Byla AN15.-1629-990/2018
Dėl jis bėgo nuo policijos pareigūnų- visi bėgo ir jis bėgo. Automobilis priklauso O. K

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Ražanskas, sekretoriaujant Živilei Kalasauskaitei, Ninai Kolesnikovai, Boženai Voišvilienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui K. K. (K. K.), jo atstovams pagal įstatymą I. C. (I. C.) ir I. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje K. K., asmens kodas ( - ) kaltinamas padaręs administracinius nusižengimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau- ir ANK) 415 straipsnio 1, 2 dalyse, 420 straipsnio 1, 2 dalyse, 426 straipsnio 5 dalyje.

3Teismas

Nustatė

42018 m. balandžio 28 d. Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialiosios paskirties skyriaus vyriausiasis patrulis P. R. surašė administracinio nusižengimo protokolą, kuriuo K. K. patrauktas administracinėn atsakomybėn už administracinių nusižengimų, numatytų ANK 415 straipsnio 1, 2 dalyse, 420 straipsnio 1, 2 dalyse, 426 straipsnio 5 dalyje, padarymą.

5Teismas

konstatuoja:

  1. Administracinio nusižengimo protokole nurodytos aplinkybės

6K. K. 2018 m. balandžio 28 d. apie 15.52 val. Paplūdimio gatvėje, Salotės kaime, Vilniaus r. sav., neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones, vairuodamas automobilį „Mazda 323“, valst. Nr. ( - ) kuriam neatlikta privalomoji techninė apžiūra ir kuris neapdraustas civilinės atsakomybės draudimu, nepakluso teisėtiems policijos pareigūnų reikalavimams sustabdyti transporto priemonę, didino greitį, posūkiuose pavojingai atliko šoninį slydimą ir važiuodamas sukėlė pavojų sau, aplinkiniams, pėstiesiems bei kitoms transporto priemonėms.

  1. Įrodymai ir jų vertinimo motyvai

7Teismo posėdžio metu K. K. parodė, kad jis kaltinimą supranta, kaltės jis nepripažįsta ir sutinka duoti parodymus. 2018 m. balandžio 28 d. jis automobiliu „Mazda 323“, su savo draugais O. K., K. A., M. J., M. R. važiavo iš Gudelių kaimo link Pilaitės mikrorajono. Jis sėdėjo automobilio gale iš dešinės, jam iš kairės sėdėjo M., tarp jo ir M. sėdėjo M.. Už vairo sėdėjo O. K.. Jo mergina K. sėdėjo priekyje šalia vairuotojo. O. vilkėjo jo juodos spalvos striuke, kurios O. paprašė, nes buvo šalta, pūtė vėjas. Jis O. davė striukę jiems važiuojant Gudelių mišku. Prie Salotės gyvenvietės jie pamatė stovintį policijos patrulių automobilį, kadangi vyko policijos reidas. O. K. padidino greitį ir pradėjo bėgti nuo policijos pareigūnų. Policijos pareigūnai vijosi automobilį apie 2 minutes. Per šį laiką O. pasakė „jeigu kas, sakom, kad D. vairavo“. D.- tai D. M., nors D. nagrinėjamo įvykio metu net nebuvo. Po kurio laiko O. sustojo ir jie visi pradėjo bėgti iš automobilio. Bėgdamas O. nusivilko jo striukę ir pastarąją atidavė jam. Jis striukę apsivilko. Juos policijos pareigūnai sulaikė po 40-60 sekundžių bėgimo. Jis negali paaiškinti, kodėl jis bėgo nuo policijos pareigūnų- visi bėgo ir jis bėgo. Automobilis priklauso O. K..

8K. K. 2018 m. balandžio 28 d. paaiškinime nurodė, kad jis mašinoje sėdėjo galinėje sėdynėje su K., M., M.. O. vairavo automobilį. Po policijos pareigūnų prašymo sustoti, šis nesustojo ir policijos pareigūnai sekė mašiną per laukus. O. sustojo, visi išbėgo iš mašinos ir jis bėgo paskui visus. O. visiems sakė sakyti, kad vairavo D. (b. l. 9).

9Teismo posėdžio metu P. R. parodė, kad jis dirba Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialiosios paskirties skyriaus vyriausiuoju patruliu. 2018 m. balandžio 28 d. jis patruliavo kartu su vyriausiuoju patruliu M. G., jie tikrino automobilius prie Salotės gyvenvietės, Paplūdimio gatvėje. Tikrindamas motociklo vairuotoją jis pastebėjo dideliu greičiu važiuojantį automobilį „Mazda 323“, kuris nesustodamas pralėkė pro jį. Jis ir jo kolega įsėdo į automobilį, įjungė švyturėlius, garso signalus ir pradėjo persekioti automobilį. Nors prie Salotės ežero yra greičio apribojimas- 50 km/h, automobilis važiavo akivaizdžiai dideliu greičiu- virš 100 km/h, sukeldamas pavojingas situacijas ir sudarydamas pavojų šalia kelio ėjusiems žmonėms, tarp kurių buvo ir moteris su vaikais, ir keletą kartų vos nesukėlė eismo įvykių. Nuvažiavęs apie 1-2 km automobilis sustojo. Iš automobilio išlipo keturi vaikinai ir viena mergina. Jis išlipo iš tarnybinio automobilio pirmas, jo kolega iš paskos. Kai automobilis „Mazda“ sustojo, jis pamatė, kad iš vairuotojo vietos išlipo vaikinas trumpai kirptais šviesiais plaukais, vilkintis juodos spalvos striuke. Jis su kolega pradėjo bėgti paskui automobilio keleivius. Vaikinai ir mergina nubėgo viena kryptimi. Pastariesiems jis kelis kartus šaukė „Sustok, policija“, tačiau vaikinai ir mergina nepakluso jo ir jo kolegos reikalavimams sustoti. Automobilio keleiviai nubėgo apie 0,5 km į šalia esantį miškelį, kuriame bandė slėptis. Pribėgus prie automobilio keleivių vaikinai elgėsi agresyviai, mosikavo rankomis, todėl laukiant kito policijos pareigūnų ekipažo vaikinai buvo surakinti antrankiais. Mergina stovėjo ramiai, todėl ji surakinta nebuvo. Sulaikyti vaikinai buvo blaivūs, vienas iš jų pilnametis- M. R., kuris atsisakė rašyti pasiaiškinimą, tačiau žodžiu nurodė, kad automobilį vairavo K. K.. Du nepilnamečiai vaikinai raštiškai nurodė, kad vairavo K.. Pastarųjų parodymai atitiko jo ir jo kolegos matytoms įvykio aplinkybėms, kad būtent K. K. vairavo automobilį. Sulaikyti vaikinai ir mergina tarpusavyje bandė tartis, tačiau nesusitarė. Pastarieji norėjo sakyti, kad buvo šešiese, tačiau jis ir jo kolega gerai matė, kad keleiviai buvo penkiese. Kai jis vijosi pažeidėjus, pastarųjų jis nebuvo praradęs iš akiračio, atstumas buvo ne daugiau kaip 50 metrų. Automobilio vairuotojas sukėlė pavojų žmonėms dėl chuliganiško vairavimo.

10Teismo posėdžio metu pagarsinus Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialios paskirties skyriaus vyriausiojo patrulio P. R. tarnybinį pranešimą (b. l. 4-5), pastarasis parodė, kad viskas buvo taip, kaip nurodyta jo tarnybiniame pranešime. Automobilio vairuotojas dėvėjo juodos spalvos striuke, tamsios spalvos kelnėmis, buvo trumpai kirptais šviesiais plaukais. Ji neatsimena, ar dar kas nors iš vaikinų dėvėjo striukę. Įvykio metu buvo šviesu.

11Teismo posėdžio metu M. G. parodė, kad jis dirba Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialiosios paskirties skyriaus vyriausiuoju patruliu. 2018 m. balandžio 28 d. patruliavimo kartu su vyriausiuoju patruliu P. R. metu Karoliniškių mikrorajone prie Salotės ežero jie vykdė policijos reidą, tikrino automobilius. Jie pastebėjo, kad staigiai dideliu greičiu pravažiavo automobilis „Mazda 323“. Jie išgirdo netoliese dirbančių kolegų riksmus. Automobilio vairuotojas, vengdamas policijos pareigūnų reikalavimų sustoti, padidino greitį ir pralėkė dideliu greičiu. Jie atidavė dokumentus kito automobilio vairuotojui ir pradėjo su garsiniu signalu ir švyturėliais vytis minėtą automobilį „Mazda 323“. Šalia kelio ėjo daug žmonių su kūdikiais, vežimėliais, jis ir jo kolega manė, kad gali atsitikti nelaimė. Automobilio vairuotojas važiuodamas dideliu greičiu sukėlė pavojų ėjusiems šalia kelio žmonėms ir stovėjusiems automobiliams. Keletą kartų buvo galima sukelti eismo įvykius. Jis ir jo kolega automobilį persekiojo. Automobilis „Mazda 323“ sustojus iš pastarojo išbėgo penki jaunuoliai ir nubėgo į miškelį. Jis buvo už vairo. Jo kolega P. R. iššoko iš automobilio ir pradėjo vytis minėtus jaunuolius, jis nubėgo iš paskos. Jis kartu su P. R. rėkė „stokit policija“, tačiau jaunuoliai į reikalavimą sustoti nereagavo, pasuko į miškelį ir po medžiu pasislėpė. Sulaikyti vaikinai rodė nepasitenkinimą, muistėsi. Vaikinai buvo surakinti antrankiais. Mergina elgėsi ramiai. Vėliau atvyko dar vienas policijos pareigūnų ekipažas. Jis ir jo kolega žinojo, kas buvo už vairo, matė, kas išlipo pro vairuotojo pusės priekines dureles. Jaunuoliai bandė meluoti, kad buvo šešiese, tačiau buvo įspėti dėl melagingų parodymų davimo. Vienas iš vaikinų buvo pilnametis, šis nurodė į kaltininką ir paaiškino, kad pastarasis vairavo automobilį, bet atsisakė duoti raštiškus parodymus, sakė esantis ne „ožys“. Jaunuoliams iššokus iš automobilio jis įsidėmėjo vairuotoją pagal pastarojo išvaizdą, drabužius- vairuotojas vilkėjo pūsta striuke, mėlynos spalvos kelnėmis. Kiti vaikinai buvo kitaip apsirengę. Vienas iš vaikinų vilkėjo trumpesnę, kitas- ilgesnę striukę, trečias- lengvu sportiniu megztiniu. Jis negalėjo suklysti- vaikinas su pūsta striuke išlipo iš vairuotojo vietos. Stabdydamas automobilį jis matė, kad būtent šis vaikinas išlipo iš vairuotojo pusės. Jis vėliau pradėjo bėgti, nei jo kolega. Kiek jis matė, tai jaunuoliai visą laiką bėgo, sustoję nebuvo. Nebuvo jokios galimybės bėgant nuo jų vaikinui perduoti striukę- net pagal laiko intervalą tai neįmanoma. Vaikinas, kuris atsisakė rašyti parodymus- pilnametis, pastarojo pavardės jis neprisimena, nurodė, kad automobilį „Mazda 323“ vairavo K. K..

12Teismo posėdžio metu O. K. parodė, kad 2018 m. balandžio 28 d. jis važiavo iš miško jo automobiliu „Mazda 323“, kartu su savo draugais K. K., K. A., M. J., M. R.. Vyko policijos pareigūnų reidas. Policijos pareigūnai stabdė automobilį, tačiau automobilio nesustabdė. Jis teisės vairuoti neturi. Pradžioje jis vairavo automobilį, tačiau išvažinėdamas iš miško jis davė automobilį pavairuoti K. K.. Policijos pareigūnams stabdant automobilį jis sėdėjo galinėje sėdynėje per vidurį. M. R. sėdėjo jam iš dešinės, iš kairės sėdėjo M. J., K. sėdėjo priekyje šalia vairuotojo. Nagrinėjamo įvykio metu automobilį vairavo Konstantinas. Automobiliu pastarasis važiavo tiesiai, o pamatęs policijos pareigūnų automobilį su švyturėliais bei pareigūnus, per garsiakalbį liepiančius sustoti, automobilio nestabdė. O. pavojingai važiavo, greitis buvo apie 100 km/h. Jis matė šalikele einančius žmones, tačiau jisK. nesakė, kad šis sustotų, nes jie visi buvo išsigandę. Policijos pareigūnams per garsiakalbį pradėjus šaukti, Konstantinas sustojo ir jie visi pradėjo lipti iš automobilio, pastarąjį palikę. Iš pradžių jie visi ėjo, paskui bėgo nuo policijos pareigūnų. Jis vilkėjo mėlynos spalvos megztiniu, juodomis kelnėmis, turėjo maišą. Oras buvo šiltas, beveik vasara, apie 20 laipsnių šilumos. Jis neatsimena, kaip K. buvo apsirengęs. Jam šalta nebuvo. Jis K. striukės neprašė. Jis nevilkėjo K. striuke. Tarpusavyje jie nešnekėjo, visi buvo išsigandę. Jis nepamena, ar kas nors sakė K. sustoti. Jis nesakė sustoti, nes buvo išsigandęs. Automobilis „Mazda 323“ yra išregistruotas. Jis norėjo automobilį parduoti, todėl automobilio neregistravo. Po įvykio automobilį paėmė policijos pareigūnai. Jis dėl automobilio nuvežimo išK. žalos atlyginti nereikalaus. Automobiliui neatlikta techninė apžiūra. Automobilis neapdraustas civilinės atsakomybės draudimu. D. M. jis pažįsta, tačiau D. su jais nebuvo. Jis nepamena jokių kalbų apie D.. Jis nesakė, kad visi sakytų, jog vairavo D.. M. J. yra jo pažįstamas, ne draugas. Jis nežino, su kuo M. bendrauja, tarpusavio pykčių jie neturi. Jis nežino, kodėl M. apkalbėjo jį nurodydamas, kad automobilį vairavo jis. K. A. jis pažįsta, bet ši ne jo draugė. K. A. bendrauja su M. J. ir su Konstantinu.

13O. K. 2018 m. balandžio 28 d. paaiškinime nurodė, kad jis 2018 m. balandžio 28 d. vairavo automobilį „Mazda 323“, valst. Nr. ( - ) Su juo važiavo M., M.. Važiuojant per mišką jie pamatė policijos pareigūnus. Jie nesustojo, juos gaudė. Automobilį vairavo (neįskaitomas žodis). Šis vilkėjo juodos spalvos striuke, juodomis kelnėmis. Policijos pareigūnams juos pavijus, visi iššoko iš mašinos ir bėgo į krūmus (b. l. 8).

14Teismo posėdžio metu M. J. parodė, kad K. K. yra jo draugas. Įvykio metu jis, O. K., K. K., M. R. ir K. A. O. automobiliu „Mazda“ važiavo į Pilaitę. Jis sėdėjo automobilio gale, jam atrodo, dešinėje arba kairėje pusėje, dar gale sėdėjo M., jam atrodo per vidurį, ir K.. Priekyje sėdėjo K., o automobilį vairavo O.. Bevažiuodami jie pamatė policijos pareigūnus, kurie automobilį stabdė, tačiau O. nusuko į dešinę ir padidino greitį, kad išvengtų policijos pareigūnų. Jie visi matė, kad policijos pareigūnai vejasi, tačiau O. važiavo toliau, bėgo nuo policijos pareigūnų. Policijos pareigūnai įjungė garso signalus, švyturėlius, liepė sustoti. Jis O. sakė, kad šis stotų. Pavažiavęs porą kilometrų O. sustojo, tada visi pradėjo bėgti iš automobilio. Viskas vyko labai greitai. Jis pirmas pabėgo, už jo bėgo visi kiti. Išlipę iš automobilio jie bėgo apie 2 minutes. O. sakė „suverčiam kaltę ant D.“, bet D. su jais nebuvo. Policijos pareigūnai juos visus sugavo ir surakino antrankiais. Įvykio dieną buvo šalta. Jis vilkėjo juodos spalvos striuke „Adidas“. Prieš įsėdant į automobilį K. O. buvo davęs savo juodos spalvos striukę, nes O. buvo šalta. K. vilkėjo marškinėlius ir megztinį. Jis neatsimena, kas iš jų vilkėjo striukėmis. Jis neprisimena, kad būtų buvę avarinių situacijų bėgant nuo policijos pareigūnų. Kai automobiliui sustojus policijos pareigūnai pribėgo, jie visi buvo nutolę nuo automobilio. Jis nežino, kiek laiko buvo praėję nuo tada, kai automobilis sustojo ir jie visi pradėjo bėgti, iki kol policijos pareigūnai sustojo- gal apie pusė minutės-minutė. Jis neturėjo kuprinės, tik telefoną. Jis nežino, ar kas nors turėjo kuprinę.

15M. J. 2018 m. balandžio 28 d. paaiškinime nurodė, kad jis važiavo automobilyje su K., M., K. ir O.. Automobilį vairavo O.. Pamatę policijos pareigūnus jie pradėjo bėgti. Jis sustojo, tada ir buvo sulaikytas policijos pareigūnų (b. l. 6).

16Teismo posėdžio metu M. R. parodė, kad jis su kompanija automobiliu važiavo nuo ežero pusės. Automobilį vairavo O. K., pastarasis su K. K. pasikeitė striukėmis. K. striukė buvo juodos spalvos pūsta su užrašu „Armani“, O. striukė, berods, mėlyna. Jis sėdėjo automobilio gale per vidurį. Jam iš kairės sėdėjo M. J., iš kito šono, dešinėje pusėje sėdėjo K. A.. Priekyje keleivio pusėje sėdėjo K., o už vairo sėdėjo O. K.. Bevažiuodami jie papuolė į policijos pareigūnų vykdomą reidą ir pradėjo automobiliu bėgti. O. važiavo daugiau nei 100km/h greičiu. Jis matė, kad juos vijosi policijos pareigūnai su švyturėliais ir garso signalais. Visi O. sakė sustoti, bet šis nestojo. Pravažiavus iki miško O. sustojo ir jie visi išbėgę iš automobilio pradėjo bėgti. Pabėgę apie 100 metrų jie sustojo ir juos sulaikė pareigūnai. Jie visi tarėsi, ką sakyti pareigūnams, tarėsi, kad sakys, jog vairavo visai kitas asmuo, kurio net nebuvo- D. M..

17Teismo posėdžio metu pagarsinus K. K. ir M. R. 2018 m. balandžio 28 d. paaiškinimus (b. l. 9-10), M. R. parodė, kad O. paprašė, jog jis sakytų, kad automobilį vairavo D..

18M. R. 2018 m. balandžio 28 d. paaiškinime nurodė, kad jis važiavo su draugais- K. K., K. A., O. K., M. J., D. M. automobiliu. Pamatę policijos pareigūnus jie pradėjo bėgti automobiliu miško keliu. Jis nežino, kur jie bėgo. Vėliau jie sustojo ir laukė policijos pareigūnų. Šie visus sulaikė. Automobilį vairavo D. M. (b. l. 9).

19Teismo posėdžio metu K. A. parodė, kad įvykio dieną O. pakvietė ją, M. R., M. J. ir K. K. pasivažinėti O. priklausančiu automobiliu „Mazda“. Ji su minėtais vaikinais važiavo į Gudelių miškus. O. visą laiką buvo už automobilio vairo. Vėliau O. važiavo gatve, kurioje stovėjo policijos pareigūnų ekipažai. Ji nepamena, kokioje gatvėje stovėjo policija. Pamatęs policijos pareigūnus O. išsigando ir pasakė, kad nenori jokių problemų su policijos pareigūnais, todėl nusuko ir važiavo kitu keliu. Ji sėdėjo priekyje keleivio vietoje. Už automobilio vairo sėdėjo O.. Automobilio gale prie lango sėdėjo M., per vidurį K., o prie kito lango už jos sėdėjo M. J..O. vilkėjo mėlynu megztiniu su užrašu „Adidas“, vėliau jis užsimetė juodą K. striukę, kadangi buvo šalta. Ji neprisimena, kokia tai buvo striukė, jai atrodo, kad tamsi, juoda. Ji nepamena, ar ant striukės buvo užrašai. O. važiavo tiesiu keliu, kuriame stovėjo policijos pareigūnų ekipažas. Kelyje buvo vienas posūkis į šoną ir O. ten nusuko. Automobilį policijos pareigūnai vijosi. Visi matė, kaip pareigūnai vijosi. Ji nepamena, ar pareigūnai vijosi įjungę švyturėlius. Tuo momentu automobilyje visi rėkė „daiktus ruoškitės“. Ji sakė O., kad šis sustotų, tačiau O. nestojo. Ji nematė, kokiu greičiu važiavo O., bet greitai. Ji nieko nepamena, nes buvo išsigandus. Ji išsigando dėl didelio greičio, dėl to, kad policijos pareigūnai vijosi ir dar dėl to, kad O. vairavo. Po kurio laiko O. sustojo ir pasakė „paliekame automobilį ir bėgame“. Ji su vaikinais išlipo iš automobilio, susirinko daiktus ir pradėjo bėgti. Tuo momentu policijos ekipažo už jų nebuvo. Ji bėgo paskutinė. Priekyje buvo M. R. ir O.. Bėgdamas O. numetė automobilio raktus. Ji išgirdo, kaip policijos pareigūnai šaukė liepdami jiems stoti. Ji pasakė „stojam“, nes ji suprato, kad jie niekur nebepabėgs. Juos sulaikę policijos pareigūnai paklausė, kur O. numetė automobilio raktus. Raktus jie rado. Ji su vaikinais nesitarė, ką sakyti policijos pareigūnams, taip pat niekas nesitarė sakyti, kas vairavo.

20Pagarsinus K. A. 2018 m. balandžio 28 d. paaiškinimą (b. l. 7), pastaroji parodė, kad ją vienas policijos pareigūnas- stambaus sudėjimo, trumpais žilais plaukais gąsdino, jog ją uždarys, jei ji nepasakys, kad automobilį vairavo K.. Įvykio vietoje buvo daug policijos pareigūnų. Iš pradžių buvo du policijos pareigūnai, kurie vijosi, vėliau, kai ją ir vaikinus atvedė prie automobilio, buvo daugiau policijos pareigūnų. Policijos pareigūnas, kuris vijosi, jai sakė, kad jeigu ji neparašys, kad K. buvo už vairo, tai ją uždarys dviem paroms. K.,O., M. J. buvo mušami. M. R. tiesiog sėdėjo ir pastarojo niekas nelietė. K. buvo grasinama, kad jam bus peršautas kelias. Vaikinai dėl to niekur nesikreipė. Ji paaiškinimą surašė po policijos pareigūnų grasinimų. Antrą pasiaiškinimą ji ir vaikinai rašė jau būdami policijos komisariate.

21K. A. 2018 m. balandžio 28 d. paaiškinime nurodė, kad automobilis yra O..O. visą laiką vairavo automobilį. Jie važiavo ramiai per Gudelių miškus. O. paprašėK. atsisėsti už automobilio vairo, nes O. atsibodo vairuoti. Važiuodami jie pamatė policijos pareigūnus ir O. su dviem draugais pasakė K., kad šis nesustotų. Ji sakė, kad sustotų (b. l. 7).

22Teismo posėdžio metu D. M. parodė, kad jis pažįsta K. K., O. K., K. A. ir M. J., M. R. jis nepažįsta. Su pastaraisiais jis šiemet niekur nevažiavo ir automobilio nevairavo. Su minėtais asmenimis paskutinį kartą jis bendravo žiemą.

23Teismo posėdžio metu buvo peržiūrėtas vaizdo įrašas iš vaizdo registratoriaus, įrengto tarnybiniame policijos automobilyje „Audi A6“, valst. Nr. ( - ). Vaizdo įraše užfiksuota, kaip policijos pareigūnai vejasi automobilį „Mazda 323“. Automobilis kuriam laikui dingsta iš akiračio. Po kurio laiko policijos pareigūnai privažiuoja prie viduryje kelio stovinčio automobilio „Mazda 323“, kurio durelės atidarytos, aplinkui žmonių nėra.

24Teismas pažymi, kad teismo posėdžių metu iš esmės visi nagrinėjamo įvykio metu automobiliu „Mazda 323“ važiavę asmenys, išskyrus O. K., nurodė, kad nagrinėjamo įvykio metu automobilį „Mazda 323“ vairavo ir į policijos pareigūnų reikalavimus sustoti nereagavo ne K. K., bet O. K.. Pažymėtina ir tai, kad šią aplinkybę, jog automobilį „Mazda 323“ nagrinėjamo įvykio metu vairavo O. K., paaiškinimuose nurodė M. J. bei K. K.. K. A. paaiškinime nurodė, kad automobilį „Mazda 323“ iš pradžių vairavo O. K., tačiau pastarasis vėliau davė automobilį vairuoti K. K.. Vertindamas šiuos K. A. paaiškinimus teismas pažymi, kad, kaip teismo posėdžio metu parodė K. A., šį paaiškinimą ji rašė būdama įbauginta policijos pareigūno, kuris liepė jai paaiškinime nurodyti, kad nagrinėjamo įvykio metu automobilį „Mazda 323“ vairavo K. K., nes priešingu atveju ji būsianti dviem paroms uždaryta į areštinę. Nagrinėjamo įvykio metu K. A. buvo nepilnametė, taigi vertinant K. A. paaiškinime nurodytas aplinkybes taip pat būtina pažymėti, kad ANK 593 straipsnio nurodyta, jog administracinius nusižengimus tiriantys pareigūnai turi teisę apklausti asmenis, įtariamus administracinių nusižengimų padarymu, nukentėjusiuosius, liudytojus arba paimti iš šių asmenų rašytinius parodymus. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad atliekant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, mutatis mutandis taikomos Baudžiamojo proceso kodekso (toliau- BPK) nuostatos. Nagrinėjamo įvykio metu galiojusio BPK 186 straipsnio (Nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa) 5 dalyje nurodyta, kad jaunesnio kaip aštuoniolikos metų liudytojo ar nukentėjusiojo apklausoje turi teisę dalyvauti jo atstovas. Teismas pažymi, kad nepilnametės K. A. apklausoje nedalyvavo jos atstovas, taigi teismas, įvertinęs K. A. teismo posėdžio metu duotus parodymus apie grasinimus rašant paaiškinimą, turi pagrindo abejoti minėtame K. A. paaiškinime, surašytame nedalyvaujant jos atstovui, nurodytomis aplinkybėmis. Policijos pareigūnams laikantis ANK 593 straipsnio bei BPK 186 straipsnio reikalavimų ir K. A. apklausiant dalyvaujant jos atstovui, K. A. parodymai apie grasinimus rašant jai paaiškinimą galėtų būtų vertinami kritiškai, tačiau nagrinėjamu atveju policijos pareigūnui apklausus K. A. nesilaikant minėtų teisės normų nuostatų, teismas, vadovaudamasis ANK 569 straipsnio nuostatomis („Įrodymai administracinio nusižengimo byloje yra bet kurie įstatymų nustatyta tvarka surinkti faktiniai duomenys. Ar gauti duomenys laikytini įrodymais, sprendžia teismas“) konstatuoja, kad K. A. paaiškinimas negali būti laikomas įrodymu, kadangi šis paaiškinimas gautas nesilaikant įstatymų- ANK 593 bei BPK 186 straipsniuose nustatytos nepilnamečio liudytojo apklausos tvarkos. Teismas taip pat pažymi turintis pagrindo abejoti M. R. paaiškinime nurodytomis aplinkybėmis, kad nagrinėjamo įvykio metu automobilį „Mazda 323“ vairavo D. M., kadangi pastarasis apklaustas teismo posėdžio metu parodė minėto automobilio nevairavęs; kita vertus teismo posėdžių metu visi liudytojai patvirtino, kad D. M. nagrinėjamo įvykio metu automobiliu „Mazda 323“ net nevažiavo, tą patį teismo posėdžio metu patvirtino ir pats M. R., parodęs, kad nurodyti, jog automobilį „Mazda 323“ nagrinėjamo įvykio metu vairavo D. M., jo paprašė O. K., taigi M. R. paaiškinimo teismas taip pat nelaiko įrodymu.

25Kaltinimas K. K. iš esmės remiasi policijos pareigūnų tarnybiniais pranešimais bei parodymais, esą jie matė, kaip iš automobilio pro vairuotojo dureles išbėgo asmuo, vilkintis juodos spalvos striukę. Policijos pareigūnams sulaikius minėtu automobiliu važiavusius asmenis nustatyta, kad minėtą striukę vilki K. K.. Vertindamas policijos pareigūnų parodymus teismas pažymi, kad teismo posėdžių metu iš esmės visi nagrinėjamo įvykio metu automobiliu „Mazda 323“ važiavę asmenys, išskyrus O. K., nurodė, kad prieš pat nagrinėjamą įvykį K. K. savo vilkėtą juodos spalvos striukę perdavė O. K., kurią pastarasis bėgdamas nuo policijos pareigūnų grąžino K. K.. Kita vertus teismo posėdžio metu buvo peržiūrėtas vaizdo įrašas iš vaizdo registratoriaus, įrengto tarnybiniame policijos automobilyje „Audi A6“, valst. Nr. ( - ) Vaizdo įraše užfiksuota, kaip policijos pareigūnai vejasi automobilį „Mazda 323“. Automobilis kuriam laikui dingsta iš akiračio. Po kurio laiko policijos pareigūnai privažiuoja prie viduryje kelio stovinčio automobilio „Mazda 323“, kurio durelės atidarytos, aplinkui žmonių nėra. Iš vaizdo įrašo akivaizdu, jog policijos pareigūnai negalėjo matyti asmens, išlipančio iš automobilio „Mazda 323“ pro vairuotojo dureles, dėl ko minėti policijos pareigūnų parodymai vertintini kritiškai.

26Apibendrinant išdėstytus argumentus konstatuotina, kad administracinių nusižengimo teisenos metu surinkti įrodymai leidžia pagrįstai teigti, jog K. K. nepadarė jam inkriminuojamų administracinių nusižengimų, numatytų ANK 415 straipsnio 1, 2 dalyse, 420 straipsnio 1, 2 dalyse, 426 straipsnio 5 dalyje- šiuos administracinius nusižengimus galėjo padaryti kitas asmuo. ANK 635 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad baigęs nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, pirmosios instancijos teismas priima vieną iš šių sprendimų: 1) pripažinti asmenį kaltu dėl administracinio nusižengimo padarymo ir skirti administracinę nuobaudą; 2) nutraukti administracinio nusižengimo teiseną; 3) grąžinti bylą institucijai administracinio nusižengimo tyrimui atlikti, kai yra esminių įrodymų trūkumų, kurių negalima nustatyti teisme, tačiau administracinio nusižengimo faktas nekelia abejonių. Minėta, kad K. K. nepadarė jam inkriminuojamų administracinių nusižengimų, tačiau teismas negali priimti ANK 635 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto sprendimo- nutraukti administracinio nusižengimo teiseną, kadangi administraciniai nusižengimai buvo padaryti, tik juos galėjo padaryti kitas asmuo. Priėmus ANK 635 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą sprendimą- nutraukus administracinio nusižengimo teiseną nebūtų galimybės teisinėn atsakomybėn patraukti minėtus administracinius nusižengimus padariusį asmenį, kadangi nebūtų ANK 658 straipsnyje įtvirtinto administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo pagrindo. Kadangi administracinių nusižengimų faktas nekelia abejonių, byla grąžintina Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui administracinio nusižengimo tyrimui atlikti.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2, 4 dalimis,

Nutarė

28Administracinio nusižengimo bylą, kurioje K. K. surašytas administracinio nusižengimo protokolas už administracinių nusižengimų, numatytų ANK 415 straipsnio 1, 2 dalyse, 420 straipsnio 1, 2 dalyse, 426 straipsnio 5 dalyje, padarymą, grąžinti Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui administracinio nusižengimo tyrimui atlikti.

29Nutartis per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jos nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio... 3. Teismas... 4. 2018 m. balandžio 28 d. Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialiosios... 5. Teismas... 6. K. K. 2018 m. balandžio 28 d. apie 15.52 val. Paplūdimio gatvėje, Salotės... 7. Teismo posėdžio metu K. K. parodė, kad jis kaltinimą supranta, kaltės jis... 8. K. K. 2018 m. balandžio 28 d. paaiškinime nurodė, kad jis mašinoje sėdėjo... 9. Teismo posėdžio metu P. R. parodė, kad jis dirba Lietuvos kelių policijos... 10. Teismo posėdžio metu pagarsinus Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialios... 11. Teismo posėdžio metu M. G. parodė, kad jis dirba Lietuvos kelių policijos... 12. Teismo posėdžio metu O. K. parodė, kad 2018 m. balandžio 28 d. jis važiavo... 13. O. K. 2018 m. balandžio 28 d. paaiškinime nurodė, kad jis 2018 m. balandžio... 14. Teismo posėdžio metu M. J. parodė, kad K. K. yra jo draugas. Įvykio metu... 15. M. J. 2018 m. balandžio 28 d. paaiškinime nurodė, kad jis važiavo... 16. Teismo posėdžio metu M. R. parodė, kad jis su kompanija automobiliu važiavo... 17. Teismo posėdžio metu pagarsinus K. K. ir M. R. 2018 m. balandžio 28 d.... 18. M. R. 2018 m. balandžio 28 d. paaiškinime nurodė, kad jis važiavo su... 19. Teismo posėdžio metu K. A. parodė, kad įvykio dieną O. pakvietė ją, M.... 20. Pagarsinus K. A. 2018 m. balandžio 28 d. paaiškinimą (b. l. 7), pastaroji... 21. K. A. 2018 m. balandžio 28 d. paaiškinime nurodė, kad automobilis yra O..O.... 22. Teismo posėdžio metu D. M. parodė, kad jis pažįsta K. K., O. K., K. A. ir... 23. Teismo posėdžio metu buvo peržiūrėtas vaizdo įrašas iš vaizdo... 24. Teismas pažymi, kad teismo posėdžių metu iš esmės visi nagrinėjamo... 25. Kaltinimas K. K. iš esmės remiasi policijos pareigūnų tarnybiniais... 26. Apibendrinant išdėstytus argumentus konstatuotina, kad administracinių... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 28. Administracinio nusižengimo bylą, kurioje K. K. surašytas administracinio... 29. Nutartis per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jos nuorašo išsiuntimo ar...