Byla e2-2051-260/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eurotravel LT“ ieškinį atsakovei I. V. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė pareiškė ieškinį, kuriame prašo priteisti iš atsakovės 49 539,44 Eur žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Eurotravel LT“. Juridinių asmenų registro duomenimis, įmonė įregistruota 2007 m. kovo 23 d., nuo šios datos iki 2012 m. rugsėjo 29 d. įmones akcininke ir jos vadove buvo atsakovė. Po bankroto bylos ieškovės įmonei iškėlimo atsakovė bankroto administratorei neperdavė įmonės turto ir dokumentų. Remiantis paskutiniu viešai prieinamu UAB „Eurotravel LT“ 2009 m. sausio 1 d. – 2009 m. gruodžio 31 d. balansu, perduotu VĮ Registrų centrui, kuriame nurodyta, kad įmonės turtą sudaro automobilis, ryšio ir kompiuterinė technika, baldai, atsargos, išankstiniai apmokėjimai, pirkėjų įsiskolinimas ir pinigai banke bei kasoje, kurių vertė 2009 m. gruodžio 31 d. buvo 54 381 Lt (15 749,83 Eur), ir kuriuos atsakovė turėjo perduoti administratoriui, tačiau ji to nepadarė iki šiol. Tokiais savo veiksmais atsakovė daro žalą įmonei ir akivaizdžiai pažeidžia trečiųjų asmenų – kreditorių interesus, kadangi administratorius negali turto parduoti, išieškoti debitorinių skolų ir taip atsilyginti su įmonės kreditoriais, kurių patirta žala sudaro 33 789,61 Eur. Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 31 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. Įsipareigojimai kreditoriams susidarė dėl bendrovės vadovės neveikimo, t. y. laiku nepateikto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, kadangi įmonė buvo nemoki jau 2009 m. gruodžio 31 d. Kreditorių finansiniai reikalavimai ir jų atsiradimo laikai yra nustatyti pagal kreditorių pateiktus reikalavimus su priedais. Iš paskutinio VĮ Registrų centrui pateikto 2009 m. sausio 1 d. – 2009 m. gruodžio 31 d. balanso, matyti, kad į balansą įrašyto turto vertė sudarė 54 381 Lt, o bendrovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 124 020 Lt. Remiantis 2009 metų balanso duomenimis ieškovės įmonė nemokia laikytina nuo 2009 m. gruodžio 31 d., kadangi vien tik įmonės vienerių metų įsipareigojimai žymiai viršijo į balansą įrašyto viso turto vertę. Jau 2009 m. gruodžio 31 d. bendrovei tapus nemokia, bendrovės atsakingas asmuo, t. y. atsakovė, žinodama apie sunkią įmonės finansinę padėtį ir negalėjimą vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, vadovaudamasi Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalimi, privalėjo kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai bendrovei, tačiau to nepadarė. Tuo atsakovė kreditoriams padarė turtinę žalą, kuri, vadovaujantis ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies nuostatomis, priteistina iš atsakovės. Dėl atsakovės neteisėto neveikimo laiku nepateikus pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „Eurotravel LT“ iškėlimo, taip pat neveikus atidžiai ir rūpestingai išimtinai įmonės naudai, kreditoriams iš viso buvo padaryta 33 789,61 Eur dydžio turtinė žala (teismo patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai) bei turto, kuris buvo atsakovės žinioje, neperdavimo, turto vertė 15 749,83 Eur. Jeigu atsakovė būtų laiku pateikusi pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Eurotravel LT“ skolos nebūtų padidėjusios ir atsiradusios šiuo metu esamiems kreditoriams. Atsakovė neteisėtais veiksmais padarė ieškovei ir ieškovės kreditoriams 49 539,44 Eur žalą, tarp ieškovei padarytos žalos (nuostolių) ir neteisėtų atsakovės veiksmų yra tiesioginis priežastinis ryšys, atsakovės kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl yra visos sąlygos atsakovės civilinei atsakomybei kilti.

4Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, esant CPK numatytiems pagrindams.

5Kauno apygardos teismas 2016 m. birželio 22 d. priėmė ieškinį, nustatė atsakovei 30 dienų terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2016 m. birželio 23 d. (CPK 123 straipsnio 1 dalis). Kauno apygardos teisme 2016 m. liepos 22 d. buvo gautas atsakovės prašymas pratęsti jai teismo nustatytą terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti iki 2016 m. rugpjūčio 13 d. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi atsakovės prašymas dėl termino atsiliepimui pateikti pratęsimo tenkintas, šis terminas pratęstas iki 2016 m. rugsėjo 13 d. Iki 21016 m. rugsėjo 16 d. atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepataikė, todėl šiuo metu terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti yra pasibaigęs. Atsakovei nustatytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, priimtinas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Juridinio asmens vadovei nevykdant ar netinkamai vykdant jos kompetencijai priskirtas pareigas, jai, be kitų atsakomybės rūšių, gali kilti civilinė atsakomybė. Tam, kad būtų galima taikyti juridinio asmens vadovei civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, be kitų, ir neteisėtus veiksmus. Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą įmonės vadovei kyla atsakomybė.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovės BUAB „Eurotravel LT“, kuriai Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi iškelta bankroto byla, akcininke nuo 2007 m. gruodžio 17 d. iki 2010 m. rugpjūčio 18 d. ir vadovė nuo 2007 m. gruodžio 17 d. iki 2012 m. rugsėjo 29 d. buvo atsakovė. Iš Juridinių asmenų registro tvarkytojo VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad paskutinį kartą ieškovės finansinės atskaitomybės duomenys buvo pateikti už 2009 metus. Ieškovė nurodo, kad nemokia įmonė laikytina nuo 2009 metų, kuomet į įmonės balansą įrašyto turto vertė buvo 54 381 Lt (15 749,83 Eur), o jos per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 124 020 Lt (35 918,67 Eur), t. y. įmonės vienerių metų įsipareigojimai žymiai viršijo į balansą įrašyto viso turto vertę. Ieškovės teigimu, atsakovei jau 2009 metų pradžioje turėjo būti žinomas įmonės nemokumo faktas, tačiau įmonės vadovė nesikreipė į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos ieškovės įmonei iškėlimo ir toliau didino bendrovės įsiskolinimus. Tokiu būdu atsakovės veiksmai lėmė, kad šiuo metu bendrovė negali įvykdyti savo prievolių kreditoriams, todėl akivaizdu, jog ji priėmė įmonei žalingus sprendimus, kurie lėmė bendrovei ir kreditoriams akivaizdžią turtinę žalą. Atsakovei neperdavus bankroto administratorei įmonės turto ir dokumentų, ieškovė įsiskolinimo atsiradimo kreditoriams terminus nustatė pagal kreditorių pateiktus dokumentus. Iš 2009 metų balanso, perduoto VĮ Registrų centrui, nustatyta, kad įmonės turtą sudarė automobilis, ryšio ir kompiuterinė technika, baldai, atsargos, išankstiniai apmokėjimai, pirkėjų įsiskolinimas ir pinigai banke bei kasoje, kurių vertė 2009 m. gruodžio 31 d. buvo 54 381 Lt (15 749,83 Eur), kurių atsakovė administratorei neperdavė ir tokiais savo veiksmais apsunkina padėtį ir daro žalą įmonei. Todėl, atsakovei nepateikus minėtų dokumentų, konstatuoti, jog įmonės veikla nuo 2009 metų yra pasikeitusi, nėra pagrindo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, daryti išvadą, jog jau 2009 metų pradžioje ieškovės įmonė negalėjo atsiskaityti su kreditoriais dėl galimo nemokumo, tačiau atsakovė, tuo metu buvusi įmonės vadove, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos ieškovės įmonei iškėlimo bei neperdavė administratorei įmonės turto už 15 749,83 Eur. Ieškovės teigimu, dėl to įmonė patyrė 49 539,44 Eur dydžio žalą. Atsakovė nepaneigė ieškovės nurodytų aplinkybių, taip pat ir ieškovės įmonei padarytos žalos dydžio.

9Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikino, kad, pasitvirtinus byloje esančių dokumentų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškinį tenkinantį sprendimą (CK 2.87, 6.246–6.249 straipsniai, 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1, 4 dalys).

10Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl iš atsakovės valstybei priteistinas 960 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

11Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, nustatytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, todėl šios išlaidos nepriteistinos iš atsakovės (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286 straipsniais,

Nutarė

13priimti sprendimą už akių.

14Ieškinį patenkinti.

15Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Eurotravel LT“ (įmonės kodas 300663176) iš atsakovės I. V. (asmens kodas ( - ) 49 539,44 Eur (keturiasdešimt devynis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt devynis eurus 44 ct) žalai atlyginti, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. rugpjūčio 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti valstybei iš atsakovės I. V. (asmens kodas ( - ) 960 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt eurų) žyminį mokestį, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos gavėjo juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos.

17Per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo atsakovė turi teisę paduoti teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus atitinkantį pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali apskųsti ieškovė.

19Sprendimo už akių kopiją per tris dienas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai