Byla A-502-2074-13
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų suinteresuotų asmenų D. P. ir V. P. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A502-2074/2013 pagal pareiškėjų R. G. ir E. G. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų R. G. ir E. G. skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims D. P. ir V. P. dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai R. G. ir E. G. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos 2013 m. sausio 14 d. rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-12-130114-00002.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 3 d. sprendimu pareiškėjų R. G. ir E. G. skundą atmetė kaip nepagrįstą (b. l. 87-90).

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų apeliacinį skundą, 2013 m. spalio 21 d. nutartimi pareiškėjų R. G. ir E. G. apeliacinį skundą atmetė, Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 3 d. sprendimą paliko nepakeistą.

8II.

9Tretieji suinteresuoti asmenys D. P. ir V. P. pateikė prašymą, kuriuo prašo iš pareiškėjų R. G. ir E. G. priteisti 1 420 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacine tvarka – už apmokėtas advokato paslaugas: atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą ir prašymo atlyginti bylinėjimosi išlaidas parengimą (b. l. 162-164). Teigia, kad konstatuotinas byloje spręsto klausimo naujumas, išskirtinumas, byloje taikyta daug teisės aktų, laikytina, jog išnagrinėta byla yra sudėtinga

10Pareiškėjai R. G. ir E. G. atsiliepime į prašymą dėl išlaidų atlyginimo nurodo, kad prašomos priteisti per didelės sumos – bylos sudėtingumas paneigtinas, nes ginčas tarp jų ir trečiųjų suinteresuotų asmenų tęsiasi jau seniai dėl to paties dalyko – pareiškėjų pastatyto garažo ir advokatė Lina Svirinavičienė ruošusi ne vieną procesinį dokumentą.

11Teisėjų kolegija konstatuoja:

12III.

13Prašymas tenkintinas iš dalies.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

15Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą (ABTĮ 44 str. 5 d.). To paties straipsnio 6 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

16Pažymėtina, kad pareiškėjai skundė Druskininkų savivaldybės administracijos 2013 m. sausio 14 d. rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-12-130114-00002, kuriuo leista V. P. statyti ūkio pastatą prie pietrytinės sklypo ribos, t. y. ribos su R. G. ir E. G. namų valda. Pareiškėjų skundą pirmosios instancijos teismas atmėtė, šį sprendimą paliko galioti Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų apeliacinį skundą.

17Taigi, apeliacinės instancijos teismo sprendimas priimtas atsakovo naudai – jo sprendimas nepanaikintas, o kadangi 2013 m. sausio 14 d. rašytinį pritarimas buvo išduotas V. P. – vienam iš sutuoktinių – trečiųjų suinteresuotų asmenų, kurie bylos nagrinėjimo metu prieštaravo pareiškėjų skundo ir apeliacinio skundo tenkinimui, konstatuotina, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimu buvo apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, todėl atsižvelgiant į ABTĮ 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalies nuostatas, tretieji suinteresuoti asmenys įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų, taip pat ir atstovavimo išlaidų, atlyginimą.

18Tretieji suinteresuoti asmenys D. P. ir V. P. prašo priteisti 1 420 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacine tvarka – už apmokėtas advokato paslaugas: atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą (1 300 Lt) ir prašymo atlyginti bylinėjimosi išlaidas parengimą (120 Lt) (pagal Advokatės Linos Svirinavičienės kontoros 2013 m. spalio 28 d. užmokesčio už teisines paslaugas pažymą, b. l. 168).

19Tai, kad šios bylinėjimosi išlaidos buvo realiai patirtos patvirtina Advokatės Linos Svirinavičienės kontoros išrašytos sąskaitos už teisines paslaugas Nr. 16 ir Nr. 37, ir pinigų priėmimo kvitai Nr. 532598 ir Nr. 532619 (b. l. 166, 167).

20Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Nagrinėjamu atveju taikytinas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 718 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas 850 Lt MMA dydis.

21Tretieji suinteresuotieji asmenys prašo priteisti 1 300 Lt už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Pagal rekomendacijų 8.11 punktą už atsiliepimą į apeliacinį skundą taikytinas koeficientas 1.5, t. y. maksimalus dydis yra 1 275 Lt (850 × 1.5). Taip pat prašoma priteisti išlaidas už prašymo dėl išlaidų priteisimo parengimą. Toks prašymas laikytinas Rekomendacijų 8.16 punkte nurodytu dokumentu – t. y. kitu (nei nurodyti kituose punktuose) dokumentu, susijusiu su atstovavimu bylų procese, už kurį taikomas koeficientas 0.12 ir maksimali priteistina suma yra 102 Lt.

22Pagal Rekomendacijų 11 punktą teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo šių Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Nagrinėjamu atveju, aplinkybių, dėl kurių turėtų būti priteisiamos didesnės, nei nustatytos maksimalios sumos, nenustatyta.

23Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nors tretiesiems suinteresuotiems asmenims tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme, procesinius dokumentus rengė ta pati advokatė, atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą pateikiami ir atsikirtimai į pareiškėjų būtent apeliaciniame skunde pateiktus argumentus dėl tariamų procesinių pažeidimų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, todėl atsiliepimas į skundą ir atsiliepimas į apeliacinį skundą savo turiniu nėra tapatūs. Atsižvelgiant į tai, aplinkybių, dėl kurių turėtų būti mažinamas priteistinų išlaidų bylinėjimosi dydis už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, pagal bylos duomenis nenustatyta.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Trečiųjų suinteresuotų asmenų D. P. ir V. P. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo tenkinti iš dalies.

26Priteisti tretiesiems suinteresuotiems asmenims D. P. ir V. P. iš pareiškėjų R. G. ir E. G. 1 377 Lt (tūkstantį tris šimtus septyniasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų suinteresuotų asmenų D.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai R. G. ir E. G. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 3 d. sprendimu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka... 8. II.... 9. Tretieji suinteresuoti asmenys D. P. ir V. P. pateikė prašymą, kuriuo prašo... 10. Pareiškėjai R. G. ir E. G. atsiliepime į prašymą dėl išlaidų atlyginimo... 11. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 12. III.... 13. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 14. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 15. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, kai sprendimas priimtas pareiškėjo... 16. Pažymėtina, kad pareiškėjai skundė Druskininkų savivaldybės... 17. Taigi, apeliacinės instancijos teismo sprendimas priimtas atsakovo naudai –... 18. Tretieji suinteresuoti asmenys D. P. ir V. P. prašo priteisti 1 420 Lt... 19. Tai, kad šios bylinėjimosi išlaidos buvo realiai patirtos patvirtina... 20. Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteisti užmokesčio... 21. Tretieji suinteresuotieji asmenys prašo priteisti 1 300 Lt už atsiliepimo į... 22. Pagal Rekomendacijų 11 punktą teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo... 23. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nors tretiesiems suinteresuotiems asmenims... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 25. Trečiųjų suinteresuotų asmenų D. P. ir V. P. prašymą dėl bylinėjimosi... 26. Priteisti tretiesiems suinteresuotiems asmenims D. P. ir V. P. iš... 27. Nutartis neskundžiama....