Byla 2S-301-198/2012
Dėl notarinių veiksmų

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Jonaitienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. K. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1309-400/2012 pagal pareiškėjos A. K. skundą suinteresuotiems asmenims Panevėžio m. 9-ojo notarų biuro notarei R. R., suinteresuotiems asmenims A. M. ir I. M., draudimo bendrovei „Alliaz Global Corporate & Specialty AG“, veikianti Lietuvoje per UADBB „PANDA Insurance“, dėl notarinių veiksmų ir

Nustatė

2pareiškėja A. K. pateikė skundą dėl notarės R. R. veiksmų. Skundu prašė pripažinti Panevėžio miesto 9-ojo notarų biuro notarės R. R. 2011-12-12 išduotą liudijimą, notarinio registro Nr. R-3872, negaliojančiu. Nurodė, kad 2010-12-21 su suinteresuotais asmenimis A. ir I. M. pasirašė nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, šią sutartį patvirtino Kaišiadorių r. notarė V. B.. Sutartimi sutarė, kad pareiškėjos sodyba parduodama už 401 000 Lt. Mokėjimo tvarkoje nurodė, kad 130 000 Lt piniginė prievolė apmokama paprastais neprotestuotinais vekseliais, o dalis kainos – 271 000 Lt gavus paskolą iš Kaišiadorių kredito unijos. Sutartyje numatyta, kad visišką ir galutinį atsiskaitymą už perkamą turtą patvirtina notaras, vadovaudamasis pardavėjo patvirtinimu apie atsiskaitymą. 2011-01-21 į A. K. sąskaitą buvo pervesta 271 000 Lt. Tačiau 2011 m. sausio mėn. visi vekseliai iš namų dingo, dėl to atliekamas ikiteisminis tyrimas. Pradėjus ikiteisminį tyrimą parduota sodyba buvo apiplėšta, paskui sudeginta. Turto pirkėjai iki šiol nėra atsiskaitę pagal 2010-12-21 išrašytus paprastuosius neprotestuotinus vekselius. Administracinio teisės pažeidimo byloje ji sužinojo, kad Panevėžio m. 9-ojo notaro biuro notarė R. R. 2011-12-12 tretiesiems asmenims nepagrįstai ir neteisėtai išdavė liudijimą apie visišką atsiskaitymą su A. K..

3Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė. Nustatė, kad 2011-12-12 su prašymu išduoti liudijimą apie atsiskaitymą pagal 2010-12-21 pirkimo – pardavimo sutartį, patvirtintą Kaišiadorių rajono 2-ame notaro biure, notarinio registro Nr. 2-7077, į Panevėžio m. 9-ojo notarų biuro notarę R. R. kreipėsi A. M.. Jis pateikė sutartį ir banko išrašus apie tai, kad sumokėjo 271 000 Lt pagal šią sutartį, tačiau pardavėja, nevykdydama sutarties 2.1.4 p. reikalavimų, neparašė pakvitavimo apie atsiskaitymą pagal šią sutartį, dėl ko nebuvo panaikinti apribojimai, nustatyti jo pirktam turtui. 2010-12-21 pirkimo – pardavimo sutarties 2.1 p. nustatyta, kad bendra turto pardavimo kaina šia sutartimi šalių susitarimu buvo nustatyta 401 000 Lt. Sutarties 2.1.1 p. nustatyta tokia atsiskaitymo pagal šią sutartį tvarka: 130 000 Lt apmokėta paprastaisiais neprotestuotinais vekseliais, o 271 000 Lt turėjo būti apmokėta iki 2011-01-21, pervedant pinigus į A. K. sąskaitą banke. Teismas konstatavo, kad, pagal sutarties 2.1.1 p., vekseliai buvo pasirinkti kaip atsiskaitymo priemonė. Išrašius vekselius, pasibaigė pirkėjų pareiga sumokėti 130 000 Lt pagal pirkimo – pardavimo sutartį, o atsirado pareiga apmokėti šią sumą pagal vekselius, t. y. buvo sukurta nauja pirkėjų prievolė sumokėti šią sumą ne pagal pirkimo – pardavimo sutartį, CK 6.314 str. pagrindu, o pagal Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymą (toliau – ĮPVĮ), šio Įstatymo 40-44 str. nustatyta tvarka. Pažymėjo, kad vekselis yra vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja sumokėti tam tikrą pinigų sumą jame nurodytam asmeniui, todėl negali būti laikomas kaip tam tikro skolinio įsipareigojimo įvykdymo garantas, o yra savarankiška prievolė. Taip pat pažymėjo, kad nors pareiškėja teigia, kad sutinkamai su sutarties 2.1.4 p. tik ji galėjo patvirtinti atsiskaitymo faktą, tačiau tarp šalių surašytoje ir notariškai patvirtintoje sutartyje nenumatytas draudimas pirkėjui, pateiktus tai įrodančius dokumentus notarui, gauti liudijimą apie pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų įvykdymą. Be to, sutarties 2.1.4 p. nenumatyta, kad tai gali padaryti tik pardavėjas. Teismo nuomone, draudimas pirkėjui, įvykdžius sutarties sąlygas, gauti tai patvirtinantį liudijimą, pažeistų įstatyme įtvirtintą šalių lygiateisiškumo principą (CK 1.2 str.). Teismas atkreipė dėmesį, kad Panevėžio m. 9-ojo notarų biuro notarės R. R. išduotas liudijimas fakto, kad A. M. su I. M. yra atsiskaitę ir pagal 2010-12-21 išrašytus paprastuosius neprotestuotinus vekselius, nepatvirtina, todėl pareiškėjos teisė reikalauti apmokėti skolą pagal šiuos vekselius nepažeista ir nepanaikinta, o skolos pagal vekselius išieškojimas gali būti vykdomas ĮPVĮ 81 str. numatyta tvarka. Be to, teisės pagal prarastus vekselius yra atkuriamos ĮPVĮ 84 str. nustatyta tvarka, o pareiškėja šios galimybės nėra išnaudojusi. Teismo nuomone, kiti šalių išdėstyti argumentai ir byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

4Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti 2012-03-08 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pripažinti Panevėžio miesto 9-ojo notarų biuro notarės R. R. 2011-12-12 išduotą liudijimą, notarinio registro Nr. R-3872, negaliojančiu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad nutartis priimta neįvertinus visų faktinių aplinkybių bei netinkamai pritaikius materialinės teisės normas. Priešingai nei sprendė teismas, šiuo atveju sutarties šalys nenumatė įprastos tokiose sutartyse sąlygos, kad pardavėjui nepatvirtinus apie atsiskaitymą tokią teisę turi pirkėjas, t. y. šalys nenumatė galimybės pirkėjui pateikti patvirtinimą apie galutinį atsiskaitymą būtent dėl tos priežasties, kad dalis kainos turėjo būti apmokėta vekselių pagalba. Pirkimo – pardavimo sutartyje aiškiai įvardinta, kad turtas parduodamas už 401 000 Lt, o ne už 271 000 Lt ir 13 vekselių po 10 000 Lt. Todėl vekselių, kaip vienašalio įsipareigojimo išrašymas, yra tik atsiskaitymo būdas, nepatvirtinantis paties atsiskaitymo fakto. Kol pirkėjas nesumokėjo 401 000 Lt, tol, remiantis CK 6.305 str., savo pareigos sumokėti nustatytą pinigų sumą jis neįvykdė. Pati notarė V. B., tvirtinusi šalių pirkimo – pardavimo sandorį, pirkėjos prašymu nurodė, kad ji nėra išdavusi liudijimo apie visišką ir galutinį atsiskaitymą būtent dėl tos priežasties, kad pardavėja A. K. nepatvirtino visiško atsiskaitymo fakto. Tiek sutarties 2.1.4. punktas, tiek CK 6.65 str. numato, kad būtent kreditorius (pardavėja) privalo duoti skolininkui pakvitavimą apie visišką ar dalinį prievolės įvykdymą, jei sutartis nenumato ko kita. Šiuo atveju šalių sutartis nenumatė ko kita, o notarė ir teismas nepagrįstai aiškino šią teisės normą plečiamai. Be to, teismas visiškai neatkreipė dėmesio ir nepasisakė dėl pareiškėjos argumentų, kad notarės išduotas ginčijamas liudijimas suteikia teisę išregistruoti įregistruotą įsiskolinimą už įsigytą turtą ir sąlygą neperleisti turto trečiajam asmeniui. Tokiu būdu, iškreipiama šalių sutarties esmė ir nesilaikoma teisinio reglamentavimo, nes nepriklausomai nuo to, ar buvo sumokėta visa turto kaina, pirkėjas įgyja teisę laisvai disponuoti turtu. Nors teismui buvo žinoma, kad dėl faktinio atsiskaitymo pagal sutartį vyksta ikiteisminis tyrimas, teismas dėl šios aplinkybės visiškai nepasisakė ir jos nevertino, nors akivaizdu, kad prašomu panaikinti liudijimu notarė patvirtino ginčytiną faktą. Taip pat teismas nepagrįstai pasisakė, kad ginčijamas notarės išduotas liudijimas nepatvirtina fakto, kad A. ir L. M. yra atsiskaitę pagal paprastuosius vekselius, todėl pareiškėja turi teisę reikalauti skolos pagal ĮPVĮ 84 str. Teismas nepagrįstai akcentuoja konkrečią teisės normą, nes CK 138 str. aiškiai numato, kad civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos. Pasirinkti teisių gynimo būdą yra pareiškėjos teisė.

5Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo notarė R. R. prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad šioje byloje teismas nenagrinėjo vekselių dingimo fakto, todėl savo nutartyje ir negalėjo išdėstyti aplinkybių nei apie atliekamą ikiteisminį tyrimą, nei apie vekselių dingimo aplinkybes, nei apie kitas aplinkybes, kurios susiję su santykiais tarp pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų dėl atsiskaitymo pagal vekselius, kadangi taip būtų pažeidęs įstatymų reikalavimus. Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad byloje nebuvo nagrinėjamas klausimas apie atsiskaitymą už parduodamą turtą, kadangi teismas šias aplinkybes aiškinosi ne tik posėdžio metu, bet jas aptarė ir priimtoje nutartyje. Nors pareiškėja savo skunde remiasi 2010-06-07 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010 suformuota praktika, tačiau šioje byloje esančios faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamų byloje esančių aplinkybių, kaip ir jos minimoje Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-1153-513/2010. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja pateikė 2012-03-14 sąskaitą už teisines paslaugas, kurioje nurodytos nepagrįstos išlaidos: be atskirojo skundo paruošimo, joje nurodomas ir apmokėjimas už susipažinimą su baudžiamąja byla ir ieškinio parengimas. Tačiau šioje byloje nebuvo nei pagrindo susipažinti su baudžiamąja byla, nei buvo reiškiamas koks nors ieškinys.

6Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys A. M. ir I. M. prašo atskirąjį skundą atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pareiškėja ir suinteresuoti asmenys, sudarydami nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, atsiskaitymo už parduodamą turtą formą pasirinko negrynuosius pinigus tam panaudojant įstatymo leidžiamas priemones – vekselį ir mokėjimo pavedimą (CK 6.930 str. 1 d.), todėl pareiškėja neturi teisės vienašališkai keisti sutarties sąlygų, susijusių su atsiskaitymo tvarka pagal pirkimo – pardavimo sutartį (CK 6.59 str.). Kadangi šalys susitarė dalį kainos apmokėti vekseliais, tai vekselio išrašymas ir perdavimas kreditoriui, priešingai negu teigia pareiškėja, kaip tik ir patvirtina atsiskaitymo negrynais pinigais faktą, nes išrašius vekselį ir jį perdavus kreditoriui laikoma, kad prievolė pagal sutartį tinkamai įvykdyta, tačiau skolininkui atsiranda nauja prievolė – prievolė pagal vekselį.

7Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Iš 2010-12-21 nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties (toliau Sutartis), sudarytos šalių A. K. (pardavėjos) ir I. M. bei A. M. (pirkėjų) Kaišiadorių raj. 2-ame notarų biure ir patvirtintos notarės V. B. (reg.Nr.2-7077) 2.1 p. matyti, kad bendra turto pardavimo kaina šia sutartimi šalių susitarimu buvo nustatyta 401 000 Lt. Sutarties 2.1.1, 2.1.2 p. nustatyta, jog 130 000 Lt apmokama paprastaisiais neprotestuotinais vekseliais, o 271 000 Lt bus apmokėti iki 2011-01-21, pervedant pinigus į A. K. sąskaitą banke (b. l. 8-12). Šios Sutarties 2.1.4 punkte nustatyta, kad visišką ir galutinį atsiskaitymą už perkamą Turtą patvirtina notaras, vadovaudamasis Pardavėjo patvirtinimu apie atsiskaitymą. Pardavėjas privalo patvirtinti skolinio įsipareigojimo įvykdymo faktą pagal šią sutartį per 10 darbo dienų nuo skolinio įsipareigojimo įvykdymo datos. Apeliantė pripažįsta, kad vekseliai 130 000 Lt sumai buvo pasirašyti notarės V. B., tvirtinusios pirkimo-pardavimo sutartį akivaizdoje – 13 vienetų po 10 000 Lt, numatant kiekvieno iš jų apmokėjimą kas mėnesį, kiekvieno mėnesio 28 dieną po 10 000 Lt, pradedant mokėti 2011-01-28 (b.l.3). Byloje nustatyta, kad 271 000 Lt suma pagal nekilnojamojo turto 2010-12-21 pirkimo pardavimo sutartį į pareiškėjos A. K. sąskaitą UAB Medicinos banke mokėjimo pavedimu pervesta I. M. 2011-01-11 (b.l.59). Panevėžio miesto 9-ojo notaro biuro notarė R. R. 2011-12-12 liudijimu ( notarinio registro Nr.R-3872) konstatavo, kad pirkėjai I. M. ir A. M. su pardavėja A. K. pagal 2010-12-21 pirkimo pardavimo sutartį, patvirtintą Kaišiadorių rajono 2-ame notaro biure, registro Nr.2-7077, yra visiškai atsiskaitę. Šiame ginčijamame notarės išduotame liudijime nurodyta, kad liudijimas suteikia teisę pirkėjams I. M. ir A. M. išregistruoti valstybės įmonėje Registrų centras įregistruotą įsiskolinimą už įsigytą turtą ir sąlygą neperleisti turto trečiajam asmeniui (pirkimo su skola faktą) ( b.l..13).

10Ginčas tarp šalių kilo dėl to, ar nekilnojamojo turto pirkėjai I. M. ir A. M. atsiskaitė su pardavėja A. K. pagal pirkimo pardavimo sutartį ar pagal vekselį. Apeliantė nepripažįsta fakto, kad skolininkas skolą apmokėti gali išduodamas vekselį. Apeliantės teigimu skundžiamą 2012-03-08 pirmos instancijos teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, nes teismas nenagrinėjo faktinių aplinkybių, susijusiu su visišku atsiskaitymu pagal sutartį, t.y. atsiskaitymu pagal vekselius.

11Iš 2010-12-21 Sutarties turinio akivaizdu, jog sutarties šalys dėl Sutarties nuostatų tarėsi ir laisva valia susitarė, kad už parduodamą turtą apmokama paprastaisiais neprotestuotinais vekseliais ir mokėjimo nurodymu į sąskaitą (Sutarties 2 dalis, 8.1 punktas). CK 6.36 str.2 d. nustatyta, kad piniginės prievolės gali būti įstatymų nustatyta tvarka apmokamos banknotais (monetomis), čekiais, vekseliais, mokamaisiais pavedimais, naudojant mokamąsias korteles ar kitomis teisėtomis mokėjimo priemonėmis. Atsiskaitymai dalyvaujant fiziniams asmenims, kurie nesiverčia ūkine komercine veikla, gali būti atliekami grynaisiais pinigais, neribojant sumos arba negrynaisiais pinigais (CK 6.929 str. 1 d.). Atsiskaitymai negrynaisiais pinigais atliekami naudojant mokėjimo pavedimus, akredityvus, čekius, vekselius, inkaso ir kitas įstatymų nustatytas atsiskaitymų priemones (CK 6.930 str.1 d.). Šalys turi teisę pasirinkti ir nustatyti bet kurią tarpusavio atsiskaitymų priemonę, nustatytą CK 6.930 str.1 dalyje (CK 6.930 str.2 d.), kas šiuo atveju ir buvo padaryta. Priešingai nei teigia apeliantė, formuodamas teismų praktiką, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkas ( vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę – prievolę pagal vekselį. Ši abstrakti prievolė atsiranda išrašius vekselį. Vekselio išrašymas – abstraktus vienašalis sandoris. Dėl šio abstraktaus vienašalio sandorio sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta nauja prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007 ir kt.). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad išrašius vekselį, kurį kreditorius priėmė, prievolė, kurios pagrindu vekselis išrašytas turi būti laikoma tinkamai įvykdyta, nepriklausomai nuo to ar vekselis apmokėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-583/2006). Šiuo atveju šalys pasirinko įstatymų leidžiamą atsiskaitymo pagal sutartį priemonę – vekselius, taip sukurdami naują prievolę. Todėl pirkėjų A. M. ir I. M. pareiga sumokėti 130 000 Lt po sutarties pasirašymo tapo jau ne pagal pirkimo – pardavimo sutartį, o pagal vekselius, ką pagrįstai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nuo vekselių perdavimo pardavėjai momento, pirkėjai savo prievoles pagal sutartį šioje dalyje įvykdė tinkamai ir pilna apimtimi. Likusi 271 000 Lt suma į pardavėjos sąskaitą buvo pervesta 2011-01-11. Tokiu būdu, pirkėjai savo prievoles pagal nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį įvykdė visiškai. Pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai konstatavo, kad Sutarties 2.1.4 p. nenumatyta, kad patvirtinti faktą apie atsiskaitymą pagal sutartį gali padaryti tik pardavėjas, draudimo sutartyje išduoti pirkėjui liudijimą apie sutarties sąlygų įvykdymą nėra, todėl notaro išduotas liudijimas apie atsiskaitymą pagal sutartį yra teisėtas ir pagrįstas. Draudimas pirkėjui, įvykdžius sutarties sąlygas, gauti tai patvirtinantį liudijimą, pažeistų įstatyme įtvirtintą šalių lygiateisiškumo principą (CK 1.2 str.). Teismas atmeta skundo argumentus kaip nepagrįstus, kad notarė V. B. nėra išdavusi liudijimo apie visišką ir galutinį atsiskaitymą dėl tos priežasties, kad pardavėja A. K. nepatvirtino visiško atsiskaitymo fakto. Priešingai, tokio liudijimo notarė neišdavė todėl, kad pareiškėja neatvyko į notarų biurą patvirtinti visiško ir galutinio atsiskaitymo po to, kai į jos sąskaitą buvo pervesta likusi pinigų suma, nes pareiga patvirtinti visišką ir galutinį atsiskaitymą už perkamą turtą pagal sutartį kilo pareiškėjai, o ne notarei (b. l. 26).

12Nepagrįstas apeliantės argumentas, jog sprendžiant tarp bylos šalių kilusį ginčą turėjo būti vadovaujamasi 2010-06-07 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010 suformuota praktika, taip pat Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-1153-513/2010 nutartimi. Šios bylos faktinės aplinkybės skiriasi nuo bylų, kuriose buvo priimtos apeliantės minimos teismo nutartys, todėl šis atskirojo skundo argumentas atmestinas.

13Pažymėtina, kad notarės išduotas liudijimas nepatvirtina fakto, kad turto pirkėjai I. M. ir A. M. yra atsiskaitę pagal 2010-12-21 išrašytus paprastuosius neprotestuotinus vekselius, todėl apeliantės teisė reikalauti apmokėti skolą pagal vekselius nepažeista. Nors pareiškėja nurodo, kad 2010-12-21 turto pirkimo pardavimo sutartyje jos valia dėl atsiskaitymo už parduotą turtą buvo kitokia, nei nurodyta sutartyje, tačiau pareiškėja pirkimo pardavimo sutarties sandorių negaliojimo pagrindais neginčija, dėl sutarties sąlygų pakeitimo į teismą nesikreipė, taip pat nesikreipė į teismą dėl neapmokėtos sumos pagal vekselius priteisimo.

14Šioje byloje buvo nagrinėjamas pareiškėjos skundas dėl notarės veiksmų, o ne pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų I. M., A. M. susiklostę santykiai dėl atsiskaitymo pagal vekselius, vekselių dingimo aplinkybės. Todėl atliekami ikiteisminiai tyrimai šios bylos išnagrinėjimui teisinės reikšmės neturi.

15Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priešingai nei teigia apeliantė, įvertino faktinių aplinkybių visumą, tinkamai taikė procesinės ir materialinės teisės normas ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl ji paliktina nepakeista, nes tenkinti atskirąjį skundą apeliantės (pareiškėjos) A. K. nurodytais argumentais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Iš apeliantės (pareiškėjos) A. K. suinteresuoto asmens A. M. naudai priteistina 500 Lt advokato pagalbos išlaidų , turėtų apeliacinės instancijos teisme (b. l. 132-133) (CPK 88 str.1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Priteisti iš A. K., a. k. ( - ) 500,00 Lt (penkis šimtus litų) advokato pagalbos išlaidų A. M., a. k. ( - ) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. pareiškėja A. K. pateikė skundą dėl notarės R. R. veiksmų. Skundu... 3. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi pareiškėjos... 4. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti 2012-03-08 Panevėžio miesto... 5. Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo notarė... 6. Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys A. M. ir... 7. Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo 2012 m. kovo 8 d.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Iš 2010-12-21 nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties (toliau... 10. Ginčas tarp šalių kilo dėl to, ar nekilnojamojo turto pirkėjai I. M. ir A.... 11. Iš 2010-12-21 Sutarties turinio akivaizdu, jog sutarties šalys dėl Sutarties... 12. Nepagrįstas apeliantės argumentas, jog sprendžiant tarp bylos šalių... 13. Pažymėtina, kad notarės išduotas liudijimas nepatvirtina fakto, kad turto... 14. Šioje byloje buvo nagrinėjamas pareiškėjos skundas dėl notarės veiksmų,... 15. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 16. Iš apeliantės (pareiškėjos) A. K. suinteresuoto asmens A. M. naudai... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 18. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartį palikti... 19. Priteisti iš A. K., a. k. ( - ) 500,00 Lt (penkis šimtus litų) advokato...