Byla 2S-565-866/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė, apeliacine tvarka rašytiniame teismo posėdyje išnagrinėjo apeliantės (ieškovės) Asociacijos „Blažio bendruomenė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 29 d. nutarties, kuria civilinė byla pagal ieškovės Asociacijos „Balžio bendruomenė“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „Perfectus LT“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui, tretieji asmenys byloje Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, nutraukta.

2Teisėja,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė 1.

5Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. vasario 6 d. nutartimi (administracinė byla Nr. A-2912-520/2018) Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 18 d. sprendimą dalyje, kuria panaikintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2015 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. 49SJN-1125-(14.49.105.) „Dėl laikinojo pasinaudojimo valstybine žeme“. Bylos dalį dėl pareiškėjo asociacijos Balžio bendruomenės skundo reikalavimo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2015 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. 49SJN-1125-(14.49.105.) „Dėl laikinojo pasinaudojimo valstybine žeme“ perduoti nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus miesto apylinkės teismui. 2.

6Perdavus bylą pagal teismingumą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 9 d. nutartimi, Asociacijai „Balžio bendruomenė“ nustatytas 20 dienų terminas, nuo nutarties kopijos gavimo, pateikti ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso 135 straipsnio reikalavimus. 3.

7Pareikštu ieškiniu, Asociacija „Balžio bendruomenė“ prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2015 m. birželio 30 d. sutikimą; pripažinti negaliojančiais ab initio 2015 m. birželio 30 d. išduoto sutikimo Nr. 49SJN-1125-(14.49.105.) pagrindu susiklosčiusius laisvos nesuformuotos valstybinės žemės naudojimo neatlygintinai (panaudos) teisinius santykius; įpareigoti atsakovą UAB „Perfectus LT“ per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti visus teritorijoje, esančioje šalia Balžio ežero bei dalyje Balžio ežero, įrengtus statinius ir (ar) kitą įrangą ir atstatyti šią teritoriją į pradinę padėtį, pašalinant visus šios teritorijos savavališko užėmimo padarinius; priteisti bylinėjimosi išlaidas. 4.

8Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepimu su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad byloje ginčas kilo dėl to, kad, ieškovo nuomone, atsakovo UAB „Perfectus LT“ Balžio ežere įrengti vandens atrakcionai bei visi kiti pastatai, esantys ežero pakrantėje, buvo neteisėtai pastatyti be Nacionalinės žemės tarnybos leidimo, o Vilniaus miesto skyriaus 2015 m. birželio 30 d. išduotas sutikimas Nr. 49SJN-1125-(14.49.105.) „Dėl laikino pasinaudojimo valstybine žeme“ priimtas pažeidus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus principus ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintus principus, dėl to Balžio ežero pakrantė ir pats vandens telkinys buvo neteisėtai naudojamas. 5.

9Pažymėjo, kad pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis suformavus Žemės sklypą nuo 2017 m. kovo 6 d. atsakovui UAB „Perfectus LT“ išnyko teisė, kuri buvo neteisėtai suteikta sutikimo pagrindu, naudotis ginčo teritorija, nes ginčijamame sutikime buvo nurodyta, kad neprieštaraujama, kad UAB „Perfectus LT“ laikinai, iki bus parengti žemės sklypo suformavimo dokumentai paplūdimiui prie Balžio ežero įrengti, bet ne ilgiau, kaip iki 2017 m. liepos 1 d., naudotųsi valstybine žeme. 6.

10Atkreipė dėmesį į tai, kad tuo pačiu raštu UAB „Perfectus LT“ informuotas, kad neparengus žemės sklypo suformavimo dokumentų paplūdimiui prie Balžio ežero įrengti, Statytojas, per du mėnesius, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 30 d. privalo sutvarkyti naudotą teritoriją. Nurodė, kad atlikus patikrinimus nustatyti pažeidimai. Atsakovas sutiko su ieškinyje nurodomais argumentais, kad panaikinus sutikimą turi būti pripažinti negaliojančiais ab initio šio sutikimo pagrindu susiklostę laisvos nesuformuotos valstybinės žemės naudojimo neatlygintinai (panaudos) teisiniai santykiai ir atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinė žemės tarnyba niekada nebuvo davusi atsakovui UAB „Perfectus LT“ leidimo įrengti įrenginius Balžio ežere, atsakovas UAB „Perfectus LT“ turi būtų įpareigotas pašalinti savavališko Žemės sklypo, valstybinės žemės ir dalies Balžio ežero užėmimo jo įrengtais renginiais padarinius ir grąžinti minėtą teritoriją į pradinę padėtį. 7.

11Atsakovas UAB „Perfectus LT“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Pažymėjo, kad ieškovas nėra tinkamas subjektas, galintis ginti viešąjį interesą. Teigia, kad ieškovo, kaip juridinio asmens, joks teisių pažeidimas nėra nurodytas, todėl ieškinys, atsakovo nuomone, turėtų būti atmestas jau vien šiuo pagrindu. 8.

12Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime nurodo, kad ginčas kilo dėl teritorijoje, išsidėsčiusioje Balžio ežero pakrantėje bei pačiame ežere, (ne)teisėtai įrengtų statinių bei įrangos pašalinimo ir teritorijos atstatymo į pradinę padėtį.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

149.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 29 d. nutartimi, civilinę bylą pagal ieškovės Asociacijos „Balžio bendruomenė“ ieškinį atsakovams UAB „Perfectus LT“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui, tretieji asmenys byloje Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, dėl sutikimo pripažinimo išduotu neteisėtai, jo pagrindu kilusių teisinių padarinių pripažinimo niekiniais ir jų pašalinimo, nutraukė, vadovaujantis CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktu. 10.

16Teismas sprendė, kad galima daryti neginčijamą išvadą, jog ieškovės reikalavimai, jų tenkinimo atveju, nesukeltų jai jokių teisinių pasekmių, be to, ieškovė niekaip nepagrindė savo reikalavimo teisės, nenurodė kaip konkrečiai yra pažeidžiamos jo teisės ar teisėti interesai, neįrodė, jog turi teisę ginti viešąjį interesą, todėl konstatavo, jog nėra pagrindo teigti, kad Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus skyrius 2015 m. birželio 30 d. raštas Nr. 49SJN-1125-(14.49.105.) prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams ir jį panaikinti, taip pat nėra jokio pagrindo pripažinti negaliojančiais ab initio minimo sutikimo pagrindu susiklosčiusius laisvos nesuformuotos valstybinės žemės naudojimo neatlygintinai (panaudos) teisinius santykius ir įpareigoti atsakovą UAB „Perfectus LT“ pašalinti visą įrangą bei statinius ir atstatyti ginčo teritoriją į pradinę padėtį. 11.

17Teismas nurodė, jog kyla klausimas, ar ieškovo reikalavimas pripažinti, kad Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus skyrius 2015 m. birželio 30 d. raštas Nr. 49SJN-1125-(14.49.105.) prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams ir reikalavimas jį panaikinti, o taip pat reikalavimas pripažinti negaliojančiais tarp valstybės ir atsakovo UAB „Perfectus LT“ susiklosčiusius panaudos teisinius santykius, – gali būti savarankiškas civilinės bylos nagrinėjimo dalykas. Teismas vertino, jog šio klausimo sprendimas susijęs su teisės klausimais dėl teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos turinio bei proceso teisės normų, reglamentuojančių civilinės bylos nutraukimą CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu – jeigu byla nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka. 12.

18Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju ieškovas savo ieškinį grindžia viešojo intereso gynimu, nurodydamas, kad ginčijamas aktas (2015 m. birželio 30 d. raštas Nr. 49SJN-1125-(14.49.105.)) bei jo priėmimo teisinės pasekmės – atsakovo UAB „Perfectus LT“ veikla – pažeidžia asmenų (neapibrėžto rato) teisę naudotis ežero pakrante ir dalimi ežero ploto, netrukdomai ir saugiai joje maudytis. Teismas sprendė, kad ieškovas nenurodo, kokia konkrečiai jo, kaip juridinio asmens, teisė ar saugomas interesas yra ginami šiuo atveju ir kokį teisinį rezultatą ieškinio tenkinimo atveju gaus konkrečiai pats ieškovas. 13.

19Teismas sprendė, jog ieškovas nėra tinkamas subjektas ginti viešąjį interesą. Pažymėjo, kad nurodytų aplinkybių kontekste jau yra pasisakęs ir Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. 1-5484-596/2015, kurio sprendimas įsiteisėjo po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 18 d. priimtos nutarties byloje Nr. A-815-502/2016. 14.

20Teismas vertino, jog civilinė byla dėl ieškovo reikalavimų – pripažinti, kad Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus skyrius 2015 m. birželio 30 d. raštas Nr. 49SJN-1125-(14.49.105.) prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams bei jį panaikinti, taip pat pripažinti negaliojančiais ab initio minimo sutikimo pagrindu atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus skyriaus ir atsakovo UAB „Perfectus LT“ susiklosčiusius laisvos nesuformuotos valstybinės žemės naudojimo neatlygintinai (panaudos) teisinius santykius ir dėl įpareigojimo atsakovą UAB „Perfectus LT“ pašalinti visą įrangą bei statinius ir atstatyti teritoriją į pradinę padėtį, – nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 15.

21Be kita ko, teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ginčo sutikimas (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2015 m. birželio 30 d. raštas Nr. 49SJN-1125-(14.49.105.)), kurio pripažinimo negaliojančiu (panaikinimo) siekia ieškovas, šiuo metu savaime nebeturi jokios teisinės galios, nes jo išdavimo terminas yra pasibaigęs. Teismas pažymėjo, kad atsakovo UAB „Perfectus LT“ veiklos teisėtumas pagrįstas Vilniaus miesto savivaldybės išduotu leidimu bei savivaldybės priimtais aktais, kurių teisėtumas patvirtintas įsiteisėjusiais administracinių teismų sprendimais tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko aukščiau minėtose administracinėse bylose.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

2316.

24Atskiruoju skundu apeliantė Asociacija Balžio bendruomenė prašo panaikinti 2019 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-394-433/2019. 17.

25Nurodo, kad aplinkybę, jog ieškovas tiek administracinėje byloje, tiek civilinėje byloje gina pažeistą teisę bei įstatymų saugomą interesą, patvirtina tai, kad administracinę bylą, kurioje keltas esminis reikalavimas iš esmės sutampa civilinėje byloje pateikiamu reikalavimu (t. y. atstatyti ginčo teritoriją į pradinę padėtį), net du kartus nagrinėjo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, teisingai bei pagrįstai sprendė, kad ieškovas visų pirma siekia ne formalaus priimtų administracinių aktų (2015 m. birželio 30 d. sutikimo) panaikinimo, o iš to kilusių teisinių padarinių pašalinimo. Būtent dėl šios priežasties, ginčas ir buvo perduotas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui. 18.

26Mano, kad ginčijama nutartis privalo būti panaikinta vien tuo pagrindu, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas netinkamai vertino ieškovo pateiktus reikalavimus bei nepagrįstai susikoncentravo tik tiek viešojo intereso gynimu. 19.

27Teigia, kad ginčijamoje nutartyje nėra nurodoma jokių aplinkybių, kurios pagrįstų, kad ieškinio reikalavimais nebūtų sukuriamos, panaikinamos, pakeičiamos ieškovo (jo atstovaujamų asmenų) teisės bei teisėti interesai. Nurodo, kad atsakovo 2 vykdoma veikla pasireiškia apie 5 376 kv. m ploto teritorijos valdymu bei naudojimu, dėl kurio nurodyta teritorija negali naudotis kiti asmenys, tarp kurių – ieškovo vienijami ir atstovaujami asmenys. Dėl šios priežasties, atsakovo 2 teisių turinys tiesiogiai lemia ieškovo atstovaujamų asmenų teisių ir teisėtų interesų mastą bei turinį. 20.

28Ieškovas savo reikalavimus civilinėje byloje kildina iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje jau nustatytų (konstatuotų) aplinkybių, kad tarp atsakovo 1 ir atsakovo 2, 2015 m. birželio 30 d. sutikimo pagrindu buvo susiklostę civiliniai panaudos teisiniai santykiai. 21.

29Teigia, kad Civilinės bylos nagrinėjimo Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdyje metu buvo pripažinta, kad šiai dienai su atsakovui 2 išduotas leidimas pramoginių įrenginių eksploatavimui yra pasibaigęs, o Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra nutraukusi sutartį dėl žemės sklype įrengtos lauko kavinės eksploatavimo. Tai reiškia, kad šiuo metu (kas buvo žinoma ir Vilniaus miesto apylinkės teismui) atsakovas 2 neturi absoliučiai jokių, net tariamas teises į teritoriją suteikiančių, leidimų, sutikimų ir pan. 22.

30Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Perfectus LT“ prašo ieškovės Asociacijos Balžio bendruomenė atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 29 d. nutartį nepakeistą. 23.

31Nurodo, kad šiai dienai ginčo sklypo teisinė situacija yra pasikeitusi, ir nebeliko galimai buvusių pradedant bylą nagrinėti administraciniame teisme formalių teisės aktų pažeidimų. Kaip matyti iš byloje esančio VĮ „Registrų centras“ išrašo, 2017 m. vasario 17 d. NŽT teritorinio skyriaus vedėjo sprendimo Nr. 49SK-430-(14.49.109.) pagrindu NTR CDB įregistruotas 0,2912 ha žemės sklypas, kurio registro Nr. 44/2117886, unikalus Nr. 4400-3857-5083, nustatytas naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos. Pagal 2017 m. rugsėjo 25 d. sudarytą Panaudos sutartį Nr. 49SUN-53-(14.49.58.) šis sklypas perduotas Vilniaus miesto savivaldybei 99 metams. Panaudos sutarties pagrindu sklypą pagal jo paskirtį naudoja Vilniaus miesto savivaldybė. Todėl nuo 2017 m,. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybė sprendžia visus klausimus, susijusius su sklypo panaudojimu rekreaciniais tikslais, įskaitant ir leidimų išdavimą tam tikroms su rekreacija susijusioms veikloms. 24.

32Pažymi, kad apeliantės reikalavimai dėl kitų jos skundo dalių, įskaitant ir teritorijos grąžinimą į pirminę padėtį, yra atmesti įsiteisėjusiais administracinių teismų sprendimais, o klausimas dėl 2015 m. birželio 30 d. sutikimo pripažinimo negaliojančiu nesukeltų materialiųjų teisinių padarinių, nes nuo šio ginčo sprendimo pradžios iš esmės pasikeitė faktinės aplinkybės, tame tarpe pasibaigė ir ginčijamo sutikimo galiojimas dėl jame nurodyto termino bei aplinkybių pasikeitimo (sklypo suformavimo, perdavimo savivaldybei ir kt.). Vilniaus miesto savivaldybė neperdavė sklypo ir/ar valdymo (naudojimo) teisių į jį atsakovei UAB „Perfectus LT“, o tik suteikė teisę pagal galiojančius teisės aktus vykdyti tam tikrą sportinę veiklą, susijusią su sklypo panaudojimu rekreacijai, įgyvendindama savivaldybei priskirtas funkcijas ir tinkamai paskirstydama miesto erdves visų visuomenės grupių poreikiams, kas labai nepatinka ieškovei (ją įsteigusiems asmenims). 25.

33Atsiliepimu atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prašo apeliantės atskirąjį skundą tenkinti. 26.

34Teigia, kad sutinka su atskirąjame skunde išdėstytais argumentais, kad panaikinus sutikimą turi būti pripažinti negaliojančiais ab initio šio sutikimo pagrindu susiklostę laisvos nesuformuotos valstybinės žemės naudojimo neatlygintinai (panaudos) teisiniai santykiai ir atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinė žemės tarnyba niekada nebuvo davusi atsakovui UAB „Perfectus LT“ leidimo įrengti įrenginius Balžio ežere, atsakovas UAB „Perfectus LT“ turi būtų įpareigotas pašalinti savavališko Žemės sklypo, valstybinės žemės ir dalies Balžio ežero užėmimo jo įrengtais įrenginiais padarinius ir grąžinti minėtą teritoriją į pradinę padėtį. Pažymi, kad faktas, jog minėtas sutikimo galiojimas yra pasibaigęs ir negali būti sprendžiamas, neeliminuoja teismo pareigos pagal ieškinio faktinį pagrindą vertinti šio sutikimo išdavimo, įrenginių teisėtumo bei reikalavimų dėl sukeltų padarinių šalinimo. 27.

35Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo ieškovo pateikto atskirojo skundo pagrįstumo spręsti atsižvelgiant į šiame atsiliepime išdėstytus argumentus. 28.

36Nurodo, kad kai faktinė situacija yra pasikeitusi, ką iš esmės apeliaciniame skunde pripažįsta pats ieškovas - ieškovui kreipiantis į administracinį teismą dar galiojo sutikimas, tuo tarpu šiai dienai ginčijamas sutikimas yra nebegaliojantis ir neaktualus. 29.

37Teigia, kad šiuo atveju svarbu įvertinti, ar ieškovas siekia ne abstraktaus visuomenės intereso ginimo, bet konkrečiai savo, kaip juridinio asmens, interesų ginimo. Pažymi, kad ieškovas atskirajame skunde iš esmės nepateikė jokių papildomų paaiškinimų, leidžiančių spręsti apie konkrečiai ieškovo, kaip juridinio asmens, interesų ginimą. 30.

38Teigia, kad ieškovas nurodydamas, jog administracija neturi teisės perduoti dalies ar visos teritorijos ar žemės sklypo valdymo arba naudojimo tretiesiems asmenims, todėl administracija neturi teisės suteikti jokio leidimo, kurio pagrindu asmeniui būtų leista vykdyti veiklą teritorijoje, siekia praplėsti savo ieškinio ribas. Pažymi, kad ieškovas šioje byloje pareikštu ieškiniu reiškia reikalavimą panaikinti 2015 m. birželio 30 d. Sutikimą, tačiau nereiškia reikalavimų panaikinti kokius nors administracijos leidimus atsakovui.

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4031.

41Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnių nuostatas, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. 32.

42Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 29 d. nutarties, kuria vadovaujantis CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktu (jeigu byla nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai byla teisminga administraciniam teismui) civilinė byla nutraukta, išnagrinėjus bylą iš esmės 2019 m. sausio 9 d. žodiniame teismo posėdyje. 33.

43Teismas bylą nutraukė apeliuodamas į tai, kad pirma, ieškovė neturi reikalavimo teisės ir antra, ieškinio tenkinimas nesukeltų jokių materialiųjų padarinių, nes skundžiamas sutikimas nebegalioja. Su nurodytu civilinės bylos nutraukimo pagrindu apeliacinės instancijos teismas nesutinka. 34.

44Pagal CPK 259 straipsnio 1 dalies nuostatas, išnagrinėjus bylą iš esmės žodiniame teismo posėdyje, priimamas sprendimas. 35.

45CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta ne bet kurio, bet tik suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą tam, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Suinteresuotumas pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Pagal CPK 2, 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, kad jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, ji reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta jo subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2009; 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-706/2013; kt.). Asmens abstraktaus pobūdžio suinteresuotumas, kad būtų pašalintas viešojo intereso pažeidimas, nereiškia gintino teisme suinteresuotumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-414/2014). Jei ieškovas neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai ieškinys gali būti atmetamas taikant CPK 5 straipsnį, nes pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, kad jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-8-916/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-28-421/2019; kt.). 36.

46Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, kasacinės instancijos teismo išaiškinimus, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimo teisės neturėjimas yra pagrindas ieškinį atmesti, bet ne bylą nutraukti. 37.

47Minėta, kad pareikštu ieškiniu buvo reiškiami reikalavimai ne tik dėl 2015 m. birželio 30 d. išduoto sutikimo pripažinimo negaliojančiu, bet ir prašoma pašalinti visus teritorijoje įrengtus statinius ir (ar) kitą įrangą ir atstatyti šią teritoriją į pradinę padėtį, pašalinant visus šios teritorijos savavališko užėmimo padarinius. 38.

48Pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas civilinę bylą, nurodė, kad įvertinus tai, jog ginčijamo sutikimo galiojimo laikas yra pasibaigęs, ir dėl to tokio sutikimo pripažinimas negaliojančiu bei panaikinimas būtų betikslis, nesukeliantis jokių teisinių padarinių, nes šio dokumento galiojimas yra pasibaigęs, o kitų ieškovės reikalavimų netenkinimas nėra susijęs su šio akto galiojimu. Su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, kaip pagrindu nutraukti civilinę bylą nutartimi vadovaujantis CPK 293 straipsnio 1 dalies punktu, apeliacinės instancijos teismas nesutinka. 39.

49Kasacinės instancijos teismas yra pažymėjęs, kad ieškovo suinteresuotumas pareikštais ieškinio reikalavimais negali būti abstraktus, bet turi būti pagrįstas konkrečių materialių teisinių padarinių atsiradimu ieškovo ginamoms teisėms ar teisėtiems interesams. Teisė kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Asmuo, kuris kreipiasi į teismą siekdamas civilinių teisių gynybos, inter alia, turi nurodyti, kokių materialiųjų teisinių padarinių jis siekia, t. y. suformuluoti ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Dėl to tais atvejais, kai asmuo kreipiasi į teismą su reikalavimu, kurio patenkinimas nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, teismas priklausomai nuo procesinės situacijos turi arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti ieškinio dalyką, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu (CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktas), jeigu ji jau iškelta. Tokie teismo veiksmai negali būti vertinami kaip suinteresuoto asmens teisės į teisminę gynybą pažeidimas, nes, jo reikalavimą teismui priėmus ir išnagrinėjus, teisė į teisminę gynybą nebūtų įgyvendinta. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-61-313/2019). 40.

50Nagrinėjamu atveju, formuluojamais ieškinio reikalavimais ieškovė siekia, kad iš atitinkamo teritorijos būtų pašalinti, anot ieškovės, neteisėtai įrengti įrenginiai. Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, suformuluoti reikalavimai, šiuo atveju, negali būti laikomi abstrakčiais ir nesukeliančiais materialinių pasekmių. 41.

51Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas dėl civilinės bylos nutraukimo netinkamai taikė CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas bei nepagrįstai nutraukė civilinę bylą, todėl skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 29 d. nutartis naikintina ir civilinė byla grąžintina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų 42.

52Atsižvelgiant į tai, kad teismas tenkina ieškovės atskirąjį skundą, atsakovės UAB „Perfectus LT“ patirtos teisinės pagalbos išlaidos, už atsiliepimo į ieškovės atskirąjį skundą surašymą, nepriteisiamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

53Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

54Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti ir grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti civilinę bylą iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė,... 2. Teisėja,... 3. I.... 4. Ginčo esmė 1.... 5. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. vasario 6 d. nutartimi... 6. Perdavus bylą pagal teismingumą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m.... 7. Pareikštu ieškiniu, Asociacija „Balžio bendruomenė“ prašo panaikinti... 8. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 9. Pažymėjo, kad pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis suformavus Žemės... 10. Atkreipė dėmesį į tai, kad tuo pačiu raštu UAB „Perfectus LT“... 11. Atsakovas UAB „Perfectus LT“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Pažymėjo,... 12. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 9.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 29 d. nutartimi, civilinę... 16. Teismas sprendė, kad galima daryti neginčijamą išvadą, jog ieškovės... 17. Teismas nurodė, jog kyla klausimas, ar ieškovo reikalavimas pripažinti, kad... 18. Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju ieškovas savo ieškinį grindžia... 19. Teismas sprendė, jog ieškovas nėra tinkamas subjektas ginti viešąjį... 20. Teismas vertino, jog civilinė byla dėl ieškovo reikalavimų – pripažinti,... 21. Be kita ko, teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ginčo sutikimas... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 23. 16.... 24. Atskiruoju skundu apeliantė Asociacija Balžio bendruomenė prašo panaikinti... 25. Nurodo, kad aplinkybę, jog ieškovas tiek administracinėje byloje, tiek... 26. Mano, kad ginčijama nutartis privalo būti panaikinta vien tuo pagrindu, kad... 27. Teigia, kad ginčijamoje nutartyje nėra nurodoma jokių aplinkybių, kurios... 28. Ieškovas savo reikalavimus civilinėje byloje kildina iš Lietuvos vyriausiojo... 29. Teigia, kad Civilinės bylos nagrinėjimo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 30. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Perfectus LT“ prašo... 31. Nurodo, kad šiai dienai ginčo sklypo teisinė situacija yra pasikeitusi, ir... 32. Pažymi, kad apeliantės reikalavimai dėl kitų jos skundo dalių, įskaitant... 33. Atsiliepimu atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prašo apeliantės... 34. Teigia, kad sutinka su atskirąjame skunde išdėstytais argumentais, kad... 35. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo ieškovo... 36. Nurodo, kad kai faktinė situacija yra pasikeitusi, ką iš esmės... 37. Teigia, kad šiuo atveju svarbu įvertinti, ar ieškovas siekia ne abstraktaus... 38. Teigia, kad ieškovas nurodydamas, jog administracija neturi teisės perduoti... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 40. 31.... 41. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir... 42. Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019... 43. Teismas bylą nutraukė apeliuodamas į tai, kad pirma, ieškovė neturi... 44. Pagal CPK 259 straipsnio 1 dalies nuostatas, išnagrinėjus bylą iš esmės... 45. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta ne bet kurio, bet tik suinteresuoto asmens... 46. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, kasacinės instancijos... 47. Minėta, kad pareikštu ieškiniu buvo reiškiami reikalavimai ne tik dėl 2015... 48. Pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas civilinę bylą, nurodė, kad... 49. Kasacinės instancijos teismas yra pažymėjęs, kad ieškovo suinteresuotumas... 50. Nagrinėjamu atveju, formuluojamais ieškinio reikalavimais ieškovė siekia,... 51. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 52. Atsižvelgiant į tai, kad teismas tenkina ieškovės atskirąjį skundą,... 53. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 54. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti ir...