Byla 2S-990-567/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Jumps“, UAB „Baltic oil“, AB „ORLEN Lietuva“, UAB „Kentek Lietuva“, UAB „Tetas“, UAB „Matuizų plytinė“, antstolis E. S

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio E. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-3019-936/2019 pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Jumps“, UAB „Baltic oil“, AB „ORLEN Lietuva“, UAB „Kentek Lietuva“, UAB „Tetas“, UAB „Matuizų plytinė“, antstolis E. S.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Bylos esmė

51.

6Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio E. S. 2018 m. spalio 25 d. patvarkymą Nr. S16-45414 dalyje dėl įpareigojimo spręsti piniginių lėšų paskirstymo klausimą ir 2018 m. lapkričio 9 d. patvarkymą Nr. S16-46305 dėl įpareigojimo pervesti lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0190/18/00739. Nurodė, kad UAB „Matuizų plytinė“ buvo skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondui. 2018 m. rugsėjo 18 d. UAB „Jumps“, kaip UAB „Matuizų plytinė“ skolininkui, buvo išsiųstas raginimas dėl 28 410,99 Eur skolos sumokėjimo. 2018 m. rugsėjo 28 d. UAB „Jumps“ sumokėjo dalį raginime nurodytos skolos, t. y. 15 000 Eur, tačiau nesumokėjo likusios 13 410,99 Eur sumos. VSDFV Alytaus skyrius priėmė sprendimą dėl 13 410,99 Eur skolos iš UAB „Matuizų plytinė“ skolininko UAB „Jumps“ išieškojimo priverstine tvarka ir pateikė mokėjimo nurodymą kredito įstaigoms dėl šios sumos nurašymo. 2018 m. spalio 18 d. iš UAB „Jumps“ sąskaitos buvo nurašyta 13 410,99 Eur suma. Skundžiamu 2018 m. spalio 25 d. patvarkymu antstolis įpareigojo pareiškėją pateikti informaciją, kokiu pagrindu UAB „Jumps“ buvo įpareigota skolininkui UAB „Matuizų plytinė“ mokėtinas sumas pervesti išimtinai VSDFV Alytaus skyriui, ir kokiu pagrindu buvo atliktas lėšų nurašymas iš UAB „Jumps“ sąskaitos, ir prašė išspręsti piniginių lėšų paskirstymo klausimą pagal CPK 754 str. 5 d. reikalavimus. Toks antstolio reikalavimas yra nepagrįstas, kadangi VSDFV Alytaus skyrius skolą išieškojo, vykdant priverstinį skolos išieškojimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pagal CK 6.9301 str. nuostatas. Pareiškėjo reikalavimas yra pirmesnės eilės, negu kiti antstolio vykdomi išieškojimai. Išieškojimas buvo vykdomas elektroninių ryšių priemonėmis ir piniginės lėšos buvo automatiškai nurašytos mokėjimo nurodymu per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą. Tokiu būdu buvo užtikrintas proporcingo kreditorių reikalavimų patenkinimo principas, nes PLAIS pinigines lėšas proporcingai paskirsto nurašymo nurodymų teikėjams. Antstolis galėjo pateikti nurodymą apriboti disponavimą lėšomis arba nurodymą nurašyti lėšas, tačiau to nepadarė. UAB „Jumps“ piniginės lėšos, pasiekiamos per PLAIS, nebuvo areštuotos, todėl galėjo būti paskirstytos. Antstolio patvarkymai neatitinka įstatymo nustatytų turinio ir formos reikalavimų, jų neįmanoma įvykdyti, nes antstolis patvarkymuose nenurodė kokio dydžio dalį lėšų pareiškėjas turi pervesti, taip pat nėra aišku kaip šią proporcingą dalį apskaičiuoti ir nuo kurio laikotarpio (CK 6.9301 str.; CPK 510 str., 512 str.). Dėl nurodytų aplinkybių antstolio 2018 m. spalio 25 d. ir 2018 m. lapkričio 9 d. priimti patvarkymai yra neteisėti, todėl turi būti panaikinti.

72.

8Antstolis E. S. 2018 m. lapkričio 22 d. patvarkymu atmetė pareiškėjo VSDFV Alytaus skyriaus skundą ir pateikė jį nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Nurodė, kad vykdo iš viso 4 vykdomąsias bylas dėl skolų išieškojimo iš skolininko UAB „Matuizų plytinė“. Skolininkui yra pradėtas vykdymo procesas, todėl kreditorių reikalavimai tenkinamai pagal CPK 754 str., o ne pagal CK 6.9301 str., nuostatas. VSDFV Alytaus skyrius buvo informuotas apie skolininkui UAB „Matuizų plytinė“ pradėtą vykdymo procesą, todėl neteisėtai išieškojo skolą iš skolininko UAB „Matuizų plytinė“. Teisės aktai neįtvirtina teisės antstoliui per PLAIS sistemą teikti nurodymą apriboti disponavimą lėšomis arba nurodymą nurašyti lėšas nuo trečiojo asmens (ne skolininko) sąskaitų, tačiau negali iškreipti proporcingumo ir kreditorių lygiateisiškumo principų esmės. Pareiškėjui buvo pateikta visa informacija dėl jo išieškotų lėšų paskirstymo, tačiau pareiškėjas to neatliko, lėšų į antstolio depozitinę sąskaitą nepervedė (CPK 754 str.).

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi nutarė tenkinti pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus skundą dėl antstolio veiksmų ir panaikinti antstolio E. S. 2018 m. spalio 25 d. patvarkymą Nr. S16-45414 dalyje dėl įpareigojimo spręsti piniginių lėšų paskirstymo klausimą ir 2018 m. lapkričio 9 d. patvarkymą Nr. S16-46305 dėl įpareigojimo pervesti lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą. Teismas padarė išvadą, kad, vykdant priverstinio išieškojimo procesą iš skolininko UAB „Matuizų plytinė“, tiek antstolis, tiek pareiškėjas turėjo vadovautis CPK 754 str., o ne CK 6.9301 str. nuostatomis, tačiau tai nereiškia, kad pareiškėjas negalėjo išieškoti skolą iš UAB „Matuizų plytinė“ skolininko UAB „Jumps“. Teismas nurodė, kad antstolio patvarkymai areštuoti išmokėtinas lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriais antstolis areštavo skolininko UAB „Matuizų plytinė“ turtines teises į skolininką UAB „Jumps“, yra privalomi tik skolininkui ir UAB „Jumps“, tačiau ne pareiškėjui, kuris nėra saistomas ir/ar įpareigotas antstolio ir UAB „Jumps“ susitarimo mokėti skolą pagal grafiką. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas, pateikęs mokėjimo nurodymą dėl sumos nurašymo per PLAIS, kuri sukurta ir įdiegta, siekiant užtikrinti centralizuotą ir automatizuotą apribojimų ir nurašymų procesų valdymą, tvarkymą ir kontrolę, taip sudarant sąlygas garantuoti proporcingą visų išieškotojų teisių apsaugą, skolininkui neturint reikiamų finansinių išteklių visiems įsipareigojimams padengti, nepaisant to, kad pareiškėjui buvo žinoma apie skolininko UAB „Matuizų plytinė“ atžvilgiu antstolio vykdomą išieškojimą, nepažeidė CPK 754 str. nuostatų, nes savo veiksmus atliko, laikydamasis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatų. UAB „Jumps“ piniginės lėšos, pasiekiamos per PLAIS, nebuvo areštuotos, todėl galėjo būti pareiškėjos nurašytos. Teismas nenustatė, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus sprendimas dėl 13 410,99 Eur skolos iš UAB „Matuizų plytinė“ skolininko UAB „Jumps“ išieškojimo priverstine tvarka būtų skundžiamas suinteresuotų asmenų, kurių teises galimai sprendimas pažeidžia. Teismas nurodė, kad antstolis skundžiamais patvarkymais neturi jam vykdymo proceso normų suteiktų įgalinimų ir teisių paneigti pareiškėjo priimto administracinio akto (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20 str. 1 d. 1 p.; CPK 633 str., 754 str.).

114.

12Antstolis E. S. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, suformuluojant teisės taikymo taisyklę, kad VSDFV veiksmai, atliekami pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20 str. 1 d. 1 p., prieštarauja CPK 754 str. nuostatoms. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pažeidė kreditorių reikalavimų vykdymo procese proporcingumo principą, kadangi VSDFV įgijo pranašumą kitų kreditorių atžvilgiu (CPK 754 str.).

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 17 d. nutartimi nutarė atsisakyti priimti antstolio E. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties. Teismas nurodė, kad atskirąjį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Vykdymo proceso šalimis laikomi išieškotojas ir skolininkas, o asmenys, kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes, laikomi suinteresuotais asmenims vykdymo procese. Teismas padarė išvadą, kad antstolis nėra nei vykdymo proceso šalimi, nei suinteresuotu asmeniu, kuriam vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes, todėl nelaikytinas atskirojo skundo subjektu. Teismas antstolio atskirąjį skundą atsisakė priimti, kaip paduotą asmens, neturinčio tam teisės (CPK 37 str., 305 str., 338 str., 633 str.).

16III. Atskirojo skundo argumentai

176.

18Antstolis E. S. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartį, priimti antstolio atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties ir jį išnagrinėti. Nurodė, kad antstolis byloje dėl ginčijamų jo veiksmų ar neveikimo visada laikytinas bylos šalimi, todėl teismas nepagrįstai sutapatino antstolį su vykdomosios bylos šalimis. Antstolis turi suinteresuotumą apsiginti, kai yra ginčijamas jo patvarkymas (CPK 510 str., 513 str.).

19Teismas

konstatuoja:

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

217.

22Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti antstolio atskirąjį skundą, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia, vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama, neperžengiant atskirojo skundo ribų.

238.

24Teisės kreiptis į teismą, kaip konstitucinės asmens teisių ir laisvių garantijos, įtvirtintos Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 5 str. 1 d., turinys – kiekvieno suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama subjektinė materialioji teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pasisakydamas dėl teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo procesinių aspektų, kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 5 str. 1 d. įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo principas tiesiogiai susijęs su CPK 13 straipsnyje įtvirtintu dispozityvumo principu, kuris reiškia, kad asmuo, manantis, jog jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-470/2009).

259.

26Teisė į apeliaciją, kitaip tariant, teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, yra teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos sudėtinė dalis. Valstybė, numatydama suinteresuotam asmeniui teisę į apeliaciją, kartu įsipareigoja užtikrinti realų ir veiksmingą šios teisės įgyvendinimą. Ši procesinė teisė, kaip ir bet kuri kita procesinė teisė, turi būti įgyvendinama laikantis proceso įstatymo nustatytos tvarkos.

2710.

28Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK XXXI nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolio atlikti veiksmai ar atsisakymas juos atlikti. Skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per šio kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą (CPK 511 str. 2 d.). Pagal CPK 513 str. 1 d. bylą dėl antstolio veiksmų teismas išsprendžia nutartimi. Patenkinęs skundą, teismas antstolio veiksmą panaikina arba įpareigoja antstolį atlikti veiksmą. Dėl teismo nutarties, priimtos antstolio veiksmų klausimu, gali būti duodamas atskirasis skundas (CPK 513 str. 2 d.).

2911.

30Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad atsisakyti priimti atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismas turi teisę tik tuo atveju, jei tokį skundą padavė neveiksnus asmuo arba neturintis teisės jo paduoti, taip pat tuo atveju, kai atskirasis skundas paduotas dėl nutarties, kuri negali būti apeliacijos objektu (CPK 334 str.), arba skundas paduotas praleidus nustatytą atskirojo skundo padavimo terminą (CPK 335 str.) ir šis terminas neatnaujinamas (CPK 315 str. 2 d., 338 str.).

3112.

32Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra atliekamas išieškojimas, – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). CPK 634 str. 2 d. įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad išieškojimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392-313/2016).

3313.

34Teismo sprendimų vykdymo funkcijas atlieka antstolis, t. y. valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė yra pavedusi atlikti vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d.). Atlikti procesinius veiksmus, kurie keistų bylos šalių materialines teises ir pareigas ar materialinio santykio turinį, turi tik pačios šalys, jų atstovai arba teismas. Antstolis neturi tam teisės. Antstolis gali atlikti tik tuos procesinius veiksmus, kurie CPK priskirti jo kompetencijai. Sprendžiant dėl antstolio ir teismo kompetencijos atribojimo būtina analizuoti ir tai, ar konkrečiu atveju nėra atliekami procesiniai veiksmai, kurie keičia bylos šalių materialines teises ar jų turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-231-969/2016).

3514.

36Pagal CPK 633 str. 1 d. išieškotojas ir skolininkas laikomi vykdymo proceso šalimis. Asmenys, kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes, laikomi suinteresuotais asmenims vykdymo procese (CPK 633 str. 2 d.).

3715.

38Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolis E. S. vykdo iš viso keturias vykdomąsias bylas pagal teismų išduotus vykdomuosius raštus dėl priverstinio skolų išieškojimo iš skolininko UAB „Matuizų plytinė“ išieškotojų UAB „Baltic oil“, AB „ORLEN Lietuva“, UAB „Kentek Lietuva“ ir UAB „Tetas“ naudai (vykdomosios bylos Nr. 0190/18/00739, Nr. 0190/18/00768, Nr. 0190/18/00795, Nr. 0190/18/01413). 2018 m. spalio 25 d. patvarkymu antstolis E. S. įpareigojo VSDFV Alytaus skyrių pateikti informaciją, kokiu pagrindu UAB „Jumps“ buvo įpareigota skolininkui UAB „Matuizų plytinė“ mokėtinas sumas pervesti išimtinai VSDFV Alytaus skyriui, kokiu pagrindu buvo atliktas lėšų nurašymas iš UAB „Jumps“ sąskaitos, ir prašė išspręsti piniginių lėšų paskirstymo klausimą pagal CPK 754 str. 5 d. reikalavimus. VSDFV Alytaus skyrius pateikė skundą dėl antstolio E. S. veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio 2018 m. spalio 25 d. patvarkymą Nr. S16-45414 dalyje dėl įpareigojimo spręsti piniginių lėšų paskirstymo klausimą ir 2018 m. lapkričio 9 d. patvarkymą Nr. S16-46305 dėl įpareigojimo pervesti lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi VSDFV Alytaus skyriaus skundą dėl antstolio veiksmų tenkino ir panaikino nurodytus antstolio E. S. patvarkymus. Antstolis pateikė atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties panaikinimo, kurį pirmosios instancijos teismas 2019 m. balandžio 17 d. nutartimi atsisakė priimti, nurodant, kad antstoliui vykdymo veiksmai nesukelia teisinių pasekmių, todėl antstolis neturi teisės į apeliaciją.

3916.

40Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą ir nuoseklią Lietuvos teismų praktiką, nagrinėjant skundus dėl antstolio veiksmų, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti antstolio atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi buvo išnagrinėtas VSDFV Alytaus skyriaus skundas dėl antstolio veiksmų, t. y. antstolio E. S. priimtų patvarkymų. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi antstolio E. S. veiksmus, t. y. priimtus patvarkymus, pripažino neteisėtais ir juos panaikino. CPK 513 str. 2 d. aiškiai nurodyta, kad dėl teismo nutarties, priimtos antstolio veiksmų klausimu, gali būti duodamas atskirasis skundas. CPK 513 straipsnis neriboja antstolio teisės apskųsti teismo nutartį, kuria antstolio veiksmai buvo pripažinti neteisėtais. Vadinasi, antstolis turi teisę skųsti teismo nutartį, kuria jo veiksmai pripažinti neteisėtais, nes jis yra suinteresuotas asmuo nagrinėjamoje civilinėje byloje dėl antstolio veiksmų teisinių pasekmių.

4117.

42Atsižvelgiant į tai, jog antstolio pateiktas atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartie paduotas, nepraleidus įstatyme numatyto termino atskirajam skundui pateikti, todėl yra priimtinas, siekiant užtikrinti proceso operatyvumą ir ekonomiškumą.

4318.

44Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog reikalinga išsiųsti kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims atskirąjį skundą (b. l. 77-78) dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties, išaiškinant, jog per 14 dienų nuo atskirojo skundo išsiuntimo dienos byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę pateikti Vilniaus apygardos teismui atsiliepimus į atskirąjį skundą ir juose išdėstyti savo nuomonę dėl paduoto atskirojo skundo argumentų pagrįstumo.

4519.

46Byla su antstolio E. S. atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties perduotina Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkei dėl teisėjo skyrimo ir teismo posėdžio datos nustatymo (LR CPK 3 str. 1 d., 5 str., 7 str., 8 str., 319 str. - 320 str., 338 str., 510 str., 513 str.).

47Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

48Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

49Priimti antstolio E. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties.

50Išsiųsti pareiškėjui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui, suinteresuotiems asmenims UAB „Jumps“, UAB „Baltic oil“, AB „ORLEN Lietuva“, UAB „Kentek Lietuva“, UAB „Tetas“, UAB „Matuizų plytinė“ atskirojo skundo kopiją, išaiškinant, jog jie per 14 dienų nuo atskirojo skundo išsiuntimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus apygardos teismui atsiliepimą į atskirąjį skundą ir išdėstyti savo nuomonę dėl paduoto atskirojo skundo argumentų pagrįstumo.

51Perduoti šią bylą su antstolio E. S. atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkei dėl teisėjo skyrimo ir teismo posėdžio datos nustatymo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Bylos esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 7. 2.... 8. Antstolis E. S. 2018 m. lapkričio 22 d. patvarkymu atmetė pareiškėjo VSDFV... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi nutarė... 11. 4.... 12. Antstolis E. S. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 17 d. nutartimi nutarė... 16. III. Atskirojo skundo argumentai... 17. 6.... 18. Antstolis E. S. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 19. Teismas... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 21. 7.... 22. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 23. 8.... 24. Teisės kreiptis į teismą, kaip konstitucinės asmens teisių ir laisvių... 25. 9.... 26. Teisė į apeliaciją, kitaip tariant, teisė apskųsti pirmosios instancijos... 27. 10.... 28. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK XXXI nustatyta tvarka gali... 29. 11.... 30. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad atsisakyti priimti... 31. 12.... 32. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 33. 13.... 34. Teismo sprendimų vykdymo funkcijas atlieka antstolis, t. y. valstybės... 35. 14.... 36. Pagal CPK 633 str. 1 d. išieškotojas ir skolininkas laikomi vykdymo proceso... 37. 15.... 38. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolis E. S. vykdo iš viso keturias... 39. 16.... 40. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą ir nuoseklią... 41. 17.... 42. Atsižvelgiant į tai, jog antstolio pateiktas atskirasis skundas dėl Vilniaus... 43. 18.... 44. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog reikalinga išsiųsti kitiems... 45. 19.... 46. Byla su antstolio E. S. atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto apylinkės... 47. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 48. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartį... 49. Priimti antstolio E. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 50. Išsiųsti pareiškėjui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus... 51. Perduoti šią bylą su antstolio E. S. atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto...