pamatęs, kad jam neišeina apsiginti, pribėgo padėti ir vaikiną su koja, spirdamas į krūtinę nustūmė. Tada mažesnis jaunuolis išsitraukė telefoną ir kažkam skambino, pas kažką prašė, kad greičiau atvažiuotų, nes vyksta muštynės. Tada jis su draugais išeidinėjo iš prekybos centro, einant, prie jų vėl priėjo tie patys jaunuoliai, žemesnis jaunuolis bandė sugriebti jam už rankos, norėdamas sulaikyti, nes jie kažką pasikvietė į pagalbą. Tada E. sušuko - bėgam ir jie pradėjo bėgti. Jie išbėgo iš prekybos centro, tie du jaunuoliai bėgo iš paskos. Jis su draugais bėgo už prekybos centro ir ruošėsi eiti link namų ( - ). Išlindę iš už prekybos cento, jie apsižiūrėjo, jaunuolių niekur nebuvo. Šiek tiek paėję, jie vėl pamatė tuos vaikinus, vaikinai pradėjo juos vytis, mažesnis jaunuolis tuo metu kalbėjo telefonu su kažkuo. Jie nuo vaikinų pabėgo ir atėjo pas M. B. į namus, ten R. nuo veido nusiprausė, kraujus, nes jo veidas buvo visas kruvinas. Nusiprausus, jie išėjo iš namų ir visi trys ruošėsi važiuoti į miestą, ėjo iki sustojimo Kovo 11-osios g. Stovint sustojime, privažiavo automobilis šviesios spalvos ir kažkas išlipo iš automobilio. Tada E. sušuko – bėgam, ir visi trys pradėjo bėgti. Atsisukęs, jis pamatė bėgančius du jaunuolius ir vyrą, tai buvo tie patys jaunuoliai su kuriais prieš tai įvyko konfliktas. Jiems bėgant, pasimaišė nepažįstamas vyras, kuris pagavo R.. Jis su E. nubėgo šiek tiek toliau ir atsisukęs pamatė, kad prie R. pribėgo tie du jaunuoliai ir vyriškis. Tada tas nepažįstamas vyriškis, kuris sulaikė R., jį perdavė vaikinams. Abudu jaunuoliai laikė R., o suaugęs vyras iš kumščio R. vieną kartą trenkė į pilvą, jam iš burnos pasipylė kraujas, tada R. nukrito ant žemės, suaugęs vyras pradėjo jį spardyti iš kojos į galvą ir kitas kūno vietas. Juos stovinčius pamatė jaunuoliai ir jie pabėgo. Tada M. B. nuėjo namo, o E. nuėjo pas R. atgal. E. pasakė, kad jeigu bus blogai, paprašyti pas tėvus, jog jie iškviestų policiją. Daugiau tą vakarą jis su E. nesimatė ir nekalbėjo. Vakare jam skambino E. mama ir pasakė, kad draugai yra policijoje ir jis nuvyko ten, tačiau E. nematė, pareigūnai jį apklausė ir jis išvyko namo. Būnant prekybos centre ir prasidėjus konfliktui, kartu buvę trys merginos ir vienas vaikinas pasišalino, jie pačių muštynių nematė. (1 t., 115, 117 b. l.).

14Pagarsinus šiuos parodymus, kaltinamasis M. B. parodė, kad pats pamiršo, ar rodė nepadorius gestus. Matė, kad R. jau nukritęs. Patvirtina šiuos savo parodymus. Gailisi, kad taip padarė. Atsiprašė nukentėjusiojo. Jie kitai jaunuolių grupei sakė įžeidžiančius žodžius. Tiksliai žodžių neprisimena. Nukentėjusį įžeidinėjo. Nukentėjęs krito ant kietos dangos, todėl ir atsirado sumušimai. Du smūgius koja sudavė jam į pilvo sritį. Į galvą netrenkė. Negirdėjo, kad nukentėjusįjį ir jo merginą būtų pavadinę įžeidžiančiu žodžiu. Pats atvyko į policiją. Nuoširdžiai gailėjosi prisipažinime. Vėliau viską apgalvojo. Pagalvojo, kad konfliktas buvo abipusis. Dabar suprato, kad yra kaltas. Nukentėjusysis, galima sakyti, pirmas norėjo smogti. Matė video įrašą. Jame matosi, kad nukentėjęs kalba telefonu, jį padeda ir trenkia jam į veidą. Nukentėjusio reikia klausti, kodėl jis puolė. Atsiprašo nukentėjusio, kad jį sužalojo. Jie išsigando ir bėgo. Buvo mėlynė po to, kai A. sudavė. To nesakė anksčiau, nes neturėjo pretenzijų. Koja nustūmė nukentėjusį. Jis krito. Gal ir galėjo dėl kritimo gautis toks nukentėjusiojo sužalojimas.

15Nukentėjusysis A. A. parodė, kad ėjo iš draugo gimtadienio „Mole“. Ėjo link išėjimo. Ėjo M. B., E. Ž. ir R. Ž. pro jų kompaniją. R. Ž. ėjo pro jų kompanijos vidurį ir jo draugą R. Ž. kliudė pečiu. Paklausė, kodėl taip daro. R. Ž. pavadino jį „Pinokiu“, sakė, kad sulaužys nosį. Siūlė skirstytis. Po to suskambo telefonas. Kalbėjo telefonu. Jo panelę I. kažkuris iš vaikinų pavadino įžeidžiančiu žodžiu. Sakė, kad eitų sau. Kažkuris trenkė kažkokiu daiktu. Telefonas iškrito iš rankų. M. B. užmovė kapišoną ant galvos, trenkė 3 smūgius per galvą. Po to jis atsitraukė. Nusimovė kapišoną. M. B. spyrė. Pradėjo eiti ant jo. Spyrė Ž.. Nukrito. Prarado suvokimą. Po to pamatė, kad nėra žiedo ant piršto. Kaltinamieji ėjo link išėjimo. Sakė, kad grąžintų žiedą. M. B. spyrė. Jie bėgo per „Molą“. Pradėjo vytis, nes tas žiedas brangus. L. padavė telefoną. Paskambino tėčiui. Kartu su tėčiu vyko ieškoti tų vaikinų. Juos pamatė prie stotelės. Jie pradėjo bėgti. Pradėjo šaukti, kad laikytų vagis. Vyras (pašalinis) sulaikė R.. Jam pasidarė bloga. Kaltinamuosius buvo matęs boulinge. Jie žaidė buolingą, o jie žaidė kitą žaidimą. Jie trynė garsiai balioną, demonstratyviai daužė „kriaušę“. Jie prasiskyrė, praleisdami vaikinus. Vienas iš vaikinų ėjo „naglai“ į vidurį. Praeinant, R. trenkė pečiu Ž.. Jis ėjo atstatęs pečius. R. pasakė Ž. :“Išmok vaikščioti“. Pasakė, kad nekonfliktuotų. Atsiprašė kaltinamieji. Atleidžia jiems. Būtų buvę įmanoma išvengti konflikto, jei nebūtų tie jaunuoliai puolę. Žala atlyginta, civilinio ieškinio atsisako. Buvo vietos praeiti kaltinamiesiems ir nepraskiriant jų kompanijos. Buvo įžeidžiantys žodžiai Ž., jo merginai. Negalėjo smogti, kai telefonu kalbėjo. Kai kalbėjo telefonu, gavo pirmą smūgį. Nematė, kuo sudavė. Nuskilo dantis. Buvo sužalota: dešinės pusės klubas, kairės pusės krūtinės ląsta, kaklas. Ilgą laiką buvo negera. Negalėjo eiti į paskaitas. Turėjo skolų, turėjo jas taisytis. Dabar svaigsta galva. Buvo surakinę kaklą - nešiojo įtvarą. Po traumos savaitę nešiojo įtvarą. Striukė buvo su kapišonu. Kažkokiu daiktu sudavė į kairį smegenų pusrutulį.

16Liudytojas S. A. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. 2011-11-18 paskambino sūnus ir pasakė, kad „Mole“ jį sumušė nepažįstami asmenys ir kad dingo jo žiedas. Atvyko. Sūnus nurodė, į kurią pusę nubėgo vaikinai. Nuvažiavo. Gatvėje, sustojime, rado vaikinus. Išlipo. Vaikinai pradėjo bėgti. Juos vijosi. Pamatė, kad vieną iš mušeikų sulaikė pašalinis asmuo. Jis tą vaikiną jiems perdavė. Paėmė vaikiną už parankės ir nuvedė į mašiną. Nuvyko į „Molą“ dėl žiedo. Tą vaikiną nuvedė už parankės į mašiną. Jam smūgių nesudavė. Svarbu buvo žiedas. Sūnus paaiškino, kad jį sumušė. Tuo metu ant sūnaus veido nubrozdinimų nesimatė. Jis skundėsi, kad jam skauda. Nuvyko į „Molą“ žiūrėti filmuotos medžiagos kartu su sūnum, R. ir mergina. Po to iškvietė policiją. Po to sūnui pasidarė bloga. Iškvietė greitąją. Sūnus blogai miegodavo naktimis, rėkė per miegus. Susitaikė su kaltinamaisiais, jiems atleidžia. Nepastebėjo sumušimo žymių ant R. Ž.. Tik jis sakė, kad turi pažįstamų, kad juos patvarkys. R. Ž. paskambino broliui ir pasakė, kad ateitų. Jis atėjo prie „Molo“. Žmona greitąją iškvietė. Apsaugos darbuotojas iškvietė policiją. Kaltinamieji nesiskundė, kad jie sumušti. Sūnus sakė, kad jaunas vaikinas pradėjo konfliktą.

17Liudytojas R. Ž. parodė, kad E. Ž. yra jo brolis. Su broliu ir M. ėjo „Mole“. Iš boulingo išėjo nukentėjęs su draugais. Praeidami, su jais susikabino pečiais. Jie pradėjo sakyti, ar nemokam praeiti. Po to grįžo aiškintis. Kalbėjo su Ž.. Jis jį pastūmė. Po to jo brolis jį pastūmė. Po to jam jis smogė. Brolis jį apgynė. Nubėgo pas močiutę. Vėliau stovėjo stotelėje, sustojo mašina. Išlipo iš jos nukentėjusysis, jo tėvas ir pradėjo juos vytis. Pradėjo bėgti. Kažkoks žmogus jį sulaikė. Atbėgo nukentėjusio tėtis. Jie pradėjo mušti. Nuvyko į „Molą“ ieškoti žiedo. Broliui paskambino ir pasakė, kad ateitų. Su tais vaikinais buvo viena panelė, kuri gyvena kitoje laiptinėje. Netyčia pečiais susitrenkė su tais vaikinais. Tyčia pečiu netrenkė. Po to ėjo toliau. Kažkas iš tų vaikinų pradėjo šaukti, kur vaikšto, įžeidžiančiu žodžiu pavadino. Priėjo prie jų. Aukštas vaikinas norėjo jam trenkti. Brolis jį nustūmė. Po to tas aukštas vaikinas jį pargriovė ant žemės, mušė. Brolis nustūmė tą vaikiną. Su nukentėjusiu kontakto neturėjo. Jis kaip išprotėjęs lakstė po „Molą“ paskui M.. Jie trise dalyvavo konflikte. Gal dar 2 vaikinai ir dvi panelės buvo. Vaikinai stovėjo gal už 5 metrų, o panelės- kitur. Buvo žodžiai iš kaimynės. Kai atsisuko, I. parodė pirštą. Kai nuvedė į mašiną, I. sėdėjo šalia jo. Ji ranka trenkė per veidą. Buvo sutrenktas žandikaulis, klausos sutrikimai buvo. Jie niekada nepasitaisys. Iki dabar gydosi dėl ausies. Sakė, kad pavojinga operaciją daryti. Gal jis negražius žodžius vartojo nukentėjusio atžvilgiu. Žodžio „Pinokis“ negirdėjo, nežadėjo sulaužyti nosį. Nesudavė nukentėjusiam smūgių. Kai Ž. daužė atsigulusį, jis buvo užsidengęs veidą, bet matė, kas vyko aplinkui. M. bėgo nuo A.. Labiau stebėjo, kaip jį patį muša. Nematė, kad A. būtų sudavę smūgį koja ar ranka. Jis gaudė M.. M. ranka jį gal stumtelėjo. Jis nukrito. Tai buvo apie 15 val. Kai pagavo prie „Girstupio“, A. sakė, kad dingo jo žiedas. Sakė, kad nejuokintų. Nematė pas nukentėjusį žiedo tą dieną. Policijoje parašė, kaip viskas buvo. Jį apklausinėjo pareigūnas. Po 1-2 val. atvyko tėvai. Skundėsi pareigūnams, kad buvo sužalotas. Kai atvyko tėtis, jis pasakė, kad reikia rašyti pareiškimą. Nenorėjo priimti pareiškimo. Jį paleido gal 23 val. iš policijos, o brolį ilgai laikė. Buvo boulinge. Ten elgėsi normaliai. Baliono neturėjo.

18Liudytojas Ž. P. parodė, kad 2011-11-18 ėjo iš boulingo su A., jo buvusia drauge ir I.. Vienas iš kaltinamųjų kliudė pečiais. Tą asmenį buvo matęs boulinge. Jį ir A. kliudė pečiais. Mano, kad netyčia kliudė pečiu. Nuėjo toliau. Norėjo viską žodžiais išspręsti. Grįžo pakalbėti. Juos sustabdė jų žodžiai. Dabar tiksliai visko neprisimena. Plūdosi necenzūriniais žodžiais. Sustojo. Nebandė ieškoti konflikto. Priėjo prie jų. Norėjo pakalbėt. Jie iš karto siūlė muštis lauke. Jie pasakė, kad nenori muštis. Po kurio laiko pradėjo muštis parduotuvėje. A. norėjo gražiai sutarti. Jie, t.y. E. ir dar vienas vaikinas, užsipuolė A., jo draugę kažkuris iš tų vaikinų pavadino įžeidžiančiu žodžiu. Nukentėjusiam vyresnis brolis sakė: „Pinokis. Sulaužysim nosį“. Jauniausią brolį nusivedė į šoną. A. iš nugaros sudavė smūgį, kai jis kalbėjo telefonu. A. viena ranka laikė telefoną. Jis parkrito ant žemės. Jam tada spyrė. Jis R. nusivedė į šoną. Jis jį keikė. Norėjo jį sudrausminti - parvertė ant žemės, koja prispaudė. Jam nukritus, smūgių nesudavė. Užpuolikai pradėjo bėgti iš prekybos centro. Ir jis gavo vieną smūgį nuo vyresnio brolio. Tada paleido R.. Pradėjo vytis tuos vaikinus. Jie juos pametė. A. išsikvietė savo tėtį. Pamatė juos stotelėje. Pradėjo vytis. Priešais buvo vyras. Šaukė, kad sulaikytų vaikinus. Ten buvo vyras, kaip vėliau paaiškėjo, pareigūnas. Tas vyras sulaikė E.. Po to juos vedė į mašiną. Vyko į „Molą“ žiūrėti filmuotos medžiagos. Pasakė, kad R. kviestų savo draugus. A. skundėsi galvos skausmais. Jie žiūrėjo filmuotą medžiagą. Juos išvežė į policiją. Jie vyko į KMUK. Vedė R. į šoną, nes nenorėjo, kad trise A. užpultų. R. nuvedė po to, kai A. buvo suduoti smūgiai. A. vienas pradėjo aiškintis, po to jis priėjo. A. iš nugaros sudavė smūgį, kai jis kalbėjo telefonu. R. buvo toliau nuo A.. R. atskyrė, kai prasidėjo smūgiai. Pas A. tą dieną buvo žiedas. Kai jie bėgo iš prekybos centro, A. suprato, kad nėra žiedo. Vijosi vaikinus dėl žiedo. A. paskambino tėvui. A. gavo į galvą. Jam pasidarė silpna. Jam pačiam sudavė tik vieną smūgį ranka vyresnis brolis. Buvo mažas guzas. Niekur nesikreipė.

19Liudytoja I. P. parodė, kad nukentėjusį pažįsta. Prisimena patį konfliktą. Šventė draugo gimtadienį. Ėjo iš boulingo. Juos užkliudė trys vaikinai. Jie praskyrė jų kompaniją, ją įžeidė. Neatsimena, ar ką nors atsakė. R. užkliudė A. ir Ž.. Jei jie būtų praėję ir atsiprašę, tai viskas būtų buvę aišku. Jie ėjo ramiai. Jiems nebuvo svarbu, kas ten eina. Tie vaikinai jų kompaniją specialiai praskyrė. A. tuo metu šnekėjo telefonu.

20Teisiamojo posėdžio metu pagarsinami liudytojos I. P. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu, kuriuose ji parodė, kad 2011 m. žiemą, kada ji kartu su savo draugais L., Ž., A. ir R. buvo prekybos centre „Molas“, ten jie visi šventė Ž. gimtadienį ir ten žaidė boulingą. Žaidžiant boulingą, atėjo jos kaimynai E., R. ir dar vienas jaunuolis, kurio ji nepažinojo. Su R. ir E. jos santykiai niekada nebuvo geri, ji nuo pat mažens pykdavosi su jais. Atėję į boulingą vaikinai atkreipė dėmesį, elgdamiesi nemandagiai, triukšmaudami, trindami balioną ir skleisdami nemalonų garsą. Jie į vaikinus nekreipėme dėmesio. Jie pažaidę, visi išėjo iš boulingo, tuo metu E. su R. ir jai nepažįstamu jaunuoliu jau buvo išėję. Išėjus, priešais save, juos visus tris sutiko, jie ėjo link jų ir R. atsitrenkė į Ž. su pečiu. Tuomet R. išreikšdamas nepasitenkinimą, pasakė - žiūrėki, kur vaikštot ir pasiūlė „į nosį“, konkrečiai kam buvo skirtas šis pasakymas ji nežino. Tada jie visi nuo vaikinų atsitraukė ir ruošėsi nueidinėti. Tuomet kažkuris iš jaunuolių ją pavadino įžeidžiančiu žodžiu, tačiau, kuris iš jų ji nežino. Ji į tai visai nekreipė dėmesio ir norėjo, kuo greičiau pasišalinti. Tuomet R. pradėjo kabinėtis prie Ž., grasino jam duoti į nosį. R. ėjo lik Ž. ir, kaip ji galvoja, norėjo trenkti. Ž. rankomis bandė R. nuo savęs atstumti, tačiau R. sudavė smūgį ir jie abu susimušė, kuris kuriam sudavė smūgius ir kiek jų buvo, ji nematė, kadangi ji su drauge ir L. nuėjo toliau nuo tos vietos, kur jie mušėsi. Dar prieš tai, kai susimušė R. su Ž. ,A. kalbėjo su telefonu ir E. su buvusiu kitu vaikinu puolė A., kaip tik tuo metu Ž. puolė muštis su R., Ž. taip norėjo apginti A.. Ji pas Ž. klausė, ką jis čia daro, kodėl mušasi, jis atsakė, kad muša A. ir jam bando padėti. Visas konfliktas įvyko dėl to atsitrenkimo, kai R. atsitrenkė į Ž., nuo to visas konfliktas ir prasidėjo, jie taip pardėjo aiškinti savo santykius, ji kartu su R. ir L. buvo paėję toliau ir į patį konfliktą nesikišo, jie visi aiškinosi tarpusavio santykius. Visas konfliktas truko apie 5 minutes, tada E. su R. ir kitu vaikinu išbėgo iš prekybos centro. Konflikto metu apsaugos darbuotojai nebuvo atėję. Vaikinams nubėgus, Ž. su A. juos pradėjo vytis, kadangi A. pasigedo savo auksinio žiedo. Ji dar apžiūrėjo visą įvykio vietą, tačiau žiedo nerado. Ji su L. ir R. ėjo iš paskos A. ir Ž.. Jiems pavyti vaikinų nepavyko. Tuomet A. paskambino savo tėčiui. Tėvas atvažiavo ir tuomet ji R., A., Ž. ir tėtis, sulipę į automobilį, važiavo jų ieškoti. Prie „Girstupio“ sustojimo jie pastebėjo R. ir E., tada sustojo ir A. su tėčiu ir Ž. nubėgo prie vaikinų, ji tuo tarpu sėdėjo automobilyje. Po kelėtos minučių jie sugrįžo į automobilį ir kartu atsivedė R., kaip jį sulaikė ji nežino. E. buvo pabėgęs. Tuomet visi nuvažiavo prie PC „Molas“, ten atėjo E., kadangi R. prieš tai jam buvo parašęs SMS ir pasakęs, kad jis ateitų prie prekybos centro. Atvažiavus prie PC „Molas“ atėjo ir E., jie visi aiškinosi santykius, A. klausė pas E. - kur yra žiedas, tačiau E. neigė jį ėmęs. Jis pasakė tokią frazę - tu suplėšei mano auksinius marškinius. Tuomet visi nuėjo pažiūrėti vaizdo įrašo. Pažiūrėję, jie išėjo atgal į lauką prie PC, tuomet A. pasidarė negera ir kažkas iškvietė greitąją, ji atvykusi A. išsivežė į ligoninę, o jie visi išvažiavo paskui su A. tėčio mašina. R. su E. išsivežė policijos pareigūnai, kiek žino, juos iškvietė A. mama. Ant R., E. ir trečiojo vaikino jokių sumušimo žymių ji nematė. R. būdamas automobilyje, kada jį sulaikė, jiems visiems grasino, kad bus blogai ir sakė, kad turi pažinčių policijoje. Nei E. nei R. ji jokių nepadorių gestų bei keiksmažodžių konflikto metu nesakė. (1 t., 66 b. l.).

21Pagarsinus šiuos parodymus, liudytoja I. P. parodė, kad juos tvirtina. Gestų nerodė, niekam nesudavė, taip pat ir mašinoje.

22Liudytojas L. S. parodė, kad 2011-11-18 jis, Ž., A., I. žaidė boulingą. Kai išėjo, juos pečiais užkabino kita vaikinų kompanija. To atsitrenkimo nejuto. Matė, kaip Ž. atsitraukė. Po to vyko pokalbis tarp jų. Vyko ginčai - ginčijosi jų kompanija su jų. Po to tie vaikinai I. įžeidė (negražiai pavadino). Siūlė išeiti į lauką aiškintis. A. siūlė taikiai viską išspręsti. Kai nueidinėjo, A. pastūmė iš nugaros. Matė, kaip jis į priekį nusviro. Nenukrito. Nuėjo į šalį. Pradėjo jie grumtis. Kas su kuo mušėsi, neprisimena.

23Teisiamojo posėdžio metu pagarsinami liudytojo L. S. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu, kuriuose ji parodė, kad 2011 m. lapkričio ar tai gruodžio mėnesį į jo mobilaus ryšio telefoną paskambino draugas A., kurio pavardės neprisimena ir pasiūlė vykti į prekybos centrą „Molas“ pažaisti boulingą. A. pasakė, kad kartu važiuos jo draugė I., jų bendras draugas Ž. ir dar viena panelė, kurios jis nepažinojo, vardo nepamena. Visi susitiko prekybos centre „Molas“, pažaidė ten boulingą. Išėjus, jie ėjo link prekybos centro išėjimo ir tada pro juos pareidinėjo jaunuolių grupė. Jų, kiek prisimena, buvo trys. Einant, vienas iš jaunuolių su pečiu atsitrenkė į A.. Tada vienas iš jaunuolių pasakė, kad žiūrėtų po kojomis, kur vaikšto. A. jų atsiprašė. Tada vienas iš jaunuolių pradėjo įžeidinėti I., vadino ją „žiurke“ ir panašiai. A. pasakė, kad jie „laikytų liežuvį už dantų“ ir neįžeidinėtų. Tada jaunuolių kompanija A. pradėjo siūlyti duoti į galvą. A. jiems atsakė, kad nesiruošia vidurį prekybos centro su jais muštis. Tada jie apsisuko ir ėjo lik prekybos centro išėjimo. Einant už kelėtos akimirkų vienas iš jaunuolių A. pribėgęs pastūmė. Tada tarp jų prasidėjo konfliktas, muštynės. Tuomet jis paėjo šiek tiek į šoną, kas kam trenkė ir kiek smūgių jis tiksliai nematė, nes buvo paėjęs nuo įvykio vietos šiek tiek toliau, kartu buvo paėję ir abi panelės. Kiek atsimena, Ž. padėjo A. gintis. Šį konfliktą išprovokavo nepažįstamų jaunuolių grupė, A. tik gynėsi nuo jų.(1 t., 63 b. l.).

24Pagarsinus šiuos parodymus, liudytojas L. S. parodė, kad juos tvirtina. A. - taikus žmogus. Neprisimena, ar jis kalbėjo telefonu. Pamatė, kaip A. į priekį paėjo. Kompanija, kurią sutiko, atėjo priešpriešais. Nežino, ar tyčia įvyko susidūrimas. Mano, kad jie galėjo paeiti į šoną praeidami. Tik stebėjo konfliktą. Stengėsi būti nuošalyje. Bijojo būti sumuštas. Jų kompanija nieko nekabino. Jie norėjo važiuoti namo. A. nesielgė agresyviai. Kalbėjosi su kitais (ne su A.).

25Kita kompanija I. įžeidinėjo. Jų kompanija nenorėjo konflikto. Kai užsisuko pakalbėję, ėjo link išėjimo, pastūmė A.. Tuo momentu Ž. buvo šalia jo. Matė tik pastūmimo pasekmes. Po to nelabai stebėjo situaciją. Sveikata nesiskundė. A. nukrito nuo grumtynių. Jam sudavė kumščiu kažkas iš tos kitos kompanijos. Vėliau sužinojo, kad dingo A. žiedas. Dalyvavo konflikte iki išėjimo iš „ Molo“. „Mole“ muštynės vyko (ne lauke). Po muštynių pabaigos jis atsiskyrė. Nesigilino, ar atsirado žiedas.

26Iš 2011-11-18 A. A. protokolo-pareiškimo matyti, kad 2011-11-18 apie 15:00 val. adresu Baršausko g. 66, Kaune, PC „Molas“ jį sumušė trys jam nepažįstami jaunuoliai, (1 t., 9 b. l.).

27Iš 2011-11-18 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta adresu Baršausko g. 66, Kaune, PC „Molas“, schemoje pažymėta vieta, kur vyko konfliktas, (1 t., 12-14 b. l.).

28Iš 2011-12-02 specialisto išvados Nr. 3221/11(02) matyti, kad A. A. konstatuota galvos sumušimas su išsivysčiusiu galvos smegenų sukrėtimu, stuburo kaklinės dalies sumušimas su išsivysčiusia potraumine radikuliopatija. Sužalojimai padaryti kietu buku daiktu. Viršutinio žandikaulio kairės pusės 7-to danties išorinio krašto nuskėlimas gavosi dėl netiesioginės traumuojančios jėgos poveikio persidavimo, kai atsiranda spaudimas skandžio linijoje dantų sukandimo metu. Remiantis objektyvaus tyrimo ir med. dokumentų duomenimis, nurodytu smūgių skaičiaus nėra galimybės. Sužalojimų mechanizmas nurodytas pirmame punkte. Išvardinti sužalojimai išvados pirmame punkte galėjo būti padaryti užduotyje nurodomu laiku, t. y. 2011-11-18. Sužalojimai nebūdingi tyčiniam savęs žalojimuisi. Viršutinio žandikaulio vieno danties krašto nuskėlimas, galvos sumušimas su išsivysčiusiu galvos smegenų sukrėtimu atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą. Stuburo kaklinės dalies sumušimas su išsivysčiusia potraumine radikuliopatija atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl šio sužalojimo sveikata buvo sutrikdyta ilgiau nei 10 parų laikotarpiui, (1 t., 55-56 b. l.).

29Iš 2012-10-24 VĮ Kauno centro poliklinikos gydytojos A. G. pažymos Nr. 9-11-1266 dėl A. A. matyti, kad jis niekada nesiskundė dėl stuburo ligų, (1 t., 58 b. l.).

30Iš 2012-02-22 kompaktinio disko apžiūros protokolo matyti, kad 2011-11-21 daiktų dokumentų protokolu paimta kompaktinė plokštelė. Plokštelėje įrašytas 2011-11-18 vaido įrašas. Įrašas prasideda 15:11:26 val., matyti filmuojama prekybos centro salė, po ją vaikščiojantys žmonės. 15:11:26 val. matyti, kaip filmuojamoje salėje prasilenkia dvi jaunimo grupelės. Pirmoji jaunuolių grupelė susideda iš trijų jaunuolių, antroji grupelė susideda iš dviejų merginų ir trijų vaikinų. 15:11:35 val. matyti, kaip abi grupelės prasilenkę, sugrįžta atgal ir visi sueina į vieną būrį. Matyti, kad tarp jų vyksta pokalbis. 15:12:31 val. matyti, kad abi grupelės išsiskiria ir nueidinėja. 15:12:34 val. matyti, kaip vienas iš jaunuolių, kuris yra iš penkių asmenų grupelės (apsirengęs: tamsios spalvos kelnėmis, juodos spalvos striuke, kuri yra su gaubtu ant kurio matosi šviesios spalvos kailiukas). Šis apibudintas jaunuolis yra nukentėjusysis A. A.. Minėtas jaunuolis rankose laikydamas telefoną ir su juo kalbėdamas, apsisuka ir sugrįžta prie trijų jaunuolių. Vienas iš trijų jaunuolių grupelės atsisėda ant suoliuko, t. y. E. Ž. jis atsisėda ir po kelėtos sekundžių atsistoja ir nueidinėja. 15:12:48 val. matyti, kad kažkuris iš vaikinų suduoda smūgį, tačiau kuris ir kam suduoda vaizdo įraše nematyti, nes vaizdą užstoja šalia stovintys. Tada 15:15:50 val. matyti, kaip iš 5 asmenų grupelės jaunuolis, kuris ant pečių turi kuprinę, jis ją numeta ant žemės. 15:12:55 val. tarp jaunuolių įvyksta konfliktas jie susistumdo, suduoda smūgius, tačiau dėl vaizdo įrašo kokybės nėra galimybės pamatyti, kuris, kam suduoda smūgius. Toliau matyti, kad buvę, kartu dvi merginos ir vienas vaikinas pasitraukia tolyn nuo įvykio vietos. 15:13:00 val. vaizdo įraše matyti, kaip nukentėjusysis A. A. stovi vienas priešais kitą su M. B., kuris apsirengęs tamsios spalvos kelnėmis ir juoda striuke su baltomis rankovėmis. 15:13:01 val. matyti, kaip M. B. nueidinėja nuo A. A., o pastarasis eina link M. B. ir 15:13:02 val. bando iš rankų suduoti jam smūgį, tačiau M. B. spiria jam iš kojos ir jis nukrenta ant žemės. A. A. nukritęs, atsistoja ir eina link M. B., šalia jo stovi E. Ž., kuris yra apsirengęs juodos spalvos rūbais. M. B. nueina tolyn. 15:13:06 val. A. A. eina link E. Ž. bando jam suduoti, pastarasis eina atbulomis bandydamas išvengti smūgio. 15:13:11 val. E. Ž. nubėga už salėje esančios palmės. A. A. nubėga paskui E. Ž.. 15:13:12 val. matyti, kad už palmės vyksta susistumdymas, tačiau nesimato, kuris, kuriam suduoda smūgius. Toliau vaizdo įraše matyti, kaip prie A. A. ir E. Ž. pribėga M. B.. M. B. pribėgęs prie A. A. jam suduoda smūgius, tačiau į kurias kūno vietas nesimato. 15:13:12 val. E. Ž. atsitraukia nuo A. A. ir M. B.. Tarp A. A. ir M. B. vyksta susistumdymas, matyti, kaip M. B. suduoda A. A. smūgį, tačiau iš ko suduoda ir į kur dėl vaizdo įrašo kokybės nėra galimybės pamatyti. 15:13:26 matyti, kaip A. A. bėga nuo M. B. 15:13:26 val. M. B. bėgdamas paskui A. A. suduoda jam smūgį iš kojos į nugaros pusę. Tuo metu, kada vyksta susistumdymas tarp M. B. ir A. A., matyti, kaip prie salėje esančio stendo 15:13:04 val. jaunuolis (Ž.), kuris buvo su kuprine, pargriovęs ant žemės ir atsisėdęs ant R. Ž. iš rankos jam suduoda smūgius, kelis smūgius nesimato, atsistojęs minėtas pilietis iš kojos dar suduoda, kelis smūgiu į įvairias kūno vietas R. Ž.. 15:13:17 val. matyti, kaip prie R. Ž. ir asmens su kuprine pribėga E. Ž. ir nuo R. Ž. nustumia pilietį su kuprine. Abi jaunimo grupės išsiskirsto. Vaizdo įrašas pasibaigia, (1 t., 76-79 b. l.).

31Iš 2012-09-12 akistatos protokolo tarp E. Ž. ir nukentėjusiojo A. A. matyti, kad jie liko prie savo duotų parodymų, (1 t., 80-81 b. l.).

32Iš 2012-09-13 akistatos protokolo tarp M. B. ir nukentėjusiojo A. A. matyti, kad jie liko prie savo duotų parodymų, (1 t., 82-84 b. l.).

33Iš 2012-09-19 akistatos protokolo tarp liudytojo R. Ž. ir nukentėjusiojo A. A. matyti, kad jie liko prie savo duotų parodymų, (1 t., 85-86 b. l.).

34Surinktų ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad nusikaltimo sudėtis, esanti kaltinamųjų M. B. ir E. Ž. veikose, visiškai įrodyta, jų nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., nes kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupėje, konflikto metu bendrais veiksmais, sudavė nukentėjusiajam A. A. rankomis ir kojomis į įvairias kūno vietas ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytą skaičių smūgių, tuo nesunkiai sutrikdė jo sveikatą, be to padarė nukentėjusiajam A. A. viršutinio žandikaulio kairės pusės 7-to danties išorinio krašto nuskėlimą, galvos sumušimą su išsivysčiusiu galvos smegenų sukrėtimu, kas vertinama, kaip nežymus sveikatos sutrikdymas.

35Kaltinamieji M. B. ir E. Ž. kalti, kaltinamasis M. B. baustinas.

36Kaltinamojo E. Ž. atsakomybę lengvina aplinkybė, kad prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 2 d.). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad nusikalstamą padarė bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1 p.).

37Lietuvos Respublikos BK 61 str. nurodyta, jog teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas LR BK 54 str. 2 d. nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio.

38Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į nusikalstamos veikos pobūdį (padarytas tyčinis nesunkus nusikaltimas), kaltės formą (nusikaltimas padarytas veikiant tiesiogine tyčia), nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją (nusikaltimas – baigtas), kaltinamojo atsakomybę lengvinančią, sunkinančią aplinkybes, kaltinamojo asmenybę. Kaltinamasis neteistas, baustas administracine tvarka, registruotas darbo biržoje, Kauno apskrities priklausomybės ligų centre neregistruotas, VšĮ „( - )“ klinikoje Psichikos sveikatos centre užregistruotas, 2011-11-24 Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM specialisto išvada Nr. 93TPK-612, iš kurios matyti, kad E. Ž. skirti teismo psichiatrinę ekspertizę nereikalinga. Atsižvelgus į visas šias aplinkybes kaltinamajam E. Ž. skirtinas terminuotas laisvės atėmimas. Teismas sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, t. y. taikytinos Lietuvos Respublikos BK 75 str. nuostatos.

39Kaltinamojo M. B. atsakomybę lengvina aplinkybė, kad prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 2 d.). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad nusikalstamą padarė bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

40Teisminio bylos nagrinėjimo metu nukentėjusysis A. A. nurodė, kad su kaltinamuoju M. B. susitaikė, jam žala atlyginta, jis kaltinamajam M. B. pretenzijų neturi, sutinka, kad byla M. B. atžvilgiu būtų nutraukta ir jis būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės.

41Kaltinamasis M. B. kaltu prisipažino, nukentėjusiajam atlygino žalą, su nukentėjusiuoju susitaikė, prašo baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti, kaltinamajam susitaikius su nukentėjusiuoju.

42Prokuroras, gynėja advokatė, nukentėjusiojo atstovė dėl kaltinamojo M. B. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir bylos nutraukimo neprieštarauja.

43Kaltinamasis M. B. anksčiau nuo baudžiamosios atsakomybės LR BK 38 str. pagrindu ir tvarka atleistas nebuvo, neteistas, administracine tvarka nebaustas, besimokantis Lietuvos sporto universitete, turi pastovią gyvenamąją vietą, nuoširdžiai gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos, padarė nesunkų nusikaltimą, nukentėjusiajam žalą atlygino, todėl teismo nuomone, yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų, yra visos sąlygos, numatytos LR BK 38 str. 1 d., todėl kaltinamojo M. B. susitaikymas su nukentėjusiuoju A. A. priimtinas, kaltinamasis M. B. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, baudžiamoji byla jo atžvilgiu nutrauktina.

44M. B. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė-įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą (LR BK 62 str. 1 d., 2 d. 6 p.).

45Teisminio bylos nagrinėjimo metu nukentėjusysis A. A. pareiškė 10 000 Lt civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo ir 1000 Lt civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (2 t., 22-24 b.l.). Vėliau nukentėjusysis pateikė teismui prašymą, kuriame nurodė, kad jam žala visiškai atlyginta, su kaltinamaisiais E. Ž. ir M. B. jis susitaikė. Kadangi nukentėjusysis A. A. teisminio bylos nagrinėjimo metu nuo civilinio ieškinio atsisakė, jo ieškinys atmestinas.

46Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinis ieškinys 358,80 Lt sumai tenkintinas visiškai ir priteistinas solidariai iš M. B. ir E. Ž..

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 38 str. 1 d., Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 301 str., 302 str. 1 d., 303 str. 1 d., 4 d., 304 str., 305 str. 4 d., 6 d., 307 str. 3 d., 5 d., 7 d., 308 str.,

Nutarė

48E. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. ir nuteisti jį laisvės apribojimu 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu.

49Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

50M. B., padariusį nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės LR BK 38 str. 1 d. pagrindu, jam susitaikius su nukentėjusiuoju A. A..

51Skirti M. B. baudžiamojo poveikio priemonę-5 (penkių) MGL dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, paskirtąją įmoką įpareigojant sumokėti per 2 (du) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

52Baudžiamąją bylą Nr.1-719-311/2013 M. B. atžvilgiu nutraukti.

53Išaiškinti atleistajam nuo baudžiamosios atsakomybės M. B., jog jeigu jis per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti baudžiamosios atsakomybės klausimą už visas nusikalstamas veikas, o jeigu per vienerius metus padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

54Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

55Nukentėjusuojo A. A. civilinį ieškinį atmesti.

56Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 358,80 Lt (trijų šimtų penkiasdešimt aštuonių litų ir 80 cnt) civilinį ieškinį tenkinti visiškai priteisiant jį solidariai iš M. B. ir E. Ž..

57Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – kompaktinį diską nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti byloje.

58Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas RiM. Grigas, sekretoriaujant Birutei... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. M. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 4. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1... 5. E. Ž., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 6. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1... 7. Kaltinamieji M. B. ir E. Ž. 2011-11-18 apie 15 val. prekybos centre... 8. Kaltinamasis E. Ž. kaltu prisipažino ir parodė, kad ėjo su M. B. ir savo... 9. Teisiamojo posėdžio metu pagarsinamas kaltinamojo E. Ž. prisipažinimas,... 10. Pagarsinus šį prisipažinimą, kaltinamasis E. Ž. parodė, kad visai kitaip... 11. Koja nustūmė nukentėjusį ir porą smūgių jam smogė. Į galvą... 12. Kaltinamasis M. B. kaltu prisipažino ir parodė, kad E. viską teisingai... 13. Teisiamojo posėdžio metu pagarsinami kaltinamojo M. B. parodymai duoti... 14. Pagarsinus šiuos parodymus, kaltinamasis M. B. parodė, kad pats pamiršo, ar... 15. Nukentėjusysis A. A. parodė, kad ėjo iš draugo gimtadienio „Mole“. Ėjo... 16. Liudytojas S. A. parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. 2011-11-18 paskambino... 17. Liudytojas R. Ž. parodė, kad E. Ž. yra jo brolis. Su broliu ir M. ėjo... 18. Liudytojas Ž. P. parodė, kad 2011-11-18 ėjo iš boulingo su A., jo buvusia... 19. Liudytoja I. P. parodė, kad nukentėjusį pažįsta. Prisimena patį... 20. Teisiamojo posėdžio metu pagarsinami liudytojos I. P. parodymai duoti... 21. Pagarsinus šiuos parodymus, liudytoja I. P. parodė, kad juos tvirtina. Gestų... 22. Liudytojas L. S. parodė, kad 2011-11-18 jis, Ž., A., I. žaidė boulingą.... 23. Teisiamojo posėdžio metu pagarsinami liudytojo L. S. parodymai duoti... 24. Pagarsinus šiuos parodymus, liudytojas L. S. parodė, kad juos tvirtina. A. -... 25. Kita kompanija I. įžeidinėjo. Jų kompanija nenorėjo konflikto. Kai... 26. Iš 2011-11-18 A. A. protokolo-pareiškimo matyti, kad 2011-11-18 apie 15:00... 27. Iš 2011-11-18 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta... 28. Iš 2011-12-02 specialisto išvados Nr. 3221/11(02) matyti, kad A. A.... 29. Iš 2012-10-24 VĮ Kauno centro poliklinikos gydytojos A. G. pažymos Nr.... 30. Iš 2012-02-22 kompaktinio disko apžiūros protokolo matyti, kad 2011-11-21... 31. Iš 2012-09-12 akistatos protokolo tarp E. Ž. ir nukentėjusiojo A. A. matyti,... 32. Iš 2012-09-13 akistatos protokolo tarp M. B. ir nukentėjusiojo A. A. matyti,... 33. Iš 2012-09-19 akistatos protokolo tarp liudytojo R. Ž. ir nukentėjusiojo A.... 34. Surinktų ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma... 35. Kaltinamieji M. B. ir E. Ž. kalti, kaltinamasis M. B. baustinas.... 36. Kaltinamojo E. Ž. atsakomybę lengvina aplinkybė, kad prisipažino padaręs... 37. Lietuvos Respublikos BK 61 str. nurodyta, jog teismas, skirdamas bausmę,... 38. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į nusikalstamos veikos pobūdį... 39. Kaltinamojo M. B. atsakomybę lengvina aplinkybė, kad prisipažino padaręs... 40. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nukentėjusysis A. A. nurodė, kad su... 41. Kaltinamasis M. B. kaltu prisipažino, nukentėjusiajam atlygino žalą, su... 42. Prokuroras, gynėja advokatė, nukentėjusiojo atstovė dėl kaltinamojo M. B.... 43. Kaltinamasis M. B. anksčiau nuo baudžiamosios atsakomybės LR BK 38 str.... 44. M. B. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė-įmoka į nukentėjusių nuo... 45. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nukentėjusysis A. A. pareiškė 10 000 Lt... 46. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinis... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 38 str. 1 d., Lietuvos... 48. E. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 49. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki nuosprendžio... 50. M. B., padariusį nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1... 51. Skirti M. B. baudžiamojo poveikio priemonę-5 (penkių) MGL dydžio įmoką į... 52. Baudžiamąją bylą Nr.1-719-311/2013 M. B. atžvilgiu nutraukti.... 53. Išaiškinti atleistajam nuo baudžiamosios atsakomybės M. B., jog jeigu jis... 54. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki nuosprendžio... 55. Nukentėjusuojo A. A. civilinį ieškinį atmesti.... 56. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 358,80 Lt... 57. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 58. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...