Byla 1A-655-92-2011

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jūratės Damanskienės, teisėjų Lauretos Ulbienės ir Ryšardo Skirtūno, sekretoriaujant Vaivai Jasudavičiūtei, dalyvaujant prokurorui Tomui Uldukiui, gynėjui advokatui Aleksandras Polomarčuk,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. R. (S. R.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. nuosprendžio, kuriuo S. R. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str.1d. laisvės atėmimu 3 metams ir 3 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str.1 d. 2 d., paskirta bausmė visiško sudėjimo būdu subendrinta su neatliktąja bausme, kuri paskirta jam 2009-11-13 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu – 8 MGL dydžio bauda, ir galutinė bausmė nuteistajam nustatyta - laisvės atėmimas 3 metai ir 3 mėnesiai bei 8 MGL dydžio ( 1040 Lt) bauda, laisvės atėmimo bausmę atliekant pataisos namuose.

3Šiuo nuosprendžiu nuteista ir A. B., tačiau apeliacinių skundų jos atžvilgiu nėra.

4Kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

5S. R. nuteistas už tai, kad 2010 m. liepos 28d., apie 20 val., čigonų bendrijoje, esančioje ( - ), A. B. įgijus 0,04 g narkotinės medžiagos-heroino, kartu su ja neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, name Nr. ( - ), esančiame ( - ), laikė minėtą kiekį narkotinės medžiagos iki 2010 m. liepos 29 d. 10.30 val., kai į namus atėjo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas narkotinės medžiagos pirkėjas. S. R. prie įėjimo į namą Nr. ( - ) iš pirkėjo gavo 20 litų, tačiau perduoti jam heroino nespėjo, kadangi pastebėjo policijos pareigūnus. S. R. vieną lankstinuką išmetė ant žemės šalia verandos, o celofaninį maišelį su dar vienu lankstinuku su heroinu bei gautus 20 litų – ant grindų verandoje. Šiais savo veiksmais S. R. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 str. 1 d.

6Apeliaciniu skundu nuteistasis S. R. prašo sušvelninti jam paskirtą bausmę. Nurodo, kad pilnai prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką bei gailisi nusikaltęs. Prašo atsižvelgti į tai, jog išlaiko 6 nepilnamečius vaikus, ketina dorai gyventi, nepažeidinėti įstatymų.

7Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras– skundą atmesti.

8N. S. R. apeliacinis skundas atmestinas.

9Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas.

10Pirmosios instancijos teismas, skirdamas S. R. bausmę, bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, numatytų BK 41 str., 54 str., nepažeidė. Teismas atsižvelgė į tai, kad padarytas sunkus nusikaltimas, padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, pobūdį, jo padarymo aplinkybes, kaltės formą, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikaltimo padarymo stadiją, nuteistojo asmenybę neigiamai apibūdinančius duomenis – anksčiau teistas, taip pat ir už nusikaltimą, susijusį su disponavimu narkotinėmis medžiagomis, teistumas neišnykęs ir nepanaikintas, tai rodo jo polinkį sistemingai pažeisti įstatymus, nusikalsti, be to, jis nedirbantis, neturintis legalaus pragyvenimo šaltinio.

11Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas, paskirdamas bausmę, neatsižvelgė į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, t.y., kad jis pilnai prisipažino nusikaltęs ir nuoširdžiai gailisi.

12Lietuvos Respublikos BK 59 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra kaltininko prisipažinimas padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdus gailėjimasis arba padėjimas išaiškinant šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Šio straipsnio prasme, šiame punkte nustatytos dvi savarankiškos lengvinančios aplinkybės. Viena iš jų yra kaltininko prisipažinimas ir nuoširdus gailėjimasis. Pagal įprastinį baudžiamojo įstatymo aiškinimą ir susiklosčiusią teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdus gailėjimasis pripažįstamas kaltininko atsakomybę lengvinančia aplinkybe tuomet, kai asmuo savo noru, o ne verčiamas objektyvių aplinkybių prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo yra tada, kai kaltininkas laisva valia pripažįsta padaręs baudžiamąją veiką, kritiškai vertina savo elgesį ir stengiasi sušvelninti nusikaltimo pasekmes ( atsiprašo, grąžina pagrobtą daiktą ir pan.).

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, S. R. nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme savo kaltės dėl jam pareikšto kaltinimo nepripažino (b.l.77, 172), todėl kolegija pritaria apylinkės teismo išvadai, jog apelianto atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra.

14Apylinkės teismas nuosprendyje išsamiai nurodė nuteistojo bausmės rūšies ir dydžio skyrimo motyvus, skirdamas bausmės rūšį ir nustatydamas jos trukmę. Kolegijos nuomone, paskirtoji bausmė, kuri mažesnė nei 260 str. 1 d. sankcijoje numatytas bausmės vidurkis, tiek savo rūšimi, tiek dydžiu nėra aiškiai per griežta, ji atitinka BK 54 str. nurodytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, todėl švelninti ją apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, nėra pagrindo.

15Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

16nuteistojo S. R. apeliacinį skundą atmesti.