Byla 2A-1022-460/2011
Dėl nepagrįstų gautų lėšų priteisimo bei ieškovės (apeliantės) J. Z. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-14 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės, Alvydo Žerlausko, kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2A-1022-460/2011 pagal ieškovės J. Z. ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Klaipėdos universitetas dėl nepagrįstų gautų lėšų priteisimo bei ieškovės (apeliantės) J. Z. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-14 sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės be teisinio pagrindo įgytą 4915,20 Lt sumą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 42-44).

4Nurodė, jog 2008 metais mokėsi trejų metų trukmės sutrumpintą Klaipėdos universiteto Slaugos bakalauro neakivaizdinę studijų programą. Studijų programą turėjo baigti 2011 metais ir studijuoti 6 semestrus. 2008-09-15 su atsakovu sudarė Klaipėdos universiteto ir studento, sutinkančio mokėti visą studijų kainą, sutartį. Už 6 studijų universitete semestrus atsakovui sumokėjo 14745,60 Lt. Nebuvo jokio susitarimo, jog atsakovui už studijas privalo mokėti pagal išklausytus kreditus. Atsakovui leidus, ieškovė šias studijas baigė per dvejus metus, t. y. 2010 metais, mokėsi tik keturis semestrus ir už studijas, vadovaujantis Sutarties 11 punktu, atsakovui turėtų sumokėti tik 9830,40 Lt. Be to, atsakovas užskaitė 40 kreditų, išklausytų kitoje mokymo įstaigoje, todėl atsakovas išdėstė ne 120 studijų kreditų, bet 80 kreditų. Prašo priteisti be teisinio pagrindo įgytą 4915,20 Lt sumą. Ieškovės atstovas ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti.

5Atsakovas su ieškiniu nesutinka, nurodo, kad ieškovė įstojo į trejų metų trukmės neakivaizdinę studijų programą, šios programos apimtis – 6 semestrai po 20 kreditų, iš viso 120. 2008-09-15 su ieškove buvo pasirašyta Klaipėdos universiteto ir studento, sutinkančio mokėti visą studijų kainą, sutartis. Pagal sutarties 11 punktą studijų kaina – 2457,60 Lt per semestrą. Ieškovė išklausė 122 kreditus. Pagal studijų nuostatų 98 punktą, studentai, kurie sugeba išmokti studijų dalykus per trumpesnį laiką, nei numatyta studijų programoje, gavę dekano leidimą, gali atsiskaityti už juos anksčiau. Ieškovei įvykdžiusiai studijų programą pagal individualų studijų planą universiteto rektoriaus įsakymu buvo leista anksčiau numatyto laiko ginti baigiamuosius darbus. Nors ieškovė 3 metų studijų programą įvykdė per 2 metus, tačiau studijų apimtis išliko ta pati, todėl ieškovė pagrįstai sumokėjo už studijas 14745,60 Lt. Atsakovės atstovė su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti ieškinį kaip nepagrįstą.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-02-14 sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, jog atsakovė iki galo įvykdė savo įsipareigojimus pagal su ieškove sudarytos sutarties prisiimtus įsipareigojimus, tai yra, sudarė visas sąlygas ieškovei įvykdyti studijų programą.

7Apeliaciniu skundu ieškovė (apeliantė) prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo

82011-02-14 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti; priteisti bylinėjimosi išvadas. Ieškovė su sprendimu nesutinka ir pateikia šiuos argumentus: Universitete ieškovė mokėsi ne 3 metus (arba šešis semestrus), o 2 metus (arba keturis semestrus); už studijų semestrą turėjo mokėti 2 457,60 Lt, o už keturis semestrus 9 830,40 Lt; tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo susitarimo, jog už studijas yra mokama pagal išklausytus kreditus; studijų sutartis, studijų nuostatai ar kiti teisės aktai nenumato studento atleidimo nuo studijų įmokų mokėjimo baigus Universitetą per trumpesnį studijų laikotarpį.

9Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-14 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog nors ieškovė 3 metų studijų programą įvykdė per 2 metus, tačiau studijų apimtis išliko ta pati.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2008-09-15 pasirašė „Klaipėdos Universiteto ir studento, sutinkančio mokėti visą studijų kainą“, sutartį (b. l. 27–28). 2009-01-06 įsakymu Klaipėdos universitetas leido J. Č. (Z.) studijuoti individualiu paskaitų grafiku (b. l. 29). Pagal Klaipėdos universiteto J. Č. (Z.) išduotą studijų knygelę, ji išklausė 122 studijų programų kreditus, išlaikė visus būtinus šios sutrumpintos mokymo programos egzaminus bei baigiamuosius egzaminus (b. l. 31–37). 2010-06-10 J. Z. išduotas Klaipėdos universiteto bakalauro diplomas Nr. BKU Nr. 008212 ir jo priedas Nr. 0009009 (b. l. 75, 76–83). Diplomo priede nurodyti 160 kreditai, iš kurių 40 kreditų buvo įskaityti kitoje aukštojoje mokykloje išklausyti kreditai.

12Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsniu, studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas; vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. Klaipėdos universiteto Studijų nuostatų 31 punkte įtvirtinta sąvoka studijų kreditas – studijų programos bei atskiro studijų dalyko (sando) apimties matavimo vienetas, lygus keturiasdešimčiai sutartinių studentų darbo (auditorijose, laboratorijose, savarankiško ir kt.) valandų, t. y. vienai jo darbo savaitei (b. l. 59).

13Mokslo ir studijų įstatymo 47 straipsnyje yra įtvirtintos studijų metai, formos ir studijų programų apimtys. Minėto straipsnio 3–6 dalyse nustatytos konkrečių studijų programų apimtys kreditais. Iš to seka, kad studijų apimtis nustatoma ne semestrais, o aiškiai nurodytais studijų kreditais. Įstatymai ar kiti teisės aktai nenumato, kad Universitetas aukštojo mokslo diplomus įteikia pagal lankytų semestrų skaičių, priešingai studijų programose yra aiškiai nustatyta studijų apimtis kreditais. Nagrinėjamu atveju ieškovei buvo nustatyta 120 kreditų studijų apimtis (b. l. 19, 73–74). Šioje byloje semestro sąvokos reikšmė yra vertintina kaip studijų kredito skaičiaus kiekio prasme, bet ne studijų apimties prasme. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju aukštojo mokslo diplomas suteiktas ne už studijų trukmę (semestrų skaičių), bet už studijų apimtį, nustatytą kreditais (Mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnis, 47 straipsnis).

14Atkreiptinas dėmesys, jog apeliantė pati nurodo, jog studijų sutartis, studijų nuostatai ar kiti teisės aktai nenumato studento atleidimo nuo studijų įmokų mokėjimo baigus universitetą per trumpesnį studijų laikotarpį (Studijų nuostatų 98 punktas, b. l. 111). Teisėjų kolegija sutinka su tokiu apeliantės aiškinimu ir konstatuoja, kad nors pirmosios instancijos teismas rėmėsi ne tais argumentais, tačiau priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, t. y. jog apeliantė pagrįstai už studijas sumokėjo Klaipėdos universiteto ir apeliantės sutartyje nustatytą kainą (Studijų nuostatų 31 punktas, 98 punktas, CK 6.716 str. 1 d., CPK 178 str.).

15Kiti apeliantės argumentai dėl nesąžiningų sąlygų, dėl be pagrindo įgyto turto atmestini kaip nepagrįsti ir šiai bylai įtakos neturi.

16Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus argumentus Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 14 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325–333 str.,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 14 d. sprendimą palikti nepakeistą

Proceso dalyviai