Byla 2S-273-227/2011

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Margaritos Dzelzienės,

3kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Laimanto Misiūno,

4viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Z. V. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos Z. V. prašymą suinteresuotiems asmenims Nacionalinė žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Juozapui G. M., Stefanijai D. G., notarei V. P. dėl proceso atnaujinimo Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-165-589/2008

Nustatė

5Pareiškėja Z. V. prašė atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-165-589/2008 dėl sandorio nuginčijimo nagrinėjimą. Nurodė, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008-05-21 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-165-589/2008 ieškovės ieškinį atmetė. Mano, kad yra pagrindas atnaujinti bylos nagrinėjimą, nes paaiškėjo naujos aplinkybės, kurios nebuvo žinamos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu. Teismas rėmėsi ne visais įrodymais, atkurta nuosavybės teisė į senelio turėtos žemės mažesnį kiekį nei priklauso pagal įstatymą. 2010 metų pabaigoje paaiškėjo, kad nuosavybės teisė galėjo būti atkurta senelės V. M. 1954-03-12 testamento pagrindu.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011-02-08 nutartimi atsisakė priimti Z. V. prašymą dėl proceso atnaujinimo ir jį su priedais grąžino pareiškėjai. Nustatė, kad 2010-07-01 pareiškėja Z. V. Panevėžio miesto apylinkės teismui buvo padavusi prašymą dėl proceso atnaujinimo Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-165-589/2008. Šiame prašyme ji proceso atnaujinimo pagrindu buvo nurodžiusi Civilinio proceso kodekso 366 str. 1 d. 2 p. nustatytą pagrindą - naujų esminių bylos aplinkybių paaiškėjimą, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo teisme metu . Nurodė, kad naujai paaiškėjusi aplinkybė yra jos senolės V. M. 1954-03-12 testamentu jai palikta senolės palikimo dalis, dėl ko pareiškėjai turėjo būti atkurtos nuosavybės teisės į didesnę žemės dalį. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-09-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-5611-837/2010 šį prašymą atmetė. Nutartį paliko galioti Panevėžio apygardos teismas 2010-12-23 nutartimi. Todėl teismas padarė išvadą, kad 2011-02-02 pareiškėjos Z. V. prašymas dėl proceso atnaujinimo yra pareikštas tuo pačiu pagrindu kaip ir 2010-07-01 prašymas. Abu prašymai yra pareikšti dėl proceso atnaujinimo toje pačioje Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-165-589/2008. Kadangi tuo pačiu pagrindu pareiškėjos pareikštas prašymas jau yra išspręstas Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. A2-5611-837/2010 ir teismo procesinis sprendimas dėl prašymo išsprendimo yra įsiteisėjęs, todėl pakartotinas prašymas tuo pačiu pagrindu nebegali būti sprendžiamas. Remiantis tuo, teismas atsisakė priimti pareiškėjos prašymą (CPK 3 str. 1 d., 6d., 18 str., 137 str. 2 d. 4 p., 279 str. 4 d., 374 str.).

7Atskiruoju skundu pareiškėja Z. V. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-02-08 nutartį ir atnaujinti civilinę bylą Nr. 2-165-589/2008. Nurodo, kad prie prašymo atnaujinti procesą pridėjo V. M. 1954-03-12 testamentą, pažymas apie sveikatą ir tai turi būti pagrindas atnaujinti procesą. Panevėžio miesto apylinkės 2008-05-21 sprendime nebuvo aptarti aktualūs klausimai: Panevėžio viršininko administracijos neteisingi sprendimai atkuriant nuosavybę į senelių K. ir V. M. valdytą žemę iki 40 – ųjų. Mano, kad pareiškėja turi pilietinę ir konstitucinę teisę pasisakyti ir apginti įstatymų saugomą interesą. Prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, kad paaiškintu ir įrodytu apie byloje surinktą medžiagą.

8Atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 p.).

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

10Proceso atnaujinimas – tai išimtinė įsiteisėjusių teismų sprendimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas CPK XVIII skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka (CPK 365 str. 1 d.). Pagal CPK 366 str. 1 d. 2 p., procesas gali būti atnaujintas, jeigu paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos nagrinėjant bylą. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos aplinkybės, kurios: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) nagrinėjant bylą nei pareiškėjui, nei teismui jos nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas priešingas sprendimas. Taigi, siekiant atnaujinti procesą šiuo pagrindu, nepakanka pateikti naujų dokumentų, kurių nebuvo nagrinėjant bylą. Naujai pateikti įrodymai turi patvirtinti tas aplinkybes, kurios bylos nagrinėjimo metu egzistavo, tačiau nebuvo žinomos nagrinėjant bylą ir jos yra esminės.

11Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja 2011-02-02 kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-165-589/2008. Prašymą grindė naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, t. y. 1954-03-12 senelės V. M. testamentu, kurio pagrindu pareiškėjai turėjo būti atkurtos nuosavybės teisės į visą senelio turėtą žemę (b. l. 2-4). Kadangi tokio pobūdžio prašymas paduotas pakartotinai, abu prašymai dėl proceso atnaujinimo grindžiami tais pačiais pagrindais, tomis pačiomis aplinkybėmis, teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos prašymą. Su šia pirmosios instancijos teismo išvada teisėjų kolegija sutinka.

12CPK 374 str. prasme prašymas atnaujinti procesą yra laikomas pakartotiniu, kai jis grindžiamas tuo pačiu pagrindu, kuriuo teismas buvo išnagrinėjęs CPK 370 str. 3 d. nustatyta tvarka pagal ankstesnį pareiškėjo prašymą. Iš pridėtos civilinės bylos Nr. A2-5611-837/2010 matyti, jog pareiškėja prašymą dėl proceso atnaujinimo grindė 1954-03-12 močiūtės V. M. testamentu, kuriuo visą turtą paliko savo dukrai A. B. ir jai, Z. A., kaip kitos, mirusios dukters E. M. A., nepilnametei dukrai. Nurodė, kad testamento pagrindu jai turėjo būti atkurtos nuosavybės teisės į visą senelio turėtą žemę, nes A. B. mirusi. Pareiškėjos 2010-07-01 prašymas dėl civilinio proceso atnaujinimo buvo išnagrinėtas ir atmestas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-09-08 nutartimi (civ. byl. Nr. A2-5611-837/2010, b. l. 128-129). Teismas nutartyje konstatavo, kad iš bylos medžiagos matyti, jog ši bylos aplinkybė buvo žinoma ir aptarta nagrinėjant bylą iš esmės. Procesinio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas patikrintas apeliacine tvarka ir paliktas galioti Panevėžio apygardos teismo 2010-12-23 nutartimi (civ. byl. Nr. A2-5611-837/2010, b. l. 183-184). Tuo pačius testamentu, kaip naujai paaiškėjusia aplinkybe, pareiškėja grindė šioje byloje 2011-02-02 prašymą atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-165-589/2008. Tokiu būdu, teisėjų kolegija sprendžia, jog šias, jau žinomas aplinkybes, pareiškėja įrodinėja iš naujo teikdama pakartotinį prašymą atnaujinti procesą CPK 374 str. pagrindu. Šio straipsnio paskirtis užtikrinti teismų sprendimų ir jais nustatytų ar patvirtintų santykių stabilumą, užkirsti kelia proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis ir vilkinti teismo procesą. Todėl pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, nustatęs, kad šis prašymas grindžiamas tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ankstesnis, jau teismo išnagrinėtas prašymas(civ.byla Nr.A2-5611-837/2010), pagrįstai šį prašymą atsisakė priimti. Tuo tinkamai taikė procesinės teisės normas, draudžiančias pateikti pakartotinį prašymą atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu(CPK 374 str., 137 str. 1 d. 4 p, 3 str.6 p).

13Ta aplinkybė, jog pareiškėja įrodymais pagrindė savo ligą, šiuo atveju esmės nekeičia, nes teismas nesprendė termino atnaujinimo klausimo, o svarstęs prašymo priėmimo klausimą ir nustatęs, kad jis paduotas pakartotinai, prašymą atsisakė primti.

14Teisėjų kolegija dėl apeliantės prašymo nagrinėti atskirąjį skundą žodinio proceso tvarka, paaiškina, kad CPK 336 str. reglamentuoja, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta žodinį nagrinėjimą būtinu. Šiuo atveju atskirasis skundas buvo paduotas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą atnaujinti procesą. Teisėjų kolegija nenustatė kliūčių jo nagrinėjimui rašytinio proceso tvarka, todėl bylą apeliacine tvarka paskyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Atmetus atskirąjį skundą iš pareiškėjos priteistinos 3,35 Lt išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (CPK 88 str. 1 d. 3p.).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, kolegija

Nutarė

17Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Priteisti iš Z. V., a.k. ( - ) 3,35 Lt (trys litus 35 ct) pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, priteistą sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodu 5660 ir pateikiant įrodymą Panevėžio miesto apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai