Byla 2-2563-892/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė, sekretoriaujant Aurelijai Jucevičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovei Halinai Markovskajai, trečiojo asmens ( - ) kūdikių namų atstovei R. R., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei J. M., dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir gyvenamosios vietos nustatymo, tretysis asmuo ( - ) kūdikių namai,

Nustatė

2Ieškovas prašo neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei J. M. jos vaiko J. M., gim. ( - ), atžvilgiu; nustatyti J. M. nuolatinę globą (rūpybą), paskirti J. M. globėju (rūpintoju) ( - ) kūdikių namus ir vaiko gyvenamąją vietą nustatyti ( - ), priteisti iš atsakovės išlaikymą vaikui mokant po 400 Lt kas mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės, paskirti kūdikių namus vaiko gaunamų lėšų tvarkytoju. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė J. M. vieniša motina, neturinti motinystės jausmo ir piktybiškai nevykdanti motinos pareigų savo vaikams. Vilniaus rajono Vaikų teisių apsaugos skyriui J. M. žinoma nuo 2007-03-04, kai, iš Vilniaus rajono policijos komisariato kriminalinės policijos smurtinių nusikaltimų tyrimo poskyrio buvo gautas pranešimas, kad yra pradėtas tyrimas dėl J. M., gim. ( - ), mirties (vaikas mirė 2007-03-04, namuose). Atsakovė J. M. yra 6 vaikų motina. Keturių vaikų atžvilgiu J. M. yra neterminuotai apribota motinos valdžia, T. ir D. yra įvaikinti, J. yra globojama ( - ) socialiniame centre, E. M. yra globojama ( - ) kūdikių namuose, K. mirė būdama 3 mėnesių amžiaus. ( - ) gimusiam J. M. atsakovė J. M. net nesuteikė vardo, pagimdžiusi vaiką antisanitarinėse sąlygose, paliko jį ligoninėje, atskyrusi jį nuo savęs (kūdikio gimimas buvo užregistruotas VTAS teikimu) J. M. nepakeitė gyvenimo būdo, pagimdžiusi ( - ) berniuką, kurio kaip motina nepriėmė, atskyrė nuo savęs, pažeidė bejėgio kūdikio teises į motinos globą, į asmens dokumentus, nuslėpė, kas yra vaiko tėvas, ir paliko medikų priežiūrai. J. M. nėštumo metu konsultacijos nelankė, vartojo alkoholį, sūnų pagimdė namuose, nuvežta į ligoninę vaiką paliko, jo sveikata nesidomėjo (vaikas turi sveikatos sutrikimų). 2011-05-17 J. M. iš VšĮ universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Neišnešiotų naujagimių skyriaus buvo perkeltas į ( - ) kūdikių namus, ( - ). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-17 įsakymu Nr.A27-1132 J. M. buvo nustatyta laikinoji globa, jo globėju paskirti ( - ) kūdikių namai ir vaiko gyvenamoji vieta nustatyta ( - ). Šiuo metu J. M. yra prižiūrimas vaikų globos institucijoje, atsakovė su sūnumi susipažinti nesiekė, jo nelankė. J. M. gyvena asocialų gyvenimą, niekur nedirba, girtuokliauja, jai nerūpi jos vaikai, jų likimas, Dėl jos kaltės, o, būtent, dėl motinos žalingų įpročių vaikai gimsta nesveiki, turi sveikatos sutrikimų, privalo kentėti ir fiziškai, ir psichologiškai, nei vieno iš vaikų tėvas nėra žinomas - visų vaikų gimimas yra užregistruotas kaip vienišos motinos vaikai. Atsakovė piktybiškai išsisukinėja nuo motinos pareigų vykdymo, vaiko atžvilgiu elgiasi amoraliai. Išanalizavus J. M. sūnaus J. M. situaciją ir tai, kad nėra vilties nei dabar, nei ateityje sugrąžinti vaiką jo motinai, nes nėra duomenų, kad J. M. domėtųsi savo vaiku arba ketintų pakeisti savo gyvenimo būdą ir norėtų sugrąžinti vaiką į šeimą, mano, jog yra visos sąlygos taikyti J. M. neterminuoto motinos valdžios apribojimo būdą.

3Posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti.

4Atsakovė J. M. į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jai pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovei (LR CPK 246 str. 2 d.).

5Trečiojo asmens atstovė su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad atsakovė nelanko ir nesirūpina vaikais, išlaikymo nemoka.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Pagal CK 3.155 str. vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi ir tėvai turi ne tik teisę, bet ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

8Ieškovo atstovo paaiškinimais ir bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė yra nepilnamečio J. M., gim. ( - ), motina (b.l. 11-12). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-17 įsakymu Nr.A27-1132 J. M., gim. ( - ) buvo nustatyta laikinoji globa, jo globėju paskirti ( - ) kūdikių namai ir vaiko gyvenamoji vieta nustatyta ( - ) (b.l. 6). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus 2011-05-18 sprendimu J. M. iš VšĮ universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Neišnešiotų naujagimių skyriaus buvo perkeltas į ( - ) kūdikių namus, ( - ), kadangi atsakovė vaiko motina paliko vaiką ligoninėje, gyvena asocialiai, vartoja narkotikus, valkatauja ir nenori bei negali sudaryti vaikui normalių gyvenimo sąlygų (b.l. 7-8). Bylos duomenys: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus 2011-05-16 išvada, išrašas iš medicininių dokumentų, 2011-04-29 VĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės pažyma, 2011-05-02 Moralinių – buitinių gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas, patvirtina, kad atsakovė sūnų pagimdė antisanitarinėmis sąlygomis, jis gimė neišnešiotas, turi sveikatos sutrikimų, atsakovė paliko vaiką gimdymo namuose, visiškai nesirūpino ir nesirūpina savo vaiku, jo nelanko, neprižiūri, neišlaiko, negali ir nenori užtikrinti vaikui normalių gyvenimo sąlygų, t.y. nevykdo ir yra visiškai nusišalinusi nuo motinos pareigų sūnaus atžvilgiu (b.l. 9-10, 13-19).

9Iš bylos duomenų matyti, kad 2009-12-14 teismo sprendimu atsakovės motinos valdžia apribota jos nepilnamečių vaikų J. M., gim. ( - ), ir E. M., gim. ( - ), atžvilgiu (b.l. 20-23). Prijungtos civilinės bylos Nr. 2-2426-562/2009 duomenimis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-05-02 įsakymu Nr. A27-706, J. M. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą Vilniaus rajono savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnyboje (civilinės bylos Nr. 2-24-26-562/2009 b.l. 8), šeima buvo kontroliuojama seniūnijos darbuotojų, patikrinimais nustatyta, kad vaikų gyvenimo sąlygos netinkamos (civilinės bylos Nr. 2-2426-562/2009 b. l. 22-25, 27, 32-44). Atsakovė iš viso yra pagimdžiusi šešis vaikus, keturi iš jų atžvilgiu jau yra apribota atsakovės vadžia, o duktė J. M. mirė 2007-03-04 būdama trijų mėnesių amžiaus (b.l. 9).

10CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato tėvų valdžios ribojimo sąlygas. Jos yra tada, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2005).

11Bylos duomenimis patvirtinta, kad atsakovė J. M. nesirūpino sūnaus J. M. priežiūra, sveikata, auklėjimu, tinkamų sąlygų jų vystymuisi sudarymu, t.y. įstatyme įtvirtintų pareigų tinkamai nevykdė. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei nepilnamečio vaiko interesus, darytina išvada, kad atsakovė dėl savo kaltės yra visiškai nusišalinusi nuo vaikų priežiūros ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, todėl ieškinys tenkintinas, neterminuotai apribotina atsakovės J. M. motinos valdžia sūnaus J. M. atžvilgiu (LR CK 3.180 str.).

12Byloje nėra duomenų, kad atsakovė dėl sveikatos problemų ar kitų priežasčių būtų nedarbinga, yra jauno amžiaus, todėl darytina išvada, kad ji gali ir turi teikti vaikui išlaikymą (CK 3.195 str.). Sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio nustatymo atsižvelgtina į vaiko poreikius, tai, kad vaikas turi sveikatos sutrikimų, jam reikalinga nuolatinė priežiūra bei su tuo susijusios išlaidos, bei tai, kad atsakovė yra darbingo amžiaus ir nepateikė jokių duomenų, įrodančių objektyvias negalėjimo teikti išlaikymą priežastis, taip pat įvertinus tai, kad atsakovė turi teikti 2009-12-14 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu priteistą išlaikymą ir kitiems vaikams - dviem jos nepilnametėms dukroms, todėl iš ieškovės nepilnamečiam sūnui J. M. priteistinas išlaikymas periodinėmis išmokomis po 300 Lt kas mėnesį (LR CK 3.196 str., 3.198 str.). J. M. laikinuoju globėju paskirti ( - ) kūdikių namai tinkamai rūpinasi J. M., gyvenimas šiuose namuose užtikrina dabartinius vaiko poreikius bei interesus, todėl jam nustatytina nuolatinė institucinė globa, paskiriant jo globėju ( - ) kūdikių namus ir vaiko gyvenamąją vietą nustatyti ( - ), paskiriant J. M. gaunamų lėšų tvarkytoju jį globojančią instituciją ( - )kūdikių namus (LR CK 3.165, 3.180, 3.192 str., 3.195 str., 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.238, 3.242, 3.251 str., 3.252, 3.256-3.257, 3.265 str.).

13Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 108 Lt žyminio mokesčio už išlaikymo priteisimą, taip pat 139 Lt žyminio mokesčio už motinos valdžios apribojimą ir 11,24 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 79, 88, 96 str.).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 263-268, 270, 282, 406-407 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Neterminuotai apriboti J. M., a.k. ( - ) motinos valdžią jos sūnaus J. M., gim. ( - ), a.k. ( - ) atžvilgiu.

17Nustatyti J. M., gim. ( - ), a.k. ( - ) nuolatinę globą, paskirti J. M. globėju ( - )kūdikių namus ir J. M. gyvenamąją vietą nustatyti ( - ).

18Priteisti iš J. M., a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus J. M., gim. ( - ), a.k. ( - ) išlaikymui, periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 300 Lt (tris šimtus litų) nuo ieškinio priėmimo teisme dienos 2011-08-03 iki vaiko pilnametystės, globojančiai institucijai, lėšas pervedant į vaiko sąskaitą.

19Paskirti J. M. gaunamų lėšų tvarkytoju bei turto administratoriumi globėją ( - ) kūdikių namus.

20Priteisti iš atsakovės J. M., a.k. ( - ) 258,24 Lt (du šimtus penkiasdešimt aštuonis Lt, 24 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

21Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai