Byla e2-49671-534/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, dokumentinio proceso tvarka, rašytinio proceso būdu išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Ainava“ ieškinį atsakovui UAB „Bravomūra“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo 1 084,32 Eur skolos, 190,61 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas neįvykdė savo sutartinės prievolės laiku atsiskaityti pagal 2016-06-29 šalių sudarytą Valymo paslaugų teikimo sutartį (toliau – sutartis) Nr. 2657, sutarties 2016-07-12 pakeitimą nr. 2657-1 ir sutarties 2016-08-22 pakeitimą nr. 2657-2.

3Ieškovo reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintini dokumentinio proceso tvarka.

4Iš ieškovo byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016-06-29 šalys sudarė Valymo paslaugų teikimo sutartį Nr. 2657 (sutarties pakeitimai: 2016-07-12 pakeitimas nr. 2657-1 ir sutarties 2016-08-22 pakeitimas nr. 2657-2). Pagal sutartį ieškovas įsipareigojo atlikti atsakovo restorano patalpų, esančių Gedimino pr. 46-2, Vilniuje valymą, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovas suteikė sutartyje numatytas paslaugas. Atsakovas nėra atsiskaitęs su ieškovu už suteiktas paslaugas pagal šias ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras: 2016-07-29 PVM sąskaita – faktūra Nr. AIN0052169, 2016-08-31 PVM sąskaita – faktūra Nr. AIN0052650 ir 2016-09-19 PVM sąskaita – faktūra Nr. AIN0052714.

5Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.716 straipsnio 1 dalis nustato, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Remiantis CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1 084,32 Eur skola (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 6.716, 6.720 str.).

6Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str.). Pagal sutarties 3.5 punktą atsakovas uždelsęs sumokėti už suteiktas paslaugas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos iki visiško atsiskaitymo pagal pateiktą sąskaitą mokėti ieškovui 0,2 proc. dydžio delspinigius. Įvertinus šią aplinkybę, taip pat tai, kad atsakovas laiku neįvykdė prievolės, reikalavimas priteisti ieškovui iš atsakovo 190,61 Eur delspinigių, yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.260 str. 1, 2 d., 6.71 str.). Byloje nėra duomenų, kurie leistų teigti, jog nurodyta prašoma priteisti delspinigių suma nepagrįsta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178, 185 str.).

7Ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 14 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 272,25 Eur išlaidos už advokato pagalbą rengiant procesinius dokumentus parengimą, iš viso 286,25 Eur.

9Teismas, vadovaudamasis CPK 262 straipsniu, 428-429 straipsniais,

Nutarė

10ieškinį patenkinti.

11Priteisti iš atsakovo UAB „Bravomūra“, į. k. 304178003, 1 084,32 Eur (vieno tūkstančio aštuoniasdešimt keturių eurų 32 ct) skolą, 190,61 Eur (vieno šimto devyniasdešimties eurų 61 ct) delspinigius, 6 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 274,93 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-11-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 286,25 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų 25 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB ,,Ainava“, į. k. 123875414.

12Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

13Jeigu prieštaravimai per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduodamas vykdomasis raštas.

14Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai