Byla B2-1780-153/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Creditum“

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Verslo sprendimų sistema“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Creditum“ ,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Verslo sprendimų sistema“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Creditum“ dėl nemokumo, bankroto administratoriumi skirti UAB „Admivira“. Pareiškime nurodo, kad ieškovas 2012-02-10 reikalavimo perleidimo sutartimi perėmė iš atsakovo akcininkės G. Z. reikalavimo teisę į 25 000 Lt dividendų sumą. Atsakovas per ieškovo nustatytą terminą 25 000 Lt sumos ieškovui nesumokėjo.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovo UAB „Creditum“ atstovas advokatas D. V. prašė ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti ir priteisti iš ieškovo atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad atsakovas yra moki įmonė, dirba pelningai, atsakovas nepripažįsta 2012-02-10 reikalavimo perleidimo sutarties, laiko, kad šia sutartimi tarp šalių buvo sukurti ne skolos perleidimo, bet skolos išieškojimo teisiniai santykiai, skolos perleidimo sandoris yra apsimestinis, todėl ieškovas nėra subjektas, galintis reikšti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. 25 000 Lt skola atsakovo mokumui neturi reikšmės.

4Bankroto bylą iškelti atsisakytina.

5Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 5 d. nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi, teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atspindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

6Iš atsakovo pateiktų UAB „Creditum“ 2011-12-31 ir 2012-03-19 balansų matyti, kad 2011-12-31 balanso duomenimis įmonės turimo turto vertė yra 1 700 393 Lt, kur ilgalaikio turto vertė sudaro 1 558 023 Lt, o trumpalaikio turto vertė – 142 370 Lt, pagrindinę dalį ilgalaikio turto vertėje sudarė 607 637 Lt pastatų vertė bei 914 710 Lt – po vienerių metų gautinos sumos. 2011-12-31 balanso duomenimis įmonės įsipareigojimai sudarė 1 341 782 Lt, kur 1 227 075 Lt yra ilgalaikių įsipareigojimų suma bei 114 707 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (b.l. 88-89). 2012-03-19 balanso duomenimis UAB „Creditum“ įmonės turimo turto vertė yra 1 727 856 Lt, kur ilgalaikio turto vertė sudaro 1 550 349 Lt, o trumpalaikio turto vertė – 177 507 Lt, įmonės įsipareigojimai sudaro 1 319 901 Lt, kur 1 213 510 Lt yra ilgalaikių įsipareigojimų suma bei 106 391 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (b.l.92-93). 2011-12-31 įmonės pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2011 m. įmonė dirbo pelningai – turėjo 231 800 Lt pelno, o 2012-03-19 įmonės pelno (nuostolių) patvirtina, kad pirmąjį 2012 m. ketvirtį įmonės pelnas sudarė 49 344 Lt (b.l. 97,98). Byloje pateiktos pažymos iš Kauno apskrities VMI ir VSDF Kauno skyriaus rodo, kad UAB „Creditum“ įsiskolinimo valstybės (savivaldybių) biudžetams bei valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui neturi (b.l. 66,68). Iš atsakovo pateikto kreditorių ir debitorių sąrašo matyti (b.l.90-91), kad pradelstos įmonės skolos sudaro 17 954,90 Lt.

7Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teisme (c.b. Nr. 2-7480-752/2012) UAB „Creditum“ iškėlė bylą atsakovams UAB „Verslo sprendimų sistema“ ir G. Z. dėl 2012-02-10 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr.2012-02-10/01 pripažinimo negaliojančia. Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla (Nr. 2-899-324/2012) pagal ieškovo UAB „Alfa grupė“ ieškinį atsakovui UAB „Creditum“ dėl 467 143,30 Lt priteisimo, o Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla (Nr. 2-7372-713/2012) pagal ieškovo UAB „Alfa grupė“ ieškinį atsakovui UAB „Creditum“ dėl 54 720,02 Lt priteisimo.

8Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas UAB “Creditum“ nėra nemoki įmonė, kadangi pradelsti jos įsipareigojimai yra žymiai mažesni nei pusė įmonės turto vertė. Net gi ir tuo atveju, jeigu prie pradelstų įmonės kreditorinių įsipareigojimų pridėjus 25 000 Lt sumą, kuri yra atsakovo ginčijama bei kitų reikalavimų pareikštų atsakovui teismuose nagrinėjamose bylose sumas, bendra UAB „Creditum“ reiškiamų reikalavimų suma 510 097,90 Lt yra mažesnė nei pusė 863 928 Lt įmonės turimo turto vertės.

9Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad atsakovas yra moki įmonė, todėl ĮBĮ 9 str. 5 d. nustatytų pagrindų iškelti bankroto bylą atsakovui nėra. Atsakovui bankroto bylą iškelti atsisakytina.

10Ieškovui išaiškintina jo teisė dėl 25 000 Lt sumos priteisimo iš atsakovo kreiptis į teismą bendrąją ginčo teisenos tvarka.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 9 str.5 d., 10 str. 13 d.,

Nutarė

12atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Creditum“ (į/k 125020218, Maironio g. 13-5, 44298 Kaunas).

13Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

14Nutartis atsisakyti iškelti bankroto bylą įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos.

15Nutartis gali būti skundžiama per 10 dienų nuo priėmimo per šį teismą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai