Byla 2S-1351-345/2009

2Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Virginijos Volskienės ir Tatjanos Žukauskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo L. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto ketvirto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 03 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje pagal ieškovo L. K. ieškinį atsakovams J. U., M. U., SB ( - ) ir VAVA, dėl pažeistų teisių gynimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Ieškovas L. K. patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti atsakovų M. U. ir J. U. atsisakymą derinti žemės sklypų ribą tarp sklypų Nr. 81 ir Nr. 82 sodininkų bendrijoje ( - ) pagal UAB „Geoksis“ atliktus kadastrinius žemės sklypo ( - ) matavimus ir 2006-11-21 žemės sklypo plane pažymėtą skaičiais 4-1, nepagrįstu; įpareigoti sodininkų bendriją ( - ) derinti žemės sklypo Nr. 82, esančio SB ( - ) ribas pagal UAB „Geoksis“ atliktus kadastrinius žemės sklypo ( - ) matavimus ir 2006-11-21 žemės sklypo plane pažymėtą skaičiais 1-2, 2-3, 3-4, 4-1, be atsakovų M. U. ir J. U. sutikimo; įpareigoti atsakovus M. U. ir J. U. nugriauti tvorą, pastatytą ieškovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ir pažymėtą UAB „Geoksis“ 2006-11-21 žemės sklypo plane. Nurodė, kad jam nuosavybės teise priklauso žemės sklypas Nr. 82, esantis SB ( - ) ( - ). 2006 metais atsakovai tvora apsitvėrė ne tik savo sodo sklypą, tačiau ir dalį ieškovui priklausančio žemės sklypo. Atsakovų tualetas patenka į ieškovui priklausantį žemės sklypą. Ieškovas siekdamas nustatyti tikslias savo žemės sklypo ribas kreipėsi į UAB „Geoksis“ dėl kadastrinių matavimų atlikimo, tačiau matavimų Vilniaus apskrities viršininko administracijoje suderinti iki šiol nepavyksta, nes žemės sklypo ribų parodymo-paženklinimo akte atsisakė pasirašyti atsakovai J. U., M. U. ir SB ( - ) pirmininkas.

6Atsakovai J. U., M. U. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog atsakovai nebuvo kviesti dalyvauti matavimuose, juose nedalyvavo, su atliktais matavimais nesutinka, todėl atsisakė pasirašyti 2006-11-16 žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akte. Sodų bendrijos pirmininkė J. M. taip pat nebuvo kviesta dalyvauti matavimuose.

7Atsakovas VAVA prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, jog negali suderinti žemės sklypo Nr. 82 plano, nes žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte nėra gretimo žemės sklypo Nr. 81 savininko ir SB ( - ) pirmininko parašų.

8Vilniaus miesto ketvirtas apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 03 d. nutartimi ieškovo L. K. ieškinį paliko nenagrinėtą bei grąžino 100 Lt žyminį mokestį. Konstatavo, jog šalių ginčo sprendimas galimas ikiteismine tvarka, dėl žemės sklypų ribų patikslinimo (nustatymo) bei suderinimo kreipiantis į Vilniaus apskrities viršininko administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą, tačiau šalys ikiteismine ginčo sprendimo tvarka iki šiol nėra pasinaudojusios. Kol teisme nagrinėjamas šalių ginčas, nurodytos institucijos negali atlikti sklypų Nr. 81 ir Nr. 82, esančių SB ( - ) ( - ), kompleksinių kadastrinių matavimų ir patikslinti bei suderinti žemės sklypų ribų. Esant šioms aplinkybėms L. K. ieškinį paliko nenagrinėtu, bylos nagrinėjimo teisme metu paaiškėjus, jog ieškovas nesilaikė nustatytos ginčo dėl žemės sklypo ribų nustatymo sprendimo ne teisme išankstinės tvarkos (LR CPK 296 str. 1 d. 1 p.).

9Atskiruoju skundu ieškovas prašo Vilniaus miesto ketvirto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 03 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, jog atsakovai J. U., M. U. atsisakė pasirašyti 2006-11-16 žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akte, todėl ieškovo teisės turi būti ginamos teisme. Ieškovas neginčija VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus m. žemėtvarkos skyriaus 2007-03-26 rašto Nr.S20-425, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad šalys nepasinaudojo išankstine bylos sprendimo ne teisme tvarka.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai J. U. ir M. U. ieškovas prašo Vilniaus miesto ketvirto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 03 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog ginčas byloje gali būti išspręstas taikiai, tačiau būtina atlikti abiejų sklypų kompleksinius – kadastrinius matavimus, geriausiai vieno matininko jėgomis. Kadangi atsakovai ieškovui reikalavimų nekelia, šių matavimų išlaidas turi apmokėti ieškovas. Pažymi, kad atsakovų sklypo Nr. 81 kadastriniai matavimai yra atlikti taip pat – 2008-05-12 S. L. individualios įmonės, ir pateikti į bylą.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.).

13Byloje nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype Nr. 82, esančiame SB ( - ) ( - ), 2006-11-16 buvo atlikti kadastriniai žemės sklypo matavimai. Iš 2006-11-16 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto matyti, kad gretimo žemės sklypo Nr. 81 savininkas atsisakė pasirašyti šį aktą motyvuodamas, jog sklypų riba tarp sklypų Nr. 81 ir Nr. 82 turi eiti per naujai užtvertą tvorą. SB ( - ) atstovas nepasirašė minėtame akte, paaiškinimų akte nėra. Ieškovas prašė pripažinti atsakovų M. U. ir J. U. atsisakymą derinti žemės sklypų ribą tarp sklypų Nr. 81 ir Nr. 82 pagal UAB „Geoksis“ atliktus kadastrinius žemės sklypo ( - ) matavimus ir 2006-11-21 žemės sklypo plane pažymėtą skaičiais 4-1, nepagrįstu. Įpareigoti SB ( - ) derinti žemės sklypo Nr. 82, esančio SB ( - ) ribas pagal UAB „Geoksis“ atliktus kadastrinius žemės sklypo matavimus ir 2006-11-21 žemės sklypo plane pažymėtą skaičiais 1-2, 2-3, 3-4, 4-1, be atsakovų M. U. ir J. U. sutikimo, bei įpareigoti atsakovus M. U. ir J. U. nugriauti tvorą, pastatytą ieškovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype.

14Vadovaujantis LR CK 4.45 str., jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų klypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas bei kitus įrodymus.

15Nagrinėjamu atveju tarp šalių iškilęs ginčas dėl žemės sklypų Nr. 81 ir Nr. 82 ribų. Ieškovo iniciatyva UAB „Geoksis“ yra atlikti tikslieji žemės sklypo Nr. 82 matavimai. Kadangi atsakovai atsisakė pasirašyti UAB „Geoksis“ 2006-11-16 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą, ieškovas vadovaudamasis LR CK 4.45 str., turi teisę kreiptis į teismą dėl žemės sklypų Nr. 81 ir Nr. 82 ribų nustatymo. Byloje pateikti VAVA raštai taip pat patvirtina, jog VAVA negali susiderinti sklypo Nr. 82 plano, nes žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte nėra suderinimo su gretimo žemės sklypo Nr. 81 savininku ir SB ( - ) valdybos pirmininku. Taigi, nagrinėjamu atveju šalims nesutariant dėl sklypų ribų, ieškovui pateikus teismui savo sklypo tiksliuosius matavimus ir esant ieškovo reikalavimams, ieškovo reikalavimai nagrinėtini teisme ir šiuo atveju nebėra jokio išankstinio ginčo sprendimo ne teisme būdo, o taikos sutartis galima bet kurioje proceso stadijoje. Taigi, nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas nepagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtą pripažinęs, jog šalys nėra išnaudojusios ikiteisminio ginčo sprendimo tvarkos.

16LR CPK 135 str. nustatyta, kad ieškinio reikalavimas turi būti aiškiai suformuluotas. Nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimas yra ydingas, nes jis neišsprendžia tarp šalių kilusio ginčo. Ieškovas prašo pripažinti neteisėtu atsakovų atsisakymą suderinti sklypų ribą, įpareigoti SB ( - ) derinti sklypo Nr. 82 sodų bendrijoje ribas pagal atliktus UAB „Geoksis“ kadastrinius matavimus, be atsakovų sutikimo. Tačiau šiuo atveju reikalavimas turi būti nukreiptas į ateitį, ir ieškovui būtina išaiškinti, jog reiškiant tokio pobūdžio reikalavimą ieškovas turi prašyti teismo suderinti sklypų ribą be atsakovų M. U., J. U. ir SB ( - ) sutikimo. Pažymėtina, kad sodų bendrija nederina sodo sklypų ribų, todėl šiuo atveju ieškovas reikalavimas įpareigoti sodų bendriją suderinti sklypų ribą be atsakovų M. U. ir J. U. sutikimo yra perteklinis ir neteisingai suformuluotas. Atsižvelgiant į ieškovo reikalavimų skaičių, turi būti sumokėtas atitinkamas žyminis mokestis.

17Taigi atsižvelgiant į tai, kad būtina tikslinti ieškovo reikalavimus, taip pat į tai, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog tarp šalių kilęs ginčas turi būti spręstinas ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka, pirmos instancijos teismo nutartis naikintina, ir ieškinio priėmimo klausimas yra perduotinas nagrinėti pirmos instancijos teismui iš naujo.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str. 337 str. 3 p., kolegija,

Nutarė

20Vilniaus miesto ketvirto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 03 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti pirmos instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai