Byla AS-442-26-11
Dėl nutarimo pakeitimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bauer International“ vardu R. A. paduotą atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bauer International“ skundą atsakovui Konkurencijos tarybai dėl nutarimo pakeitimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė pakeisti Konkurencijos tarybos 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 2S-20 3 punktą, paskiriant pareiškėjui švelnesnę nuobaudą. Taip pat pareiškėjas prašė atnaujinti skundo padavimo terminą.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 19 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo atmetė ir atsisakė priimti skundą. Teismas taip pat nutarė grąžinti pareiškėjui už skundą sumokėtą žyminį mokestį.

7III.

8Pareiškėjo vardu R. A. dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 19 d. nutarties padavė atskirąjį skundą.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas atskirąjį skundą priėmė.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12Apeliacinis procesas nutrauktinas.

13Nagrinėjamu atveju pareiškėjo vardu atskirąjį skundą padavė atstovė pagal pavedimą R. A.. Kaip matyti iš bylos, R. A. įgalinimai veikti pareiškėjo vardu yra išreikšti 2010 m. gegužės 24 d. įgaliojime (b. l. 27). Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 50 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir 3 dalį, atstovo pagal pavedimą įgaliojimas vesti teisme bylą suteikia atstovui teisę apskųsti teismo nutartį tik tokiu atveju, kai tokia teisė yra specialiai aptarta įgaliojime. R. A. pareiškėjo išduotame įgaliojime jos teisė apskųsti teismo nutartį nėra specialiai aptarta, todėl darytina išvada, kad R. A. nėra įgaliota pareiškėjo vardu paduoti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties.

14Dėl paminėtų aplinkybių apeliacinis procesas pagal R. A., kaip neįgalioto asmens, paduotą atskirąjį skundą yra negalimas, todėl nutrauktinas.

15Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies

163 punktu ir 7 dalimi bei 148 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Apeliacinį procesą pagal R. A. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bauer International“ vardu dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 19 d. nutarties paduotą atskirąjį skundą nutraukti.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai