Byla B2-2167-852/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Nemenčinės statyba“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Verikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nemenčinės statyba“ generalinio direktoriaus G. K. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Nemenčinės statyba“,

Nustatė

21.

3UAB „Nemenčinės statyba“ generalinis direktorius G. K. kreipėsi į teismą su prašymu iškelti UAB „Nemenčinės statyba“ bankroto bylą. Nurodo, kad įmonei nuo 2009 m. iki 2016 m. balandžio 11 d. buvo vykdoma restruktūrizavimo procedūra. Atsakovo restruktūrizavimo byla baigta 2016 m. balandžio 11 d. sprendimu, kuriuo buvo patvirtintas atsakovo restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas. Patvirtinus plano įgyvendinimo aktą, buvo numatyta, kad nepadengtus finansinius reikalavimus atsakovas pagal grafiką padengs po restruktūrizavimo proceso pabaigos ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 20 d.

42.

5Atsakovo generalinis direktorius pažymi, kad įmonė iki šiol dar vykdo ūkinę – komercinę veiklą, atsiskaito su darbuotojais, moka einamuosius mokėjimus, sumoka mokesčius valstybės biudžetui. Tačiau atsakovas nėra pajėgus sugeneruoti tokį kiekį piniginių lėšų, kad būtų pajėgus ne tik vykdyti ūkinę – komercinę veiklą, bet ir dengti prisiimtus įsipareigojimus pagal restruktūrizavimo proceso metu patvirtintą skolų grąžinimo grafiką.

6Teismas

konstatuoja:

7Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

83.

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

104.

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Juridinių asmenų registre atsakovė UAB „Nemenčinės statyba“ įregistruota 1997-05-16.

125.

13Šiuo metu atsakovė UAB „Nemenčinės statyba“ skolinga valstybės socialinio draudimo fondo biudžetui 49269,24 EUR, tuo tarpu iš VMI viešai prieinamų duomenų matyti, kad mokestinės nepriemokos suma 51496,31 EUR. Atsakovė UAB „Nemenčinės statyba“ 2018-01-05 turėjo 47 darbuotojus, šiuo metu įmonėje dirba 31 darbuotojas. Pagal atsakovės generalinio direktoriaus pateiktus duomenis atsakovės turto vertė 1031707 EUR, o atsakovės įsipareigojimai 1897841 EUR, iš kurių pradelstų įsipareigojimų suma yra 1164904,64 EUR. Atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nekilnojamasis turtas – administracinis pastatas, unikalus Nr. 4197-5028-5016, yra įkeistas už 100000 EUR avansą UAB „Aitvarų projektai“. Pagal VĮ Regitra Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro išrašą atsakovė turi vieną transporto priemonę (OPEL CORSA, valst. Nr. ( - )), kurios dalyvavimas viešajame eisme nėra apribotas bei vienuolika transporto priemonių, kurių dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas.

146.

15Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad bendrovė yra sukaupusi pernelyg didelius įsipareigojimus, todėl įmonės veiklos tęsimas sąlygotų tik dar didesnį bendrovės įsiskolinimą ir kreditorių, kuriems įmonės įsiskolinimas nuolat auga interesų pažeidimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad įmonė yra nemoki, ji negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

167.

17ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB „Bankroto centras“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis). Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

18iškelti UAB „Nemenčinės statyba“ (į. k. 124045236, registracijos adresas: Mykolo Šleževičiaus g. 15, Vilnius) bankroto bylą.

19Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA094).

20Taikyti bankrutuojančios UAB „Nemenčinės statyba“ (į. k. 124045236, registracijos adresas: Mykolo Šleževičiaus g. 15, Vilnius) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

21Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

22Pavesti paskirtai bankroto administratoriui:

231) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

242) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

253) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

26Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

27Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

28Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

29Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

30Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Verikas, rašytinio proceso tvarka... 2. 1.... 3. UAB „Nemenčinės statyba“ generalinis direktorius G. K.... 4. 2.... 5. Atsakovo generalinis direktorius pažymi, kad įmonė iki šiol dar vykdo... 6. Teismas... 7. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 8. 3.... 9. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies... 10. 4.... 11. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Juridinių asmenų registre atsakovė UAB... 12. 5.... 13. Šiuo metu atsakovė UAB „Nemenčinės statyba“ skolinga valstybės... 14. 6.... 15. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad bendrovė... 16. 7.... 17. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 18. iškelti UAB „Nemenčinės statyba“ (į. k. 124045236, registracijos... 19. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“ (bankroto... 20. Taikyti bankrutuojančios UAB „Nemenčinės statyba“ (į. k. 124045236,... 21. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 22. Pavesti paskirtai bankroto administratoriui:... 23. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 24. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 25. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 26. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 27. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 28. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 29. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 30. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...