Byla 2-1231-676/2018
Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant ieškovei J. V. ir jos atstovui advokatui Kęstučiui Kanišauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. V. ieškinį atsakovui B. V., institucija teikianti išvadą byloje – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, trečiasis asmuo akcinė bendrovė SEB bankas, dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo nutraukti santuoką su atsakovu dėl abiejų sutuoktinių kaltės; po santuokos nutraukimo palikti ikisantuokines pavardes; nustatyti nepilnametės E. V., gimusios ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove; priteisti iš atsakovo nepilnametės E. V., gimusios ( - ), išlaikymą po 220 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo į teismą dienos iki vaiko pilnametystės, šią sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja paskirti ieškovę; padalinti santuokinį turtą bei prievoles kreditoriui bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas valstybei.

5Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai.

6Teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovas paaiškino, kad po taikos sutarties sudarymo aplinkybės nepasikeitė, šalys kartu negyvena ir nesiruošia gyventi, todėl prašo nutraukti santuoką ir patvirtinti taikos sutartį joje nurodytomis sąlygomis.

7Teismas

konstatuoja:

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalis numato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi.

9Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad šalių santuoka įregistruota ( - ). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ) (b.l. 8). Šalys turi nepilnametę dukrą E. V., gimusią ( - ) (b. l. 9) Sutuoktiniai kartu negyvena, bendro ūkio neveda, artimų santuokinių ryšių nepalaiko. Šalims nesutinkant taikytis, susitaikymo terminas nebuvo skirtas. Iš ieškovės ir jos atstovo paaiškinimų, byloje esančių duomenų matyti, kad tarp sutuoktinių santuokinis gyvenimas nesusiklostė, sutuoktiniai atitolę vienas nuo kito, nes negyvena santuokinio gyvenimo, kiekvienas turi savo gyvenimą, darytina išvada, kad sutuoktiniai toliau bendrai gyventi ir išsaugoti šeimos nebenori, taikytis nenori.

10Tarp šalių ginčo dėl pavardžių nėra, todėl po santuokos nutraukimo ieškovei J. V. paliekama ikisantuokinė pavardė – V., o atsakovui B. V. paliekama – V. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.69 straipsnio 1 dalis).

11Šalys išlaikymo viena kitai nereikalauja (CK 3.72 straipsnis).

12Taikos sutartimi šalys susitarė:

 1. Šalys susitaria, kad po santuokos nutraukimo tolesnė nuolatinė dukters E. V., gimusios ( - ), gyvenamoji vieta bus kartu su motina J. V., jos gyvenamojoje vietoje.
 2. B. V. dukters E. V. biologinis tėvas, moka dukrai E. V. materialinę paramą, mokėdamas nuosekliai kas mėnesį periodinėmis išmokomis 220 eurų (dviejų šimtų dvidešimt eurų) dydžio išlaikymą iki vaiko pilnametystės, reguliariai pervesdamas dukros išlaikymui skirtas lėšas į J. V. nurodytą banko sąskaitą, atsižvelgus į infliaciją išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
 3. Šalys susitaria, kad dukteriai E. V. skirtų išlaikymo lėšų tvarkymas (administravimas) uzufrukto teise ir prievole bei pareiga tenka vaiko motinai J. V..
 4. Šalys susitaria ir pažymi, kad po santuokos nutraukimo geranoriškai tarpusavyje iš anksto derindami abudu ir toliau lygiai vienodomis motinos bei tėvo teisėmis netrukdomai su dukterimi E. V. matysis, bendraus, savąją dukrą auklės, dalyvaudami jos ugdyme ir lavinime (ar įvairiose kitose vaiko gyvenimo srityse, kiek tai neprieštaraus nepilnametės dukros interesams).
 5. Šalys susitaria, kad B. V., iš anksto suderinant su J. V., turės teisę į galimybę su vaiku susitikti, bendrauti po du kartus kiekvieną savaitę. J. V. nedraus ir neribos B. V. teisių į susitikimus su dukterimi E. V..
 6. Šalys susitaria ir pripažįsta, kad po santuokos nutraukimo santuokai pasibaigus pasilieka solidari B. V. ir Jurgitos (V.) V. skolinė prievolė kreditoriui akcinei bendrovei SEB bankui pagal 2013 m. spalio 25 d. kredito sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu buvo suteiktas kreditas buto, unikalus daikto numeris ( - ), adresu V. B. g. ( - ) mieste įsigijimui. Tolesnis kredito bankui mokėtojas yra ir bus B. V..
 7. Šalys pažymi ir patvirtina, kad santuokoje įgyti namų apyvokos daiktai, buitinė technika ir kiti asmeninio naudojimo (reikmenys) daiktai be ginčo tarp jų abipusiu susitarimu jau yra pasidalinti. Dėl santuokoje įgyto šitokios kategorijos turto pasidalinimo vienas kitam jokių pretenzijų neturi ir nereiškia.
 8. Šalys susitaria ir pareiškia, kad po santuokos nutraukimo (pasibaigimo) B. V. asmeninės nuosavybės teisėmis lieka visas nekilnojamasis daiktas - butas, unikalus daikto numeris ( - ), (vidutinė rinkos vertė 28 296 EUR), esantis adresu V. B. g. ( - ) mieste, santuokai pasibaigus registruojant B. V. nuosavybės teisę į šį turtą viešajame registre.
 9. Šalys susitaria ir pareiškia, kad po santuokos nutraukimo (pasibaigimo) Jurgitai (V.) V. asmeninės nuosavybės teisėmis atitenka lengvasis automobilis OPEL MERIVA - A, valstybinis numeris ( - )
 10. Atsakovas B. V. neprieštarauja ir sutinka, kad po santuokos nutraukimo Jurgitai (V.) V. asmeninės nuosavybės teise atitektų šio sprendimo 9. punkte nurodytas kilnojamasis turtas - lengvasis automobilis OPEL MERIVA - A, valstybinis numeris ( - ) ir už šio kilnojamojo daikto dalį neprašo sau jokios kompensacijos.
 11. B. V. sutinka ir įsipareigoja per vienerių kalendorinių metų laiką nuo 2018 m. vasario mėn. iki 2019 m. sausio 31 d. proporcingomis dalimis kaip kompensaciją (už baldus) sumokėti J. V. 2 000 EUR. (du tūkstančius eurų).
 12. Šalys pažymi ir patvirtina, kad viešajame registre registruotino ar neregistruotino, priklausančio šalims bendrąja jungtine nuosavybe kitokio turto nėra, aparto nurodytojo sutarties 11. punkte ir 12. punkte, kito dalintino turto neturi, todėl tarpusavyje dalintis daugiau nėra ko, kitokios kategorijos turto pasidalijimo klausimas šalims neaktualus.
 13. Šalys susitariame ir pareiškia, kad ateityje dėl turto pasidalijimo tarp jų jokių pretenzijų vienas kitam neiškils ir turtinio pobūdžio ginčų tarp šalių nebus.
 14. B. V. atlygina valstybei J. V. turėtas bylinėjimosi išlaidas.

13Šalys taikos sutartimi išsprendė visus su santuokos nutraukimu susijusius klausimus, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir kitus klausimus. Pateikta teismui taikos sutartis imperatyvioms įstatymų normoms ir viešajam interesui neprieštarauja, dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra visų taikos sutarties šalių valia, ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl minėtos taikos sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo nėra (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Pateikta taikos sutartis reglamentuoja šalių susitarimą užbaigti taikos sutartimi civilinę bylą Nr. 2-1231-676/2018, nutraukiant šalių santuoką, išsprendžiant turtinius klausimus, reikalavimus dėl tarpusavio išlaikymo priteisimo bei paskirstant bylinėjimosi išlaidas. Tokiu būdu minėta taikos sutartis išsprendžia ginčytinus klausimus užkirsdama kelią kilti teisminiams ginčams, todėl prašymas tenkintinas ir patvirtintina pateikta taikos sutartis (CPK 293 - 294 straipsniai, CK 6.983 – 6.986 straipsniai).

14Šalims taikos sutarties sudarymo, pasirašymo ir vykdymo sąlygos bei bylos nutraukimo pasekmės žinomos, šalys taikos sutartyje nurodė, kad CPK 293 straipsnis, 294 straipsnis turinį suprato, todėl taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

15Taikos sutartimi šalys susitarė, jog atsakovas B. V. atlygina valstybei J. V. turėtas bylinėjimosi išlaidas.

16Ieškovei 2017 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. 2.3-(NTP-2)-17-T-1205-11855 suteikta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba ir ji 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Teismas, įvertindamas į tai, jog ginčas kilęs iš šeimos teisinių santykių, byla baigiama taikos sutartimi, šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, atsakovas atleistinas nuo 75 procentų valstybei mokėtinų bylinėjimosi išlaidų (CPK 96 straipsnio 7 dalis), todėl iš atsakovo B. V. valstybės naudai priteistini 25 procentai - 88,11 EUR už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą. Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Iš atsakovo B. V. valstybės naudai priteistini 25 procentai mokėtino žyminio mokesčio – 19,75 EUR (CPK 87 straipsnio 2 dalis, 96 straipsnio 1 dalis, 99 straipsnio 2 dalis).

17Naikintinos Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 20 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – laikino išlaikymo po 190 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis priteisimas iš atsakovo B. V. nepilnamečiam vaikui E. V., gimusiai 2014 m. kovo 19 d. (CPK 149 straipsnis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 268 straipsniu, 269 straipsniu, 270 straipsniu, 385 straipsniu, teismas

Nutarė

19Ieškovės J. V., asmens ( - ) ir atsakovo B. V., asmens kodas ( - ) santuoką, sudarytą ( - ) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ), nutraukti.

20Po santuokos nutraukimo šalims palikti ikisantuokines pavardes: ieškovei – V., atsakovui – V..

21Šalys išlaikymo viena kitai nereikalauja.

22Patvirtinti ieškovės J. V., asmens kodas ( - ) ir atsakovo B. V., asmens kodas ( - ) 2018 m. vasario 15 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

231.

24Po santuokos nutraukimo šalių nepilnametės dukters E. V., gimusios ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma kartu su motina J. V..

252.

26Atsakovas B. V. nepilnametės dukters E. V., gimusios ( - ), išlaikymui moka po 220 EUR (du šimtus dvidešimt eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės, pervesdamas dukros išlaikymui skirtas lėšas į J. V. nurodytą banko sąskaitą, atsižvelgus į infliaciją išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

273.

28Nepilnametės dukters E. V., gimusios ( - ), išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skiriama vaiko motina J. V..

294.

30Šalys po santuokos nutraukimo geranoriškai tarpusavyje iš anksto derindami abudu ir toliau lygiai vienodomis motinos bei tėvo teisėmis netrukdomai su dukterimi E. V. matysis, bendraus, savąją dukrą auklės, dalyvaudami jos ugdyme ir lavinime (ar įvairiose kitose vaiko gyvenimo srityse, kiek tai neprieštaraus nepilnametės dukros interesams).

315.

32B. V., iš anksto suderinęs su J. V., su vaiku E. V., gimusia ( - ), susitinka, bendrauja po du kartus kiekvieną savaitę. J. V. nedraus ir neribos B. V. teisių į susitikimus su dukterimi E. V..

336.

34Po santuokos nutraukimo pasilieka solidari B. V. ir Jurgitos (V.) V. skolinė prievolė kreditoriui akcinei bendrovei SEB bankui pagal 2013 m. spalio 25 d. kredito sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu buvo suteiktas kreditas buto, unikalus daikto numeris ( - ), adresu V. B. g. ( - ) mieste įsigijimui. Tolesnis kredito bankui mokėtojas yra ir bus B. V..

357.

36Santuokoje įgyti namų apyvokos daiktai, buitinė technika ir kiti asmeninio naudojimo (reikmenys) daiktai be ginčo tarp jų abipusiu susitarimu jau yra pasidalinti. Dėl santuokoje įgyto šitokios kategorijos turto pasidalinimo vienas kitam jokių pretenzijų neturi ir nereiškia.

378.

38Po santuokos nutraukimo B. V. asmeninės nuosavybės teisėmis lieka visas nekilnojamasis daiktas - butas, unikalus daikto numeris ( - ), (vidutinė rinkos vertė 28 296 EUR), esantis adresu V. B. g. ( - ) mieste, registruojant B. V. nuosavybės teisę į šį turtą viešajame registre.

399.

40Po santuokos nutraukimo J. V. asmeninės nuosavybės teisėmis atitenka lengvasis automobilis OPEL MERIVA - A, valstybinis numeris ( - ) identifikavimo Nr. (VIN) ( - ).

4110.

42B. V. sumoka per vienerių kalendorinių metų laiką nuo 2018 m. vasario mėn. iki 2019 m. sausio 31 d. proporcingomis dalimis kaip kompensaciją (už baldus) J. V. 2 000 EUR (du tūkstančius eurų).

4311.

44Viešajame registre registruotino ar neregistruotino, priklausančio šalims bendrąja jungtine nuosavybe kitokio turto šalys neturi.

4512.

46B. V. atlygina valstybei J. V. turėtas bylinėjimosi išlaidas.

47P. K. miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – laikino išlaikymo priteisimą iš atsakovo B. V. nepilnamečiam vaikui E. V., gimusiai ( - ).

48Priteisti valstybei iš atsakovo B. V., asmens kodas ( - ) 19,75 EUR (devyniolika eurų 75 centus) žyminio mokesčio.

49Priteisti valstybei iš atsakovo B. V., asmens kodas ( - ) 88,11 EUR (aštuoniasdešimt aštuonis eurus 11 centų) bylinėjimosi išlaidų už antrinę teisinę pagalbą, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto surenkamąsias sąskaitas AB „Citadele“ bankas Nr. ( - ), AB „DNB“ bankas Nr. ( - ), AB „SEB“ bankas Nr. ( - ), AB „Šiaulių bankas“ Nr. ( - ), Danske Bank A/S Lietuvos filialas Nr. ( - ), N. B. AB Lietuvos skyrius Nr. ( - ), AB „Swedbank“ Nr. ( - ), UAB „Medicinos bankas“ Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

50Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti šį sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruotų santuokos nutraukimą.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo nutraukti santuoką su atsakovu dėl abiejų sutuoktinių... 5. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo procesiniai dokumentai... 6. Teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovas paaiškino, kad po taikos sutarties... 7. Teismas... 8. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio... 9. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad šalių santuoka įregistruota ( -... 10. Tarp šalių ginčo dėl pavardžių nėra, todėl po santuokos nutraukimo... 11. Šalys išlaikymo viena kitai nereikalauja (CK 3.72 straipsnis).... 12. Taikos sutartimi šalys susitarė:
 1. Šalys susitaria, kad po... 13. Šalys taikos sutartimi išsprendė visus su santuokos nutraukimu susijusius... 14. Šalims taikos sutarties sudarymo, pasirašymo ir vykdymo sąlygos bei bylos... 15. Taikos sutartimi šalys susitarė, jog atsakovas B. V. atlygina valstybei J. V.... 16. Ieškovei 2017 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. 2.3-(NTP-2)-17-T-1205-11855... 17. Naikintinos Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 20 d.... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 19. Ieškovės J. V., asmens ( - ) ir atsakovo B. V., asmens kodas ( - ) santuoką,... 20. Po santuokos nutraukimo šalims palikti ikisantuokines pavardes: ieškovei –... 21. Šalys išlaikymo viena kitai nereikalauja.... 22. Patvirtinti ieškovės J. V., asmens kodas ( - ) ir atsakovo B. V., asmens... 23. 1.... 24. Po santuokos nutraukimo šalių nepilnametės dukters E. V., gimusios ( - ),... 25. 2.... 26. Atsakovas B. V. nepilnametės dukters E. V., gimusios ( - ), išlaikymui moka... 27. 3.... 28. Nepilnametės dukters E. V., gimusios ( - ), išlaikymui skirtų lėšų... 29. 4.... 30. Šalys po santuokos nutraukimo geranoriškai tarpusavyje iš anksto derindami... 31. 5.... 32. B. V., iš anksto suderinęs su J. V., su vaiku E. V., gimusia ( - ),... 33. 6.... 34. Po santuokos nutraukimo pasilieka solidari B. V. ir Jurgitos (V.) V. skolinė... 35. 7.... 36. Santuokoje įgyti namų apyvokos daiktai, buitinė technika ir kiti asmeninio... 37. 8.... 38. Po santuokos nutraukimo B. V. asmeninės nuosavybės teisėmis lieka visas... 39. 9.... 40. Po santuokos nutraukimo J. V. asmeninės nuosavybės teisėmis atitenka... 41. 10.... 42. B. V. sumoka per vienerių kalendorinių metų laiką nuo 2018 m. vasario mėn.... 43. 11.... 44. Viešajame registre registruotino ar neregistruotino, priklausančio šalims... 45. 12.... 46. B. V. atlygina valstybei J. V. turėtas bylinėjimosi išlaidas.... 47. P. K. miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 20 d. nutartimi taikytas... 48. Priteisti valstybei iš atsakovo B. V., asmens kodas ( - ) 19,75 EUR... 49. Priteisti valstybei iš atsakovo B. V., asmens kodas ( - ) 88,11 EUR... 50. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...