Byla 2-940/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Pakrijas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 7 d. nutarties uždarosios akcinės bendrovės ,,Pakrijas“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-933-41/08), ir

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2006 m. kovo 10 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB ,,Pakrijas“, administratoriumi paskyrė UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“.

4BUAB „Pakrijas“ administratorius UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ 2008 m. balandžio 8 d. pateikė teismui prašymą patikslinti BUAB „Pakrijas“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, išbraukiant iš jo firmą ,,Forthmill Limited” su 71 015,24 Lt dydžio reikalavimu, kadangi iš UAB „Pakrijas“ šios įmonės naudai jau buvo išieškota net 479 966,20 Lt, be to, firma yra likviduota ir dar 2006 m. rugsėjo 13 d. išbraukta iš Bendrovių registro Jungtinėje karalystėje, o tai reiškia, kad byloje neįgalioti asmenys 2006 m. lapkričio 15 d. pateikė teismui prašymą dėl neegzistuojančios firmos kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, o vėliau ir patikslinimo.

5Pareiškėjo R. S. atstovas advokatas M. Kazlauskas 2008-05-15 kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti R. S. kreditoriumi BUAB „Pakrijas“ bankroto byloje (6 t., b. l. 53 – 55). Nurodė, kad 2006-09-13 likvidavus kreditorių - firmą ,,Forthmill Limited”, jos teisių ir pareigų perėmėju pagal 2006-09-04 perdavimo – perėmimo aktą yra šios firmos vienintelis akcininkas R. S.

6BUAB „Pakrijas“ administratoriaus atstovas atsiliepime į pareiškėjo R. S. atstovo 2008-05-05 prašymą nurodė, kad firma ,,Forthmill Limited” su 71 015,24 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą buvo įtraukta neteisėtai, todėl procesinių teisių perėmimas byloje negalimas (6 t., b. l. 137 – 141; CPK 48 str. 1 d.). Atsakovo teigimu, firma ,,Forthmill Limited” 2006-09-13 likviduota ir išbraukta iš bendrovių registro, o ši aplinkybė patvirtinta teismų nutartyse. Be to, pareiškėjas pagal ĮBĮ praleido terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 7 d. nutartimi patikslino BUAB ,,Pakrijas“ kreditorių sąrašą ir jų kreditorinius reikalavimus, išbraukdamas iš trečios eilės kreditorių sąrašo firmą ,,Forthmill Limited” su 71 015,24 Lt finansiniu reikalavimu ir įtraukdamas į trečios eilės kreditorių sąrašą R. S. su 71 015,24 Lt finansiniu reikalavimu (6 t., b. l. 175 -177). Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartimi firma ,,Forthmill Limited” įtraukta į BUAB „Pakrijas“ trečios eilės kreditorių sąrašą su 20 727,20 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu, Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 2 d. nutartimi firmos ,,Forthmill Limited” kreditorinis reikalavimas buvo padidintas iki 71 015,24 Lt. Tačiau Škotijos bendrovių registro tvarkytojas 2008 m. kovo 14 d. raštu (6 t., b. l. 16-18) patvirtino, kad 2006 m. rugsėjo 13 d. ribotos atsakomybės bendrovė ,,Forthmill Limited” buvo išbraukta iš registro ir likviduota. Teismo nuomone, 2006-08-20 Neeilinio akcininkų susirinkimo protokolas (6 t., b. l. 157-158) patvirtina, kad visos minėtos firmos akcijos buvo perleistos vieninteliam akcininkui R. S. (2006 m. rugsėjo 4 d. sutartis, 6 t., b. l. 154).

8Teismo teigimu, Vilniaus apygardos teismo 2006-07-26 nutartyje teismas yra pažymėjęs, kad bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nesutinka su firmos ,,Forthmill Limited” prašymu įtraukti šią firmą į kreditorių sąrašą su 1 186 865,53 Lt finansiniu reikalavimu, bei, kad tarp BUAB „Pakrijas“ ir firmos ,,Forthmill Limited” Lietuvos apeliaciniame teisme bei Vilniaus apygardos teisme vyksta ginčai, todėl jų neišsprendus (nepasibaigus atitinkamoms civilinėms byloms), nutarties priėmimo dienai nebuvo sprendžiamas klausimas dėl firmos ,,Forthmil Limited“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Dėl nurodytų aplinkybių yra pagrindas teigti, jog firma ,,Forthmill Limited” bankroto bylos iškėlimo dieną (2006 m. kovo 10 d.) nebuvo likviduota ir turėjo teisę pareikšti prašymą dėl jos įtraukimo į BUAB ,,Pakrijas“ kreditorių sąrašą, tačiau toks prašymas nebuvo įgyvendintas ir nepatvirtintas kartu su kitais kreditoriais ir jų reikalavimais dėl to, kad vyko teisminiai ginčai. Teismo nuomone, dėl to atmestinas atsakovo argumentas apie tai, kad firma ,,Forthmill Limited” į BUAB ,,Pakrijas“ kreditorių sąrašą buvo įtraukta neteisėtai, todėl procesinis teisių perėjimas yra negalimas.

9Teismas nurodė, kad dar iki firmos ,,Forthmill Limited” likvidavimo vienintelis šios firmos akcininkas R. S. buvo paskirtas firmos ,,Forthmill Limited” teisių ir pareigų perėmėju, t. y. nuo šio teisių ir pareigų perėmimo momento (2006 m. rugsėjo 4 d.), R. S. turėjo galiojančią reikalavimo teisę į BUAB ,,Pakrijas“, o teisių perėmimo sutartis nėra nuginčyta. Teismo teigimu, R. S. ir likviduota firma ,,Forthmill Limited” yra užsienio subjektai, todėl ginčams dėl sutarties vykdymo ir jos teisėtumo yra taikoma užsienio teisė (CPK 808 str.). Teismui nėra pateikti duomenys apie užsienio teisės taikymą sudarant reikalavimo teisės perleidimo sutartį, todėl teismas, aiškindamas reikalavimo perleidimo sutarties teisėtumą, taiko Lietuvos Respublikos teisės normas. Teismo nuomone, nėra pagrindo teigti, kad teisių ir pareigų perleidimas pasibaigusio juridinio asmens dalyviui būtų neteisėtas ir prieštaraujantis tiek to juridinio asmens teisėms ir interesams, tiek bendroms CK nuostatoms (CK 1.82 str., 2.134 str., 2.87 str. 6 p., 2.98 str.). Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pagal ĮBĮ 26 str. 1 dalį pareiškėjo R. S. prašymu yra pagrindas pakeisti esamą kreditorių - firmą ,,Forthmill Limited” naujuoju.

10Atskiruoju skundu atsakovas BUAB ,,Pakrijas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patikslinti BUAB ,,Pakrijas“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, išbraukiant iš jo kreditorių firmą ,,Forthmill Limited” su 71 015,24 Lt reikalavimu ir R. S. prašymą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo atmesti (7 t., b. l. 1 – 6). Savo skundą apeliantas motyvuoja šiais argumentais:

111. Teismas, pažeisdamas CPK reikalavimus, nevertino dalies atsakovo argumentų - atsakovo nurodyto fakto, kad R. S. atstovo į bylą pateiktas 2006-09-04 teisių perėmimo aktas pasirašytas atgaline data, dėl ko yra teismo pripažintinas negaliojančiu ex officio (CK 1.78 str. 5 d., 1.86 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2004). Pastarąjį faktą patvirtina tai, kad: 2006-09-04 teisių perėmimo akto tekste nurodyta informacija neatitinka tikrovės, nes firma ,,Forthmill Limited” turėjo du akcininkus, kurie valdė po pusę įmonės akcininkų; firmą ,,Forthmill Limited” ir R. S. atstovauja tas pats atsakovas; firmos ,,Forthmill Limited” spaudas nebuvo sunaikintas po jos likvidavimo, ir juo neteisėtai buvo disponuojama; R. S. pateikė prašymą patvirtinti kreditorinį reikalavimą netrukus po to, kai paaiškėjo aplinkybės, jog firma ,,Forthmill Limited” yra likviduota. Be to, šis sandoris pripažintinas niekiniu, nes reikalavimo teisė perduota R. S. negavus įgaliotojo sutikimo (CK 6.760 str. 1 d., 8 d.).

122. Teismas nepagrįstai nevertino atsakovo pateikto 2008-05-27 Jungtinės karalystės įmonių registro tvarkytojo patvirtinimo, kad firmos ,,Forthmill Limited” išregistravimo metu (2006-09-22) ši firma turėjo du akcininkus R. S. ir A. Z. , valdžiusius po 50 proc. įmonės akcijų.

133. ,,Forthmill Limited” į BUAB ,,Pakrijas“ kreditorių sąrašą įtraukta neteisėtai, todėl jos procesinis teisių perėmimas nėra galimas (CPK 48 str. 1 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-273/2008).

144. Teismas neįvertino tos aplinkybės, kad Vilniaus apygardos teismo žinioje yra civilinė byla Nr. 2-152-565/2005 pagal pareiškėjo BUAB ,,Pakrijas“ prašymą atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-152-45/2005 dėl Vilniaus apygardos teismo 2005-03-14 sprendimo dalies dėl delspinigių priteisimo iš BUAB ,,Pakrijas“. Teismas negalėjo spręsti klausimo dėl procesinių teisių perėmimo bankroto byloje, kol nebus išspręstas klausimas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-152-45/05.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas R. S. prašo atmesti apelianto BUAB ,,Pakrijas“ atskirąjį skundą (7 t., b. l. 11 – 13), motyvuodamas šiais argumentais:

161. Teismas teisingai ištyrė visus į byloję esančius įrodymus ir nustatė reikalingų aplinkybių visetą, t.y. kad ,,Forthmill Limited” turėta reikalavimo teisė tinkamai perleista R. S. , kuris pagrįstai patvirtintas naujuoju kreditoriumi.

172. Apelianto teiginiai dėl 2006-09-04 teisių perėmimo akto pasirašymo atgaline data, laikytini jo nuomone, kuri nepagrįsta įrodymais.

183. Edinburgo įmonių registro 2008-05-27 pažymoje nurodyti duomenys, egzistavo įmonės steigimo ir registravimo metu, jie nebuvo tikslinami visą įmonės veikimo laiką.

19Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

21Pagal bylos duomenis, firmos ,,Forthmill Limited” kreditorinis reikalavimas patvirtintas ir šis juridinis asmuo tapo byloje dalyvaujančiu asmeniu Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartimi, tačiau, kaip vėliau nustatyta Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartimi (bylos Nr. 2-273/2008), ši firma dar 2006 m. rugsėjo 13 d. buvo likviduota ir išregistruota, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad į BUAB ,,Pakrijas“ bankroto byloje dalyvaujančių asmenų sąrašą firma ,,Forthmill Limited” įtraukta neteisėtai. Konstatavus šio asmens įstojimo į bylą neteisėtumą, nėra pagrindo teigti, kad apygardos teismas 2007 m. sausio 25 d. nutartimi teisėtai patvirtino šios firmos kreditorinį reikalavimą, teises į kurį gali perimti kitas asmuo. Todėl pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nors ir pagrįstai išbraukė iš BUAB ,,Pakrijas“ trečios eilės kreditorių sąrašo firmą ,,Forthmill Limited” su 71 015,24 Lt finansiniu reikalavimu, tačiau nepagrįstai nurodė, kad galimas šios firmos procesinių teisių perėmimas (CPK 48 str. 1 d.). Kita vertus, iš teismui pateikto ,,Forthmill Limited” reikalavimo perleidimo R. S. akto matyti, kad nagrinėjamoje byloje galėtų būti atskirai svarstomas R. S. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimas, kadangi šis asmuo pagal minėtą aktą dar iki firmos ,,Forthmill Limited” išregistravimo perėmė jos materialines reikalavimo teises į UAB ,,Pakrijas“ turtą (6 t., b. l. 37, 38).

22Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 10 d. nutartimi iškelta bankroto byla UAB ,,Pakrijas“ ir nustatytas 45 dienų terminas, skaičiuojamas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį buvo galima pareikšti kreditorinius reikalavimus. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos, o ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtosios dalies 5 punkte nustatytas terminas kreditorių reikalavimams pareikšti nėra naikinamasis, dėl ko teismas gali ir vėliau pateiktus prašymus dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo ar patikslinimo priimti ir išnagrinėti iki nutarties nutraukti bankroto bylą ar sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį ir CPK 78 straipsnį. Todėl kreditorius R. S. turi teisę motyvuotai pareikšti finansinį reikalavimą iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą ar sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo, prašydamas atnaujinti praleistą terminą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, o teismas, pripažinęs, kad priežastys, dėl kurių pareiškėjas praleido kreditorinio reikalavimo pareiškimo terminą, yra svarbios, gali motyvuota nutartimi atnaujinti praleistą terminą (ĮBĮ 26 str. 1 d. ir CPK 78 str.).

23Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad apygardos teismas nepagrįstai konstatavo, jog nagrinėjamoje byloje R. S. turi teisę perimti firmos ,,Forthmill Limited” procesines teises, dėl ko, be pagrindo nesprendęs termino R. S. kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo ir reiškiamo reikalavimo pagrįstumo klausimų priėmė ir patvirtino pareiškėjo kreditorinį reikalavimą.

24Be to, teismas, spręsdamas pareiškėjo R. S. kreditorinio reikalavimo priėmimo ir jo patvirtinimo klausimą, netinkamai taikė ir kitas materialinės bei procesinės teisės normas.

25Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar įstatymų numatytais atvejais užsienio teisę taiko, aiškina ir jos turinį nustato teismas ex officio (savo iniciatyva) (CK 1.12 str., CPK 808 str. 1 d.). Pagal CK 1.10 straipsnio pirmąją dalį civiliniams santykiams užsienio teisė taikoma, kai tai numato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, šalių susitarimai ar Lietuvos Respublikos įstatymai. Užsienio juridinių asmenų civilinis teisnumas nustatomas pagal valstybės, kurioje šie juridiniai asmenys yra įsteigti, teisę (CK 1.19 str. 1 d.). Pagal CK 1.19 straipsnyje numatytą taikytiną teisę reglamentuojamas juridinio asmens steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas, organų sistema ir jų kompetencija, civilinė atsakomybė, įstatymų ir steigimo dokumentų pažeidimo teisinės pasekmės (CK 1. 20 str. 1 d.). Todėl apygardos teismas, siekdamas įvertinti, ar pareiškėjo R. S. kreditorinis reikalavimas BUAB ,,Pakrijas“ yra pagrįstas, t. y. ar likviduojant užsienio juridinį asmenį ,,Forthmill Limited”, jo turimas kreditorinis reikalavimas BUAB ,,Pakrijas“ perduotas pareiškėjui R. S. teisėtai, nepagrįstai netaikė užsienio, nagrinėjamuoju atveju, Škotijos, kurioje buvo įsteigtas ir likviduotas juridinis asmuo ,,Forthmill Limited”, teisės (CK 1.19 str. 1 d., 1.20 str. 1 d.). Nepagrįsti pirmosios instancijos teismo argumentai, kad dėl to, jog teismui nėra pateikti duomenys apie užsienio teisės taikymą sudarant reikalavimo teisės perleidimo sutartį, teismas, aiškindamas sandorio teisėtumą, kurio pagrindu reiškiamas kreditorinis reikalavimas nagrinėjamoje byloje, gali taikyti Lietuvos Respublikos teisės normas. Pažymėtina, kad pareiga šaliai pateikti įrodymus, susijusius su taikomos užsienio teisės normų turiniu, tenka tik tokiu atveju, kuomet užsienio teisės taikymą numato šalių susitarimas ir imperatyvios įstatymų normos leidžia šalims susitarti dėl užsienio teisės taikymo (CPK 808 str. 2 d., CK 1.12 str., 1.11 str. 2 d.). Tačiau nagrinėjamoje byloje tokio susitarimo nėra, be to, normos, reglamentuojančios užsienio juridinio asmens ,,Forthmill Limited” likvidavimo ir jo turimo kreditorinio reikalavimo perdavimo akcininkui R. S. santykius, yra imperatyvaus pobūdžio (CK 1.11 str. 2 d., 1.19 str. 1 d., 1.20 str. 1 d.).

26Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimą, privalo taikyti Škotijos teisę, pagal kurią, be kita ko, nustatyti, ar pareiškėjas R. S. buvo vienintelis ,,Forthmill Limited” akcininkas, kuriam teisėtai 2006-08-20 Neeilinio akcininkų susirinkimo protokolu (6 t., b. l. 156, 157) perleistos visos ,,Forthmill Limited” akcijos, ar R. S. teisėtai 2006-09-04 teisių perėmimo sandorio pagrindu perėmė materialines teises iš firmos ,,Forthmill Limited” (6 t., b. l. 37, 38). Sprendžiant termino pareiškėjo R. S. kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo ir šio reikalavimo pagrįstumo klausimus, atkreiptinas dėmesys ir į įsiteisėjusioje Vilniaus apygardos teismo nutartyje 2008 m. gegužės 16 d. nutartyje nustatytas aplinkybes. Šioje nutartyje firmos ,,Forthmill Limited” vadovo A. Z. procesiniai veiksmai buvo įvertintini kaip akivaizdus piktnaudžiavimas procesine ieškinio pateikimo teise, nes šis asmuo, būdamas vienu iš firmos ,,Forthmill Limited” akcininkų ir vadovų, negalėjo nežinoti apie tai, jog ieškinį teisme reiškia prisidengdamas neegzistuojančio juridinio asmens vardu bei antspaudu. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas nurodytus klausimus, turėtų įvertinti ir nepagrįstai netirtą atsakovo pateiktą Edinburgo įmonių registro 2008-05-27 pažymą, pagal kurią, likviduojant ,,Forthmill Limited”, R. S. priklausė tik 50 proc. šios įmonės akcijų (6 t., b. l. 169, 170). Be to, sprendžiant R. S. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą, atsižvelgtina ir į tai, kad, kaip nurodo atsakovas, Vilniaus apygardos teismo žinioje yra civilinė byla Nr. 2-152-565/2005 pagal pareiškėjo BUAB ,,Pakrijas“ prašymą atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-152-45/2005 dėl Vilniaus apygardos teismo 2005-03-14 sprendimo dalies dėl delspinigių priteisimo iš BUAB ,,Pakrijas“, kurioje pareiškėjas BUAB ,,Pakrijas“ ginčija palūkanų už susidariusį įsiskolinimą priteisimą jau likviduotam juridiniam asmeniui ,,Forthmill Limited”.

27Pagal nurodytus motyvus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai neišsprendęs termino pareiškėjo R. S. kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo klausimo, priėmė prašymą dėl R. S. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir patvirtino šio asmens kreditorinį reikalavimą. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 7 d. nutarties dalis dėl pareiškėjo R. S. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo naikintina ir šio kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 338 str., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.). Teisėjų kolegijai konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai išbraukė iš BUAB ,,Pakrijas“ trečios eilės kreditorių sąrašo firmą ,,Forthmill Limited” su 71 015,24 Lt finansiniu reikalavimu, ši nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 338 str., 320 str. 1 d., 337 str. 1 p.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1, 3 punktais,

Nutarė

29Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 7 d. nutarties dalį, kuria į trečios eilės kreditorių sąrašą įtrauktas R. S. su 71 015,24 Lt finansiniu reikalavimu, ir perduoti pirmosios instancijos teismui šio kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą nagrinėti iš naujo.

30Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. kovo 10 d. nutartimi iškėlė bankroto... 4. BUAB „Pakrijas“ administratorius UAB „Bankroto administravimo... 5. Pareiškėjo R. S. atstovas advokatas M. Kazlauskas 2008-05-15 kreipėsi į... 6. BUAB „Pakrijas“ administratoriaus atstovas atsiliepime į pareiškėjo R.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 7 d. nutartimi patikslino BUAB... 8. Teismo teigimu, Vilniaus apygardos teismo 2006-07-26 nutartyje teismas yra... 9. Teismas nurodė, kad dar iki firmos ,,Forthmill Limited” likvidavimo... 10. Atskiruoju skundu atsakovas BUAB ,,Pakrijas“ prašo panaikinti Vilniaus... 11. 1. Teismas, pažeisdamas CPK reikalavimus, nevertino dalies atsakovo argumentų... 12. 2. Teismas nepagrįstai nevertino atsakovo pateikto 2008-05-27 Jungtinės... 13. 3. ,,Forthmill Limited” į BUAB ,,Pakrijas“ kreditorių sąrašą įtraukta... 14. 4. Teismas neįvertino tos aplinkybės, kad Vilniaus apygardos teismo žinioje... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas R. S. prašo atmesti apelianto... 16. 1. Teismas teisingai ištyrė visus į byloję esančius įrodymus ir nustatė... 17. 2. Apelianto teiginiai dėl 2006-09-04 teisių perėmimo akto pasirašymo... 18. 3. Edinburgo įmonių registro 2008-05-27 pažymoje nurodyti duomenys,... 19. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Pagal bylos duomenis, firmos ,,Forthmill Limited” kreditorinis reikalavimas... 22. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas.... 23. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad apygardos teismas... 24. Be to, teismas, spręsdamas pareiškėjo R. S. kreditorinio reikalavimo... 25. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar įstatymų numatytais atvejais... 26. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios... 27. Pagal nurodytus motyvus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas,... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 7 d. nutarties dalį, kuria... 30. Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą....