Byla 2-3923-841/2012
Dėl neteisėto atleidimo iš darbo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, sekretoriaujant Janinai Morkūnienei, dalyvaujant ieškovei S. B., ieškovės atstovei advokatei Dianai Latotinai- Micevičei, atsakovo UAB „Mechanika“ atstovams Agnei Gasevičiūtei, advokatei Aušrai Bračiulienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. B. ieškinį atsakovui UAB „Mechanika“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovė S. B. ieškiniu teismo prašė pripažinti atsakovo 2010-04-19 įsakymą Nr.38-K dėl atleidimo iš darbo neteisėtu, laikyti, kad darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo sprendimo įsigaliojimo dienos; įpareigoti atsakovą UAB „Mechanika“ išmokėti ieškovei vidutinį darbo užmokestį už laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos iki galutinio teismo sprendimo įvykdymo; įpareigoti atsakovą UAB „Mechanika“ išmokėti ieškovei paskaičiuotas sumas už nepratęstas kasmetines atostogas, kas sudaro 2336,66 Lt ir delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną, viso 37,15 Lt; įpareigoti atsakovą UAB „Mechanika“ išmokėti ieškovei atlyginimą už vasario mėnesį, kuris sudaro 556,90 Lt ir delspinigius už kiekvieną darbo dieną, kurie sudaro 13,36 Lt; priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“ ieškovės naudai 3000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; priteisti iš atsakovo ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ir jos atstovė teismo posėdyje ieškinį palaikė, paaiškino, kad nors buvo parašiusi prašymą pratęsti atostogas, kol su ja bus atsiskaityta, atsakovas šio prašymo nepaisė, atleido ją iš darbo galutinai neatsiskaitė. Kadangi atostogų metu sirgo, dėl pinigų stygiaus turėjo išgyvenimų, vėlavo ligos pašalpa, todėl laiko, kad patyrė neturtinę žalą. Pažymoje nurodyta suma 450 Lt buvo asmeninė finansininkės skola jai, visą pažymoje nurodytą sumą yra gavusi, laiko, kad jai yra nesumokėtas atlyginimas už vasario mėnesį.

4Atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, teigė, kad atsakovas, atleisdamas ieškovę iš darbo, nepažeidė teisės aktų reikalavimų, ir yra visiškai atsiskaitęs su ieškove, pateikė paskaičiavimus.

5Ieškinys atmestinas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų ir liudytojų parodymų nustatyta, kad 2012-02-10 ieškovė pateikė atsakovui prašymą atleisti iš darbo nuo 2012-02-13, pagal LR DK 175 str. suteikiant nepanaudotas kasmetines atostogas, nukeliant atleidimo datą į kitą dieną po kasmetinių atostogų pabaigos datos (29 b.l.). 2012-02-10 ieškovė pateikė atsakovui prašymą už kasmetines atostogas apmokėti kartu su atlyginimu už sausio mėnesį (33 b.l.). 2012-04-12 pateikė atsakovui prašymą pratęsti kasmetines atostogas tiek dienų, kiek yra delsiama sumokėti už suteiktas kasmetines atostogas ir už pratęstą laiką apmokėti kaip už kasmetines atostogas (5 b.l.). 2012-04-17 atsakovas raštu informavo ieškovę, kad už kasmetines atostogas jai yra sumokėta 2012-02-27 pavedimu, atsižvelgiant į jos 2012-02-10 prašymą, kartu su 2012 m. sausio mėnesio darbo užmokesčio dalimi, ieškovė paprašyta 2012-04-17 atvykti pas atsakovą dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškimu (6,30 b.l.). 2012-04-18 atsakovas informavo ieškovę, kad darbo sutartis su ja nutraukta 2012-04-17, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 str. 1 d., registruotu paštu išsiuntė ieškovei įsakymo Nr.38-K kopiją (7-8,25-28 b.l.). Ieškovė 2012-02-27-2012-03-30 sirgo, jai buvo mokama ligos pašalpa (9 b.l.). Ieškovės banko sąskaitos išraše 2011-11-29 matyti, kad mokėtojas M. D. pervedė 450 Lt, nurodyta mokėjimo paskirtis – grąžinama skola (10-14 b.l.). Ieškovės vidutinis vieno mėnesio atlyginimas UAB „Mechanika“ buvo 1349,67 Lt, vienos dienos vidutinis atlyginimas - 64,27 Lt (23 b.l.). Ieškovei suteiktos eilinės atostogos už laikotarpį nuo 2011-03-09 iki 2012-03-09, 28 kalendorinės dienos, pradedant 2012-02-13, iki 2012-03-13 imtinai (31-32 b.l.). 2012-06-06 buhalterinėje pažymoje nurodytos ieškovei priskaičiuotos ir išmokėtos sumos, pateikti įrodymai apie tų sumų sumokėjimą ieškovei (38-63,121-122 b.l.). Ieškovė buvo pasirašytinai susipažinusi su UAB „Mechanika“ sekretorės-referentės ir personalo vadybininko pareiginiais nuostatais, žinojo pareigybei keliamus reikalavimus (34-37,94-95,123-124 b.l.). Į bylą pateikti UAB „Mechanika“ įstatai, ieškovės darbo sutartis (80-93 b.l.). Finansininkė M. D. yra atsakovo akcininkė, direktorių valdybos narė.

7Ištyrus byloje įrodymus, nustatyta, kad ieškovė S. B. atleista iš darbo UAB „Mechanika“ pagal LR DK 127 str. 1 d. , t. y pagal jos 2012-02-10 atsakovui pateiktą prašymą. Tą pačią dieną ieškovė pateikė prašymą išmokėti jai atostoginius kartu su sausio mėnesio atlyginimu. Nuo 2012-02-13 iki 2012-03-13 ieškovei jos prašymu, vadovaujantis LR DK 175 straipsniu, suteiktos 28 kalendorinių dienų atostogos, nukeliant atleidimo iš darbo dieną po kasmetinių atostogų pabaigos. Ieškovė laikotarpiu nuo 2012-02-27 iki 2012-03-30 sirgo, t.y. susirgo atostogų metu, todėl buvo atleista iš darbo 2012-04-17, t.y., kitą dieną po to, kai po ieškovės ligos praėjo 13 atostogų dienų (neskaičiuojamos šventinės dienos- balandžio 8-9- Šv.Velykos). Kaip matyti iš atsakovo pateiktos buhalterinės pažymos, ieškovei už sausio mėnesį buvo priskaičiuota 1527,27 Lt atlyginimo, atskaičius mokesčius, į banko sąskaitą ieškovei pervesta 1209,40 Lt. Pažymėtina, kad dalis šios sumos-1195,17 Lt pervesta ieškovei 2012-02-09, kita dalis- 14,23 Lt –pervesta ieškovei 2012-02-27. Taip pat 2012-02-27 ieškovei pravesta 1195,17 Lt atostoginių, pažymėtina, kad šių sumų gavimo ieškovė neginčijo, jų gavimas yra nurodytas ieškovės pateiktuose procesiniuose dokumentuose. Kaip matyti iš šių rašytinių įrodymų, ieškovei už jai suteiktas atostogas buvo sumokėtos visos priklausančios sumos, pati ieškovė prašė, kad atlyginimas už atostogas jai būtų sumokėtas kartu su sausio mėnesio atlyginimu, įstatymas nedraudžia darbdaviui ir darbuotojui dėl to susitarti. Kadangi atlyginimas už atostogas buvo ieškovei sumokėtas laiku, darbdaviui neatsirado LR DK 176 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos pagal ieškovės 2012-04-12 prašymą pratęsti atostogas. Kaip matyti iš rašytinių įrodymų, ieškovės atostogos buvo pratęstos tiek dienų, kiek ieškovė atostogų metu sirgo, jos atleidimas įformintas kitą dieną po atostogų pasibaigimo, todėl teismo manymu ieškovės reikalavimas pripažinti atsakovo 2012-04-19 įsakymą Nr.38-K dėl atleidimo iš darbo neteisėtu yra nepagrįstas, todėl atmestinas (pažymėtina, kad ieškinio reikalavime nurodyta įsakymo data 2012-04-19 yra neteisinga, įsakymas dėl ieškovės atleidimo iš darbo yra priimtas 2012-04-17) . Netenkinus šio reikalavimo ir pripažinus, kad atleidžiant ieškovę iš darbo nebuvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, nėra pagrindo tenkinti ir ieškovės reikalavimus dėl vidutinio darbo užmokesčio, atlyginimo už nepratęstas kasmetines atostogas bei delspinigių už juos priteisimo, neturtinės žalos priteisimo. Pažymėtina, kad ieškovė dirbdama pas atsakovą, atliko ir sekretorės referentės ir personalo vadybininkės pareigas, todėl darbo teisės normos reglamentuojančios atleidimą iš darbo jai yra gerai žinomos, ką pažymi ir pati ieškovė savo gyvenimo aprašyme, kurį pateikia internete, todėl nėra pagrindo manyti, kad ieškovė atliko veiksmus (arba jų neatliko) dėl teisės normų ar savo kaip darbuotojo teisių nežinojimo.

8Kaip matyti iš atsakovo pateiktos buhalterinės pažymos, ieškovei už vasario mėnesį dirbtą laiką buvo paskaičiuota 640 Lt, atskaičius mokesčius, į ieškovės sąskaitą 2012-04-13 pravesta 468,96 Lt atlyginimo už vasario mėnesį, šios sumos ieškovė taip pat neginčijo, todėl šis ieškovės reikalavimas taip pat nepagrįstas. Ieškovei buvo žinoma, kad darbo užmokesčio mokėjimas dirbant pas atsakovą nebuvo reguliarus, atsakovo atstovų tvirtinimu, atsakovo finansinė padėtis nėra stabili, todėl priskaičiuotas darbo užmokestis buvo išmokamas dalimis. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, kad ieškovė darbo pas atsakovą metu būtų reiškusi pretenzijas dėl darbo užmokesčio išmokėjimo, jo išdėstymo, tokia pretenzija ir nesutikimas su išdėstymu buvo išsakyta tik teismo posėdžio metu.

9Iš esmės byloje ginčijama tik viena suma- 2011-11-29 ieškovei vyr. finansininkė M. D. iš asmeninės sąskaitos yra pravedusi 450 Lt, nurodyta mokėjimo paskirtis- grąžinama skola. Pažymėtina, kad nors atsakovo pateiktuose dokumentuose ši suma buvo įskaičiuota į sumokėtas sumas, ieškovė nė viename procesiniame dokumente nenurodė, kad buvo paskolinusi pinigų M. D.. Nors posėdžio metu ieškovė pareiškė, kad M. D. grąžino jai asmeninę skolą, jokių su ta skola susijusių aplinkybių ieškovė nepaaiškino. Kaip teismo posėdžio metu paaiškino M. D., ieškovei reikėjo sumokėti už studijas, todėl ji, ieškovės paprašyta, iš asmeninės sąskaitos pravedė ieškovei 450 Lt, mokėjimo paskirtį nurodė kaip skolą, nes reikėjo kažką nurodyti. Kadangi M. D. yra įmonės akcininkė, ji turi teisę skolinti įmonei, minėta 450 Lt suma įmonės jai grąžinta, įtraukta į įmonės balansą, pateikti rašytiniai įrodymai (50 b.l.), todėl teismas atmeta ieškovės teiginį dėl 450 Lt asmeninės skolos, kaip nepagrįstą.

10Ištyręs įrodymus, teismas daro išvadą, kad ieškovės ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti, ieškinys atmestinas.

11Atsakovas šioje byloje patyrė 1000,00 Lt atstovavimo išlaidų. Atsižvelgus į pateiktą paskaičiavimą, šios išlaidos nėra neprotingos ar aiškiai per didelės (126,133 b.l.). Kadangi ieškinys atmestas, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės (CPK 93 str. 1 d.).

12Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, nes neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259- 270 str., str.,

Nutarė

14ieškinį atmesti.

15Priteisti iš ieškovės S. B., a.k.( - ), atsakovui UAB „Mechanika“ 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidų.

16Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai