Byla B2-2048-614/2018
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė, sekretoriaujant Renatai Anderson, bylos dalyviams nesant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios AB „Lietuvos automatika“ bankroto administratoriaus UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ prašymą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2015-09-14 nutartimi iškėlė AB „Lietuvos automatika“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Pajūrio administratorių agentūra“.

3Vilniaus apygardos teismo 2016-01-08 nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašas, kuris 2016-01-29, 2016-03-04, 2016-06-02, 2016-08-11, 2016-08-26, 2016-08-29, 2017-01-11, 2017-01-17 ir 2017-02-02, 2017-05-24, 2018-02-28 nutartimis buvo patikslintas.

4Vilniaus apygardos teismo 2016-08-26 nutartimi AB „Lietuvos automatika“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Teisme gautas bankrutavusios AB „Lietuvos automatika“ bankroto administratoriaus prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

6Prašymas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba pervedimo aktus, bei Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą.

8Bankrutavusios AB „Lietuvos automatika“ bankroto administratoriaus pateiktas 2018-02-09 likvidacinis aktas ir 2018 m. likvidacinis balansas patvirtina, kad bankrutavusi AB „Lietuvos automatika“ turto nebeturi. Taigi, galimybių gauti pajamų kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti nėra. Bankroto administratoriaus pateiktas 2018-02-20 kreditorių susirinkimo protokolas patvirtina, kad įmonės kreditoriai nutarė įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su prašymu dėl įmonės veiklos pabaigos. Bankroto administratorius pateikė teismui LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2017-06-05 pažymą Nr. (38-14)-VR-1.7-3, kuria informuojama, jog agentūroje nėra duomenų, kad BUAB „Lietuvos automatika“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas.

9Esant nurodytoms aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams bei vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis, priimtinas sprendimas dėl bankrutavusios AB „Lietuvos automatika“ pabaigos.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 236, 270 straipsniais ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

11bankrutavusios AB „Lietuvos automatika“ bankroto administratoriaus UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ prašymą tenkinti.

12Bankrutavusią AB „Lietuvos automatika“ (į. k. 221972310, registruota: Panerių g. 45, Vilnius) pripažinti pasibaigusia ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

13Pavesti bankrutavusios AB „Lietuvos automatika“ bankroto administratoriui UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ atlikti veiksmus, numatytus įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai