Byla 2S-336-567/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. P. atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2413-781/2008 pagal ieškovės V. P. ieškinį atsakovams Z. B. , J. R. , R. B. , A. P. , S. P. , R. L. , R. S. , R. P. , tretiesiems asmenims R. J. , J. L. , L. M. , E. G. , T. P. , Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Ukmergės skyriui dėl testamento pripažinimo negaliojančiu ir palikimo priėmimo fakto nustatymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovė V. P. pateikė ieškinį, prašydama pripažinti ieškovės tėvo M. P. , gyvenusio ( - ), Ukmergės rajone, mirusio 1996-05-05, 1991-10-11 sudarytą testamentą negaliojančiu ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po M. P. mirties, visą mirusiajam priklausiusį turtą paveldėjo ieškovė, pradėjusi naudoti kaip savo turtą. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo pagal įstatymą liudijimui gauti. Ieškovė prašė prijungti civilinę bylą Nr. 2-383-795/2008, kurioje yra visi reikalingi dokumentai (1964 m. CK 587 str., 2000 m. CK 5.51 str., CPK 444 str. – 448 str.).

4Ukmergės rajono apylinkės teismas 2008-12-19 nutartimi atsisakė priimti ieškovės V. P. ieškinį dėl testamento pripažinimo negaliojančiu ir palikimo priėmimo fakto nustatymo. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad po M. P. mirties 1996-05-05 iki šiol niekas iš paveldėtojų po tėvo ir senelio mirties nepareiškė teisių į paveldimą turtą, nesikreipė į palikimo atsiradimo vietos notarą per įstatymo numatytą terminą, nepadavė pareiškimo apie palikimo priėmimą, paveldėjimo byla nebuvo užvesta. Teismas padarė išvadą, kad nėra ginčo ir todėl nėra pagrindo kreiptis į teismą. Teisme negali būti nagrinėjamas ieškovės reikalavimas dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, kadangi pati ieškovė nurodė, jog palikimo pagal šį testamentą niekas nepriėmė ir ginčo dėl jo nėra. Teismas konstatavo, jog kitas ieškinio reikalavimas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą gali būti nagrinėjamas teisme ypatingąja teisena. Teismas padarė išvadą, jog ieškinį atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme (nesant ginčo dėl testamento), išaiškinant pareiškėjai teisę kreiptis į teismą ypatingosios teisenos tvarka dėl juridinio fakto nustatymo (CPK 2 str., 5 str., 137 str. 2 d. 1 p., 444 str. – 448 str.).

5Ieškovė V. P. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2008-12-19 nutartį ir įpareigoti teismą priimti ieškinį. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškinį, pažeidė CK 1.5 str. 4 d. Ieškovė, vadovaudamasi CPK 5 str., kreipėsi į teismą. Teismas neįvertino, kad Ukmergės rajono apylinkės teisme buvo nagrinėta civilinė byla Nr. 2-383-795/2008, iš kurios aiškiai matyti, jog tarp šalių yra ginčas. Skundžiamoje nutartyje nurodytas ginčo sprendimo būdas ypatingosios teisenos tvarka yra tik proceso vilkinimas. Teismas privalėjo ex officio aiškintis teisės kreiptis į teismą prielaidų ir tinkamų realizavimo sąlygų buvimą ar nebuvimą ieškinio priėmimo metu.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, neįvertino Ukmergės rajono apylinkės teisme nagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-383-795/2008 medžiagos, iš kurios matyti, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl palikimo priėmimo. Reikalavimas pripažinti ieškovės tėvo M. P. , gyvenusio ( - ), Ukmergės rajone, mirusio 1996-05-05, 1991-10-11 sudarytą testamentą negaliojančiu gali būti nagrinėjamas ieškinine tvarka. Reiškiant reikalavimus pripažinti testamentą negaliojančiu ir kartu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po M. P. mirties, visą mirusiajam priklausiusį turtą paveldėjo ieškovė, pradėjusi naudoti kaip savo turtą, visas ieškinys nagrinėtinas ieškinine tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas negali už ieškovą parinkti jo teisių gynimo būdo ir šiuo atveju ieškovės pasirinktas jos teisių gynimo būdas ieškinine tvarka yra dispozityvumo principo įgyvendinimas (CPK 13 str.).

7Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra galimybės įpareigoti Ukmergės rajono apylinkės teismą priimti ieškinį, nes pirmosios instancijos teismas nevertino ieškinio atitikimo CPK nuostatoms. Teismas, nustatęs, kad pateikto ieškinio forma ir turinys atitinka keliamus reikalavimus, priėmimo klausimą gali išspręsti CPK nustatyta tvarka. Iškeliant civilinę bylą, teismas nesprendžia ieškinio pagrįstumo klausimo, o tik formaliai patikrina, ar ieškovas pateikė įrodymus ieškinyje nurodytoms aplinkybėms pagrįsti. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šie duomenys sudaro teisinį pagrindą naikinti skundžiamą nutartį, kaip nepagrįstą dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo, perduodant ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes šis klausimas yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų apeliacijos objektui (LR CK CPK 5 str., 7 str., 8 str., 111 str., 137 str., 138 str., 313 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.).

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

9Panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai