Byla S2-5015-802/2012
Dėl teismo leidimo išdavimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, dalyvaujant pareiškėjai A. S., suinteresuotam asmeniui L. K., institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento atstovei L. Ž., žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos A. S. prašymą suinteresuotiems asmenims L. K. ir S. P., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamentui dėl teismo leidimo išdavimo,

Nustatė

2Pareiškėja prašo išduoti leidimą sudaryti buto su priklausiniu, esančių V. K. g. 45-1, Marijampolė, nuosavybės teise priklausančio neveiksniam asmeniui Marei M. P., pardavimo sandorį.

3Prašymas tenkintinas.

4Iš teismo iniciatyva išreikalauto nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad turtas – butas, esantis V. K. g. 45-1, Marijampolė, kurį ketinama parduoti, nuosavybės teise priklauso pareiškėjos motinai Marei M. P.. Pareiškėja nurodė, jog Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-03-31 nutartimi ji paskirta Marės M. P. globėja, kadangi M.M. P. 2011-01-17 teismo sprendimu pripažinta neveiksnia. Pareiškėja taip pat nurodė, jog M.M. P. ilgą laiką gyvena pas pareiškėja, todėl jos vardu registruota nuosavybė yra nenaudojama, jai išlaikyti reikalingos lėšos, priežiūra, reikia mokėti už jo išlaikymą, o tai sudaro papildomus rūpesčius. Taip pat pareiškėja nurodė, jog norimame parduoti bute, esančiame V. K. g. 45-1, Marijampolė, nėra vandens, kanalizacijos, butui reikia kapitalinio remonto. Šias aplinkybes patirtino suinteresuotas asmuo L. K.. Abi teismui nurodė, kad turto būklė atitinka už jį mokamą kainą. Sandoris nesudaromas su artimu giminaičiu ir įstatymui neprieštarauja. M.M. P. duktė L. K. nurodė, jog sutinka, kad butas būtų parduotas, supranta, kad mamos mirties atveju tai būtų paveldimas turtas. M.M. P. sūnus S. P. pateikė rašytinį sutikimą, kuriame nurodė, jog sutinka, kad M.M. P. butas, esantis V. K. g. 45-1, Marijampolė, būtų parduotas jos globėjos A. S. preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje aptartomis sąlygomis bei kaina. Pareiškėja nurodė, jog šiuo metu penkiese gyvena dviejų kambarių bute. Pareiškėja pareiškime buvo nurodžiusi, kad pardavus butą, priklausantį M.M. P., yra numačiusi pagerinti jos gyvenimo sąlygas, įgyjant didesnį butą su visais patogumais, kurie sudarytų galimybę motinai pagerinti visavertį gyvenimą atsižvelgiant į jos ligas ir šio buto įgijimui bus panaudotos ir M.M. P. lėšos, gautos už parduodamą butą, atitinkamai jos vardu įgyjant dalį turto, tačiau posėdžio metu pareiškėja pareiškė, jog pinigų gautų už M.M. P. priklausantį butą nenaudos naujajam būstui įsigyti, o laikys juos M.M. P. priklausančioje banko sąskaitoje ir naudos išskirtinai globėjos interesams tenkinti. Teismas sprendžia, jog tiek gautų piniginių lėšų panaudojimas neveiksnaus asmens vardu įgyjant dalį būsto, tiek ir laikant juos M.M. P. priklausančioje banko sąskaitoje ir taip išimtinai tenkinant globotinės interesus, visiškai atitinka M.M. P. interesus.

5Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento atstovė nurodė, jog neprieštarauja dėl buto su priklausiniu, esančių V. K. g. 45-1, Marijampolė, pardavimo sandorio, mano, jog šis sandoris neprieštaraus M.M. P. interesams, kadangi dukra ją slaugo tinkamai, rūpinasi viskuo, ko tik jai reikia. Dėl nurodyto teismas sprendžia, kad M.M. P. nuosavybės teise priklausančio buto su priklausiniu, esančių V. K. g. 45-1, Marijampolė, pardavimo sandoris nepažeis neveiksnaus asmens teisių ir interesų, nes iš pardavimo gautos lėšos bus naudojamos išimtinai M.M. P. interesams tenkinti, už tinkamą neveiksnaus asmens piniginių lėšų panaudojimą yra atsakingas turto administratorius, t.y. pareiškėja A. S., kuri savo veikla padariusi neveiksniam asmeniui žalos, gali būti įpareigota ją atlyginti (LR CK 4.242 str.), todėl teismo leidimas pareiškėjui neveiksnaus asmens vardu sudaryti buto su priklausiniu, esančių V. K. g. 45-1, Marijampolė, pardavimo sandorį išduotinas.

6Vadovaujantis LR CPK 579 - 582 str., LR CK 3.244 str. 3 d.,

Nutarė

7Pareiškėjos A. S., a.k. ( - ) prašymą patenkinti.

8Išduoti pareiškėjai A. S., a.k. ( - ) teismo leidimą neveiksnios M.M. P., a.k( - ) vardu sudaryti nekilnojamojo turto – buto, esančio V. K. g. 45-1, Marijampolė, unikalus numeris 1889-0002-2014:0002, su priklausiniu – ūkio patalpa, unikalus numeris 1889-0002-2058:0004, registruotų M.M. P., a.k. ( - ) vardu, pardavimo sandorį.

9Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai