Byla 2-6-857/2017
Dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėjas Dainius Strautininkas, sekretoriaujant Almidai Gurklienei, dalyvaujant ieškovo UAB „O.“ atstovams direktoriui V. K., advokatui Laimučiui Zaukevičiui, atsakovams R. V. ir Z. I., R. V. atstovui advokatui Arvidui Peneliui, trečiojo asmens Z. V. įmonės savininkei Z. I. dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų 3925,74 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodoma, kad reikalavimą grąžinti skolą už gautas prekes ir suteiktas paslaugas ieškovas motyvuoja tuo, kad atsakovas R. V. žodinės sutarties pagrindu iš ieškovo gavo prekių, už kurias neatsiskaitė. Bendra darbų (katilinės, kolektorių, boilerio, hidroforo, radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvo montavimo) kaina 1068,84 Eur, bendra medžiagų kaina 2856,90 Eur, viso 3925,74 Eur. Atsakovas R. V. apie skolą žino nuo jos atsiradimo dienos, davė parodymus ikiteisminio tyrimo byloje, kad ėmė prekes ir naudojosi ieškovo paslaugomis. Atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą, atsakovas neigia minėtas aplinkybes. Darbai buvo atliekami atsakovei Z. I. priklausančiame name, todėl ja taip pat įtraukia atsakove.

4Atsakovas R. V. atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Prie ieškinio nėra pridėta nei vieno įrodymo pagrindžiančio ieškinyje nurodytas aplinkybes. Nurodo, kad nesupranta, kada ir kokiu pagrindu ieškovas turėjo suteikti kažkokią paslaugą ar parduoti atsakovui kažkokį daiktą ar pan. Jis nėra sudaręs jokios žodinės sutarties su ieškovu. Ieškovas yra išrašęs sąskaitą Z. V. įmonei, tačiau tai visiškai nėra susiję su atsakovu. Z. V. yra jo buvusi sutuoktinė. Su ja atsakovas gyveno namų valdoje, esančioje ( - ). Z. V. 2013 metų vasara ir rudenį remontavo savo namą, o atsakovas jai padėjo. Jis yra keletą kartų iš ieškovo Z. V. namo remontui pirkęs reikalingų medžiagų. Kokias konkrečiai prekes paaimti jam nurodydavo Z. V.. Tai buvo daroma Z. V. interesais ir jai nuosavybės teise priklausančiame name.

5Atsakovė Z. I. atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Ieškinys niekaip nesusijęs su atsakove. Ji nei pati, nei per atstovą nėra sudariusi jokių sandorių su ieškovu. Sandoriams su juridiniu asmeniu turi būti taikoma rašytinė forma. Prašo ieškinį atmesti.

6Tretysis asmuo Z. V. įmonė atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Jokio sandorio su ieškovu nėra sudariusi, tokio pobūdžio sandoriui turi būti taikoma rašytinė forma. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių ieškinyje nurodytas aplinkybes, todėl prašo ieškinį atmesti.

7Ieškinys tenkintinas.

8Pagal LR CPK 185 straipsnyje įtvirtintą laisvo įrodymų vertinimo principą bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Vertindamas įrodymų visetą, teismas įsitikina ar pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Vertindamas įrodymus, teismas vadovaujasi ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais.

9Iš Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad gyvenamasis namas, esantis adresu ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovei Z. V. (I.).

10Iš 2016-09-13 Biržų rajono apylinkės teismo nutarties, kuria buvo atmestas Z. I., prašymas atnaujinti praleista terminą kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo, matyti, kad prašyme Z. I. nurodė, jog prašo pakeisti 2014-05-29 teismo sprendimą civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties ir priimti šioje dalyje naują sprendimą. Be to ji nurodė, kad R. V. neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų UAB „O.“, nes ji sudarydama sutartį su R. V. dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sutarė, kad ji padengs Z. V. individualios įmonės skolas, o R. V. sumokės skolą UAB „O.“, kurią sudarė 13554,79 Lt, abi skolos buvo bendri pareiškėjų kreditoriniai įsiskolinimai, kurių jie prašyme nutraukti santuoką bendru sutarimu nenurodė, ji maniusi, kad skolą UAB „O.“ R. V. gražino.

11Atsakovų R. V., Z. I., ieškovo atstovo paaiškinimais teismo posėdžio metu nustatyta, kad 2013 metais atsakovai renovavo gyvenamąjį namą, esantį ( - ). (toliau - gyvenamasis namas), kuris buvo atsakovų, tuo metu sutuoktinių, gyvenamasis būstas, nors nuosavybės teise priklausė atsakovei. Atsakovo, ieškovo atstovo paaiškinimais nustatyta, kad dalį santechnikos darbų gyvenamajame name atliko atsakovas ieškovo medžiagomis už kurias atsikaitė, kitą dalį darbų (gyvenamojo namo šildymo sistemos įrengimo, hidroforo montavimo) savo medžiagomis atliko ieškovas. Taip pat atsakovo R. V. ir ieškovo atstovo paaiškinimais nustatyta, kad būtent atsakovas susitarė su ieškovu dėl santechnikos darbų atlikimo, atsakovas prašė ieškovo išrašyti sąskaitą už medžiagas ir darbą Z. V. įmonei ir sąskaitoje (OBE Nr. ( - )) pasirašė, kaip asmuo priėmęs sąskaitą (b.l. 27-29), atsakovas tikrino ar sąskaitoje įrašytos medžiagos buvo realiai panaudotos. Taip pat iš atsakovo parodymų matyti, kad reikiamų darbų atlikimą jis derino su atsakove. Atsakovo teiginį, kad darbus užsakė ir jiems vadovavo atsakovė, o jis tik jai talkinęs paneigė tiek atsakovė tiek ieškovo atstovas. Be to, kaip matyti iš atsakovo rašytinio paaiškinimo 2015-03-24, ikiteisminio tyrimo byloje, atsakovas gyvenamąjį namą remontavo su atsakove bendru sutarimu. Iš šių nustatytų aplinkybių matyti, kad atsakovai bendru jų sutarimu, gyvendami santuokoje (santuoka nutraukta – 2014-05-29) 2013 metais renovavo savo gyvenamąjį būstą – gyvenamąjį namą, esantį ( - ). Atsakovai neneigia, kad dalį renovacijos darbų (gyvenamojo namo šildymo sistemos įrengimo, hidroforo montavimo) atliko ieškovas. Atsakovės parodymais nustatyta, kad sąskaita OBE Nr. ( - ) niekada nebuvo apskaityta Z. V. įmonės buhalteriniuose dokumentuose, tokių paslaugų jos įmonė neužsakė, atsakovas nebuvo įmonės darbuotojas ir neturėjo jokio pagrindo pasirašyti įmonei skirto dokumento. Dėl tokio atsakovo elgesio jo ir atsakovės parodymai išsiskiria.

12Rangą ir statybos rangą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos įsakmiai nenustato specialių reikalavimų šios sutarties formai. Todėl šiuo atveju žodinės sutarties turinys nustatomas atsižvelgiant sutarties šalių valią (iki susitarimo sudarymo ir esant susitarimui), į byloje nustatytas faktines aplinkybes, o nepavykus nustatyti sutarties turinį patvirtinančių faktinių aplinkybių turi būti taikomos dispozityvios teisės normos (LAT nutartis 3K-7-262/2010).

13Rašytinė rangos sutartis sudaryta nebuvo, tačiau virš aptartais duomenimis nustatyta, kad tarp šalių buvus susitarimą dėl gyvenamojo namo šildymo sistemos įrengimo, hidroforo montavimo ieškovo medžiagomis, galutinę darbų ir sunaudotų medžiagų kainą sutikslinant po darbų atlikimo.

14Atsakovai neginčija prašomos priteisti skolos dydžio, bet nesutaria, kas turi ją apmokėti, nes nutraukdami santuoką, skolos neįtraukė į santuokos nutraukimo pasekmių sutartį ir dėl šios priežasties, šiai dienai nustatyti, koks buvo atsakovų susitarimas santuokos nutraukimo metu, neįmanoma, todėl prievolė sumokėti ieškovui už gyvenamojo namo šildymo sistemos įrengimą laikoma solidaria atsakovų prievole ieškovui, nes kaip matyti iš aukščiau nustatytų aplinkybių atsakovas sudarė susitarimą su ieškovu, o atsakovė jį patvirtino ir tai matyti iš jos kreipimosi į teismą dėl proceso atnaujinimo santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu byloje (2016-09-13 Biržų rajono apylinkės teismo nutartis). Todėl esant nustatytoms aplinkybėms laikoma, kad ieškovo kreditorinis reikalavimas atsakovams yra pagrįstas ir atsakovai ieškovui pagal šią prievolę atsako solidariai (LR CK 3.109 str. 5p.). Iš atsakovų solidariai priteistinas 3925,74 eurų įsiskolinimas ieškovui (LR CK 6.655 str. 1d.).

15LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nustato, kad atsakovas privalo mokėti ieškovui 5% metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl jos priteistinos iš atsakovų.

16Taip pat iš atsakovų ieškovui lygiomis dalimis priteistinos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos –žyminis mokestis bei išlaidos advokatui (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str. 1 d., 93 str. 1 d.) ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (LR CPK 96 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 270 str., teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti solidariai iš atsakovų Z. I., a.k. ( - ) ir R. V., a.k. ( - ) tris tūkstančius devynis šimtus dvidešimt penkis eurus 74 ct skolą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą trijų tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt penkių eurų 74 ct sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2016-02-29 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovui UAB „O.“, įmonės kodas ( - ).

20Priteisti iš atsakovų Z. I., a.k. ( - ) ir R. V., a.k. ( - ) po vieną šimtą penkiasdešimt devynis eurus bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „O.“, įmonės kodas ( - ).

21Priteisti iš atsakovų Z. I., a.k. ( - ) ir R. V., a.k. ( - ) po vienuolika eurų 98 ct procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

22Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Biržų rajono apylinkės teismo teisėjas Dainius Strautininkas,... 2. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų 3925,74 Eur skolą, 5 proc.... 3. Ieškinyje nurodoma, kad reikalavimą grąžinti skolą už gautas prekes ir... 4. Atsakovas R. V. atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su... 5. Atsakovė Z. I. atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu... 6. Tretysis asmuo Z. V. įmonė atsiliepime į ieškinį... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Pagal LR CPK 185 straipsnyje įtvirtintą laisvo įrodymų vertinimo principą... 9. Iš Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad... 10. Iš 2016-09-13 Biržų rajono apylinkės teismo nutarties, kuria buvo atmestas... 11. Atsakovų R. V., Z. I., ieškovo... 12. Rangą ir statybos rangą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos įsakmiai... 13. Rašytinė rangos sutartis sudaryta nebuvo, tačiau virš aptartais duomenimis... 14. Atsakovai neginčija prašomos priteisti skolos dydžio, bet nesutaria, kas... 15. LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nustato, kad atsakovas privalo mokėti... 16. Taip pat iš atsakovų ieškovui lygiomis dalimis priteistinos visos jo... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 270 str., teisingumo ir... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti solidariai iš atsakovų Z. I., a.k. 20. Priteisti iš atsakovų Z. I., a.k. (... 21. Priteisti iš atsakovų Z. I., a.k. (... 22. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per...