Byla e2SP-7543-877/2019
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki skundo dėl antstolės Jurgitos Žilinskaitės veiksmų išnagrinėjimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita Liukaitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. B. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki skundo dėl antstolės Jurgitos Žilinskaitės veiksmų išnagrinėjimo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja skundžia antstolės Jurgitos Žilinskaitės veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0161/19/00174 ir skundu prašo panaikinti antstolės 2019-01-30 patvarkymo Nr. S19-4254 dėl turto arešto turto apraše esančią žymą dėl turto vertei nustatyti kviečiamo eksperto, panaikinti antstolės 2019-01-31 patvarkymą Nr. S19-4275 dėl išskaitų iš pareiškėjos darbo užmokesčio atlikimo ir lėšų saugojimo. Pareiškėja prašo iki skundo išnagrinėjimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0161/19/00174, vykdomus pagal skundžiamus patvarkymus.

4Pareiškėja nurodo, kad 2019-01-31 patvarkymu antstolė nurodė iš pareiškėjos darbo užmokesčio išskaityti 50 procentų lėšų kas mėnesį, tačiau Kauno apygardos teismo 2019-01-25 nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria areštuotas apreiškėjos turtas, buvo nurodyta areštuoti pareiškėjos kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą, daiktines/prievolines teises ir intelektinės veiklos rezultatus bei pinigines lėšas, esančias bankų ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose. Teismo nutartyje nebuvo nurodyta, kad areštas taikomas ir pareiškėjos darbo užmokesčiui, todėl antstolė negalėjo į jį nukreipti išieškojimo.

52019-01-30 patvarkymu antstolė nustatė, kad areštuojant pareiškėjos turtą, šio turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas. Toks antstolės sprendimas nepagrįstai didina vykdymo išlaidas, nes šioje stadijoje pateikta eksperto išvada nebus aktuali ateityje, jei bus nutarta išieškoti iš areštuoto turto. Kauno apygardos teisme civilinė byla, kurioje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, tik pradedama nagrinėti iš esmės, bylos nagrinėjimas gali užtrukti, todėl išnagrinėjus bylą areštuoto turto vertė jau gali būti pasikeitusi, o pateikta eksperto išvada tokiu atveju būtų neaktuali. Antstolė pareiškėjos turto kainas gali nustatyti remdamasi viešuosuose registruose pateikiama informacija, pareiškėja su tokiu jos turto vertinimu sutiktų.

6Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinamas iš dalies.

7Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas numato, kad laikinoji apsaugos priemonė gali būti išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Civilinio proceso kodekso 510 straipsnyje reglamentuota, kad skundas dėl antstolio veiksmų teikiamas tiesiogiai antstoliui, o jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių pateikia teismui.

8Iš pareiškėjos pateiktų dokumentų ir teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-731-254/2019 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“ ieškinį atsakovėms E. Č. ir R. B. dėl žalos atlyginimo, kurioje 2019 m. sausio 25 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir nutarta 369 708,65 Eur sumai solidariai areštuoti atsakovės E. Č. ir R. B. kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kitą turtą ar turtines teises, esančias pas atsakoves ar trečiuosius asmenis, o jo nesant arba esant nepakankamai – areštuoti atsakovių pinigines lėšas, esančias bankų ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose. Kauno apygardos teisme civilinė byla Nr. e2-731-254/2019 pradedama nagrinėti iš esmės, pirmasis teismo posėdis byloje paskirtas 2019 m. kovo 18 d.

9Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 25 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdo antstolė Jurgita Žilinskaitė vykdomojoje byloje Nr. 0161/19/00174. Antstolė 2019-01-30 patvarkymu Nr. S19-4254 nusprendė areštuojant pareiškėjos turtą jo vertei nustatyti kviesti ekspertą, o 2019-01-31 patvarkymu Nr. S19-4275 dėl išskaitų atlikimo ir lėšų saugojimo nurodė pareiškėjos darbovietei ( - ) iš pareiškėjos darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kas mėnesį išskaityti 50 procentų darbo užmokesčio ir šią sumą saugoti pas save iki atskiro antstolės patvarkymo.

10Pareiškėja skundžia abu nurodytus antstolės patvarkymus ir iki skundo išnagrinėjimo prašo sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0161/19/00174, vykdomus pagal skundžiamus patvarkymus.

11Kaip matyti iš pareiškėjos nurodytų aplinkybių, antstolė pareiškėjos darbovietei nurodė išskaityti dalį pareiškėjos darbo užmokesčio ir jį saugoti darbovietėje iki atskiro antstolės patvarkymo. Tai reiškia, kad nesant atskiro antstolės patvarkymo visi išskaityti pinigai bus paliekami darbovietėje ir toliau niekam nepaskirstomi. Skundo tenkinimo atveju, tokius pinigus būtų nesudėtinga grąžinti pareiškėjai, o skundo atmetimo atveju jie būtų išskaitomi toliau ir taip užtikrinami ieškinio reikalavimai. Skundžiamo patvarkymo vykdymas iš esmės nekliudo skundo išnagrinėjimui ir nesudaro kliūčių pinigų grąžinimui pareiškėjai skundo tenkinimo atveju, t. y. šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra būtinas užtikrinti būsimo procesinio sprendimo vykdymą, todėl nėra pagrindo stabdyti vykdymo veiksmų pagal 2019-01-31 patvarkymą Nr. S19-4275 dėl išskaitų atlikimo ir lėšų saugojimo. Dėl nurodytų aplinkybių pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje dalyje atmetamas (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

12Areštuojant pareiškėjos turtą antstolė nutarė turto vertei nustatyti kviesti ekspertą. Pareiškėja su tuo nesutinka, mano kad laikinųjų apsaugos priemonių stadijoje eksperto kvietimas nereikalingas, nes kol bus išnagrinėta civilinė byla ir joje priimtas galutinis teismo sprendimas, areštuoto turto vertė gali pakisti ir tada eksperto išvada neturės prasmės, bet dėl jos tik bus padidėję vykdymo išlaidos. Teismo vertinimu tikslinga iki skundo išnagrinėjimo sustabdyti eksperto kvietimo klausimą, nes už eksperto paslaugas yra mokama, dėl to didėja vykdymo išlaidos, todėl tik išnagrinėjus klausimą, ar tikslingos eksperto paslaugos vertinant areštuojamą turtą, galima kviesti ekspertą ir mokėti už turto vertinimą. Dėl nurodytų aplinkybių pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje dalyje tenkinamas, iki skundo išnagrinėjimo sustabdomas 2019-01-30 patvarkymo Nr. S19-4254 dalies dėl eksperto skyrimo vykdymas. Viso patvarkymo vykdymą stabdyti netikslinga, nes pareiškėja skundžia tik eksperto kvietimo klausimą, o ne kitus antstolės veiksmus areštuojant turtą.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsniu, 145 straipsniu, 147 straipsniu, 151 straipsniu, teismas

Nutarė

14taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki pareiškėjos R. B. skundo dėl antstolės Jurgitos Žilinskaitės veiksmų išnagrinėjimo sustabdyti antstolės Jurgitos Žilinskaitės vykdomojoje byloje Nr. 0161/19/00174 2019 m. sausio 30 d. priimto patvarkymo Nr. S19-4254 dalies dėl eksperto kvietimo nustatyti R. B. areštuojamo turto vykdymą.

15Kitą prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalį atmesti.

16Nutartį siųsti pareiškėjai ir antstolei Jurgitai Žilinskaitei.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai